مصوبات هیأت عالی نظارت بر سازمان صنفی کشور

یکصد و چهارمین جلسه

یکصد و پنجمین جلسه

یکصد و پنجمین هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در تاریخ …./…./۱۳۹۳ با حضور اعضا در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر موارد ذیل مورد بررسی و تایید قرار گرفت:

الف- آیین نامه اجرایی شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیونهای تخصصی اتاق اصناف ایران (موضوع تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون نظام صنفی)

ب- آیین نامه اجرایی تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه کمیسیون نظارت مراکز استانها (موضوع تبصره ۳ ماده ۴۸ قانون نظام صنفی)

ج- اعتراض آقایان امین توانائی و علیرضا هلالی پرگانی از منتخبین انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف آبادان نسبت به مصوبه کمیسیون نظارت آن شهرستان مبنی بر ابطال انتخابات مورخ ۳۱/۲/۹۳ اتاق اصناف مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به گزارش هیات اعزامی از سوی دبیرخانه هیات عالی نظارت به منطقه آزاد اروند مبنی بر اینکه انتخابات اتاق اصناف آبادان در چارچوب قانون و مقررات نظام صنفی انجام پذیرفته است. لذا ضمن لغو مصوبه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۳ کمیسیون نظارت منطقه آزاد اروند، انتخابات اتاق اصناف آبادان مورد تایید اعضا قرار گرفت.

اعضای حاضر در جلسه:

محمدرضا نعمت زاده  وزیر صنعت، معدن و تجارت
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور
سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی
مهدی چمران رییس شورای عالی استانها
سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران
محمدصادق مفتح دبیر کل اتاق تعاون ایران
سرهنگ محمدابراهیم کریمی نماینده بسیج اصناف کشور
علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران
جلال الدین محمد شکریه نایب رییس اول اتاق اصناف ایران
سیدمحمود هاشمی نایب رییس دوم اتاق اصناف ایران
فرهاد عزت پور خزانه دار اتاق اصناف ایران
جعفر معماریان طهرانی دبیر اتاق اصناف ایران
مجتبی صفائی عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران
محمد شجاع عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران

یکصد و پنجمین جلسه

یکصد و پنجمین هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در تاریخ …./…./۱۳۹۳ با حضور اعضا در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر موارد ذیل مورد بررسی و تایید قرار گرفت:

الف- آیین نامه اجرایی شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیونهای تخصصی اتاق اصناف ایران (موضوع تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون نظام صنفی)

ب- آیین نامه اجرایی تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه کمیسیون نظارت مراکز استانها (موضوع تبصره ۳ ماده ۴۸ قانون نظام صنفی)

ج- اعتراض آقایان امین توانائی و علیرضا هلالی پرگانی از منتخبین انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف آبادان نسبت به مصوبه کمیسیون نظارت آن شهرستان مبنی بر ابطال انتخابات مورخ ۳۱/۲/۹۳ اتاق اصناف مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به گزارش هیات اعزامی از سوی دبیرخانه هیات عالی نظارت به منطقه آزاد اروند مبنی بر اینکه انتخابات اتاق اصناف آبادان در چارچوب قانون و مقررات نظام صنفی انجام پذیرفته است. لذا ضمن لغو مصوبه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۳ کمیسیون نظارت منطقه آزاد اروند، انتخابات اتاق اصناف آبادان مورد تایید اعضا قرار گرفت.

اعضای حاضر در جلسه:

محمدرضا نعمت زاده 

وزیر صنعت، معدن و تجارت

علی جنتی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

عبدالرضا رحمانی فضلی

وزیر کشور

سیدحسن قاضی زاده هاشمی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مصطفی پورمحمدی

وزیر دادگستری

علی طیب نیا

وزیر امور اقتصادی و دارایی

مهدی چمران

رییس شورای عالی استانها

سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

غلامحسین شافعی

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران

محمدصادق مفتح

دبیر کل اتاق تعاون ایران

سرهنگ محمدابراهیم کریمی

نماینده بسیج اصناف کشور

علی فاضلی

رییس اتاق اصناف ایران

جلال الدین محمد شکریه

نایب رییس اول اتاق اصناف ایران

سیدمحمود هاشمی

نایب رییس دوم اتاق اصناف ایران

فرهاد عزت پور

خزانه دار اتاق اصناف ایران

جعفر معماریان طهرانی

دبیر اتاق اصناف ایران

مجتبی صفائی

عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران

محمد شجاع

عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران

یکصد و ششمین جلسه

یکصدو ششمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در تاریخ ۸/۹/۹۳ با حضور تشکیل و در اجرای ماده ۴۳ قانون نظام صنفی کشور با پیشنهاد وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، مبنی بر انتصاب آقای علی یزدانی به عنوان عضو هیات رییسه ششمین دوره اتاق اصناف ایران موافقت گردید.

اعضای حاضر در جلسه:

                 محمدرضا نعمت زاده                

 وزیر صنعت، معدن و تجارت  (رییس هیات عالی نظارت)

علی جنتی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

عبدالرضا رحمانی فضلی

وزیر کشور

سیدحسن قاضی زاده هاشمی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

                   مصطفی پورمحمدی                                         وزیر دادگستری

علی طیب نیا

وزیر امور اقتصادی و دارایی

مهدی چمران

رییس شورای عالی استانهای

سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

غلامحسین شافعی

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

محمدصادق مفتح

دبیرکل اتاق تعاون ایران

سرهنگ محمدابراهیم کریمی

نماینده بسیج اصناف کشور

علی فاضلی

رییس اتاق اصناف ایران

جلال الدین محمد شکریه

نایب رییس اول اتاق اصناف ایران

سید محمد هاشمی

نایب رییس دوم اتاق اصناف ایران

فرهاد عزت پور

خزانه دار اتاق اصناف ایران

جعفر معماریان طهرانی

دبیر اتاق اصناف ایران

مجتبی صفایی

عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران

مجید شجاع

عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران

یکصد و هفتمین جلسه

یکصدو هفتمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور با حضور اعضا در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر موارد ذیل مورد بررسی و تایید قرار گرفت.

 1. اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی “موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱) قانون نظام صنفی”
 2. آیین نامه شیوه اداره امور واحدهای صنفی در شهرها و بخش‏ها “موضوع تبصره (۴) ماده (۲۱) قانون نظام صنفی”
 3. آیین نامه نحوه صدور و تمدید پروانه کسب برای دارندگان مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره‏برداری یا اشتغال از وزارتخانه‏ها، موسسات، سازمان ها یا شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی “موضوع ماده (۹۱) قانون نظام صنفی”.
 4. آیین نامه چگونگی صدور پروانه کسب و نحوه نظارت بر فعالیت صنفی در فضای مجازی”موضوع تبصره ماده(۸۷) قانون نظام صنفی
 5. دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیه‏ها و اتاق اصناف شهرستان های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها
  موضوع بند (ﻫ) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی”
 6. دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور “موضوع بند (د) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی”
 7. نامه شماره ۸۳۴۱/ت/۱۱۳ مورخ ۲۲/۴/۹۳ شرکت تعاونی مصرف کارکنان گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر افزایش ۲۰درصدی(۲۰%) نرخ هزینه مهر و موم اظهارنامه گمرکی نسبت به سال ۱۳۹۲ مطرح که در اجرای بند (ج) ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی با درخواست مذکور موافقت گردید.

 

اعضاي حاضردرجلسه:

محمدرضا نعمت زاده                                                        وزیر صنعت، معدن و تجارت  (رییس هیات عالی نظارت)

علی جنتی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

عبدالرضا رحمانی فضلی

وزیر کشور

سیدحسن قاضی زاده هاشمی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

                   مصطفی پورمحمدی                                         وزیر دادگستری

علی طیب نیا

وزیر امور اقتصادی و دارایی

مهدی چمران

رییس شورای عالی استانهای

سرتیپ پاسدار حسین اشتری

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

غلامحسین شافعی

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

ماشااله عظیمی

دبیرکل اتاق تعاون ایران

سرهنگ محمدابراهیم کریمی

نماینده بسیج اصناف کشور

علی فاضلی

رییس اتاق اصناف ایران

جلال الدین محمد شکریه

نایب رییس اول اتاق اصناف ایران

سید محمد هاشمی

نایب رییس دوم اتاق اصناف ایران

محمدعلی صدیقی علاء

خزانه دار اتاق اصناف ایران

مجتبی صفایی

دبیر اتاق اصناف ایران

سعید ممبینی

عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران

علی یزدانی

  عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران

یکصد و هشتمین جلسه

پیرو دعوتنامه شماره ۵۹۳۱۴/۶۰ مورخ ۴/۳/۱۳۹۴ یکصد و هشتمین جلسه
هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در روز دوشنبه مورخ۱۱/۳/۱۳۹۴
با حضور اعضا در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل گردید.

در ابتدا  از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رییس هیات عالی نظارت، ضمن خوشامد گویی به حاضرین و تبریک اعیاد شعبانیه، نکاتی درخصوص توجه ویژه دولت به جامعه اصناف و سازمان های صنفی ایراد نمودند. سپس رییس اتاق اصناف ایران گزارشی از عملکرد سال ۱۳۹۳ اتاق، موانع و چالشهای اصناف بخصوص صنوف تولیدی، عوامل موفقیت و اثربخش در عملکرد سازمانهای صنفی و اهم برنامه های مربوط به نوین سازی اصناف و تشکلهای صنفی را ارائه نمودند و در ادامه موارد ذیل پس از بحث و بررسی موردتایید و تصویب قرار گرفت.

 1. بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴ اتاق اصناف ایران (وفق بند ۴ ماده ۴۵ قانون نظام صنفی)
 2. با توجه به تقاضای برخی از اعضای هیات عالی نظارت پیرامون تشکیل جلسات هیات مقرر گردید جلسات هیات عالی نظارت حداقل دو نوبت در سال برگزار گردد.

 

حاضرین در جلسه :

                   محمدرضا نعمت زاده              

 وزیر صنعت، معدن و تجارت  (رییس هیات عالی نظارت)

علی جنتی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

عبدالرضا رحمانی فضلی

وزیر کشور

سیدحسن قاضی زاده هاشمی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

                      مصطفی پورمحمدی                     

وزیر دادگستری

علی طیب نیا

وزیر امور اقتصادی و دارایی

غلامرضا بصیری پور

رییس شورای عالی استانهای کشور

سرتیپ پاسدار حسین اشتری

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

محسن جلال پور

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

ماشااله عظیمی

دبیرکل اتاق تعاون ایران

علی فاضلی

رییس اتاق اصناف ایران

جلال الدین محمد شکریه

نایب رییس اول اتاق اصناف ایران

سید محمد هاشمی

نایب رییس دوم اتاق اصناف ایران

محمدعلی صدیقی علاء

خزانه دار اتاق اصناف ایران

مجتبی صفایی

دبیر اتاق اصناف ایران

سعید ممبینی

عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران

سرهنگ محمدابراهیم کریمی

نماینده بسیج اصناف کشور

محمد عاشوری

نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی

علی یزدانی  عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران

یکصد و نهمین جلسه

پیرو دعوتنامه شماره ی ۱۵۸۰۸۵/۶۰ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۴ ، یکصد و نهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در روز یکشنبه مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۴ رأس ساعت ۱۰ صبح با حضور اعضا در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل گردید.

پس از قرائت دستور جلسه توسط قائم مقام محترم وزیر و معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت موارد ذیل بررسی و به تصویب رسید :

 1. مبانی شمول قانون نظام صنفی بر فعالیت کانونهای تبلیغاتی، (ماده ۲ و تبصره آن و ماده ۹۱) همچنین مبانی مورد استناد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بندهای (۶) و (۲۲) ماده (۲) قانون تاسیس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آیین نامه اجرایی تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب)، مطرح و پس از بحث و بررسی پیرامون موارد یادشده و استماع بیانات جناب آقای انتظامیمعاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نهایت ضمن تاکید بر شمول قانون نظام صنفی بر فعالیت کانونها و دفاتر مذکور مقرر شد دفاتر و کانونهای تبلیغاتی وفق ماده (۹۱) قانون نظام صنفی پس از دریافت پروانه یا مجوز تاسیس از وزارت فرهنگو ارشاد اسلامی نسبت به دریافت پروانه کسب از اتحادیه صنف مربوطه نیز اقدام نمایند.
 2. در مورد تعیین تکلیف نحوه صدور پروانه کسب برای واحدهای مورد اختلاف با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با توجه به مفاد تبصره ماده (۲) و همچنین (۹۱) قانون نظام صنفی مقرر گردید، درخصوص قابلیت تسری مبانی قانونی مورد استناد آن سازمان (موضوع بند (۱۸) ماده (۲) قانون وظایف و اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) و مواد (۷ و ۸) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و تبصره های (۱۱ الی ۱۵) آن بعنوان قانون خاصاز اداره کل قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی استعلام و نتیجه در جلسه آتی هیات عالی نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم گردد.

 

اعضای حاضر در یکصدونهمین جلسه هیات عالی نظارت:

محمدرضا نعمت زاده

وزیر صنعت، معدن و تجارت  (رییس هیات عالی نظارت)

علی جنتی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

عبدالرضا رحمانی فضلی

وزیر کشور

سیدحسن قاضی زاده هاشمی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مصطفی پورمحمدی

وزیر دادگستری

علی طیب نیا

وزیر امور اقتصادی و دارایی

غلامرضا بصیری پور

رییس شورای عالی استانها

سرتیپ پاسدار حسین اشتری

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

محسن جلال پور

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران

ماشاءاله عظیمی

دبیرکل اتاق تعاون ایران

سرهنگ محمدابراهیم کریمی

نماینده بسیج اصناف کشور

علی فاضلی

رییس اتاق اصناف ایران

جلال الدین محمد شکریه

نایب رییس اول اتاق اصناف ایران

سید محمود هاشمی

نایب رییس دوم اتاق اصناف ایران

محمدعلی صدیقی علاء

خزانه دار اتاق اصناف ایران

مجتبی صفایی

دبیر اتاق اصناف ایران

سعید ممبینی

عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران

علی یزدانی

عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران

غلامحسین شیری

نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی

امید کریمیان

نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی

    

یکصد و دهمین جلسه

یکصد و دهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور

در تاریخ …/…/۱۳۹۴ با حضور اعضا در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل

و پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

 

با توجه به ابطال شیوه نامه نحوه تشکیل و فعالیت اتحادیه بافندگان فرش دستباف (موضوع ماده ۷۷ قانون نظام صنفی) مصوب مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۵ وزیر محترم وقت بازرگانی توسط هیات عمومی                     دیوان عدالت اداری، لذا به منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حرف مشابه و ضرورت ساماندهی فعالیت آنها در چارچوب قانون و مقررات نظام صنفی همچنین تسهیل فرآیند صدور پروانه کسب،                     آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی) بعد از بازبینی و اصلاح، به شرح نسخه پیوست مورد تایید قرار گرفت.

حاضر در جلسه :

محمدرضا نعمت زاده

وزیر صنعت، معدن و تجارت  (رییس هیات عالی نظارت)

علی جنتی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

عبدالرضا رحمانی فضلی

وزیر کشور

سیدحسن قاضی زاده هاشمی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مصطفی پورمحمدی

وزیر دادگستری

علی طیب نیا

وزیر امور اقتصادی و دارایی

غلامرضا بصیری پور

رییس شورای عالی استانها

سرتیپ پاسدار حسین اشتری

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

محسن جلال پور

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران

ماشاءاله عظیمی

دبیرکل اتاق تعاون ایران

سرهنگ محمدابراهیم کریمی

نماینده بسیج اصناف کشور

علی فاضلی

رییس اتاق اصناف ایران

جلال الدین محمد شکریه

نایب رییس اول اتاق اصناف ایران

سید محمود هاشمی

نایب رییس دوم اتاق اصناف ایران

محمدعلی صدیقی علاء

خزانه دار اتاق اصناف ایران

مجتبی صفایی

دبیر اتاق اصناف ایران

سعید ممبینی

عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران

علی یزدانی

عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران

غلامحسین شیری

نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی

امید کریمیان

نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی

یکصد و یازدهمین جلسه

صورتجلسه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی

نظارت بر سازمانهای صنفی کشور مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۵

 

پیرو دعوتنامه شماره ۴۲۰۹۳/۶۰ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۵، یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در روز یکشنبه مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۵ با حضور اعضاء در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

 1. به منظور ساماندهی اتحادیه های صنفی با فعالیت های مشابه و همگن، افزایش بهره وری، تقویت بنیه مالی و کارآمدی بیشتر آنها، مقرر گردید کمیسیون های نظارت به استناد بند «الف» ماده (۴۹) قانون نظام صنفی، چنانچه اتحادیه های صنفی از مشخصات و ویژگی های زیر برخوردار باشند :

الف) داشتن فعالیت های صنفی مشابه و همگن

ب) نداشتن بنیه مالی کافی برای ایفای وظایف قانونی

ج) نداشتن حداقل نصاب مقرر برای تشکیل اتحادیه (حتی در صورت داشتن مصوبه هیات یا کمیسیون هیات عالی نظارت در سنوات قبل)

حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به ادغام و چابک سازی آنان و پیش بینی تمهیدات لازم در امر نظارت اتحادیه های جدید بر اعضاء، اقدام و نتیجه را به دبیرخانه هیات عالی نظارت گزارش نمایند. در صورت بروز هرگونه ابهام در تصمیم گیری توسط کمیسیون های نظارت، دبیرخانه هیات عالی نظارت (با همکاری اتاق اصناف ایران) مرجع تشخیص و اظهارنظر خواهد بود. نظارت بر حسن اجرای این مصوبه توسط کمیسیون های نظارت، بر عهده دبیرخانه هایت عالی نظارت می باشد.

۲- پیرو مصوبه جلسه مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۴ هیات عالی نظارت در مورد تعیین تکلیف نحوه صدور پروانه کسب برای واحدهای مورد اختلاف با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، پس از استماع گزارش دبیرخانه و نظرات اعضاء و همچنین استدلالات جناب آقای رحمانی، معاون محترم سازمان گردشگری، هیات عالی نظارت با توجه به اختیار بند «ح» ماده (۵۵) قانون نظام صنفی، فعالیت مراکز و تاسیسات گردشگری را با اکثریت مطلق آراء مشمول قانون نظام صنفی تشخیص داد و مقرر شد مراکز مذکور در بند (ج) ماده یک آیین نامه شماره ۷۵۷۹۱/۵۱۰۰۱ هـ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۴ مصوب هیات وزیران (ازجمله : هتل ها، متل ها، رستوران های بین راهی، سفره خانه های سنتی و مهمانپذیرها) وفق ماده (۹۱) قانون  نظام صنفی پس از دریافت پروانه فعالیت از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به دریافت پروانه کسب از اتحادیه صنف مربوطه نیز اقدام نمایند. بدیهی است مطابق تبصره (۱) ماده مذکور اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع برنامه ریزی، سیاستگذاری و اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر مراکز فوق الذکر نخواهد بود.

 1. کلیات بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۵ و تراز مالی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ اتاق اصناف ایران، مطابق بندهای (۴) و (۵) ماده (۴۵) قانون نظام صنفی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد ارقام درآمد و هزینه بودجه مذکور بلحاظ احتمال عدم تحقق منابع درآمدی (مشابه سال گذشته) با توافق قائم مقام وزیر در امور تجارت و رییس اتاق اصناف ایران مورد بازبینی و تعدیل قرار گیرد.

 

محمدرضا نعمت زاده

وزیر صنعت، معدن و تجارت

رییس هیات عالی نظارت

علی جنتی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

عبدالرضا رحمانی فضلی

وزیر کشور

سید حسن قاضی زاده هاشمی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مصطفی پورمحمدی

وزیر دادگستری

علی طیب نیا

وزیر اموراقتصادی و دارایی

مهدی چمران

رییس شورای عالی استانها

سرتیپ پاسدار حسین اشتری

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

محسن جلال پور

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و

کشاورزی ایران

ماشاالله عظیمی

دبیرکل اتاق تعاون ایران

غلامرضا حسن پور

نماینده بسیج اصناف کشور

علی فاضلی

رییس اتاق اصناف ایران

جلال الدین محمد شکریه

نایب رییس اول اتاق اصناف ایران

سید محمود هاشمی

نایب ریس دوم اتاق اصناف ایران

محمد علی صدیقی علاء

خزانه دار اتاق اصناف ایران

مجتبی صفایی

دبیر اتاق اصناف ایران

سعید ممبینی

عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران

علی یزدانی

عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران

یکصد و چهاردهمین جلسه

دکمه بازگشت به بالا