اعضاء هیئت رئیسه اتحادیه

 پیمان محمدی

رئیس اتحادیه

 

 

 

 

 

محمدرضا نظری

نایب رئیس اول اتحادیه

 

 

 

 

 

سیدجواد تقوی

نایب رئیس دوم اتحادیه

 

 

 

 

 

فرهنگ لوی

دبیر اتحادیه

 

 

 

 

 

حامد جدی درستکار رشتی

خزانه دار اتحادیه

 

 

 

 

 

سعید حقی

بازرس اتحادیه

 

دکمه بازگشت به بالا