دستورالعمل های اجرائی

دستورالعمل نحوه صدور جواز تأسیس فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای ( موضوع تبصره یک ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ ق.ن.ص)

دستورالعمل نحوه صدور جواز تاسیس

فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای

مقدمه

در اجرای تبصره (۱) ماده (۵) آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون نظام صنفی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری و اصلاح شبکه های توزیع، جواز تاسیس صرفاً در صورت درخواست متقاضیان تاسیس فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای مطابق این دستورالعمل صادر می گردد.

تعاریف

ماده۱ـ تعاریف:

جواز تاسیس: مجوزی است که برای تاسیس، توسعه و ایجاد ظرفیت های جدید، برای فروشگاه های بزرگ چند منظوره و یا زنجیره ای صادر می شود.

مرجع صدور: سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها (برای فروشگاه های بزرگ چند منظوره) و مرکز اصناف و بازرگانان ایران. (برای فروشگاه های زنجیره ای)

متقاضی: متقاضی تاسیس فروشگاه های بزرگ چند منظوره و یا زنجیره ای.

مدارک لازم برای جواز تاسیس

ماده۲- مدارک لازم برای صدور جواز تاسیس:

۱– ثبت درخواست متقاضی در سامانه اصناف. (به نشانی iranianasnaf.ir)

۲- سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی و عادی و یا قراردادهای بسته شده میان متقاضی و اشخاص، اعم از دولتی و غیر دولتی برای محل فروشگاه.

تبصره: متقاضیانی که در حال دریافت زمین با مجوز دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی ذی ربط می­باشند از ارایه این مدارک معاف هستند.

۳- شناسنامه و کارت ملی برای اتباع ایرانی و تصویر گذرنامه و پروانه کار برای اتباع خارجی.

۴- کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا پزشکی یا گواهی اشتغال به تحصیل برای آقایان کمتر از                   ۵۰ سال سن.

ماده۳- مرجع صدور جواز تاسیس موظف است پس از دریافت مدارک لازم،حداکثر ظرف سه روز نسبت به صدور جواز تاسیس و تسلیم آن به متقاضی اقدام نماید.

تبصره: چنانچه متقاضی که نیازمند دریافت جواز تاسیس نمی باشد می تواند رأساً با مراجعه به اتحادیه             ذی ربط برابر ضوابط مربوط، نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام نمایند.

سایر مقررات

ماده۴- جواز تاسیس اشخاص حقوقی، به نام شرکت با ذکر نام مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره (براساس مصوبه هیات مدیره، اساسنامه، آگهی روزنامه رسمی و موضوع فعالیت شرکت) و در مشارکت های مدنی نیز جواز تاسیس به نام یکی از شرکاء با رضایت محضری سایر شرکاء صادر می گردد.

ماده۵- اعتبار جواز تاسیس صادر شده ۱۲ ماه است و با ارائه گزارش پیشرف فیزیکی (حداقل ۲۰% پیشرفت) برای دوره دیگر تمدید می شود. تمدید بعدی منوط به ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی متناسب با برنامه ارائه شده می باشد.

ماده۶- پس از تاسیس و تکمیل طرح، مرجع صدور جواز تاسیس مکلف است پرونده متقاضی را برای صدور پروانه کسب به اتحادیه کشوری ذی ربط ارسال نماید.

 ماده۷- این دستورالعمل در (۷) ماده و (۲) تبصره به استناد تبصره (۱) ماده (۵) آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب تهیه و در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۵ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارترسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

 

ضوابط خاص داخلی اتحادیه کشوری صنف فروشگاه های زنجیره ای برای صدور پروانه کسب

مطابق ماده ۸۶ قانون نظام صنفی و در اجرای تبصره ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب ضوابط خاص داخلی برای صدور پروانه کسب فروشگاه های زنجیره ای به شرح زیر تعیین می گردد.

در ماده ۲ این آیین نامه عناوین رسته های صنفی در اتحادیه کشوری صنف فروشگاه های بزرگ زنجیره ای به دو گروه الف) کالا و خدمات همگن و ب) انواع کالا و خدمات تقسیم بندی شده است.

ماده۳-حداقل مساحت لازم برای راه اندازی هر شعبه:

الف- فروشگاه بزرگ نوع (۱):

با فضای ناخالص شش هزار(۶۰۰۰) مترمربع و فضای فروش بالغ بر سه هزار و ششصد (۳۶۰۰)مترمربع

ب-فروشگاه بزرگ نوع (۲):

با فضای ناخالص چهار هزار (۴۰۰۰) مترمربع و فضای فروش بالغ بر دو هزار و چهارصد (۲۴۰۰)مترمربع

ج-فروشگاه بزرگ نوع (۳):

با فضای ناخالص هفتصد (۷۰۰) مترمربع و فضای فروش بالغ بر سیصد و پنجاه (۳۵۰) مترمربع

د-فروشگاه بزرگ نوع (۴):

با فضای ناخالص چهارصد (۴۰۰) مترمربع و فضای فروش بالغ بر دویست (۲۰۰) مترمربع

فروشگاه های زنجیره ای برای اعطای قرارداد نمایندگی (فرانچایز ) به واحدهای صنفی از قاعده فوق مستثنی هستند.

تبصره ۱: واحدهای صنفی رسته کالا و خدمات همگن ( موضوع بند الف ماده ۲ ) حداقل باید در دو شهرستان شعبه داشته باشند. فروشگاه های با متراژ (۷۰۰) متر و بیشتر از این قاعده مستثنی می باشند.

تبصره ۲: واحدهای تولیدی برای عرضه محصولات تولیدی خود از متراژ تعیین شده مستثنی می باشند.

ماده ۴ – دارا بودن شرایط زیر برای فروشگاه های زنجیره ای الزامی است:

۱تامین تجهیزات مناسب ایمنی و اطفای حریق برابر ضوابط آتش نشانی شهرستان محل احداث و نصب علائم راهنما

۲سردخانه مناسب مستقل از فضای فروش برای شعب بندهای الف و ب

۳نمازخانه و سرویس بهداشتی مناسب برای شعب بندهای الف و ب

۴بارانداز و انبار برای شعب بندهای الف و ب

۵پارکینگ برای شعب بندهای الف و ب

۶مدیریت واحد و نظام مالی متمرکز

۷تجهیز به صندوق مکانیزه فروش

۸واحد رسیدگی به شکایات و سوالات مشتریان

۹تجهیز به دوربین مدار بسته

ماده ۵ -این فروشگاه ها مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور بالاخص قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند تولید، توزیع و فروش کالاها و ارائه خدمات را رعایت نموده و از انجام اقدام ضدرقابتی پرهیز نمایند.

ماده۶- ضوابط خاص در شش ماده و دو تبصره تعیین و در تاریخ ۱/۰۲/۹۶ به تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت رسید و از تاریخ ابلاغ ، اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای برای صدور پروانه کسب ملزم به رعایت مفاد آن می باشد.

  

دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار ( موضوع ماده ۱۴ آیین نامه اجرائی ماده ۱۲ ق.ن.ص)

دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی

احکام تجارت و کسب و کار

(موضوع ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)

تعاریف

ماده ۱- تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی

اتاق ایران: اتاق اصناف ایران

اتاق شهرستان: اتاق اصناف شهرستان

اتحادیه: اتحادیه صنفی (شهرستانی، استانی و کشوری)

مرکز آموزش: مرکز آموزش اتاق شهرستان و یا مراکز آموزش مورد تایید اتاق ایران و یا کمیسیون نظارت

متقاضی: متقاضی صدور و تمدید پروانه کسب و یا مباشرین

کمیسیون نظارت: کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی شهرستان

دوره های آموزشی

ماده ۲  شیوه برگزاری دوره:

۱- داخلي: برگزاري دوره هاي آموزشی توسط مرکز آموزش با همکاری  اتحاديه ها.

۲- برون سپاري: از طريق عقد قرارداد يا تفاهم نامه با مراكز آموزشي.

ماده ۳- دوره هاي آموزشی:

شامل دوره پيش از صدور و تمدید پروانه كسب واحدهاي صنفي مي باشد كه براساس تکیلف مقرر در بند(ن) ماده (۳۰) قانون به منظور كسب آمادگي، ارتقا و افزایش ميزان آگاهي، دانش و سطح مهارت افراد برگزار مي گردد.

 

 

ماده ۴- سرفصل دوره های آموزشی:

ردیف

عنوان دروس الزامی

مدت زمان( ساعت)

۱

قانون و مقررات نظام صنفی

۵/۴

۲

مشتری مداری

۵/۱

۳

فقه بازار

۶

۴

خرید و فروش الکترونیکی

۵/۱

۵

قوانین و مقررات مالیاتی( مالیات بردرآمد و ارزش افزوده)

۳

۶

قانون و مقررات شهرداری

۵/۱

۷

قانون و مقررات کار و تامین اجتماعی

۳

۸

قانون و مقررات نیروی انتظامی

۵/۱

۹

قانون و مقررات بهداشت

۵/۱

جمع کل

۲۴

ماده۵ – انواع دوره ها

۱- حضوري: با حضور متقاضي برگزار می  گردد و نمره حد نصاب آن جهت قبولی در آزمون(ده) می باشد.

۲- غير حضوري: شركت در دوره ها و كلاسها به صورت غير حضوري( مکاتبه ایی و یا الكترونيكي) و نمره حد نصاب آن جهت قبولی در آزمون ( دوازده) می باشد.

تبصره۱- غیبت بیش از یک سوم کل دوره ( به دلیل موجه یا غیرموجه) به منزله ثبت نام غیرحضوری تلقی می گردد.

تبصره۲- آندسته از واحدهای صنفی که توسط مباشر اداره می گردد، مباشر مکلف به شرکت در دوره آموزشی بوده و درصورت عزل مباشر، صاحب پروانه کسب و یا مباشر جدید( قبل از عزل مباشر قبلی) مکلف به گذراندن دوره آموزشی می باشد.

تبصره۳- متقاضیان شرکت در دوره حضوری و یا غیرحضوری در صورت عدم كسب نمره حدنصاب مي توانند براي دومين بار با پرداخت ۲۰ درصد هزينه در آزمون شركت نمايند.

ماده ۶ – شرايط مدرسين در برگزاري دوره هاي آموزشي

۱- داشتن حداقل دانشنامه تحصیلی كارشناسي، مرتبط با دوره یا دروس(درصورت وجود رشته دانشگاهی مرتبط) از مراكز آموزشي مورد تاييد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا گواهی معادل از حوزه علمیه.

۲- حداقل ۲ سال سابقه تدریس در رشته مورد نظر.

تبصره  اتاق ایران مکلف است هر سال نسبت به فراخوان جذب مدرسین مطابق با شاخصهای این دستورالعمل اقدام نماید. تطبیق و تایید شرایط مدرسین به عهده اتاق شهرستان می باشد.

مقررات مربوط به آموزش

ماده ۷  مدارك مورد نياز متقاضيان ثبت نام دوره:

۱) معرفی نامه اتحادیه

۲) پرداخت هزینه آموزش

ماده ۸- حداكثر زمان برگزاری كلاس در هر روز ۶ ساعت( صبح و بعدازظهر) می باشد و مدرس بايد در هر جلسه مطابق فرم مركز آموزش حضور و غياب نمايد.

ماده ۹- مكان برگزاري دوره هاي آموزشي:

۱- محل آموزشگاه علاوه بر سهولت دسترسی متقاضی بايد در مکان یا طبقه مجزا و مستقل از فعالیتهای جاری اتاق بوده و حداقل داراي ۱ كلاس، ۱ اتاق امور دفتري و مدرسين، آبدارخانه و سرويس بهداشتي مجزا باشد، اتاق امور دفتري و مدرسين نبايد با ديگر فعاليتها و بخشهاي جاری اتاق، مشترك باشد.

۲- تعداد افراد متقاضي به صورت حضوري در يك كلاس نبايد از ۳۰ نفر بيشتر باشد.

۳- وجود لوازم و وسايل كمك آموزشي مانند رايانه ، ويدئو پروژكتور، یا وايت برد ، ميز و صندلي مناسب آموزش و ساير وسايل بر حسب نياز الزامي است.

ماده ۱۰- تعرفه شركت در كلاس :

تعرفه هر نفر براي شركت در كلاس با مصوبه كميسيون نظارت شهرستان تعیین خواهد شد و هزينه چاپ و تكثير جزوه آموزشي و پذيرايي از متقاضی در تعرفه فوق منظور خواهد شد.

ماده ۱۱- گواهينامه پايان دوره:

پس از اتمام دوره و كسب موفقيت در آزمون، به متقاضی گواهينامه پايان دوره اعطا مي گردد. گواهينامه داراي طرح يكساني است كه توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق ایران تهیه و به سراسر كشور ابلاغ مي شود.

تبصره۱- مدت اعتبار گواهی ۵ سال می باشد و در صورت تغییر رسته و یا جابجایی واحد صنفی، متقاضی نیازی به طی مجدد دوره آموزش نخواهد داشت.

تبصره ۲- گواهی صادره توسط مرکز آموزش برای اتحادیه های سراسر کشور معتبر می باشد.

ماده ۱۲- نحوه ارزشيابي:

۱- تنظيم صورتجلسه منضم به اسامي شركت كنندگان در آزمون ضروري بوده و می بايست نسخه اي از آن توسط مركز آموزش نگهداري شود.

۲- محل و زمان آزمون علاوه بر اعلام کتبی به متقاضی، حتی المقدور از طریق پست الکترونیک و یا پیام کوتاه نیز اطلاع رسانی خواهد شد.

۳- آزمون پايان دوره آموزش بصورت سوالات چهار جوابي بوده و آزمون افراد بي سواد به صورت شفاهي انجام می شود.

۴- فعالیت مراکز آموزش اتاق اصناف در سطح کشور توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق ایران بصورت سالانه ارزیابی می گردد.

ماده ۱۳- این دستورالعمل مشتمل بر (۱۳) ماده و (۶) تبصره باستناد ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه گردید.

دستورالعمل چگونگی به کار گیری و انتصاب کارکنان و مشاورین اتاق های اصناف شهرستان ها ( موضوع آیین نامه ماده ۳۶ ق.ن.ص)

دستورالعمل چگونگی به کارگیری و انتصاب کارکنان و مشاورین

اتاق های اصناف شهرستان ها

مقدمه

به منظور ایجاد زمینه های لازم در به کارگیری نیروی انسانی خلاق و متعهد در اتاق اصناف شهرستان منطبق با نیاز آن و همچنین صیانت از نیروهای متخصص موجود، اتاق اصناف موظف است در به کارگیری و انتصاب کارکنان و مشاورین خود، مفاد ذیل را رعایت نماید:

الگوهای ساختار سازمانی

ماده۱ـ ساختار سازمانی:

هیأت رییسه اتاق اصناف بر حسب آمار کارکنان، اتحادیه ها و واحدهای صنفی شهرستان نسبت به انتخاب و تصویب یکی از الگوهای ساختار سازمانی و تشکیلاتی که متعاقباً توسط اتاق اصناف ایران تهیه و ارسال می شود اقدام نماید.

ماده۲- اتاق اصناف لازم است با توجه به ساختار اتاق، از بین کارکنان واجد شرایط موجود، نسبت به انتصاب آنها در سمت های تعیین شده اقدام نماید.

تبصره: رییس اتاق اصناف مکلف است از بین مدیران اتاق، کمیته ای سه نفره جهت انجام فرآیند جذب و یا تطبیق شرایط پرسنل با ضوابط این دستورالعمل تشکیل دهد.

ماده۳- در صورتی که اتاق اصناف جهت ایجاد ساختار سازمانی خود با کمبود پرسنل مواجه بوده و بودجه و امکانات لازم را جهت جذب نیروهای مورد نیاز دار باشد، می تواند با به کارگیری افراد واجد شرایط (دارای حداقل مدرک کارشناسی مرتبط) نسبت به تکمیل ساختار سازمانی خود اقدام نماید.

ماده۴- در صورتی که برخی از پرسنل موجود شرایط احراز پست های سازمانی مطابق چارت مصوب را نداشته باشند، کمیته موضوع تبصره ماده (۲) با تأیید رییس اتاق می تواند با توجه به سابقه کار و تجربه در مشاغل تخصصی مرتبط از خدمات اینگونه افراد در پست های سازمانی مذکور استفاده نماید.

ماده۵- در صورتی که پرسنل موجود شرایط انطباق مطابق ماده (۴) را نداشته باشند رییس اتاق موظف است با رعایت قانون کار، به تدریج نسبت به تعدیل و جذب پرسنل مطابق ساختار مصوب اقدام نماید.

ماده۶- تعداد پرسنل خدماتی و پشتیبانی حداکثر معادل بیست درصد کل پرسنل می باشد.

ماده۷- جذب پرسنل جدید زیر نظر کمیته موضوع تبصره ماده (۲) این دستورالعمل بوده و صرفاً از طریق آگهی در روزنامه های سراسری یا محلی خواهد بود.

ماده۸ـاتاق اصناف می بایست از طریق مصاحبه حضوری (توسط کمیته موضوع تبصره ماده (۲)) نسبت به بکارگیری کارکنانی که بیشترین امتیاز را کسب نموده اند، اقدام نمایند. بکارگیری پرسنل جدید در اتاق به مدت شش ماه به صورت آزمایشی می باشد و اتاق مکلف است در این مدت نسبت به پرداخت حقوق و مزایای آنان مطابق قانون کار اقدام نماید.

ماده۹- کارکنان شاغل در اتاق اصناف مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی می باشند و نحوه بکارگیری و میزان حقوق و مزایا و سایر امور مربوطه براساس این قانون می باشد. مبلغ قرارداد نباید از حداقل قانون کار کمتر باشد. در غیر این صورت مسئولیت آن با رییس اتاق است.

ماده۱۰- بکارگیری کارکنان بازنشسته دستگاه های دولتی و یا نهادهای عمومی که دارای سوابق و تجربه لازم در امور اصناف و تشکل های صنفی هستند صرفاً به صورت پاره وقت و یا قرارداد پروژه ای برابر مقررات بلامانع می باشد.

ماده۱۱- اتاق اصناف مکلف است ظرف شش ماه تمهیدات لازم جهت انجام آموزش های مهارتی کارکنان اتاق در پست های جدید سازمانی را فراهم نماید.

ماده۱۲- به منظور تقویت بنیه کارشناسی و توانمندی کمیسیون های تخصصی اتاق، بررسی مشکلات و چالش ها و ارایه راه کارهای مناسب در سطح محلی و ملی، رییس اتاق اصناف می تواند نسبت به بکارگیری مشاورین پاره وقت از بین افراد دارای تجربه و یا تحصیلات تخصصی مرتبط با امور اصناف اقدام نماید. حق الزحمه مشاورین با پیشنهاد رییس اتاق و تأیید هیأت رییسه پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۳- اتاق اصناف ایران موظف است بر اجرای صحیح این دستورالعمل نظارت نماید.

ماده۱۴- این دستور العمل توسط اتاق اصناف ایران پیشنهاد و در تاریخ ۹۴/۱۰/۱۳ به تأیید دبیرخانه هیأت عالی نظارت رسیده است.

دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی ( موضوع تبصره بند م ماده ۳۷ ق.ن.ص)

دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی

(موضوع تبصره بند م ماده ۳۷ قانون نظام صنفي)

تعاریف

ماده۱ـ تعاریف:

– قانون: قانون نظام صنفی.

– دبیرخانه: دبیرخانه هیات عالی نظارت.

– کمیسیون نظارت: کمیسیون نظارت شهرستان.

– اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان.

نحوه تصویب ساعات کار توسط کمیسیون نظارت

ماده۲- اتاق اصناف می بایست با توجه به طبیعت و نوع کار واحدهای صنفی و با استفاده از ظرفیت کمیسیون امور اقتصادی اتاق نسبت به تنظیم ساعت کار و ایام تعطیل آنان اقدام و پس از تایید اجلاس اتاق برای تصویب به کمیسیون نظارت ارسال نماید.

ماده۳ کمیسیون نظارت با موظف است درنظر گرفتن نوع فعالیت و ملاحظات لازم دیگر(از جمله سیاحتی، زیارتی و انتظامی) پیشنهاد اتاق اصناف را در جلسه کمیسیون نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره- ساعات کار واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه کشوری تابع ساعت کار فروشگاه یا دفتر مرکزی و یا حسب مورد دستگاه تخصصی ذی‌ربط می باشد.

نحوه تعیین ایام تعطیل واحدهای صنفی

ماده۴- ایام تعطیل واحدهای صنفی مطابق تقویم رسمی کشور می باشد. کمیسیون نظارت موظف است حسب ضرورت (نظیر ماه مبارک رمضان و یا تعطیلات نوروز) حسب ضرورت نسبت به تعیین شیفت کاری جهت رسته ها و یا تعدادی از واحدهای صنفی، بمنظور جلوگیری از عسر و حرج مردم در تامین مایحتاج ضروری اقدام نماید.

سایر مقررات

ماده۵- اتاق اصناف با همکاری اتحادیه های ذی‌ربط می بایست مصوبات کمیسیون نظارت درخصوص ساعت کار و ایام تعطیل را از طریق درج در روزنامه های کثیرالانتشار محلی و یا سایر طرق مقتضی به اطلاع واحدهای صنفی مربوطه و مصرف کنندگان برساند.

ماده۶- واحدهای صنفی می بایست اطلاعیه ساعت کار خود را در تابلو مخصوص در محل کسب               به نحوی که در معرض دید همگان باشد نصب نمایند.

ماده۷- اتحادیه های صنفی  موظفند ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصویب ساعات کار و ایام تعطیل، نحوه اجرا و بازخورد آن را جهت انجام اصلاحات احتمالی از طریق اتاق اصناف به کمیسیون نظارت گزارش نمایند. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی به ترتیب بر عهده اتحادیه و اتاق اصناف می باشد.

تبصره: در صورت عدم رعایت مقررات ساعات کار از سوی واحدهای صنفی می بایست مطابق بند (۴) ماده (۲) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۸) قانون اقدام گردد.

ماده۸- این دستورالعمل در اجرای تبصره بند (م) ماده (۳۷) قانون نظام صنفی، مشتمل بر (۸) ماده و (۲) تبصره با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.

دستورالعمل اجرائی نحوه برگزاری انتخاب نمایندگان اتاق اصناف استان ها در اتاق اصناف ایران ( موضع ماده ۴۲ ق.ن.ص)

اتاق اصناف دستورالعمل اجرایی نحوه برگزاری انتخاب نمایندگان
اتاق اصناف استان‏ ها در اتاق اصناف ایران

                                                     (موضوع ماده۴۲ قانون نظام صنفی)

تعاریف

ماده ۱- تعاریف:

 اتاق ايران: اتاق اصناف ايران.

 اتاق شهرستان: اتاق اصناف شهرستان.

سازمان: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان.

 انتخابات: انتخابات نمایندگان اتاق اصناف استان‏ها در اتاق ایران.

تعداد نمايندگان اتاق اصناف استان‏ها

ماده ۲- اعضای هیات رییسه اتاق شهرستان ها از بین خود (داوطلبان) و با رای مخفی، نمایندگان استان در اتاق ایران را به ترتیب زیر با نظارت کمیسیون مرکز استان انتخاب می‏نمایند.

الف – تعداد نمايندگان اتاق شهرستان‏هاي هر استان در اتاق ايران يك نفر است و به ازاي هر بيست هزار واحد صنفي يك نماينده ديگر اضافه مي‏شود كه با نظارت كميسيون نظارت مركز استان و با راي مخفي اعضاي هيات رئيسه اتاق شهرستان‏هاي آن استان به ترتیب اکثریت آرا انتخاب و به دبيرخانه هيات عالي نظارت معرفي مي‏گردند.

تبصره ۱- رییس اتاق مرکز استان علاوه بر تعداد نمایندگان منتخب یکی از  نمایندگان آن استان در اتاق ایران است.

تبصره ۲-  تعداد نمایندگان استان تهران در اتاق ایران حداکثر بیست نفر و سایر استان‏ها حداکثرده نفر خواهد بود.

تبصره ۳- ترکیب نمایندگان استان در اتاق ایران همواره نیمی از صنوف تولیدی- خدمات فنی و نیم دیگر از صنوف توزیعی-خدماتی می باشد. چنانچه تعداد نمایندگان مذکور فرد باشد نسبت فوق بدون در نظر گرفتن رییس اتاق مرکز استان تعیین می گردد.

ب- تعداد نمايندگان اتاق شهرستان‏هاي هر استان در اتاق ايران براساس آمار تعداد واحدهاي صنفي هر استان در سامانه اصناف توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت محاسبه و به سازمان‏ها اعلام خواهد شد.

هیات اجرائی برگزاری انتخابات

ماده ۳- به ‏منظور برگزاري انتخابات، هیأت اجرائي در مرکز استان با تركيب نمایندگان دستگاه‏های زير تشكيل و تصميمات آن با اكثريت آرا معتبر مي‏باشد:

الف- سازمان (به‏عنوان رئيس).

ب- استانداری.

ج- رییس اتاق مرکز استان.

تبصره- محل استقرار هيات اجرائي در سازمان و جلسات آن با حضور حداقل دو نفر رسمیت می یابد.

ماده ۴- دبيرخانه هیأت عالي نظارت موظف است دو ماه قبل از پایان دوره قانوني اتاق ایران مقدمات برگزاري همزمان انتخابات را حتي‏المقدور در سراسر كشور با ارائه برنامه زمانبندي شده فراهم نمايد. كميسيون‏های نظارت مراکز استان‏ها موظفند بر اين اساس دستور برگزاري انتخابات را به هيات اجرائي صادر نمايند تا انتخابات در مهلت مذكور برگزار گردد.

ماده ۵- هيات اجرائي موظف است پس از صدور دستور انجام انتخابات، نسبت به فراخوان ثبت نام (حاوي زمان، مكان ثبت نام و تعداد داوطلبان مورد نياز) اقدام و از اعضای هیات رییسه اتاق شهرستان‏‏ها دعوت نمايد تا ظرف مهلت یک هفته جهت ثبت نام به سازمان‏ها و ادارات تابعه مراجعه نمايند.

تبصره۱- فراخوان ثبت نام فقط به روش‏هاي ذيل مجاز است: (حتي المقدور هر سه روش يا حداقل دو روش)

الف- انتشار آگهي در روزنامه كثيرالانتشار

ب- ابلاغ آگهي به كليه اعضای هیات رییسه اتاق شهرستان‏ها توسط سازمان و ادارات تابعه.

ج ارسال پيامك براي كليه اعضای هيات رئيسه اتاق شهرستان‏ها.

تبصره۲- داوطلبان مكلفند شخصاً با مراجعه به سازمان و یا ادارات تابعه و ارائه تصوير اعتبارنامه عضويت در هيات رییسه اتاق شهرستان نسبت به تکمیل پرسشنامه و ثبت‏نام اقدام نمايند. (مطابق فرم پیوست)

ماده ۶- هيات اجرائي موظف است ظرف مهلت پانزده روز پس از ثبت نام، نسبت به فراخوان انتخابات (حاوي تاريخ، ساعت و محل اخذ راي، اسامي داوطلبان به ترتيب حروف الفبا و تعداد نمایندگان مورد نیاز) اقدام نمايد.

تبصره- فراخوان انتخابات فقط به روش‏هاي ذيل مجاز است. (حتي‏المقدور هر سه روش يا حداقل دو روش)

الف- انتشار آگهي در روزنامه كثيرالانتشار.

ب- ابلاغ آگهي به كليه اعضای هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان‏ها.

ج- ارسال پيامك براي كليه اعضای هيات ریيسه اتاق شهرستان‏ها.

ماده ۷- انتخابات نمایندگان در دور اول با حضور حداقل دو سوم اعضاي اتاق شهرستان‏ها، رسميت مي‏يابد. درصورت نرسيدن به نصاب لازم، هيات اجرائي مكلف است (مطابق ماده ۶  اين دستورالعمل) نسبت به فراخوان و برگزاري انتخابات با حداقل یک چهارم اعضاي اتاق شهرستان‏ها، ظرف مدت ده روز اقدام نمايد.

برگزاری انتخابات

ماده ۸- وظايف هيات اجرائي در روز برگزاري انتخابات:

۱- صدور مجوز ورود به محل اخذ راي براي برگزاركنندگان انتخابات.

۲- جلوگيري از ورود افراد غيرصنفي و كاركنان اتاق‏ها به محل اخذ راي. (موارد استثناء‌ با مجوز رئيس هيات اجرايي مي‏‎باشد).

۳- الصاق فهرست اسامي داوطلبان به همراه عكس آنها با خط درشت و خوانا به ترتيب حروف الفبا قبل از شروع راي‏گيري در محل اخذ راي به تفکیک صنوف تولیدی- خدمات فنی وتوزیعی- خدماتی.

۴- باز و بسته و ممهور نمودن صندوق راي خالي قبل از شروع راي‏گيري در حضور جمع و تهيه صورتجلسه به امضاي اعضاي هيات اجرائي در محل اخذ راي.

۵- تطبيق راي‏دهندگان با فهرست اسامي اعضای هیات رییسه اتاق شهرستان‏ها با رويت كارت شناسايي معتبر.

تبصره- وكالت براي دادن راي ممنوع است.

۶- جلوگيري از هرگونه تبليغات انتخاباتي در ساختمان محل اخذ راي و اخراج افراد متخلف از محل راي گيري.

۷- تمديد ساعت راي‏گيري براي همان روز در صورت تشخيص هيات اجرائي با تنظيم صورتجلسه.

۸-  باز نمودن صندوق، قرائت و شمارش آرا ماخوذه پس از پايان مهلت اخذ راي و تنظيم صورتجلسه مشتمل بر تعداد آرا ماخوذه هريك از داوطلبان در حضور آنان. (درصورت تمایل آنها)

۹- اعلام نتيجه انتخابات مشتمل بر تعداد آرا ماخوذه هر يك از داوطلبان. (درصورت تقاضای آنها)

۱۰- ارسال صورتجلسه انتخابات به کمیسیون نظارت، پس از پايان شمارش آرا.

۱۱- در صورتي كه به تشخيص هيات اجرائي به‏دليل تنش، عدم امنيت و يا بروز حوادث غيرمترقبه برگزاري انتخابات غير ممكن باشد مي‏بايست با تنظيم صورتجلسه‏اي انتخابات را متوقف نموده و در اولين فرصت نسبت به تجديد روز راي‏گيري اقدام گردد.

کیفیت شمارش آرا

ماده ۹ – نحوه شمارش آرا:

۱- تعداد راي‏دهندگان با آرا ماخوذه تطبيق و برگه‏های رای زاید بر تعداد تعرفه، به قید قرعه از کل برگ‏های رای کسر می‏شود. اما چنانچه تعداد آرا مآخوذه کمتر از تعداد رای دهندگان باشد نتیجه در صورتجلسه منعکس می‏شود.

۲- درصورتی که اسامی نوشته شده در برگ رای بیش از تعداد داوطلبان باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی‏شود.

۳- در موارد ذیل برگه‏های رای باطل لیکن جزء آرا مآخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قید و برگه‏های مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد.

الف- آرا ناخوانا .

ب- آرا حاوی اسامی غیر از داوطلبان.

ج- آرا سفید ریخته شده در صندوق.

۴-  درصورتی که نام یک داوطلب در برگه رای مکرر نوشته شده باشد فقط یک رای برای او محسوب می‏شود.

۵- درصورت تساوی آرا دو یا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نیاز از بين آنها  با توافق ذي نفعان و در غير اين صورت از طریق قرعه‏کشی توسط هیات اجرائی و در حضور آنان انجام مي شود.

۶- در صورتی‏که نام خانوادگی دو یا چند نفر از داوطلبان یکی باشد و در برگ رای فقط نام خانوادگی قید گردیده مجموع این گونه آرا به طور مساوی بین داوطلبان هم نام تقسیم و در مورد رای یا آرا باقی‏مانده غیر قابل تقسیم به حکم قرعه عمل خواهد شد.

رسيدگي به شكايات

ماده ۱۰- رسيدگي به شكايات داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات:

۱- چنانچه هر يك از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات معترض باشند مي‏توانند حداكثر ظرف مدت سه روز كاري پس از انتخابات شكايات خود را كتباً و با ذكر دليل به كميسيون نظارت مركز استان تسليم نمايند.

۲- ریيس کمیسیون نظارت موظف است شکایت شاکی را حداقل ظرف مدت پانزده روز در كميسيون نظارت مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را به شاكي ابلاغ نمايد. رای کمیسیون دراین مورد قطعی و لازم الاجرا است.

ماده ۱۱- در صورت عدم وصول و يا رد شكايت در موعد مقرر، سازمان موظف است صورتجلسه انتخابات را به همراه تاییدیه کمیسیون نظارت به دبیرخانه هیات عالی نظارت ارسال نماید.

سایر مقررات

ماده ۱۲- در صورت احراز هرگونه قصور يا تقصير اعضاء هيات اجرائي در ايفاي وظايف محوله مخصوصاً برگزاري به موقع انتخابات كه منجر به تضييع حقوق اشخاص گردد، برابر مقررات با افراد خاطي رفتار خواهد شد.

ماده ۱۳- درصورت عدم حضور هر يك از اعضا هيات اجرائي، انتخابات تعطيل نمي‏گردد و ریيس كميسيون نظارت موظف است نسبت به تعيين عضو جايگزين اقدام نماید.

ماده ۱۴- اين دستورالعمل دراجراي ماده(۴۲) قانون نظام صنفي مصوب ۱۲/۶/۹۲ مشتمل بر(۱۴) ماده و (۷) تبصره  تهيه و در تاريخ ۲۲/۴/۱۳۹۳ توسط وزير صنعت، معدن و تجارت مورد تصويب قرارگرفت و از تاريخ تصويب، دستورالعمل قبلي لغو مي‏گردد.

دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد آن ها ( موضوع بندهای ش ماده ۳۷ و ۶ ماده ۴۵ ق.ن.ص)

دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی

و نظارت اتاق‏های اصناف

و چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد آنها

(موضوع بندهای (ش) ماده (۳۷) و (۶) ماده (۴۵) قانون نظام صنفی)

تعاريف

ماده ۱- تعاريف:

الف- قانون: قانون نظام صنفي.

ب- بازرس: بازرس فردي است كه با پیشنهاد هیات رییسه اتاق اصناف هر شهرستان توسط کمیسیون نظارت در چارچوب مقررات اين آيين­نامه تعيين مي­شود.

ج- مدیر واحد بازرسی و نظارت: فردی است که توسط هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان و با تایید معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در چارچوب مقررات این دستورالعمل تعیین می­شود.

 

نحوه تشکیل و وظایف واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان

ماده ۲- واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان، واحدی است که توسط اتاق ذی­ربط به­منظور نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی و رسیدگی به شکایات در چارچوب قانون نظام صنفی تشکیل می­شود.

تبصره- تعداد بازرسان مورد نیاز، به پيشنهاد اتاق اصناف هر شهرستان و موافقت اتاق اصناف ايران برای مدت معین تعیین مي­گردند.

ماده ۳  شرایط بکارگیری مدير واحد بازرسی و نظارت و بازرسان:

الف نداشتن سوء پيشينه كيفري.

ب– سلامت جسمي و روانی.

ج عدم اعتياد به مواد مخدر.

د گواهي پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم به­استثناء معافیت پزشکی.

هـ دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي ليسانس در مراکز استان­ها و فوق­دیپلم در شهرستان­ها برای بازرسان و داشتن حداقل لیسانس برای مدیر واحد بازرسی و نظارت (در رشته­های تحصیلی مرتبط به تشخیص اتاق ایران).

و حداكثر سن در زمان جذب براي بازرس ۳۵ سال و برای مدیر واحد بازرسی و نظارت ۵۵ سال.

احراز شرايط فوق بر عهده هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان مي­باشد.

تبصره ۱ بکارگیری بازرس زن برای بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی مختص بانوان الزامی است.

تبصره ۲- بكارگيري كارمندان اتحاديه­ها و اتاق­های اصناف در واحدهای بازرسی و نظارت به شرط منفك شدن از شغل قبلي، بلامانع مي­باشد.

تبصره ۳- انتصاب اعضای هیات مدیره اتحادیه­ها و هیات رییسه اتاق­های اصناف به­عنوان مدیر واحد بازرسی و نظارت ممنوع است.

ماده ۴- وظایف و اختیارات واحد بازرسی و نظارت:

۱– بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی به­منظور جلوگیری و بررسی تخلفات مربوط به فصل هشتم قانون.

۲ارایه اطلاعات و آمار مورد نیاز از شبکه توزیع کالا و خدمات صنفی و همچنین تخلفات واحدهای صنفی به­طور مستمر به اتاق اصناف ایران و کمیسیون نظارت ذی­ربط.

۳– شناسایی اقلام کالا و خدمات صنفی دارای اولویت برای قیمت‏گذاری مطابق با دستورالعمل موضوع بند (ط) ماده (۵۵) قانون، جهت اعلام به کمیسیون نظارت و یا اتاق اصناف ایران.

۴–  همکاری با بازرسان و ناظران کمیسیون نظارت، سازمان حمایت مصرف‏کنندگان و تولیدکنندگان و شعب تعزیرات حکومتی.

۵– همکاری با اتحادیه‏های صنفی در شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب.

ماده۵- نحوه بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی:

۱– بازرسی و نظارت بر نحوه عرضه کالا و خدمات صنفی دارای اولویت، برابر اعلام مراجع ذی­صلاح در قالب تیم­های حداقل دو نفره یا در شرایط خاص در قالب تیم­های مشترک با بازرسان و ناظران کمیسیون نظارت، سازمان حمایت مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان و مسئولین شعب تعزیرات حکومتی (بازرسی اولویت محور).

۲– بازرسی بر نحوه عرضه سایر کالا و خدمات صنفی براساس گزارش و شکایات (بازرسی شکایات محور).

ماده ۶- نحوه تهیه و ارسال گزارش تخلفات به اتحادیه و شعب تعزیرات حکومتی:

۱ شکایت رسیده باید بلافاصله ثبت و کد رهگیری به شاکی ارایه شود. واحد بازرسی و نظارت موظف است به­منظور دريافت شكايات، تنظيم گزارشات بازرسي و ثبت شكايات وارده از نمونه فرم­ها و نرم­افزارهايي كه توسط اتاق ايران ارایه مي­گردد، استفاده نمايد.

۲– ارسال گزارش بازرس به اتحادیه مربوط (ظرف مدت سه روز) با امضا رییس اتاق اصناف شهرستان و یا مدیر واحد بازرسی و نظارت (با داشتن تفویض اختیار رییس اتاق).

۳ پیگیری اخذ نتیجه، طبق زمان مقرر در قانون از اتحادیه.

تبصره  در صورت وصول گزارش، اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی، پرونده را مختومه نماید  و نتیجه را ضمن اعلام به شاکی و متشاکی به واحد بازرسی و نظارت نیز اعلام کند.

۴ ارجاع گزارش تخلف به شعب تعزيرات حكومتي درصورت اعتراض شاکی به نظر اتحادیه یا احراز تخلف واحد صنفی از سوی اتحادیه و یا در عدم پاسخگو بودن اتحادیه در زمان مقرر.

چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر واحدهای بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان­ها

ماده ۷- اتاق اصناف ايران موظف است در اجراي بند (۶) ماده (۴۵) قانون به منظور مدیریت، سياست­گذاري، برنامه­ريزي و ايجاد هماهنگي و نظارت بر عملکرد واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق‏هاي اصناف در سطح كشور، نسبت به تشكيل معاونت بازرسي و نظارت اقدام نمايد.

تبصره  انتصاب معاون بازرسي و نظارت پس از پيشنهاد رییس اتاق اصناف ايران و تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاون توسعه بازرگانی داخلی) بر عهده رییس اتاق اصناف ایران خواهد بود.

ماده ۸- نحوه ایجاد هماهنگی و نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت اتاق­ها:

۱ پيگيري و نظارت بر تشكيل و عملکرد واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق شهرستان­ها و مراکز استان­ها.

تبصره  اتاق اصناف ایران می­تواند از طریق واحدهای بازرسی و نظارت مراکز استان­ها نسبت به هماهنگی بین واحدهاي بازرسي و نظارت شهرستان‏های هر استان در چارچوب مقررات اقدام نماید.

۲ رتقاء نظام بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی با استفاده از روش­های کارآمد از جمله روش الکترونیکی با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت.

۳ ایجاد هماهنگی و تعامل لازم بین واحدهای بازرسی و نظارت با سازمان حمايت مصرف‏كنندگان و توليدكنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی.

۴ دریافت گزارش عملکرد واحدهاي بازرسي و نظارت استان‏ها و همچنين قيمت اقلام اساسي و ضروري آنها به­صورت هفتگي به­منظور ارایه به معاونت توسعه بازرگاني داخلي و سازمان حمايت مصرف‏كنندگان و توليد كنندگان و سایر مسئولين ذي­ربط.

۵– شناسایی و تشویق واحدهاي بازرسي و نظارت برتر استان­ها بر اساس شاخص‏های ارزیابی عملکرد.

سایر مقررات

ماده ۹- منابع مالی واحدهای بازرسی و نظارت عبارتند از:

 1. از محل منابع مالی اتاق اصناف شهرستان.
 2. از محل منابع مالی اتاق اصناف ایران از جمله درآمدهای ناشی از جرائم دریافتی (موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) قانون) متناسب با برنامه­ها و عملکرد (از جمله تعداد پرونده­های متشکله و میزان ارزش ریالی تخلفات) مطابق ماده (۶) آیین­نامه اجرایی ماده (۴۷) قانون و وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون).

تبصره- اتاق اصناف شهرستان­ها موظفند، معادل وجوه مذکور را در بودجه سنواتی پیش­بینی تا پس از تصویب کمیسیون نظارت و تامین اعتبار هزینه نمایند.

ماده ۱۰- دوره­های آموزشی ویژه بازرسان توسط سازمان تعزیرات حکومتی و برای سایر دوره­های موردنیاز از جمله برای مدیران واحدهای بازرسی و نظارت از طریق اتاق اصناف شهرستان­ها با هماهنگی اتاق اصناف ایران برگزار می­گردد.

ماده ۱۱- رسیدگی به تخلفات مدیر واحد بازرسی و نظارت و بازرسان برعهده هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.

ماده ۱۲- اين دستورالعمل در اجرای بند (ش) ماده (۳۷) و بند (۶) ماده (۴۵) قانون نظام صنفی مشتمل بر (۱۲) ماده و (۸) تبصره با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و اتاق اصناف ایران تهيه و در تاريخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۳ به تصويب وزير صنعت،‌ معدن و تجارت رسيد.

 

دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور ( موضوع بند د ماده ۵۵ ق.ن.ص)

دستورالعمل نظارت بر چگونگي صدور پروانه كسب در سطح كشور

(موضوع بند (د) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی)

 

تعاريف

ماده ۱–  تعاریف:

مرجع صدور پروانه كسب: اتحاديه‏هاي صنفي و دستگاه هاي موضوع تبصره ذيل بند (م) ماده (۳۰) و تبصره (۳) ماده (۲۶) و ماده(۷۹) قانون نظام صنفی.

فرایند صدور پروانه كسب: مراحل، مدارك و سقف زماني پيش‏بيني شده در قانون و مقررات نظام صنفی.

مراجع نظارتي : اتاق اصناف شهرستان و ایران،  كميسيون نظارت و دبیرخانه هیات عالی نظارت.

نظارت بر فرایند صدور پروانه كسب: نظارت بر مراحل، مدارك، سقف زماني و وجوه دریافتی بابت صدور پروانه کسب از حیث انطباق با قانون و مقررات نظام صنفی.

وظایف مرجع صدور پروانه كسب

ماده ۲–  مرجع صدور پروانه كسب موظف است، پس از ابلاغ این دستورالعمل موارد زیر را در چارچوب وظایف خود اجرا نماید:

الف- حذف مراحل اضافی و مدارك زائد مغایر با آئین نامه اجرائی مواد (۱۲) و (۷۹) قانون نظام صنفی.

ب- ارائه پیشنهاد به منظور تسریع و تسهیل فرایند صدور پروانه کسب به اتاق اصناف ذی ربط و یا دبیرخانه هیات عالی نظارت.

ج- درج اطلاعات مربوط به فرایند صدور پروانه كسب، هزینه های مربوط (مطابق ماده ۳۱ قانون نظام صنفی) و نام مراجع رسیدگی کننده به شکایات عدم صدور پروانه کسب بر روی سامانه اصناف و اطلاع رسانی این موارد در تارنمای مرجع صدور پروانه کسب همچنین نصب آن بر روی تابلوی راهنما در معرض دید مراجعین.

د- بکار بردن فرم‏های الگو برای صدور پروانه کسب( مطابق ابلاغ دبیرخانه هیات عالی نظارت).

ﻫـ- تشکیل پرونده صنفی شامل مدارک و اسناد وجوه واریزی مربوط به صدور پروانه کسب کلیه اعضای اتحادیه و الحاق مدارک متقاضیان در سامانه.

و- درج کلیه مشخصات متقاضی صدور پروانه کسب بر روی فرم پروانه كسب از جمله پلاك آبي، ثبتی، کدپستی، كدآيسيك (isic)، رسته صنفي و نشانی دقیق پستی.

تبصره- درج اطلاعات اضافی بر روی پروانه کسب، غیر از آنچه برروی فرم الگو لحاظ شده، ممنوع می باشد.

ز- تسلیم مدارک و اطلاعات مورد نیاز به مراجع نظارتي‏ در اسرع وقت.

نحوه نظارت بر صدور پروانه کسب

 

ماده ۳–  اتاق های اصناف موظفند برای اطمینان از حسن اجرای اقدامات اتحادیه های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب به صورت نوبه‏اي و موردي ( براساس شكايت متقاضي يا گزارش بازرس موضوع ماده(۲۳) قانون نظام صنفی) بر فرایند صدور پروانه های کسب‏ در دست اقدام یا صادر شده نظارت نمایند و نتیجه را جهت بررسی به کمیسیون نظارت مربوط گزارش نمایند. اتاق اصناف ایران گزارش خود را درخصوص عملکرد اتحادیه کشوری، به دبیرخانه هیات عالی نظارت منعکس خواهد نمود.

تبصره– بازرس اتحادیه مکلف است درصورت رعایت نشدن فرایند صدور پروانه کسب موضوع را به صورت کتبی به هیات مدیره اتحادیه اعلام نماید و درصورت ترتیب اثر ندادن ظرف مدت پانزده روز، گزارش خود را به اتاق اصناف ذی ربط تسلیم کند. اتاق مذکور موظف است ظرف مدت پانزده روز گزارش را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را به اتحادیه و بازرس اعلام نماید. در غیر اینصورت بازرس می‏تواند موضوع را به کمیسیون نظارت و در مورد اتحادیه کشوری به دبیرخانه هیات عالی نظارت منعکس نماید.

ماده ۴– اتاق های اصناف موظفند به منظور ارتقاء سطح آگاهی‏ اعضای هیات مدیره اتحادیه‏ها و مهارت کارکنان با همکاری اتاق اصناف ایران و درصورت نیاز سایر مراجع ذی‏صلاح نسبت به برگزاری دوره‏های آموزشی نحوه صدور پروانه کسب، اقدام نمایند.

ماده ۵– كميسيون نظارت موظف است ‏برای نظارت بر حسن انجام فرایند صدور پروانه كسب در سطح شهرستان، کمیته ای مرکب از نمایندگان اعضای خود را تعیین کند. این کمیته حداقل یکبار در سال از عملکرد هر مرجع صدور پروانه کسب در سطح شهرستان بازرسی بعمل آورده و گزارش خود را به کمیسیون نظارت تسلیم می نماید.

 

ماده ۶– كميسيون نظارت موظف است هنگام تصویب ضوابط خاص داخلی اتحادیه از تعیین مراحل، مدارک، شرایط و هزینه صدور پروانه کسب مازاد بر موارد مندرج در قانون نظام صنفی و آیین‏نامه اجرایی مربوط خودداری نماید.

تبصره -کمیسیون های نظارت موظفند ضمن بازنگری در مصوبات قبلی خود از انطباق ضوابط خاص داخلي اتحاديه‏ها با قانون و مقررات نظام صنفی اطمینان حاصل نمایند.

ماده۷–  نحوه نظارت دبيرخانه هيات عالي نظارت بر چگونگي صدور پروانه كسب:

الف- نظارت بر حسن انجام وظایف نظارتی وفق این دستورالعمل.

ب- نظارت بر چگونگی تعیین ضوابط خاص داخلی اتحادیه های صنفی از طریق روسای کمیسیون های نظارت مراکز استانها و یا راساً.

ج- نظارت بر حسن اجراي طرح طبقه‏بندي، كدگذاري و همگن سازي عناوين رسته‏هاي صنفي كشور و خدمات قابل عرضه هر رسته صنفي براساس الگوي آیسیک (isic).

د- ابلاغ الگوی فرم های مورد نیاز صدور پروانه کسب و نظارت بر چگونگی استفاده از آن در سطح کشور.

ﻫـ- ارائه بسته‏های آموزشی به منظور نظم بخشیدن به نحوه صدور پروانه کسب در بین مراجع صدور پروانه کسب با همکاری اتاق اصناف ایران.

و- ارتقا و توسعه سامانه صدور پروانه کسب به اصناف به منظور پیاده سازی پنجره واحد اصناف با همکاری اتاق اصناف ایران.

ز- ارزیابی و رتبه بندی مراجع صدور پروانه كسب براساس شاخص های کمی و کیفی.

ح- رسیدگی به تخلفات مراجع صدور پروانه کسب.

ط- اعزام نماینده یا نمایندگانی برای بررسی عملکرد اتحادیه های صنفی در مورد نحوه صدور پروانه کسب بصورت موردی یا نوبه ای.

سایر مقررات

ماده ۸– درصورت اطلاع از وجود نقص مدارك و یا اسقاط شرایط پروانه كسب صادره از جمله ضوابط خاص داخلی اتحادیه، مرجع صدور پروانه كسب موظف است مطابق قانون و مقررات نظام صنفی مراتب را با ذكر دلايل مستند به‏ طور كتبي به دارنده پروانه كسب اعلام نمايد تا صاحب پروانه كسب ظرف مدت یک ماه نسبت به رفع آن اقدام كند. درصورت عدم رفع آن، مرجع صدور پروانه کسب موظف است پس از اخطار پانزده روز به واحد صنفی پروانه کسب را باطل و مراتب را به کمیسیون نظارت اعلام دارد.

تبصره۱– درصورتی که صاحب پروانه كسب به نظر اتحادیه معترض باشد مي‏تواند اعتراض كتبي خود را ظرف مدت بیست روز پس از تاريخ ابلاغ، به اتاق اصناف ذی ربط تسلیم دارد. اتاق اصناف مكلف است طی پانزده روز به اعتراض رسیدگی و نظر خود را اعلام كند.

تبصره۲– در صورت اعتراض صاحب پروانه کسب به نظر اتاق اصناف شهرستان، وی می تواند ظرف مدت بیست روز پس از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به كميسيون نظارت منعکس نماید. کمیسیون نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه به موضوع رسیدگی و نتیجه را به معترض ابلاغ نماید.

تبصره۳– چنانچه عضو اتحادیه کشوری به نظر اتاق اصناف ایران معترض باشد می تواند ظرف مدت بیست روز پس از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به دبیرخانه هیات عالی نظارت منعکس نماید. دبیرخانه موظف است برابر مقررات به موضوع رسیدگی نماید.

 ماده ۹– مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در سطح استان برعهده رییس کمیسیون نظارت مرکز استان می باشد. دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است عملكرد این دستورالعمل را در سطح کشور بنحو مقتضی مورد ارزیابی قرار دهد.

ماده ۱۰– در اجرای بند (د) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی این دستورالعمل مشتمل بر (۱۰) ماده و (۶) تبصره توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه و در یکصدوهفتمین جلسه هیات عالی نظارت به تصویب رسید.

دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آن ها ( موضوع بند ه ماده ۵۵ ق.ن.ص)

دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي
بين كميسيون هاي نظارت، اتحاديه ها
، اتاق اصناف شهرستان های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعاليت آنها

(موضوع بند هـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفی کشور)

 

 

تعاریف

ماده ۱ تعاریف:

 قانون: قانون نظام صنفي.

 سازمان های صنفی: اتحادیه‏ های صنفی و اتاق های اصناف شهرستان وایران.

  مرجع رسیدگی به عملکرد و تخلفات مسئولین سازمان های صنفی: كميسيون هاي نظارت (مراکز استان ها و شهرستان ها) و هیات عالی نظارت حسب مورد.

 

هماهنگی بین كميسيون هاي نظارت،اتحادیه ها و اتاق ها و نظارت بر عملکرد آنها

ماده۲- ایجاد هماهنگی بین كميسيون های نظارت و سازمان های صنفی به منظور اجرای برنامه های راهبردی ابلاغی از سوی هیات عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین نظارت برحسن انجام وظايف قانوني آنها برعهده دبيرخانه هيأت عالي نظارت می باشد. دبیرخانه مسئولیت مستقیم هماهنگی بین کمیسیون نظارت مراکز استان ها، اتاق ایران و اتحادیه های کشوری را برعهده داشته و از طریق روسای کمیسیون نظارت مراکز استان ها و یا در صورت تشخیص، راساً نسبت به هماهنگ کردن امور و نظارت بر کمیسیون های نظارت و سازمان های صنفی اقدام خواهد نمود.

 نحوه ایجاد هماهنگی و نظارت دبیرخانه هیات عالی نظارت:

 1. نظارت مستمر بر اجراي قانون، برنامه های توسعه ای و پيشرفت سالانه آن ها به طرق مختلف از جمله تدوین شاخص ها و ضوابط نظام جامع ارزیابی عملکرد کمیسیون های نظارت و سازمان های صنفی.
 2. هدایت کمیسیون های نظارت و سازمان های صنفی به منظور اجرای صحیح قانون و مقررات
  و ایجاد رویه واحد در سطح کشور از طریق برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه های آموزشی، توجیهی، همایش و نظایر آن.
 3. دستور برگزاری جلسات فوق العاده توسط کمیسیون های نظارت و سازمان های صنفی
  در موارد ضروری.
 4. تطبیق مصوبات کمیسیون های نظارت و تصمیمات اتاق ایران با قوانین و مقررات و در صورت مغایرت، دستور اصلاح آنها.

 ۵- هدایت کمیسیون های نظارت و سازمان های صنفی به منظور تدوین برنامه برای توسعه و تسهیل
امور کسب و کار صنفی.

ماده۳- رییس کمیسیون نظارت مرکز استان موظف است به منظور سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی هرچه بهتر بین کمیسیون های نظارت و سازمان های صنفی در سطح استان، درچارچوب ماده (۵۰) قانون، با برگزاری جلسات یا گردهمائی مستقل یا مشترک با کمیسیون نظارت شهرستان ها و یا سازمان های صنفی استان و یا با انجام مکاتبات مورد نیاز تدابیر لازم در این خصوص بعمل آورد.

همچنین کمیسیون نظارت شهرستان ها در خصوص هماهنگی بین سازمان های صنفی تحت پوشش و نظارت بر عملکرد آنها، مطابق ماده (۴۹) قانون اقدام خواهند نمود. اتاق هر شهرستان نیز موظف است در حدود اختیارات و وظایف مقرر در ماده (۳۷) قانون، نسبت به ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد
اتحادیه های صنفی مربوط اقدام نماید.

ماده ۴- نحوه ایجاد هماهنگی و نظارت رییس کمیسیون نظارت مرکز استان براساس ماده (۵۰) قانون :

۱- نظارت بر اجرای بخشنامه های ابلاغی و برنامه های دارای اولویت به منظور ایجاد وحدت رویه
در سطح استان.

۲- تبادل نظر با کمیسیون های نظارت و سازمان های صنفی راجع به مسائل و مشکلات صنفی و ایجاد هماهنگی های لازم.

۳- نظارت بر تشکیل منظم جلسات کمیسیون های نظارت و سازمان های صنفی و تلاش برای رشد کیفی تصمیمات متخذه.

۴- ایجاد هماهنگی  بین روسای کمیسیون های نظارت و سازمان های صنفی استان با دستگاه های دولتی و نهاد های عمومی به منظور تسهیل فعالیت های صنفی و رفع موانع و مشکلات.

۵- حضور نوبه ای در جلسات کمیسیون های نظارت و سازمان های صنفی شهرستان ها برای اطمینان از اجرای صحیح قانون و مقررات.

۶- ارائه راهکارهای مناسب در خصوص ارتقاء بهره وری سازمان های صنفی استان و استفاده بهینه از منابع  و امکانات در اختیار.

۷- تطبیق مصوبات کمیسیون نظارت شهرستان ها و تصمیمات اجلاس اتاق مرکز استان با قوانین و مقررات و در صورت مغایرت، دستور اصلاح آنها.

ماده۵- نحوه نظارت بر مصوبات کمیسیون های نظارت و تصمیمات اتاق ها:

الف- روسای کمیسیون نظارت مراکز استان ها موظفند، حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از برگزاری هر جلسه کمیسیون، همزمان با ارسال صورتجلسات برای اعضای کمیسیون یک نسخه از صورتجلسه را به دبیرخانه هیات عالی نظارت به منظور تطبیق با قوانین و مقررات تسلیم نمایند. روسای کمیسیون های نظارت شهرستان ها نیز باید به همین ترتیب صورتجلسات کمیسیون را برای دبیرخانه کمیسیون نظارت مرکز استان ارسال نمایند.

ب- صورتجلسات اتاق ایران می بایست حداکثر ظرف یک هفته پس از برگزاری جلسات به دبیرخانه
هیات عالی نظارت به منظور تطبیق با قوانین و مقررات ارسال گردد. اتاق شهرستان ها نیز موظفند، به همین ترتیب صورتجلسات اجلاس اتاق را برای کمیسیون نظارت ذی ربط ارسال نمایند.

 تبصره۱- چنانچه مراجع ذی ربط در بندهای (الف) و (ب) مصوبات کمیسیون های نظارت و یا تصمیمات اتاق ها را مغایر با قوانین و مقررات تشخیص دهد موظفند موارد را با ذکر دلائل کافی ظرف مدت ده روز حسب مورد به کمیسیون نظارت و یا اتاق مربوط جهت اصلاح و یا لغو تصمیمات اعلام نمایند.

تبصره۲- دبیرخانه هیات عالی نظارت در صورت اطلاع از مغایرت تصمیمات اتخاذی کمیسیون نظارت و یا اتاق شهرستان ها، مراتب را به منظور اصلاح یا ابطال آن به رییس کمیسیون نظارت مرکز استان و یا شهرستان مربوط اعلام خواهد نمود.

تخلفات و نحوه رسيدگي

ماده ۶– تخلف عبارت است از قصور (کوتاهی غیر عمدی) یا  تقصیر هیات مدیره و بازرس اتحادیه ها و یا هیات رییسه اتاق ها در اجرای قانون و مقررات نظام صنفی، و عناوین آن به شرح زیر می باشد:

۱- اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شئون اداري و شغلي.

۲- عدم رعایت مواعد مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی.

۳- عدم تشکیل جلسات هیات مدیره اتحادیه یا هیات رییسه اتاق.

۴- عدم بکارگیری مدیر اجرایی در اتحادیه و دبیر اجرایی در اتاق.

۵- عدم تشکیل کمیسیون های اتحادیه و اتاق.

۶- گرفتن وجوهي به نفع خود یا سازمان صنفی غير از آنچه در قانون و مقررات مربوط مشخص شده.

۷- صدور پروانه کسب بر خلاف قانون و مقررات نظام صنفی.

۸- سوء استفاده از موقعيت و سمت خود.

۹- گزارش خلاف واقع.

۱۰- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه و استفاده غير مجاز از آنها.

۱۱- خودداري از تسليم مدارك یا گزارش به اشخاص(از جمله کمیسیون نظارت، اتاق ها، بازرس اتحادیه و متقاضی پروانه کسب) كه به موجب قانون و مقررات حق دريافت آنها را دارند.

۱۲- عدم اجراي مصوبات لازم الاجراء هیات عالی نظارت و دبیرخانه آن وکمیسیون نظارت.

۱۳- افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداری.

۱۴- ترك خدمت قبل از پذيرفته شدن استعفا.

۱۵- غيبت غير موجه سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در سال (جلسات هیات مدیره اتحادیه و هیات رییسه اتاق ها).

تبصره – در صورتیکه هر عضو هیات مدیره و یا بازرس اتحادیه ها و هیات رییسه اتاق ها
به علت ناتوانی جسمی و یا بیماری بیش از شش ماه در سال غیبت داشته باشد، مستعفی شناخته
خواهند شد و رییس کمیسیون نظارت موظف است مطابق مقررات نسبت به جایگزینی وی با
عضو علی البدل اقدام نماید.

۱۶- اشتغال در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری یا
اتحادیه ها و اتاق ها.

۱۷- صرف بودجه و استفاده از امکانات اتحادیه یا اتاق برای تبلیغات و فعالیت انتخاباتی به نفع خود
یا اشخاص دیگر.

چنانچه مرجع رسیدگی در جریان بازرسی از عملکرد سازمان های صنفی و یا وصول گزارش به یکی از این تخلفات مواجه شوند، بلافاصله مطابق ماده (۷) این دستورالعمل، شروع به رسیدگی خواهد نمود.

ماده۷- مراحل رسيدگي به تخلفات:

 1. جمع آوری مدارك تخلف در اسرع وقت.

تبصره – مرجع رسیدگی می‏تواند نمایندگانی برای تحقیق و بررسی تخلفات تعیین کند. كليه اتحاديه ‌ها و اتاق ها مكلفند همكاري ‌هاي لازم را درخصوص رسيدگي به تخلفات به عمل آورده و مدارك و اسناد مورد نیاز را در مهلت های تعیین شده توسط مرجع رسیدگی در اختيار آنها قرار دهند.

 1. ابلاغ موارد تخلف و دلايل مورد استناد به متهم.(تفهیم اتهام)
 2. متهم می تواند ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ، دفاعیه خود را به همراه مدارك مستند در دفاع از خود را به مرجع رسیدگی ارائه نمايد. عدم ارائه دفاعیه در مهلت مقرر مانع رسیدگی به تخلفات نخواهد بود.
 3. پس از تكميل پرونده ظرف مدت پانزده روز، جلسه براي رسيدگي به تخلفات تشکیل می گردد.
  و بعد از ملاحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده و توجه كامل به مدافعات متهم اقـدام به صـدور راي
  می گردد. راي صادره بايد با ذكر علت و مستند به قانون و مقررات مربوطه بوده و متناسب با تخلف ارتكابي باشد. تاریخ بین صدور رای در کمیسیون نظارت و ابلاغ آن به متهم نباید از پانزده روز تجاوز کند.

تبصره- مرجع رسیدگی موظف است در صورت درخواست کتبی متهم ، از وی و یا نماینده قانونی وی برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت نماید.

ماده ۸ نحوه ابلاغ تفهیم اتهام و آرا صادره به ترتیب به یکی از روش هاي زیر مجاز است:

 1. ابلاغ کتبی به ذی نفع یا نماینده قانونی وی در محل سازمان یا اداره صنعت، معدن و تجارت
  با اخذ امضا.
 2. ارسال به نشانی واحد صنفی و اخذ امضا با ذکر نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده.

تبصره- درصورت امتناع از دریافت برگه و یا ارائه رسید، مراتب با ذکر تاریخ در برگه قید و اعاده می گردد و تاریخ مذکور ملاک عمل خواهد بود.

 

تنبیه ها و نحوه اعمال

ماده ۹ تنبیه ها عبارتند از:

الف- تذكر كتبي.

ب- توبیخ کتبی.

ج- پیشنهاد عزل به هیات عالی نظارت.

مرجع رسیدگی موظف است، پس از ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات فرد یا افراد متخلف يكي از تنبیه ها را اعمال نماید.

ماده۱۰- نحوه اعمال تنبیه ها:

۱- در مورد تخلفات بندهای (۱) تا (۵) ماده (۶) این دستورالعمل، برای نوبت اول تذكر كتبي، در صورت تکرار همان تخلف در نوبت دوم توبیخ کتبی و در صورت تکرار پیشنهاد عزل.

۲- در مورد تخلفات بندهای (۶) تا (۱۰) ماده (۶) این دستورالعمل، درصورت عدم انتفاع متهم تذكر كتبي درصورت انتفاع و یا عدم جبران خسارت بر اساس اسناد و قرائن کافی به تشخیص مرجع رسیدگی توبیخ کتبی و یا پیشنهاد عزل.

 1. در مورد تخلفات بندهای (۱۱) تا (۱۳) ماده (۶) این دستورالعمل، به تشخیص مرجع رسیدگی توبیخ کتبی و یا پیشنهاد عزل.
 2. در مورد تخلف بند (۱۴) ماده (۶) این دستورالعمل، برای نوبت اول توبیخ کتبی و در صورت تکرار پیشنهاد عزل.
 3. در مورد تخلفات بندهای(۱۶) و (۱۷) ماده (۶) این دستورالعمل، پیشنهاد عزل.

تبصره– مرجع رسیدگی موظف است در صورتیکه هر یک از اعضای هیات مدیره و بازرس اتحادیه ها و یا هیات رییسه اتاق ها در طول یک دوره مسئولیت مستحقق دریافت تنبیه های زیر شوند، نسبت به اجرای بند (ج) ماده (۹) این دستورالعمل اقدام نماید.

۱- سه مرتبه تذكر كتبي.

۲- دو مرتبه تذكر كتبي و یک توبیخ کتبی.

۳- دو مرتبه توبیخ کتبی.

ماده۱۱- چنانچه در حين رسيدگي به هر يك از موارد تخلف مندرج در اين دستورالعمل، مشخص شود كه فعل ارتكابي از مصاديق جرايم عمومي مي‌باشد مراتب برای پيگيري به مرجع قضايي منعكس خواهد شد. طرح پرونده در مرجع قضايي مانع از رسيدگي و اعمال تنبیه های مربوط در اين دستورالعمل نخواهد بود. چنانچه حکم قطعی مرجع قضایی مبنی بر برائت باشد، مرجع رسیدگی موظف است نسبت به اصلاح رای خود در این خصوص اقدام نماید.

ماده ۱۲- درصورتی که حضور متهم در روند تحقیق و بازرسی خللی بوجود آورد، مرجع رسیدگی مي‌تواند حضور متهم در مسئوليت مربوطه را حداکثر به مدت سه ماه به حال تعليق درآورد. درصورتی که پرونده برای طرح در دستور کار هيات عالي نظارت قرار گیرد تا قبل از اعلام نظر هيات مزبور، تعليق برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود. رسیدگی به تخلفات نباید از ظرف مدت‏های مزبور تجاوز نماید.

ماده ۱۳- در صورتی که دبیرخانه هیات عالی نظارت مجازات عزل فرد یا افراد را متناسب با فعل ارتکابی تشخیص ندهد کمیسیون نظارت موظف است نسبت به اصلاح تصمیم خود اقدام نماید.

ماده۱۴- دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است اطلاعات و مدارك لازم درخصوص تخلف اعضاي هيات ریيسه اتاق ایران یا هیات مدیره اتحادیه کشوری را با رعایت ماده (۷) این دستورالعمل مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز تخلف نسبت به ارائه پيشنهاد به هيات عالي نظارت مبني بر اعمال یکی از
تنبیه های موضوع ماده (۹) این دستورالعمل اقدام نماید.

ماده۱۵- برگه ابلاغ رای باید به ترتیب شامل موارد زیر باشد:

۱- شماره و تاریخ جلسه رسیدگی ۲ – نام و نام خانوادگی متهم با ذکر شخصیت حقوقی و کد ملی۳– عناوین تخلف ۴- گردشکار رسیدگی و اقدامات انجام شده ۵ –موضوع و ادله اثبات تخلف و نوع تنبیه.

رسیدگی به پیشنهاد عزل

ماده ۱۶- نحوه رسیدگی به پیشنهاد عزل:

 1. ارسال پیشنهاد عزل توسط رییس کمیسیون نظارت ظرف مدت هفت روز کاری از تاريخ ابلاغ مصوبه، به همراه گردش کار و مدارک مربوط(صورتجلسه کمیسیون نظارت، تفهیم اتهام، مدارک مورد استناد و دفاعیه متهم) به دبیرخانه هیات عالی نظارت.
 2. بررسی پیشنهاد عزل توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت ظرف مدت پانزده روز، در صورت
  عدم کفایت دلائل و مدارک، اعزام کارشناس به استان و یا دعوت نماینده کمیسیون نظارت و یا متهم برای ادای توضیحات.
 3. تهیه دستور کار هیات عالی نظارت توسط دبیرخانه هیات و طرح موضوع در هیات.

۴- ابلاغ رای هیات عالی نظارت توسط دبيرخانه هيات عالی نظارت به کمیسیون نظارت
شهرستان جهت اجرا.

ماده۱۷- هيأت عالی نظارت مي‌تواند تنبیه های مقرر در ماده (۹) این دستورالعمل را راساً در مورد متخلفین اعمال نمايد و روسای کمیسیون های نظارت موظف به اجرای آن می باشند. درصورتي كه هيات عالي نظارت اختيارات مندرج در بندهای (الف) ماده (۵۵) قانون را به كميسيون نظارت مراكز استان‌ ها واگذار کند، در اين صورت كميسيون مزبور در چارچوب اختیارات تفویضی اقدام می نماید.

سایر مقررات

ماده۱۸- دبیرخانه هیات عالی نظارت مکلف است نسبت به ایجاد و راه اندازی بانک اطلاعات مربوط به آرا صادره موضوع اين دستورالعمل حداکثر ظرف مدت شش ماه اقدام نماید. کمیسیون نظارت شهرستان ها موظفند آرا قطعی شده را در سامانه مذکور ثبت نمایند. آرا قطعی راجع به تخلفات هیات مدیره اتحادیه های کشوری و اتاق ایران توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت ثبت می‏گردد.

ماده ۱۹-گزارش اتاق ایران درخصوص سوء عملکرد اتاق‏های کشور در کمیسیون‏های نظارت مطابق مقررات این دستورالعمل قابل رسیدگی خواهد بود.

ماده ۲۰- در صورت بروز اختلاف در اجرای قانون و مقررات بین کمیسیون‏های نظارت و اتاق‏ها به ترتیب زیر اقدام می‏شود.

۱- در مورد اختلاف بین کمیسیون‏های نظارت و اتاق شهرستان‏ها در حوزه استان، حل اختلاف با رییس کمیسیون نظارت مرکز استان است.

۲- اختلاف بین اتاق ایران با اتاق شهرستان ها و یا هر یک از کمیسیون های نظارت، توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت مطابق قانون و مقررات نظام صنفی رسیدگی می‏گردد.

 ماده ۲۱- اين دستورالعمل براساس بند (هـ) ماده ۵۵ قانون نظام صنفي مشتمل بر (۲۱) ماده و (۷) تبصره تهيه و در یکصدوهفتمین جلسه هیات عالی نظارت تصویب گردید و از تاریخ تصویب، دستورالعمل
قبلي لغو مي گردد.

اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی ( موضوع تبصره یک ماده ۲۱ ق.ن.ص)

اساسنامه الگوی اتحادیه‏ های صنفی

 (موضوع تبصره یک ماده ۲۱ قانون نظام صنفی)

کلیات

ماده ۱- نام اتحادیه، اتحادیه صنف ………………………………………………………………….. می‏باشد که در این اساسنامه به اختصار اتحادیه نامیده می‏شود.

ماده ۲- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی، غير انتفاعي و غیر تجاری است که به موجب ماده (۲۱) قانون و مقررات نظام صنفی تشکیل و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت( سامانه اصناف) و اداره ثبت شرکت‌ها رسمیت می‏یابد.

ماده ۳- مدت فعالیت  اتحاديه از تاریخ ثبت با رعایت قانون نظام صنفی  نامحدود می‏باشد.

ماده ۴- محدوده فعالیت اتحادیه در …………………………. می‏باشد مرکز اصلی اتحادیه به نشانی:

 استان  …………………………. شهرستان …………………………… خیابان ……………………………… کوچه ………………… پلاک ………کدپستی ………………………………. شماره تلفن …………………………. شماره نمابر ……………………… می‏باشد. اتحادیه مجاز است درصورت داشتن بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی در نقاط مختلف محدوده فعالیت خود دفتر نمایندگی تشکیل دهد.

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………
نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

                                                                محل مهر وامضاء مرجع ثبت اتحادیه

 

 

 

 

اهداف اتحادیه

ماده ۵- موضوع و اهداف اتحادیه به شرح زیر است:

انجام وظایف مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی، حمایت و حفظ حقوق صنفی اعضا، ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنفی، تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، تعامل با دستگاه­هاي دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در راستای وظایف و اختیارات خود، همچنین تلاش در راستای ارتقاء کیفی خدمات رسانی به مردم و اطلاع رسانی مناسب رسیدگی به شکایات دریافتی.

عضویت در اتحادیه

ماده۶-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه کسب با فعالیت‏های مشابه یا همگن با پرداخت حق عضویت سالانه طبق مقررات به عضویت اتحادیه در می‏آیند. براي هريك از اعضا مطابق الگوی دبیرخانه هیات عالی نظارت كارت عضويت صادر مي‌گردد. در صورت ابطال پروانه کسب مطابق مقررات، عضویت افراد در اتحادیه لغو می‏گردد.

ارکان اتحادیه

هیات مدیره:

ماده ۷- جسله انتخابات هیات مدیره متعاقب قانون و مقررات نظام صنفی برگزار و اعضای صنف از بین خود و با رای مخفی و مستقیم، اعضای هیات مدیره را برای مدت چهار سال انتخاب می نمایند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.

ماده ۸- انتخابات اتحادیه در دور اول با حضور یک سوم اعضا و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا رسمیت می‌یابد.

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………
نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

                                                                محل مهر وامضاء مرجع ثبت اتحادیه

ماده ۹- تعداد اعضای هیات مدیره در اتحادیه‏های کمتر از هزار واحد صنفی عضو پنج نفر اصلی و دو نفر علی‏البدل و در اتحادیه‏های دارای بیشتر از هزار واحد صنفی عضو هفت نفر اصلی و سه نفر علی‏البدل خواهد بود. سمت افراد منتخب هیات مدیره براساس ماده (۲۳) قانون نظام صنفی و تبصره‏های آن شامل یک نفر رییس، دو نفر نائب رییس ( اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‏دار می‏باشد. عزل اعضای هیات مدیره وفق دستورالعمل بند (ﻫ) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی خواهد بود.

ماده۱۰- وظائف و اختیارات اتحادیه مطابق ماده (۳۰) قانون نظام صنفی می‏باشد.

ماده۱۱- وظايف هر یک از اعضاي هيات مدیره:

رییس:

الف) انجام كليه امور اجرائي اتحادیه و اداره جلسات هيات مدیره.

ب) شركت در اجلاس اتاق اصناف.

ج) امضاي كليه اسناد و مكاتبات اتحادیه.

د) ارائه گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه به اتاق هر سه ماه يك بار.

ﻫـ) گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه برای اعضای اتحادیه بصورت سالانه.

و) موافقت با مرخصي و ماموریت اعضاي هيات مدیره‏.

ز)کسب موافقت رییس اتاق اصناف برای مرخصی و ماموریت خود.

ح) پیگیری فعالیت‏های توسعه‏ای اتحادیه از جمله آموزش، پژوهش، ارتقاء و بهره‏وری و بهبود کسب و کار) ط) پیگیری برنامه‏های مدون اتحادیه.

ی) انتصاب کارکنان و استفاده از خدمات مشاوره‏ای و تخصصی برابر آیین‏نامه موضوع بند ب ماده (۳۷) قانون نظام صنفی.

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………
نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

                                                                محل مهر وامضاء مرجع ثبت اتحادیه

نواب رییس:

الف) در غياب رییس اتحادیه (هنگام مرخصي يا ماموريت)، نواب رییس (به ترتیب سمت) وظايف وي را برعهده دارند.

ب) شركت در جلسات با هماهنگي رییس اتحادیه.

ج) پيگيري و انجام وظايف محوله از سوي رییس اتحادیه.

دبير:

الف)تنظیم دستور جلسه و­ موضوعات قابل طرح در جلسات هيات مدیره با هماهنگي رئیس اتحادیه.

ب) هماهنگی امور كميسيون‏ها تحت نظارت ریيس اتحادیه.

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………
نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

                                                                محل مهر وامضاء مرجع ثبت اتحادیه

خزانه‏دار:

الف) مسئوليت نظارت بر عملکرد مالي اتحادیه.

ب)اظهار نظر درخصوص پيش نويس بودجه، ترازنامه و صورت­هاي مالي سالانه اتحادیه.

ج) پیگیری جذب منابع مالی و درآمدهای اتحادیه در چارچوب‏ آیین نامه تبصره یک ماده (۳۱) قانون نظام صنفی.

د)ارائه گزارش عملکرد مالی اتحادیه به هيات مدیره به صورت ماهانه.

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………
نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

                                                                محل مهر وامضاء مرجع ثبت اتحادیه

ماده ۱۲- هریک از اعضای هیات مدیره، درصورت استعفا می‏بایست مراتب را کتبی به هيات مديره ارایه نمايند. هيات مديره مكلف است ظرف مدت يك هفته به موضوع رسيدگي و پس از پذیرش استعفا، نتیجـه را به اتاق اصناف اعلام کند تا طبق ترتیبات تبصره (۴) ماده (۲۲) قانون نظام صنفی اقدام گردد. اتاق اصناف موظف است استعفای رییس اتحادیه را پس از پذیرش در هیات مدیره در اولین اجلاس اتاق با حضور وی مطرح نماید. درصورت عدم ترتیب اثر از سوی هیات مدیره و یا اتاق اصناف رییس کمیسیون نظارت و در اتحادیه کشوری دبیرخانه هیات عالی نظارت به موضوع رسیدگی و برابر مقررات اقدام مي‏نمايد.

ماده ۱۳- در صورت استعفا، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی هر یک از اعضاء هیات مدیره، کمیسیون نظارت مطابق قانون و مقررات صنفی نسبت به جایگزینی عضو یا اعضای مذکور اقدام خواهد نمود.

 

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………
نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

                                                                محل مهر وامضاء مرجع ثبت اتحادیه

 

 

 

بازرس:

ماده ۱۴- همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره اتحادیه، اعضای اتحادیه طبق آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۲۲) قانون نظام صنفی، از بین خود و با رای مخفی و مستقیم، دو نفر بازرس (اصلی و علی‏البدل) را انتخاب می‏نمایند. شرح وظایف و نحوه پذیرش استعفا بازرس مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده(۲۳) قانون نظام صنفی می‏باشد. انتخاب افراد مذکور به عنوان بازرس در ادوار بعد بلامانع است. عزل بازرس وفق دستورالعمل بند (ﻫـ) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی خواهد بود.

مدیر اجرایی:

هیات مدیره مکلف است از خدمات یک نفر( مطابق ضوابط ماده ۲۴ قانون نظام صنفی) به صورت تمام وقت بعنوان مدیر اجرایی استفاده کند.

کمیسیون‏های اتحادیه:

ماده ۱۵-کمیسیون‏های اتحادیه مطابق آیین‌نامه بند (ط) ماده (۳۰) قانون نظام صنفی، به شرح زیر تشکیل می‏گردد. شرح وظایف، طرز تشکیل جلسات، عزل، استعفا و رسیدگی به غیبت اعضای کمیسیون‏ها براساس آیین نامه مذکور می‏باشد.

الف) رسیدگی به شکایات.

ب) حل اختلاف.

ج) بازرسی واحدهای صنفی.

د) فنی.

ﻫـ) آموزشی.

و) سایرکمیسیون‏ها در صورت تصویب هیات عالی نظارت.

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………
نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

                                                                محل مهر وامضاء مرجع ثبت اتحادیه

طرز تشکیل جلسات اتحادیه

ماده ۱۶- طرز تشکیل جلسات هیات مدیره:

الف) جلسات هیات‌ مديره حداقل هر دو هفته يكبار، در روز و ساعت معين در محل اتحاديه تشكيل مي‌گردد و در صورت تعطيلی رسمی، در روز بعد از آن برگزار می‏شود. جلسات را رییس و در غياب وي نايب‌ ریيس اداره می‏نماید. تنظيم صورتجلسات و ثبت تصميمات به‌عهده دبیر است. در غياب وي، يكي از اعضا هیات‌ مديره و یا مدیر اجرایی به تشخیص ریيس جلسه، عهده دار اين مسئولیت خواهد بود. جلسات با حضور حداقل نصف بعلاوه يك اعضا رسميت می‏یابد. مصوبات در اتحادیه دارای تعداد پنج نفر هیات مدیره با حداقل سه رای موافق و در اتحادیه دارای تعداد هفت نفر هیات مدیره با حداقل چهار رای موافق معتبر لازم الاجرا می شود.

ب) بازرس اتحادیه می‏تواند در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای شرکت نماید.

ج) با پيشنهاد رییس اتحادیه و یا اكثريت نسبي اعضا و با دعوت كتبي، جلسه فوق العاده تشكيل می‏گردد.

د) چنانچه هريك از اعضا نظم جلسات را بر هم بزند، ریيس جلسه به او اخطار می‏دهد و در صورت تكرار موضوع ضمن درج در صورتجلسه هیات مدیره برابر مقررات دستورالعمل بند(هـ) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی اقدام خواهد شد.

هـ) در مواردي كه هريك از اعضا هیات ‌مديره بدون عذر موجه سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب، ظرف مدت يك سال از حضور در جلسات هیات مدیره غیبت نمايد، مراتب بايد از طرف هیات‌ مديره به اتاق اصناف اعلام شود. هیات رییسه اتاق مكلف‌است، ظرف يك ماه به موضوع رسيدگي نمايد و در صورت احراز غير موجه بودن غيبت، موضوع را به كميسيون نظارت و برای اتحادیه کشوری به دبیرخانه هیات عالی نظارت اعلام نمايد تا مطابق دستورالعمل بند (ﻫـ) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی اقدام لازم بعمل آید.

و) شرح تصمیمات متخذه، تاریخ و اسامی اعضای حاضر و غایب بایستی در دفتر صورتجلسه درج و به اعضای هیات مدیره ابلاغ گردد.

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………
نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

                                                                محل مهر وامضاء مرجع ثبت اتحادیه

امور مالی

ماده۱۷- ابتدای سال مالی اتحادیه اول فروردین ماه و پایان سال مالی اتحادیه آخر اسفند ماه همان سال می باشد. اولین سال مالی اتحادیه از تاریخ تشکیل اتحادیه شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‏پذیرد.

ماده۱۸- بودجه اتحاديه از طريق منابع مالي مندرج در ماده (۳۱) قانون نظام صنفی تامين و پیشنهاد بودجه تا آخر دي ماه هر سال جهت رسيدگي و تصويب به اتاق اصناف ارائه مي‏گردد. همچنین ترازنامه سالانه و صورت‏های مالی نیز می‏بایست تا پایان خردادماه هر سال جهت تصویب به اتاق اصناف ارائه گردد.

ماده۱۹- درآمد و هزينه هاي اتحاديه در دفاتر قانوني ثبت و شرح بیلان آن جهت رسیدگی و تصويب به اتاق اصناف ارائه مي گردد.

ماده۲۰- اسناد و اوراق مالي اتحادیه مانند چک‏ها، بروات، سفته‏ها، اسناد تعهدآور مالي با امضا ریيس وخزانه‏دار و در غياب هر یک نايب ریيس اول و ممهور به مهر اتحادیه معتبر می‏باشد. كليه اسناد و مدارك اداري و مالي می‏بایست در محل اتحاديه نگهداري گردد.

ماده۲۱- آیين نامه‏هاي مالي، استخدامي، اداري، آموزشي و تشكيلاتي اتحاديه‏ها و تغييرات آنها توسطاتاق اصناف ذی ربط تصویب می‏گردد.

ماده ۲۲- هر اتحادیه مجاز است فقط یک حساب جاری و یک حساب سپرده در بانک داشته باشد.كليه تراکنش مالی اتحاديه باید صرفاً از طريق حساب های مذکور انجام ‏پذيرد. اتحادیه مکلف است در صورت تغيير حساب بانکی مراتب را کتباً از طریق اتاق اصناف به کمیسیون نظارت و در اتحادیه کشوری از طریق اتاق اصناف ایران به دبیرخانه هیات عالی نظارت اعلام نمایند.

ماده ۲۳- هيات مديره اتحاديه نسبت به وجوه و اموال اتحادیه و وجوهی که در اجرای قانون نظام صنفی و سایر قوانین در اختیار آنان قرار می‏گیرد، امين محسوب مي‏شوند.

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………
نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

                                                                محل مهر وامضاء مرجع ثبت اتحادیه

 

 

ماده۲۴- اتحادیه دارای مهر و آرم واحد خواهد بود که الگوی آن ظرف مدت شش ماه از زمان تصویب این اساسنامه به پیشنهاد اتاق اصناف ایران با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲۵- اتحادیه موظف است، نتیجه انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه ها با ذکر اسامیهیات مدیره و بازرس به همراه نشانی اتحادیه، در جراید کثیرالانتشار منتشر نماید. انتشار هرگونه تغییرات مربوط نیز الزامی است.

ماده ۲۶- اتحادیه موظف است، پس از صدور اعتبارنامه‏های منتخبین با ارائه نسخه اساسنامه الگو، که تمام صفحات آن به امضای اعضای هیات مدیره رسیده نسبت به ثبت اتحادیه و یا تغییرات آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت ( سامانه اصناف) و ثبت شرکت‌ها و دریافت پروانه فعالیت اقدام نماید.

ماده ۲۷-اتحادیه مجاز است بارعایت مقررات مربوط نسبت به انتشار نشریه مرتبط با فعالیت اتحادیه اقدام نماید.

ماده ۲۸- هرگونه تغییر، ادغام و تفکیک اتحادیه با رعایت قانون مقررات نظام صنفی و اعلام کتبی ( حداکثر ظرف مدت یک هفته) رییس کمیسیون نظارت (رییس اداره یا سازمان صنعت، معدن و تجارت) امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده۲۹- ساير موارد پيش‌بيني‌نشده در اين اساسنامه، مطابق قانون نظام صنفي و آیين‌نامه‌هاي مربوط خواهد بود.

ماده۳۰- اين اساسنامه الگومشتمل بر(۳۰) ماده توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و در یکصدوسیزدهمین جلسه هیات عالی نظارت به تصویب رسیده است.

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………
نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

                                                                محل مهر وامضاء مرجع ثبت اتحادیه

دکمه بازگشت به بالا