اعضاء هیئت رئیسه اتحادیه

 احمد ملک فرنود

رئیس اتحادیه

 

 

 

 

سیدجواد تقوی

نایب رئیس اول اتحادیه

 

 

 

 

عیسی مویدعابدی

نایب رئیس دوم اتحادیه

 

 

 

 

محمدرضا نظری

دبیر اتحادیه

 

 

 

 

وحید معتقد مذهبی

خزانه دار اتحادیه

 

 

 

 

بهنام تاج ور

بازرس اتحادیه

 

دکمه بازگشت به بالا