آیین نامه های اجرائی

آیین نامه اجرائی صدور و تمدید پروانه کسب اماکن واجد شرایط جهت استقرار چند واحد صنفی ( موضوع تبصره ۲ ماده ۳ ق.ن.ص)

آیین ­نامه اجرایی صدور و تمدید پروانه کسب اماکن واجد شرایط

جهت استقرار چند واحد صنفی

(موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون نظام صنفی)

 

تعاریف

ماده ۱- تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفي.

مرجع صدور پروانه کسب: اتحادیه­ های صنفی و دستگاه­ های موضوع تبصره ذیل بند (م) ماده (۳۰) و تبصره (۳) ماده (۲۶) قانون، حسب مورد.

اماکن واجد شرایط استقرار چند واحد صنفی: مکان هایی که شرایط ضوابط خاص صدور پروانه کسب از جمله مجموع حداقل مساحت مورد نیاز هر یک از واحدهای صنفی را دارا باشند.

 

شرايط صدور و تمدید پروانه کسب

ماده ۲- مرجع صدور پروانه کسب با رعایت مقررات آیین­نامه ماده (۱۲) قانون موظف به صدور و تمدید پروانه کسب متقاضیان می­باشد.

تبصره- معرفی مباشر برای هر متقاضی دریافت بیش از یک پروانه کسب الزامی است. مرجع صدور پروانه کسب موظف است برای فرد معرفی شده با رعایت ماده (۷) این آیین­نامه کارت مباشرت صادر نماید.

ماده ۳- مرجع صدور پروانه کسب موظف است، ضمن خودداری از استعلام فردی و مکانی فعالیت مشابه و همگن، با هماهنگی مراجع استعلام شونده تصویر نسخه برابر اصل پاسخ استعلام­ها را اخذ و در پرونده متقاضی درج نماید.

سایر مقررات

ماده۴ – کمیسیون نظارت می­تواند متراژ مربوط به مشترکات از جمله تاسیسات و انبار واحدهای صنفی مستقر در اماکن موضوع این آیین­نامه را از مجموع مساحت هر یک از رسته­های صنفی برای صدور پروانه کسب کاهش دهد.

ماده۵ – در صورت ابطال یکی از پروانه­های کسب صادره در اماکن موضوع این آیین­نامه، طبق مقررات از ادامه همان فعالیت جلوگیری به عمل خواهد آمد.

ماده۶- هرگاه پلمب واحدهای صنفی مستقر در اماکن موضوع این آیین­نامه به نحو متعارف مقدور نباشد، نصب پلمب یا درج برگه پلمب در آن قسمت از تاسیسات و مستحدثاث که منحصراً به مناسبت نوع فعالیت مربوط دایر و یا احداث شده است، در حکم پلمب تلقی خواهد شد. کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل­های تعطیل شده را بشکنند، محو کنند و یا محل­های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات­های مقرر در تبصره (۲) ماده (۲۷) قانون محکوم خواهند شد.

ماده۷- مرجع صدور پروانه کسب موظف است با رعایت شرایط فردی مندرج در ماده (۳) آیین­نامه ماده (۱۲) قانون برای فرد معرفی شده از سوی متقاضی، کارت مباشرت صادر نماید. مدت اعتبار کارت مباشرت مطابق مدت پروانه کسب صادره خواهد بود. فرد صنفی می­تواند نسبت به عزل یا تغییر مباشر اقدام و مراتب را به مرجع مذکور اعلام نماید.

تبصره- در هر صورت صاحب پروانه کسب مسئولیت­هایی که قانوناً به عهده صاحب پروانه کسب می­باشد را برعهده خواهد داشت.

ماده۸- مراحل صدور پروانه کسب و رسیدگی به شکایات متقاضیان مطابق آیین­نامه اجرایی ماده(۱۲) قانون خواهد بود.

ماده ۹- این آیین ­نامه در اجرای تبصره ۲ ماده ۳ قانون نظام صنفی مشتمل بر (۹) ماده و (۲) تبصره توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۹۴ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.

 

آیین نامه اجرائی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب ( موضوع ماده ۱۲ ق.ن.ص)

آيين‏ نامه اجرايي نحوه صدور و تمدید پروانه کسب

(موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفي )

تعاريف

ماده ۱- تعاريف:

پروانه کسب: مجوزی است که به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه بصورت دائم (برای مدت پنج سال) و یا موقت (به مدت یک سال) به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین صادر می‏گردد.

مرجع صدور پروانه کسب: اتحادیه‏های صنفی و یا دستگاه‏هاي موضوع تبصره ذیل بند (م) ماده (۳۰) قانون نظام صنفی.

فروشگاه بزرگ چندمنظوره: فروشگا هی که مجموعه‏ای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می نماید.

فروشگاه‏های بزرگ زنجیره‏ای: فروشگاه هایی که تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می‏کنند.

مجتمع و کارگاه قالی­بافی: مجتمع بزرگ و کارگاه متمرکز یا غیر متمرکز قالی­بافی.

فرانشیز: قراردادی است که به موجب آن فرانشیز دهنده، امتیاز بهره برداری از یک سیستم و روش خاص تجاری، تولیدی و یا خدماتی را با نام و علامت تجاری واحد و تحت نظارت مالک نام و علامت تجاری به فرانشیز گیرنده واگذار می نماید.

سامانه اصناف: سامانه الکترونیکی صدور پروانه کسب اصناف (به نشانی:Iranianasnaf.ir ).

 

مراحل صدور پروانه كسب

ماده ۲- مراحل صدور پروانه كسب:

۱- متقاضی پروانه كسب مي‏بايست به سامانه اصناف مراجعه و تقاضای خود را ثبت و نسبت به اخذ کدرهگیری اقدام نماید.

۲- مرجع صدور پروانه كسب موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دريافت تقاضا، پاسخ متقاضي را مبني بر رد يا قبولي تقاضا به وی ابلاغ كند. عدم اعلام نظر در مدت ياد شده به منزله پذيرش محسوب مي‏گردد.

۳- پس از قبول تقاضا (یا عدم اعلام نظر مرجع صدوردر موعد مقرر) مرجع صدور پروانه كسب مكلف است، استعلام‏های مورد نیاز را صادر و دستگاه هاي استعلام شونده نيز موظفند حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی خود را اعلام دارند.

تبصره – اعلام نظر موافق دستگاه‏های استعلام شونده بايد بدون ابهام و هرگونه قيد و شرط و نظر مخالف نيز مستند به دلايل قانوني باشد. در غير اين صورت و يا درصورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر، به منزله نظر مثبت تلقی می گردد و پاسخ منفی خارج از موعد مقرر مانع از صدور پروانه کسب نخواهد شد.

۴- متقاضي موظف است حداكثر ظرف سه ماه، مدارك مورد نياز برای صدور پروانه کسب را تهیه و از طريق سامانه اصناف ارسال نمايد.

۵- مرجع صدور پروانه کسب موظف است پس از دریافت مدارک مورد نیاز و تطبیق با اصل آن، حداكثر ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه كسب و تسليم آن به متقاضي اقدام كند.

شرايط لازم برای صدور پروانه کسب

ماده۳- شرايط لازم برای صدور پروانه کسب:

الف  شرايط عمومي:

۱- سند مالكيت عین و منفعت و یا منافع از جمله اجاره نامه، صلح نامه، هبه، قراداد مشارکت، مبایعه نامه و یا قراردادهای موضوع ماده (۱۰) قانون مدنی  اعم از رسمی و یا عادی (در روستاها احراز مالكيت طبق عرف محل است).

تبصره- اخذ تعهد از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقي ناشي از آن الزامي است.

۲- گواهی صلاحیت از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره- صرفاً واحدهای صنفی موضوع ماده (۲) آیین نامه اماکن عمومی مصوب مورخ ۲۳/۳/۶۳      هیات وزیران مشمول گواهی صلاحیت نیروی انتظامی می باشند.

۳- گواهي اداره امور مالياتي ذي­ربط مبني بر تشكيل پرونده يا پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده(موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم).

۴- گواهي گذراندن دوره‏ های آموزشي احکام تجارت و کسب و کار در چارچوب دستورالعمل آموزش ( موضوع بند ن ماده (۳۰) قانون نظام صنفی).

۵- شناسنامه و کارت ملی برای اتباع ایرانی و گذرنامه و پروانه کار براي اتباع خارجی به همراه شش قطعه عکس پرسنلی.

۶- کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی يا گواهي اشتغال به تحصيل براي آقايان كمتر از پنجاه سال سن.

تبصره: حداقل سن برای دریافت پروانه کسب هجده سال می باشد.

ب  شرايط اختصاصي:

۱- کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت بهداشتی از مراکز بهداشتي، درماني (برای صنوف مشمول قانون اصلاح ماده(۱۳) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی).

۲- پروانه تخصصي و فني يا ديپلم فني يا مدارك دانشگاهی مرتبط، يا حضور يك نفر واجد شرایط شاغل در واحد صنفي (براي صنوف مشمول تبصره ماده (۱۳) قانون نظام صنفي).

وسائط نقلیه

ماده۴- مرجع صدور پروانه كسب موظف است مطابق تبصره ­هاي (۱) و (۳) ماده (۳) قانون نظام صنفي نسبت به صدور پروانه كسب صرفاً براي دفاتر ارائه خدمات وسائط نقلیه از جمله آژانس تاکسی تلفنی و موسسات اتومبیل کرایه، پیک موتوری، وانت بار، کمپرسی، جرثقیل و لودر ، طبق شرايط اين آيين­نامه   اقدام نماید.

تبصره- آن دسته از صاحبان وسائط نقلیه که قبل از تصویب این آیین نامه نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام نموده اند می بایست پس از انقضاء مدت اعتبار پروانه کسب تحت پوشش یکی از دفاتر قرار گیرند.

                     فروشگاه هاي بزرگ چندمنظوره و زنجيره‏اي

ماده ۵- شرايط صدور پروانه کسب :

۱- شرايط مندرج در ماده (۳) اين آيين نامه.

۲- داشتن حداقل دو فروشگاه (براي فروشگاه هاي زنجيره اي).

۳- پروانه كسب فروشگاه‏هاي زنجيره‏اي با ارائه مدارك فوق با نام و علامت تجاري واحد با ذكر آدرس فروشگاه مركزي و شعب آن صادر مي شود.

تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حمايت و توسعه سرمايه گذاري  صرفاً در صورت درخواست متقاضی ايجاد فروشگاه هاي بزرگ چند منظوره و زنجيره اي، موظف است نسبت به صدور جواز تاسيس در چارچوب دستورالعمل نحوه صدور جواز تاسیس برای فروشگاه های مذکور اقدام نمايد. در غیر این صورت متقاضی می تواند راساً جهت دریافت پروانه کسب به اتحادیه ذی ربط مراجعه کند.

تبصره ۲- پروانه کسب فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای تا زمان تشکیل اتحادیه کشوری مربوط، توسط اتاق اصناف محل استقرار فروشگاه و یا دفتر مرکزی صادر خواهد شد.

 

واحدهای صنفی تحت پوشش فرانشیز

ماده ۶- شرايط واحدهای صنفی تحت پوشش فرانشیز :

۱- داشتن پروانه کسب از اتحادیه ذی ربط.

 ۲-آگهی روزنامه رسمي مبنی بر اجازه بهره برداری از علامت تجاری خارجی(موضوع ماده(۵۰) قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری).

تبصره– فعالیت فروشگاه های تابع قرارداد  فرانشیز خارجی مستلزم استعلام از وزارت صنعت، معدن و تجارت(مرکزاصناف و بازرگانان)نیز می باشد.

مجتمع و کارگاه قالی بافی

ماده ۷- شرايط صدور پروانه کسب برای مجتمع ویا کارگاه قالی بافی:

 1. جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن وتجارت ذی ربط.
 2. شرايط عمومی مندرج در ماده (۳) اين آيين نامه به استثناء بند( ۲) آن.

ماده ۸- اتحادیه ذی ربط موظف است برای بافندگان و حرف مشابه که شرایط اخذ پروانه کسب را ندارند با داشتن گواهی مهارت یا صلاحیت فنی و حرفه ای ویا مدارک دانشگاهی مرتبط کارت شناسایی صادر نماید.

تمديد پروانه كسب

ماده ۹-  شرايط تمديد پروانه كسب:

۱- گواهي اداره امور مالياتي ذي ربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده.

۲- داشتن كارت معاينه بهداشتي (براي صنوف مشمول).

۳- رضايت‏ محضري شرکاء درصورت انقضا یا ابطال رضایت قبلی(براي مشاركت های مدني).

۴- گواهي گذراندن دوره‏هاي آموزشي احکام تجارت و کسب و کار.

رسيدگي به شكايات

ماده ۱۰- رسيدگي به شكايات متقاضيان پروانه كسب:

۱- متقاضي در صورت اعتراض به رد درخواست صدور پروانه کسب، مي­تواند ظرف بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ، اعتراض خود را به اتاق اصناف شهرستان تسليم دارد.

۲- اتاق اصناف مكلف است ظرف پانزده روز به اعتراض متقاضي رسيدگي و نظر نهايي خود را براي اجرا به اتحاديه اعلام كند.

۳- در صورتي كه اتحاديه يا متقاضي به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض باشد مي­تواند ظرف بيست روز از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به كميسيون نظارت منعكس كند.

۴-كميسيون نظارت مكلف است ظرف مدت يك ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر كميسيون نظارت در اين مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن كه هيات عالي نظارت نظر كميسيون نظارت را ظرف يك ماه پس از دريافت اعتراض نقض كند.

ساير مقررات

ماده ۱۱- كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است ضوابط خاص داخلي اتحادیه صنفی براي صدور پروانه كسب (شامل تعيين رسته‏هاي شغلي براساس كد ISIC، حداقل مساحت، نوع کالا و خدمات قابل عرضه، وسايل و ابزاركار، تجهیزات و تاسیسات ایمنی، بهداشتی و انتظامی رسته شغلی) را با كسب نظر از اتحاديه و اتاق اصناف،  تعیین و به اتحاديه ابلاغ نمايد. اما مجاز به وضع هرگونه ضابطه برخلاف قانون و مقررات نظام صنفی نظیر تعیین سن، مدرک تحصیلی، جنسیت، سقف پذیرش و حدود صنفی نمی باشد.

تبصره- ضوابط خاص داخلي اتحاديه­هاي كشوري براي صدور پروانه كسب توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت و با همكاري اتاق اصناف ايران تعیین می گردد.

ماده ۱۲- درصورت فسخ یا انقضاء قرارداد فرانشیز و یا ابطال آن توسط مراجع ذی صلاح، فرد صنفی حق ادامه فعالیت تحت علامت تجاری قبلی را ندارد.

ماده۱۳- پروانه کسب اشخاص حقوقی، به نام شرکت با ذکر نام مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره (براساس مصوبه هیات مدیره و اساسنامه، آگهی روزنامه رسمی و موضوع فعالیت شرکت) و در مشارکت های مدنی نیز پروانه کسب به نام یکی از شرکاء با رضایت محضری سایر شرکاء صادر می گردد.

تبصره- رسيدگي به اختلافات و دعاوي حقوقي میان مالک و مستاجر و یا شركاء بعد از صدور و تمديد پروانه كسب به عهده مراجع ذي صلاح قضايي مي‏باشد.

ماده ۱۴- تهیه دستورالعمل چگونگي برگزاري دوره هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار، با همكاري اتاق اصناف ايران و ساير مراجع ذي ربط بر عهده دبیرخانه هیات عالی نظارت می باشد.

تبصره- افراد با بيش از هفتاد سال سن از گذراندن دوره های آموزشی معافند اما در صورت داشتن مباشر، می بایست وي را براي آموزش معرفي كنند، همچنين فارغ­التحصيلان رشته­هاي مرتبط دانشگاهي از گذراندن دروس مشابه معاف می باشند.

ماده ۱۵-در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، می‏توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با ارائه گواهي انحصار وراثت و رضايت محضری وراث، با رعایت مقررات اين آيين نامه اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره۱- در صورت محجور بودن مالك يا ورثه، پروانه كسب حسب مورد به نام ولي و يا قيم قانوني محجور صادر مي شود.

تبصره۲- در صورتي كه تعدادي از ورثه صغير و تعدادي كبير باشند، صدور پروانه كسب به نام نماينده قانوني (قيم ویا ولی) مستلزم اخذ رضايت محضري وراث كبير و صدور پروانه كسب به نام يكي از وراث كبير نيز منوط به اخذ رضايت محضري از ساير وراث كبير و نماينده قانوني وراث صغير خواهد بود.

ماده ۱۶- در صورت مفقود یا مخدوش شدن پروانه کسب، ارائه نسخه المثنی با درخواست دارنده پروانه کسب و ارائه تعهد مبنی بر پذیرش هرگونه تبعات احتمالی آن بلامانع است.

ماده ۱۷– دبيرخانه هيات عالي نظارت موظف است با همكاري اتاق اصناف ايران نسبت به ارتقاء و توسعه سامانه اصناف به منظور پياده سازي پنجره واحد و تسهيل فرايند صدور پروانه كسب، در اسرع وقت اقدام نمايد. مراجع استعلام شونده نيز مكلفند در چارچوب مقررات همکاری لازم را به‏عمل آورند.

 تبصره- دبيرخانه هيات عالي نظارت موظف است به منظور يكنواختي انواع پروانه كسب و كارت مباشرت نسبت به تهيه الگو و همچنين فرم هاي لازم براي استعلام و صدور پروانه كسب اقدام نمايد.

ماده۱۸- صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد  صنفی واجد شرایط منوط به معرفی مباشر است. مرجع صدور پروانه کسب موظف است با اخذ مدارک بند (۵)، (۶) و (۲) شرایط عمومی (در صورت شمول)   و در صورت شمول بندهای(۱) و(۲) شرایط اختصاصی ماده (۳) این آیین نامه، برای فرد معرفی شده کارت مباشرت صادر نماید، مدت اعتبار کارت مباشرت مطابق مدت اعتبار پروانه کسب صادره خواهد بود. اما فرد صنفی می تواند در هر موقع که مقتضی بداند نسبت به عزل یا تغییر مباشر خود با ارایه مدارک فوق الذکر اقدام نماید.

ماده۱۹- این آیین‏ نامه در اجرای ماده (۱۲) قانون نظام صنفی مشتمل بر (۱۹) ماده و (۱۴) تبصره در جلسه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۴ هیات عالی نظارت تایید و در تاریخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۵ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و از تاريخ تصويب آن، آيين­ نامه قبلي لغو مي­گردد.

آیین نامه مشاغل تخصصی و فنی(موضوع ماده۱۳ق.ن.ص)

آیین‌نامه مشاغل تخصصی و فنی
( موضوع ماده ۱۳ قانون نظام صنفی)

تعاریف

ماده ۱- تعاریف:

 ۱- متقاضی: متقاضی دریافت پروانه کسب.

۲- مشاغل تخصصی و فنی: مشاغلی که بموجب این آیین نامه برای اخذ پروانه کسب نیازمند گواهینامه فنی و تخصصی می باشند.

۳- پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه ای است که برداشتن مهارت انجام دادن کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی صلاح صادر می شود.

۴- مرجع صدور: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و یا سازمان ها و دستگاه هایی که مطابق مقررات مکلف به صدور پروانه تخصصی وفنی می باشند.

نحوه صدور پروانه تخصصی

ماده ۲- صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مرجع صدور به وسیله متقاضی است و اگر متقاضی واجد شرایط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است.

ماده ۳- صدور پروانه تخصصی براساس نظریه مرجع صدور منوط به برگزاری دوره های آموزشی و اخذ آزمون های کتبی، عملی و یا هر دو خواهد بود.

ماده ۴- اتاق اصناف ایران می تواند در جهت تسهیل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی و آزمون های تخصصی از متقاضیان با مراجع صدور و دیگر دستگاه های مرتبط اقدام به تنظیم تفاهم نامه نماید.

انواع مشاغل تخصصی و فنی

ماده ۵- فهرست مشاغلی که از براساس این آیین نامه به عنوان مشاغل تخصصی و فنی شناخته شده اند عبارتند از:

 

گروه ۱

ردیف

الکتریک و الکترونیکی، رایانه و مخابرات ( تلفن همراه و تلفن ثابت، سانترال)

۱

تعمیر کاران و تولید کنندگان قطعات و لوازم الکترونیک

۲

تعمیرکاران و تولید کنندگان الکتروموتور

۳

تعمیرکاران و تولید کنندگان لوازم برقی

۴

تعمیرکنندگان رایانه

۵

نصاب و تعمیرکاران دوربین های مدار بسته

۶

تعمیرکاران انواع تلفن ثابت، همراه و سانترال

۷

تابلو سازان برق فشار قوی

۸

الکتریکی و سیم کشی ساختمان

۹

تعمیر انواع پمپ آب

۱۰

الکتریکی صنعتی

۱۱

تعمیر و نصب آسانسور و پله برقی و بالابر

۱۲

نصب و راه اندازی شبکه

۱۳

تولید نرم افزار

 

گروه ۲

ردیف

صنایع چوبی

۱

درودگران و مبلسازان

۲

رنگ کاران چوب و دکوراسیون

۳

معرق کاری و خراطی

۴

چوب بری

 

 

گروه ۳

ردیف

صنایع فلزی

۱

ذوب فلزات

۲

سازندگان و تعمیرکاران طلا و جواهر، نقره

۳

سازندگان ظروف آلومینیوم

۴

تعمیرکاران سماور و چراغ

۵

مسگران

۶

آهنسازان

۷

اره و چاقو تیزکنی

۸

تانکر و منبع سازی

۹

کانال سازی

۱۰

ساخت ظروف استیل

۱۱

چرخکار و پرداخت کاری لوازم مسی

۱۲

کمپرسی سازی

۱۳

تریلی سازی

۱۴

کانتینر سازی

۱۵

سازنده های کوره های دوار با سوخت مایع( مازوت- گازوییل- نفت سیاه)

۱۶

قالب سازی

 

 

گروه ۴

ردیف

صنایع ساختمانی و تاسیساتی

۱

آهنکاران ساختمان( درب و پنجره)

۲

تزیینات داخل ساختمان

۳

سیمان کار و موزاییک ساز

۴

تعیمرکاران قفل و کلید

۵

نقاشان ساختمان

۶

صنایع آلومینیوم و درب و پنجره سازان

۷

لوله کشی آب و فاضلاب

۸

تخلیه چاه و نشت آب

۹

شیشه بران و آیینه کاران

۱۰

نصب ایزوگام

۱۱

لوستر سازی

۱۲

شومینه سازی

۱۳

کابینت ساز

۱۴

تعمیرکاران وسایل نفت سوز و گاز سوز

۱۵

سازنده و فروشنده سنگ های تزئینی

۱۶

لوله کشی گاز ساختمان

۱۷

تعمیر و نگهداری چیلر

۱۸

طراح و محاسب سیستم های تهویه مطبوع ( حرارت مرکزی و سرمایشی)

 

گروه ۵

ردیف

ماشین آلات سبک و سنگین

۱

تعمیرکاران دوچرخه و موتور سیکلت

۲

باطری ساز و خدمات برق خودرو

۳

دارندگان اتو سرویس

۴

تعمیرکاران ماشین های سبک و سنگین( مکانیسین های اتومبیل)

۵

نقاشان اتومبیل

۶

گلگیر و رادیاتور ساز

۷

تعویض روغن، لاستیک و پنچرگیری

۸

ماشین ساز و فلز تراش

۹

آهنگران اتومبیل

۱۰

شیشه خم اتومبیل

۱۱

قفل ساز اتومبیل

۱۲

تعمیر جکهای هیدرولیک

۱۳

تعمیر انواع کمک فنر و جلوبندی وسایط نقلیه سبک و سنگین

۱۴

خدمات و نصب دزدگیر

۱۵

اوراق کنندگان و اوراق فروشان اتومبیل

۱۶

تعمیر ماشین آلات کشاورزی

۱۷

لنت کوبی

۱۸

تولید و تعمیر انواع اگزوز

۱۹

اتاق ساز کامیون سبک

۲۰

تعمیرکننده گیربکس و دیفرانسیل انواع موتور( سبک و سنگین)

۲۱

تعمیرات موتور و قایق و لنج

۲۲

تعمیر و نگهداری و مونتاژ جرثقیل

۲۳

تولیدکنندگان انواع صندلی خودرو و لوازم مربوط

 

گروه ۶

ردیف

نساجی و چرم

۱

سراجان

۲

تولیدکنندگان پوشاک و سیسمونی

۳

خیاط مردانه و زنانه

۴

پیراهن دوزان

۵

تولیدکنندگان کالای کشباف

۶

کفاشان دست دوز

۷

خشکشویی و لباسشویی

۸

تعمیرکاران کیف و کفش

۹

چادر دوزان

۱۰

کارگاه تولید مواد سازی اولیه کفش( گرانول سازی)

گروه ۷

ردیف

خدمات هنری

۱

عکاسی و فیلمبرداری

۲

آرایشگران زن و مرد

۳

گلدوزی

۴

حکاکی چینی جات

۵

کوزه و گلدان ساز و ظروف سرامیک

۶

کارگاه تولید و چاپ عکس رنگی( لابراتوار عکاسی)

۷

تولید و تعمیر آلات موسیقی

گروه ۸

ردیف

صنایع نئون پلاستیک و فایبرگلاس

۱

تابلو و نئون و پلاستیک

۲

تولید قطعه فایبرگلاس

۳

تولیدکنندگان ظروف یک بار مصرف

گروه ۹

ردیف

صنایع غذایی و بهداشتی

۱

نانوایان( نان های سنتی و حجیم و نیمه حجیم)

۲

قناد و شیرینی فروش و بستنی

۳

صابون سازان

۴

تولید رشته آش

۵

شکلات سازی

۶

حلوا ساز و عصار

۷

نبات و آبنبات ریزان

گروه ۱۰

ردیف

چاپ و لیتوگرافی نشر مکانیکی و دیجیتال

۱

کلیشه و لیتوگراف مهر و چاپ پلاک

۲

چاپخانه داران

۳

صحافان و آلبوم ساز

۴

تعمیرکنندگان ماشین های اداری و تحریر

۵

تولید انواع دفتر( صحافی و چاپ)

 

گروه ۱۱

ردیف

سایر

۱

مشاورین املاک و خودرو

۲

تعمیرکنندگان ساعت

۳

ساخت وتعمیر عینک طبی و آفتابی

۴

حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق

۵

تعمیرکاران چرخ های خیاطی و صنعتی

۶

ندافان

۷

آسیاب های سنگی سنتی

۸

نقشه کشی قالی

۹

قالیشویان و قالی بافی، رنگرزی، چله کشی و نقشه کشی قالی

۱۰

تعمیر اسلحه شکاری، ماهیگیری

۱۱

تعمیر دوربین عکاسی، شکاری، تصویر برداری

۱۲

تولیدکنندگان لوله، بلوک و جدول سیمانی

سایر مقررات

ماده ۶- اتحادیه های صنفی موظفند با همکاری مرکز آموزش اتاق اصناف به منظور ارتقا صلاحیت فنی  اعضای خود اقدام به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی شغلی نمایند.

ماده ۷- هر گونه حذف و یا الحاق انواع مشاغل تخصصی و فنی به فهرست مذکور با رعایت مقررات توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با هماهنگی مرجع صدور و نظر خواهی از اتاق های اصناف خواهد بود.

ماده ۸- افرادی که دارای مدرک دیپلم فنی( کار و دانش)،کاردانی، کارشناسی و یا بالاتر در رشته های مرتبط دانشگاهی هستند ( باستثنای مواد ۴ و ۳۲ قانونی ملی مقررات ساختمان مبحث ۱۷) از طی دوره های نظری معاف می باشند.

ماده ۹- این آیین نامه به استناد تبصره ماده (۱۳) قانون نظام صنفی مشتمل بر (۹) ماده توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط و نظرخواهی از اتاق اصناف مراکز استان ها تهیه و در تاریخ۱۴/۴/۱۳۹۴ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است و از تاریخ تصویب، آیین نامه قبلی لغو می گردد.

آیین نامه شیوه اداره امور واحدهای صنفی در شهرها و بخش ها ( موضوع تبصره ۴ ماده ۲۱ ق.ن.ص)

آيين نامه اجرايي  شيوه اداره امور واحدهاي صنفي در شهرها و بخش ها

(موضوع تبصره ۴ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی)

 

تعاریف

 ماده ۱  تعاریف:

 قانون: قانون نظام صنفی

کمیسیون: کمیسیون نظارت شهرستان

شهر و بخش : شهر و بخش تابعه شهرستان

اتاق: اتاق اصناف شهرستان

اتحادیه : اتحادیه صنفی

شیوه اداره واحدهای صنفی در شهرها و بخش ها

ماده ۲  اگر تشكيل اتحاديه واحد براي تمامي شهرها يا بخش هاي هر شهرستان به‌ تشخيص كميسيون نظارت مركز استان ممكن نباشد، انجام خدمات صنفی در شهرها وبخش های مذکور با اعلام دبیرخانه هیات عالی نظارت بعهده اتاق ذی ربط قرار می گیرد، در این صورت اتاق مکلف است با همکاری اتحادیه های صنفی تحت پوشش خود دفاتری رادر این شهرها وبخش ها تاسیس نماید .

تبصره  درآن دسته از شهرها وبخش هاکه ادارات دولتی، بخشداري ها و يا شهرداری ها ، اقدام به صدور پروانه كسب مي‏نمودند، موظفند پس از تاسیس دفتر اتاق نسبت به تحویل پرونده‏هاي صنفی واحدهای مزبور با نظارت نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت به دفاتر مذکور اقدام نمایند.

ماده۳  ضوابط خاص واحدهای صنفی مستقر دربخش ها وشهرها، با پیشنهاد اتحادیه مربوطه، اظهارنظر اتاق و با در نظر گرفتن شرایط منطقه به تصویب کمیسیون خواهد رسید.

ماده۴- در شهرها و بخش‏هایی که اتاق ‏آمادگی لازم را جهت انجام خدمات صنفی نداشته باشد، یا انجام خدمات توسط اتاق به تایید هیات عالی نظارت نرسد مطابق تبصره ذیل بند (م) ماده (۳۰) قانون  وظایف مذکور به ادارات دولتی ذی ربط، شهرداری‏ها، و یا سازمان های وابسته واگذار می‏شود.

 ماده ۵- مراحل وشرايط صدور پروانه کسب جهت واحدهای صنفی مستقر در شهرها و بخش‏ها نیز تابع ضوابط مقرر در آيين‏نامه اجرايي ماده ۱۲ قانون (موضوع نحوه صدور و تمدید پروانه کسب) خواهد بود.

تبصره۱- دستگاه های موضوع بند (م) ماده (۳۰) قانون نیز موظفند همانند اتحادیه ها وجوهی که طبق آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون، بابت صدور و تمدید پروانه کسب توسط کمیسیون تعیین گردیده را دقیقا رعایت نمایند.

تبصره۲  متقاضی دریافت پروانه کسب در این قبیل شهر و یا بخش ها باید نسبت به ثبت تقاضای خود از طریق سامانه اصناف )به نشانی :iranianasnaf.ir (دریافت شماره رهگیری اقدام نماید.

سایر مقررات

ماده ۶- اداره امور واحدهای صنفی مستقر در بخش  مركزي توسط اتحادیه‏های صنفي شهرستان انجام می شود.

ماده ۷  برگزاری دوره های آموزشی موضوع دستور العمل ماده۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب، جهت متقاضیان مستقر در بخش ها و شهرها، برعهده مرکز آموزش اتاق اصناف و یا مراکز مورد تایید کمیسیون می باشد.

ماده ۸- این آیین‏نامه باستناد تبصره (۴) ماده (۲۱) قانون نظام صنفی مشتمل بر(۸) ماده و (۳) تبصره با همکاری اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و در یکصد و هفتمین جلسه هیات عالی نظارت تایید و در تاریخ ۱۴/۴/۱۳۹۴ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و از تاریخ تصویب آیین‏نامه قبلی لغو می گردد.

آیین نامه اجرائی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه های کشوری ( موضوع تبصره ۷ ماده ۲۱ ق.ن.ص)

آيين نامه اجرايي نحوه تشكيل و برگزاری انتخابات اتحاديه‏ هاي كشوري

(موضوع تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفي )

تعاريف

ماده ۱- تعاريف:

قانون: قانون نظام صنفی.

هيات: هيات عالي نظارت.

دبيرخانه : دبيرخانه هيات عالي نظارت.

اتاق: اتاق اصناف ايران.

اتحاديه: اتحاديه كشوري.

هيات مديره: هيات مديره اتحاديه‏.

بازرس: بازرس اتحاديه.

داوطلبان: داوطلبان عضويت در هيات مديره و بازرسان.

انتخابات: انتخابات هيات مديره و بازرسان اتحاديه‏.

هيات اجرايي: هيات اجرايي برگزاري انتخابات.

كميته: كميته بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان.

ماده۲- دبیرخانه مکلف است با همکاری اتاق، صنوف موضوع  تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون را شناسائي و جهت تاييد به وزیـر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد نمايد.

 ماده ۳- درصورت تاييد و موافقت وزير صنعت، معدن و تجارت، دبيرخانه موظف است اقدامات لازم را برای برگزاري انتخابات و تشكيل اتحاديه به عمل آورد.

شرايط انتخاب‏كنندگان

ماده ۴- داشتن پروانه کسب دائم يا موقت (با رعايت تبصره ۲ ماده ۵ قانون).

تبصره- هر فرد صنفي در انتخابات داراي يك حق رأي مي­باشد، حتي در صورت داشتن بيش از يك پروانه كسب در همان صنف.

شرايط انتخاب شوندگان

ماده ۵- شرايط داوطلبان(هيات مديره و بازرسان) عبارت است از:

۱- تابعيت جمهوري اسلامي ايران (با ارائه شناسنامه و تصوير آن).

۲- اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران (با استعلام از وزارت اطلاعات).

۳- نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر(با استعلام از مراجع ذی صلاح قضایی).

۴- عدم ممنوعيت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشكستگي و افلاس (با استعلام از مراجع ذی صلاح قضایی).

۵- عدم اعتياد به مواد مخدر (با استعلام از نيروي انتظامي).

۶- عدم اشتهار به فساد (با استعلام از نيروي انتظامي).

۷- داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيات مديره، (مدرك تحصيلي یا گواهی معتبر از اداره آموزش و پرورش).

۸- حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال (با ارائه شناسنامه و يا تصوير آن).

۹- داشتن پروانه كسب معتبر دائم (با ارائه تصوير پروانه کسب و استعلام از اتاق).

تبصره- پروانه كسب معتبر، مجوزي است كه تاريخ اعتبار آن منقضي نگرديده، صاحب آن تغيير شغل نداده و واحد صنفي خود را به غير واگذار و يا اجاره نداده باشد، واحد صنفي فعال و مكان آن تغيير نيافته باشد.

۱۰- وثاقت و امانت (اصل بر برائت است مگر وجود مدرک مستندي مبنی بر فقدان وثاقت و امانت).

                                                            هيات اجرايي برگزاري انتخابات

ماده ۶– به ‏منظور برگزاری انتخابات، هيات اجرايي زير نظر دبير هيات و با تركيب نمایندگان دستگاه های زير تشكيل و تصميمات آن با اكثريت آرا معتبر مي‏ باشد:

۱- مركز امور اصناف و بازرگانان و دبیرخانه. (به ‏عنوان رئيس).

۲- وزارت كشور.

۳- يكي از اعضاي هيات رئيسه اتاق به انتخاب هيات رييسه.

تبصره۱- محل استقرار هيات اجرائي در مركز امور اصناف و بازرگانان و دبیرخانه بوده و محل اخذ رأی نیز توسط هيات اجرايي با همکاری اتاق اصناف ايران تعيين مي گردد.

تبصره۲- فراخوان ثبت نام از طريق انتشار آگهی در يكي از روزنامه هاي کثیرالانتشار مي باشد.

ماده۷- داوطلبان حائز شرايط مي بايست شخصاً با مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ذی ربط نسبت به تكميل پرسشنامه (مطابق الگوي دبيرخانه) و ارائه تصاویر پروانه کسب، شناسنامه،کارت ملی، مدرک تحصیلی و اصل آنها (جهت تطبيق) به انضمام شش قطعه عکس ۴ ×۶ جهت ثبت نام اقدام نمايند.

تبصره۱- عضويت افراد در هيات مديره  بيش از دو دوره متوالي و يا چهار دوره متناوب ممنوع مي باشد.

 تبصره۲- افراد زير نمي‏توانند در اولین انتخابات بعدي اتحاديه داوطلب شوند:

۱- اعضاي معزول هيات مديره.

۲- اعضاي هيات مديره يا داوطلباني كه استعفاء و انصراف آنان موجب اخلال در برگزاري انتخابات شده است.

تبصره۳- افراد موضوع تبصره ۶ ماده ۲۲ قانون درصورتی می‏توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نمایند. ارائه مدارك رسمي پذيرش استعفاء آنان پيش از شروع به كار در هيات مديره الزامي است.

ماده ۸  دبیرخانه موظف است شش ماه قبل از پایان عمر قانونی اتحادیه، دستور برگزاری انتخابات اتحادیه مزبور را به هیات اجرایی صادر نماید تا انتخابات در مهلت مقرر برگزار شود.

ماده۹- دبيرخانه مكلف است ظرف مهلت بيست روز از طريق سازمان ها و ادارات صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف شهرستان ها در سراسر كشور موضوع تشكيل اتحادیه کشوری را به واحدهاي صنفي مربوطه اعلام و از اعضاي داراي پروانه كسب معتبر در رسته صنفي ذي ربط كه داراي شرايط عضويت در هيات مديره اتحاديه كشوري مورد نظر مي‏باشند برای ثبت نام، دعوت به عمل آورد.

ماده۱۰- چنانچه تعداد داوطلبان عضویت در هيات مديره براي اتحادیه های صنفي داراي کمتر از هزار عضو کمتر از ده نفر و در اتحادیه های صنفي بیش از هزار عضو کمتر از پانزده نفر و تعداد دواطلبان بازرس كمتر از سه نفر باشد، هيات اجرايي موظف است مهلت ثبت نام را حداكثر براي دو نوبت متوالي و هر نوبت به مدت ده روز تمديد و پس از پايان ثبت نام فهرست داوطلبان را براي بررسي به كميته ارسال نمايد.        

 

كميته بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان

ماده ۱۱- به‏ منظور بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان، كميته اي با تركيب نمایندگان دستگاه‏های زير تشكيل و تصميمات آن با اكثريت آرا صورت مي‏گیرد:

۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت (به عنوان رئیس).

۲- سازمان تعزيرات حكومتي.

۳- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.

۴- دو نفر از اتاق (به انتخاب هيات رييسه، مشروط بر اينكه خود نامزد انتخابات نباشند).

تبصره ۱- وظیفه این کمیته تطبيق شرايط مندرج در ماده ۳ اين آيين نامه و حصول اطمینان از صحت موارد مذکور از طریق رویت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است. مسئووليت مكاتبات كميته و هماهنگي هاي لازم بر عهده رئيس آن است.

تبصره ۲- در صورت درخواست رئيس كميته، رؤساي سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت موظف به همكاري در اين خصوص خواهند بود.

ماده ۱۲- کمیته موظف است پس از دريافت فهرست داوطلبان حداكثر ظرف يك ماه شرايط آنها را برابر بندهاي مقرر در ماده ۳ این آیین‏نامه از مراجع ذي ربط استعلام نمايد و مراجع مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دريافت استعلام، نظر قطعي و نهايي خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مذكور به منزله نظر مثبت است.

تبصره۱- انجام استعلام، از مراجع مربوطه در حدود وظايف قانوني آنها و شروط مرتبط بوده و کمیته می‏بایست از ترتیب اثر دادن به اظهار نظرهاي مبهم (از قبیل به مصلحت نمی‏باشد، موافقت موقت، مشروط، یکساله و جایز نیست) خودداری نماید. بدیهی است این گونه اظهار نظرها در رد صلاحيت داوطلبان تاثيري ندارد.

تبصره۲- كميته موظف است دليل يا دلايل مستند رد صلاحيت داوطلب را به اطلاع وي برساند. شخص مذكور می‏تواند ظرف مدت يك هفته اعتراض خود را به همراه مدارک مثبته به کمیته تسليم نماید.کمیته ظرف پانزده روز به موضوع رسيدگي مي نمايد. نظر كميته قطعي و لازم الاجرا است.

ماده ۱۳- چنانچه تعداد داوطلبان تایید شده برابر يا بيشتر از تعداد اعضاي اصلي و علي‏البدل هیات مدیره اتحادیه باشد، هيات اجرايي مي‏بايست نسبت به برگزاری انتخابات اقدام نماید.

برگزاري انتخابات

ماده ۱۴- هيات اجرايي موظف است پس از دریافت فهرست داوطلبان تاييد شده نسبت به فراخوان برگزاري انتخابات (حاوی تاريخ، ساعت و محل اخذ رأی، تعداد اعضای اصلی و علی‏البدل هیأت مدیره و بازرس، اسامی داوطلبان حائز شرایط به ترتیب حروف الفبا) اقدام نماید.

تبصره- فراخوان انتخابات از طريق انتشار آگهی در يكي از روزنامه هاي کثیرالانتشار صورت مي پذيرد.

ماده ۱۵- هیات اجرایی موظف است فهرست اعضای دارای پروانه کسب و نشاني واحدهاي صنفي آنان را از طریق اتاق و سامانه الکترونیکی اصناف تهیه نماید.

تبصره ۱- کلیه سازمان های صنعت، معدن وتجارت و اتاق اصناف شهرستان ها موظفند حسب مورد با هیات اجرایی همکاری نمایند.

تبصره ۲- در صورت درخواست داوطلبان، هيات اجرايي موظف است فهرست مذكور را جهت انجام تبلیغات انتخاباتی، در اختیار آنان قرار دهد.

ماده ۱۶- وظایف هيات اجرايي در روز برگزاری انتخابات:

۱- صدور مجوز ورود به محل اخذ رأی برای برگزارکنندگان انتخابات.

۲- جلوگيري از ورود افراد غير صنفي و كاركنان اتحاديه و اتاق به محل اخذ رأی. (موارد استثناء با  مجوز رئيس هيات اجرايي مي باشد).

۳- الصاق فهرست اسامی داوطلبان به همراه عکس آنها با خط درشت و خوانا به ترتیب حروف الفبا قبل از شروع رأی گیری در محل اخذ رأی.

۴- تعيين صندوق و تعرفه مجزا براي انتخاب اعضاي هيات مديره و انتخاب بازرسان.

۵- باز و بسته و ممهور نمودن صندوق­هاي رأی خالی قبل از شروع رأی گیری در حضور جمع و تهیه صورتجلسه با امضای اعضاي هيات اجرايي در محل اخذ رأی.

۶- تطبیق رأی دهندگان با فهرست اسامی اعضا صنف با رویت اصل یا تصویر پروانه کسب و یا کارت شناسایی معتبر هنگام اخذ رأی.

تبصره – وكالت براي دادن رأی ممنوع است.

۷- جلوگيري از هرگونه تبليغات انتخاباتي در ساختمان محل اخذ رأي و اخراج افراد متخلف از محل رأي‏گيري.

تبصره- درصورتيكه به تشخيص هيات اجرايي به دليل تنش، عدم امنيت و يا بروز حوادث غيرمترقبه برگزاري انتخابات غير ممكن باشد، مي‏بايست با تنظيم صورتجلسه‏اي انتخابات را متوقف نموده و حداكثر ظرف بيست روز نسبت به تجديد روز رأي­گيري اقدام گردد. تامين امنيت حوزه انتخابات با درخواست هيات اجرايي بر عهده نيروي انتظامي خواهد بود.

۸- تمديد ساعت راي گيري براي همان روز در صورت تشخيص هيات اجرايي با تنظيم صورتجلسه.

۹- باز نمودن صندوق، قرائت و شمارش آرا مأخوذه پس از پایان مهلت اخذ رأی و تنظیم صورتجلسه نهایی مشتمل بر تعداد آرا ماخوذه هر یک از داوطلبان در حضور آنان (درصورت درخواست آنها).

۱۰- اعلام نتيجه انتخابات مشتمل بر تعداد آرا ماخوذه به هر يك از داوطلبان (درصورت تقاضاي آنها).

۱۱- ارسال صورتجلسه انتخابات به دبيرخانه، اتاق و اتحادیه حداکثر ظرف مدت سه روز پساز پایان شمارش آرا.

نحوه و کیفیت شمارش آرا

ماده ۱۷- نحوه و کیفیت شمارش آراء:

۱- تعداد رأي دهندگان با آراء مأخوذه تطبيق و برگه‏های رأی زاید بر تعداد تعرفه، به قید قرعه از کل برگ‏های رأی کسر می شود. اما چنانچه تعداد آراء مأخوذه کمتر از تعداد رأی دهندگان باشد نتیجه در صورتجلسه منعکس می‏شود.

۲- در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رأی بیش از تعداد داوطلبان باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی‏شود.

۳- در موارد ذیل برگه‏های رأی باطل لیکن جزء آرا مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قید و برگه‏های مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد.

الف) آرا ناخوانا.

ب) آرا حاوی اسامی غیر از داوطلبان.

ج) آرا سفید ریخته شده در صندوق.

۴- درصورتی که نام یک داوطلب در برگه رأی مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می‏شود.

۵- درصورت تساوی آرا دو یا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نیاز از بين آنها با توافق ذينفعان و در غير اينصورت از طریق قرعه‏کشی توسط هيات اجرايي در حضور آنان انجام مي شود.

۶- در صورتی‏که نام خانوادگی دو یا چند نفر از داوطلبان یکی باشد و در برگ رأی فقط نام خانوادگی قید گردیده مجموع این گونه آرا به طور مساوی بین داوطلبان هم نام تقسیم و در مورد رأی یا آرا  باقی مانده غیر قابل تقسیم به حکم قرعه عمل خواهد شد.

ماده ۱۸- انتخابات در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت می‏یابد. در صورت نرسیدن به حد نصاب، هيات اجرايي مکلف است مطابق مفاد ماده ۱۱ این آیین‏نامه، نسبت به فراخوان و برگزاری انتخابات نوبت دوم با نصاب يك چهارم  ظرف مدت بیست روز اقدام نماید و در صورت عدم دستيابي به حد نصاب مذكور، رأي گيري براي آخرين مرتبه با نصاب يك چهارم تكرار مي­گردد.

ماده ۱۹- در صورت عدم اعتراض داوطلبان به نحوه برگزاري انتخابات ظرف سه روز كاري پس از آن، هيات اجرايي موظف است بلافاصله با دعوت كتبي از اعضاي هيات مديره و بازرس، نسبت به تحویل اعتبار نامه‏هاي آنها (با امضاي دبير هيات) و يا تعيين سمت براساس درخواست آنان با رعايت ماده ۲۳ قانون و تبصره‏هاي ذيل آن اقدام نمايد. بديهي است در هيات مديره هاي هفت نفره سمت دو نفر آخر عضو هيات مديره است.

رسیدگی به شکایات

ماده ۲۰- رسيدگي به شكايات داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات:

۱- چنانچه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات معترض باشند، می‏توانند ظرف سه روز کاری پس از انتخابات شکایت خود را کتباً و با ذکر دلیل به دبيرخانه تسلیم نمایند.

۲- دبير هيات عالي نظارت موظف است ضمن دستور توقف صدور اعتبار نامه منتخبین، موضوع را  با حضور اعضاء هيات اجرايي مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را به شاكي ابلاغ نمايد.

۳- درصورت اعتراض شاکي، دبيرخانه موظف است شکایت واصله را ظرف مهلت پانزده روز بررسی و در صورت تشخيص کفایت دلائل و مستندات، موضوع راجهت اتخاذ تصمیم نهایی در هيات مطرح نماید. در غير اينصورت شاكي مي‏تواند اعتراض خود را از طريق مراجع صالحه قضايي پيگيري نمايد.

اسقاط شرايط اعضا هيات مديره

ماده ۲۱- نحوه رسيدگي به اسقاط شرايط اعضا هيات مديره:

۱- چنانچه هر يك از اعضاء هيات مديره برابر اعلام کتبی هر يك از مراجع استعلام شونده در طول دوران تصدي، مواردی از شرایط مندرج در ماده (­­­­­­ ۵ ) این آیین‏نامه را از دست بدهد، مراتب به دبيرخانه اعلام مي گردد.

۲- دبيرخانه مراتب را بطور مستند به فرد ذينفع ابلاغ مي نمايد.

۳- فرد معترض مي‏تواند مدارک مثبته خود را ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ به دبيرخانه ارائه نماید.

۴- دبيرخانه پس از ملاحظه اسناد و مدارک و استماع دفاعیه وي به موضوع رسيدگي مي نمايد. در صورت اعتراض شاكي به نظر دبيرخانه و تشخيص كفايت دلائل، مراتب جهت اتخاذ تصمیم نهایی در هيات مطرح خواهد شد، بدیهی است در صورت اسقاط شرايط فرد مورد نظر، دبيرخانه نسبت به جايگزيني علي‏البدل اقدام مي نمايد.

تبصره- با توجه به تبصره ( ۵ ) ماده ( ۱۲) قانون، چنانچه هريك از اعضاء هيات مديره ‏حسب ضرورت بخواهند واحد صنفي خود را حداكثر به مدت شش ماه تعطيل كنند، مي‏بايست از طريق اتاق، موافقت كميسيون شهرستان ذی ربط را اخذ نمايند. در غير اين‏صورت با رعايت تشريفات مربوطه مشمول اسقاط شرايط انتخاب شوندگان خواهند شد.

ماده ۲۲- محل استقرار اتحاديه كشوري شهر تهران بوده و در صورت نياز با تاييد اتاق اصناف ایران، اتحاديه كشوري مي‏تواند نسبت به ايجاد دفاتري در ساير شهرستان هاي كشور اقدام نمايد.

ماده ۲۳- وظايف و اختيارات اتحادیه‏های کشوری عبارت است از:

الف- صدور پروانه كسب با دريافت تقاضا و مدارك متقاضيان با رعايت قوانين و مقررات.

ب- ارايه پيشنهاد براي تهيه و تنظيم و يا تغيير ضوابط صدور پروانه كسب و انواع پروانه‏هاي لازم مشاغل به اتاق اصناف ایران.

تبصره– ضوابط خاص داخلي اتحاديه‏هاي كشوري برای صدور پروانه کسب توسط دبیرخانه با همكاري اتاق اصناف ايران تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت خواهد رسيد.

ج- اجراي مصوبات و بخشنامه‏هاي هيات عالي نظارت و اتاق اصناف ايران كه در چارچوب قانون نظام صنفي به اتحاديه‏ها ابلاغ مي‏گردد.

ﻫـ – ابطال پروانه كسب و تعطيل محل كسب طبق مقررات قانون و اعلام آن به دبيرخانه.

و- جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهايي كه بدون پروانه كسب داير شده است مطابق ماده ۲۷ قانون از طريق اتاق اصناف شهرستان مربوطه.

ز- جلوگيري از فعاليت واحدهاي صنفي كه پروانه آنها به عللي باطل مي گردد.

تبصره– پلمپ واحدهاي صنفي با اعلام اتحاديه كشوري از طريق اتاق اصناف شهرستان مربوطه توسط نيروي انتظامي انجام خواهد شد.

ح- تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا پايان دي­ماه هر سال به اتاق جهت رسيدگي و تصويب.

ط- تنظیم ترازنامه سال قبل و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به اتاق برای رسیدگی و تصویب.

ي- تشكيل كميسيون هاي رسيدگي به شكايت، حل اختلاف، بازرسي، فني و آموزشي و ساير كميسيون هاي مصوب هيات.

تبصره- تعداد اعضاء كميسيون مطابق تبصره یک بند ط ماده ۳۰ قانون براساس پيشنهاد اتحاديه و تصويب اتاق تعيين مي‏گردد.

ك – ارائه پيشنهاد به منظور تعيين نرخ كالا و خدمات به اتاق اصناف ايران.

ماده ۲۴- منابع مالي اتحاديه هاي كشوري مطابق آيين نامه اجرايي ماده ۳۱ قانون نظام صنفي مي‏باشد.

ماده ۲۵- مسئوولیت نظارت بر عملکرد اتحادیه های کشوری بر عهده اتاق می باشد.

ماده ۲۶- در صورتي كه براثر استعفاء، عزل فوت، بيماري، حجر و يا محروميت از حقوق اجتماعي، عضو يا اعضايي از هيات مديره اتحادیه با وجود جايگزيني علي البدل، آن هيات از نصاب اين ماده خارج شود، دبيرخانه مكلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات برای تعيين اعضاي جايگزيني اقدام كند، تا انجام انتخابات، افرادي از اعضاي همان صنف كه واجد شروط قانوني براي اداره امور اتحاديه ‏باشند، توسط اتاق معرفي مي‏گردند تا پس از تاييد دبيرخانه به عنوان اعضاي جايگزيني به عضویت اصلی یا علی البدل هیات مدیره منصوب شوند. اگر كمتر از دو سال مدت مامويت هيات مديره مانده باشد، مدت ماموريت اعضاي جايگزين تا پايان مدت ماموريت هيات مديره ادامه خواهد يافت.

ماده ۲۷- اين آيين‏نامه به استناد تبصره (۷) ماده (۲۱) قانون نظام صنفي مصوب مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۲ مشتمل بر (۲۷) ماده و (۲۰) تبصره تهيه و در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۲ به تاييد هيات عالي نظارت و در تاريخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده است. و از تاريخ تصويب آن آيين نامه قبلي لغو مي‏گردد.

(ملغی شده)آیین نامه اجرائی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی ( موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ ق.ن.ص)

آيين‏نامه اجرايي نحوه برگزاري انتخابات هيات مديره و بازرسان اتحاديه هاي صنفي

(موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفي)

تعاریف

ماده ۱- تعاريف:

قانون: قانون نظام صنفی.

كميسيون: كميسيون نظارت شهرستان.

اتاق: اتاق اصناف شهرستان.

اتحاديه: اتحاديه صنفي.

هيات مديره: هيات مديره اتحاديه‏.

بازرس: بازرس اتحاديه.

داوطلبان: داوطلبان عضويت در هيات مديره و بازرسان.

انتخابات: انتخابات هيات مديره و بازرسان اتحاديه‏.

هيات اجرايي: هيات اجرايي برگزاري انتخابات.

كميته: كميته بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان.

شرايط انتخاب‏كنندگان

ماده ۲- داشتن پروانه کسب دائم يا موقت (با رعايت تبصره ۲ ماده ۵ قانون).

تبصره- هر فرد صنفي در انتخابات داراي يك حق رأي مي­باشد، حتي در صورت داشتن بيش از يك پروانه كسب در همان صنف.

شرايط انتخاب شوندگان

ماده ۳- شرايط داوطلبان(هيات مديره و بازرسان) عبارت است از:

۱- تابعيت جمهوري اسلامي ايران (با ارائه شناسنامه و تصوير آن).

۲- اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران (با استعلام از وزارت اطلاعات).

۳- نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر(با استعلام از مراجع ذی صلاح قضایی).

۴- عدم ممنوعيت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشكستگي و افلاس (با استعلام از مراجع ذیصلاح قضایی).

۵- عدم اعتياد به مواد مخدر (با استعلام از نيروي انتظامي).

۶- عدم اشتهار به فساد (با استعلام از نيروي انتظامي).

۷- داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيات مديره،(مدرك تحصيلي یا گواهی معتبر از اداره آموزش و پرورش).

۸- حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال (با ارائه شناسنامه و تصوير آن).

۹- داشتن پروانه كسب معتبر دائم (با ارائه  تصوير پروانه کسب و استعلام از اتاق).

تبصره- پروانه كسب معتبر، مجوزي است كه تاريخ اعتبار آن منقضي نگرديده، صاحب آن تغيير شغل نداده و واحد صنفي خود را به غير واگذار و يا اجاره نداده باشد، واحد صنفي فعال و مكان آن تغيير نيافته باشد.

۱۰- وثاقت و امانت (اصل بر برائت است مگر وجود مدرک مستندي مبنی بر فقدان وثاقت و امانت).

هيات اجرايي برگزاري انتخابات

ماده ۴- به ‏منظور برگزاری انتخابات، هيات اجرايي زير نظر رييس كميسيون و با تركيب نمایندگان دستگاه های زير تشكيل و تصميمات آن با اكثريت آرا معتبر مي‏ باشد:

۱- سازمان یا اداره صنعت، معدن و تجارت. (به‏عنوان رئيس).

۲- استانداري در مركز استان و فرمانداري در ساير شهرستان‏ها.

۳- يكي از اعضاي هيات رئيسه اتاق به انتخاب هيات رييسه، مشروط بر اينكه فرد مذکور داوطلب عضویت در هيات مديره نباشد.

ماده۵- محل استقرار هيات اجرايي در سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت و محل اخذ رأی توسط هيات اجرايي با همکاری اتحادیه مربوط تعیین می‏گردد. همچنین درصورت گستردگی و شرایط جغرافیایی هر شهرستان، هيات اجرايي می‏تواند نسبت به افزایش محل‏ اخذ رأی و تعیین اعضاي متناظر دستگاه‏هاي ذی ربط اقدام نماید. ناظران فوق‏الذکر تحت مدیریت هيات اجرايي کلیه وظایف آن را در شعب فرعی برعهده خواهند داشت.

ماده۶- كميسيون موظف است شش ماه قبل از پايان عمر قانوني هر اتحاديه، دستور برگزاري انتخابات آن اتحاديه را به هيات اجرايي صادر نموده تا انتخابات در مهلت مذكور برگزار گردد. هيات اجرايي موظف است پس از صدور دستور انجام انتخابات، نسبت به فراخوان ثبت نام (حاوی زمان و مکان ثبت نام و شرایط داوطلبان) اقدام و از داوطلبان دعوت نمايد تا جهت ثبت نام به مدت پانزده روز به دفتر هيات اجرايي مراجعه نمايند.

تبصره۱- فراخوان ثبت نام فقط به روشهاي ذیل مجاز است: (هر سه روش يا حداقل دو روش)

الف- انتشارآگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی.

ب- ابلاغ آگهی به كليه اعضاء اتحادیه و اخذ امضا آنها.

ج- ارسال پيامك براي كليه اعضاء اتحاديه.

تبصره۲- داوطلبان حائز شرايط مکلفند شخصاً با مراجعه به هيات اجرايي نسبت به تكميل پرسشنامه (مطابق الگوي دبيرخانه هيات عالي نظارت) و ارائه تصاویر پروانه کسب، شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی و اصل آنها (جهت تطبيق) به انضمام شش قطعه عکس ۴ ×۶ جهت ثبت نام اقدام نمايند.

تبصره۳- از زمان لازم الاجرا شدن قانون، عضويت افراد در هيات مديره  بيش از دو دوره متوالي و يا چهار دوره متناوب ممنوع مي باشد.

تبصره۴- افراد زير نمي‏توانند در اولین انتخابات بعدي اتحاديه داوطلب شوند:

۱- اعضاي معزول هيات مديره.

۲- اعضاي هيات مديره يا داوطلباني كه استعفاء و انصراف آنان به تشخيص كميسيون موجب اخلال در برگزاري انتخابات شده است.

تبصره۵- افراد موضوع تبصره ۶ ماده ۲۲ قانون درصورتی می‏توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نمایند. ارايه مدارك رسمي پذيرش استعفاء آنان پيش از شروع به كار در هيات مديره الزامي است.

ماده۷- چنانچه تعداد داوطلبان عضویت در هيات مديره براي اتحادیه‏های داراي کمتر از هزار عضو کمتر از ده نفر و در اتحادیه‏هاي بیش از هزار عضو کمتر از پانزده نفر و تعداد دواطلبان بازرس كمتر از سه نفر باشد، هيات اجرايي موظف است مهلت ثبت نام را حداكثر براي دو نوبت متوالي و هر نوبت به مدت ده روز تمديد نمايد. پس از پايان ثبت نام هيات اجرايي موظف است فهرست داوطلبان را براي بررسي به كميته ارسال نمايد.

تبصره- چنانچه تعداد داوطلبان ثبت نام شده كمتر از نصاب مقرر در اين ماده شوند، كميسيون موظف است نسبت به ادغام اتحاديه اقدام نمايد.

كميته بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان

 

ماده۸- به ‏منظور بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان،كميته اي با تركيب نمایندگان دستگاه‏های زير تشكيل و تصميمات آن با اكثريت آرا صورت مي‏گیرد:

۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت (به عنوان رئیس).

۲- سازمان تعزيرات حكومتي.

۳- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.

۴- دو نفر از اتاق (به انتخاب اجلاس عمومي اتاق، مشروط بر اينكه خود نامزد انتخابات نباشند).

تبصره۱- وظیفه این کمیته، تطبيق شرايط مندرج در ماده ۳ اين آيين نامه و حصول اطمینان از صحت موارد مذکور از طریق رویت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است. مسئوليت مكاتبات كميته و هماهنگي هاي لازم بر عهده ریيس آن است.

تبصره۲- مسووليت ايجاد وحدت رويه در بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان در سراسر كشور با هدف اجراي صحيح قانون و رعايت حقوق قانوني داوطلبان، بر عهده نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت است. روساي کمیسیون های نظارت نیز موظفند در انجام این مهم با وي همکاری نمایند.

تبصره۳- انتصاب اعضاء هيات اجرايي در کمیته ممنوع است.

ماده۹- کمیته موظف است پس از دريافت فهرست داوطلبان حداكثر ظرف يك ماه شرايط آنها را برابر بندهاي مقرر در ماده ۳ این آیین‏نامه از مراجع ذي ربط استعلام نمايد و مراجع مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دريافت استعلام نظر قطعي و نهايي خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مذكور به منزله نظر مثبت است.

تبصره۱- انجام استعلام از مراجع چهارگانه درحدود وظايف قانوني آنها و شرايط مرتبط بوده و کمیته می‏بایست از ترتیب اثردادن به اظهار نظرهاي مبهم (از قبیل به مصلحت نمی‏باشد، موافقت موقت، مشروط، یکساله و جایز نیست) خودداری نماید. بدیهی است این گونه اظهار نظرها در رد صلاحيت داوطلبان تاثيري ندارد.

تبصره۲- كميته موظف است دليل يا دلايل مستند رد صلاحيت داوطلب را به اطلاع وي برساند. شخص مذكور می‏تواند ظرف مدت يك هفته اعتراض خود را به همراه مدارک مثبته به کمیته تسليم نماید. درصورت عدم تایید، رئيس كميته موظف است ظرف پانزده روز اعتراض وي را در کمیسیون مطرح نمايد. نظر كميسيون در اين خصوص قطعي و لازم‏الاجراست.

ماده۱۰- چنانچه تعداد داوطلبان تایید شده برابر يا بيشتر از تعداد اعضاي اصلي و علي‏البدل هیات مدیره اتحادیه باشد، هيات اجرايي مي­بايست نسبت به برگزاری انتخابات اقدام نماید، در غیر اینصورت كميسيون مي بايست نسبت به ادغام اتحاديه ذی ربط اقدام ‏نمايد.

برگزاري انتخابات

ماده۱۱- هيات اجرايي موظف است پس از دریافت فهرست داوطلبان تاييد شده نسبت به فراخوان برگزاري انتخابات (حاوی تاريخ، ساعت و محل اخذ رأی، تعداد اعضای اصلی و علی‏البدل هیأت مدیره و بازرس، اسامی داوطلبان حائز شرایط به ترتیب حروف الفبا) اقدام نماید.

تبصره- فراخوان انتخابات فقط به روش هاي ذیل مجاز است (هر سه روش يا حداقل دو روش).

الف- انتشارآگهی در روزنانه کثیرالانتشار محلی.

ب- ابلاغ آگهی به كليه اعضا اتحادیه و اخذ امضا آنها.

ج- ارسال پيامك براي كليه اعضا اتحاديه.

ماده۱۲- اتحادیه موظف است فهرست اعضای دارای پروانه کسب و نشاني واحدهاي صنفي آنان را یک هفته قبل از برگزاری انتخابات در اختيار هيات اجرايي قرار دهد.

تبصره- درصورت درخواست داوطلبان، هيات اجرايي موظف است فهرست مذكور را جهت انجام تبلیغات انتخاباتی، در اختیار آنان قرار دهد.

ماده۱۳- وظایف هيات اجرايي در روز برگزاری انتخابات:

۱- صدور مجوز ورود به محل اخذ رأی برای برگزارکنندگان انتخابات.

۲- جلوگيري از ورود افراد غير صنفي و كاركنان اتحاديه و اتاق به محل اخذ رأی. (موارد استثناء با  مجوز رئيس هيات اجرايي مي باشد).

۳- الصاق فهرست اسامی داوطلبان به همراه عکس آنها با خط درشت و خوانا به ترتیب حروف الفبا قبل از شروع رأی گیری در محل اخذ رأی.

۴- تعيين صندوق و تعرفه مجزا براي انتخاب اعضاي هيات مديره و انتخاب بازرسان.

۵- باز و بسته و ممهور نمودن صندوق­هاي رأی خالی قبل از شروع رأی گیری در حضور جمع و تهیه صورتجلسه با امضای اعضاي هيات اجرايي در محل اخذ رأی.

۶- تطبیق رأی دهندگان با فهرست اسامی اعضاء صنف با رویت اصل یا تصویر پروانه کسب و یا کارت شناسایی معتبر هنگام اخذ رأی و ممهور نمودن اصل پروانه کسب رأی دهندگان به مهر برجسته انتخابات، در انتخاباتی که در بیش از یک محل برگزار می‏گردد.

تبصره- وكالت براي دادن رأی ممنوع است.

۷- جلوگيري از هرگونه تبليغات انتخاباتي در ساختمان محل اخذ رأي و اخراج افراد متخلف از محل رأي‏گيري.

تبصره- درصورتي كه به تشخيص هيات اجرايي به دليل تنش، عدم امنيت و يا بروز حوادث غير مترقبه برگزاري انتخابات غير ممكن باشد، مي بايست با تنظيم صورتجلسه اي انتخابات را متوقف نموده و حداكثر ظرف بيست روز نسبت به تجديد روز رأي­گيري اقدام گردد. تامين امنيت حوزه انتخابات با درخواست هيات اجرايي برعهده نيروي انتظامي خواهد بود.

۸- تمديد ساعت راي گيري براي همان روز درصورت تشخيص هيات اجرايي با تنظيم صورتجلسه.

۹- باز نمودن صندوق، قرائت و شمارش آرا مأخوذه پس از پایان مهلت اخذ رأی و تنظیم صورتجلسه نهایی مشتمل بر تعداد آرا ماخوذه هر یک از داوطلبان در حضور آنان (درصورت درخواست آنها).

تبصره- ناظران مستقر در شعب فرعی موظفند پس از شمارش آرا مآخوذه نسبت به تنظیم صورتجلسه در دو نسخه اقدام و به همراه کلیه اوراق و مدارک انتخاباتی به شعبه اصلی منتقل نمایند.

۱۰- اعلام نتيجه انتخابات مشتمل بر تعداد آرا ماخوذه به هر يك از داوطلبان (درصورت تقاضاي آنها).

۱۱- ارسال صورتجلسه انتخابات به کمیسیون، اتاق و اتحادیه حداکثر ظرف مدت سه روز پس از پایان شمارش آرا.

نحوه و کیفیت شمارش آرا

ماده۱۴- نحوه و کیفیت شمارش آرا:

۱- تعداد رأي دهندگان با آرا مأخوذه تطبيق و برگه‏های رأی زاید بر تعداد تعرفه، به قید قرعه از کل برگ‏های رأی کسر می شود. اما چنانچه تعداد آرا مأخوذه کمتر از تعداد رأی دهندگان باشد نتیجه در صورتجلسه منعکس می‏شود.

۲- در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رأی بیش از تعداد داوطلبان باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی‏شود.

۳- در موارد ذیل برگه‏های رأی باطل لیکن جزء آرا مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قید و برگه‏های مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد.

الف) آرا ناخوانا.

ب) آرا حاوی اسامی غیر از داوطلبان.

ج) آرا سفید ریخته شده در صندوق.

۴- درصورتی که نام یک داوطلب در برگه رأی مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می‏شود.

۵- در صورت تساوی آرا دو یا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نیاز از بين آنها با توافق ذينفعان در غير اينصورت از طريق قرعه‏کشی توسط هيات اجرايي در حضور آنان انجام مي شود.

۶- درصورتی‏که نام خانوادگی دو یا چند نفر از داوطلبان یکی باشد و در برگ رأی فقط نام خانوادگی قید گردیده مجموع این گونه آرا به طور مساوی بین داوطلبان هم نام تقسیم و در مورد رأی یا آرا  باقی مانده غیر قابل تقسیم به حکم قرعه عمل خواهد شد.

ماده۱۵- انتخابات در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت می‏یابد. در صورت نرسیدن به حد نصاب، هيات اجرايي مکلف است مطابق مفاد ماده ۱۱ این آیین‏نامه، نسبت به فراخوان و برگزاری انتخابات نوبت دوم با نصاب يك چهارم حداكثر  ظرف مدت بیست روز اقدام نماید و در صورت عدم دستيابي به حد نصاب مذكور، رأي گيري براي آخرين مرتبه با نصاب يك چهارم تكرار مي­گردد. در صورت عدم دستيابي به حد نصاب لازم كميسيون موظف است نسبت به ادغام اتحاديه اقدام نمايد.

ماده۱۶- درصورت عدم اعتراض داوطلبان به نحوه برگزاري انتخابات ظرف سه روز كاري پس از انتخابات، هيات اجرايي موظف است بلافاصله با دعوت كتبي از اعضاي هيات مديره و تشكيل جلسه نسبت به تحویل اعتبار نامه‏هاي آنها (با امضاي رئيس كميسيون) و يا تعيين سمت براساس درخواست آنان با رعايت ماده ۲۳ قانون و تبصره‏هاي ذيل آن اقدام نمايد. بديهي است در هيات مديره هاي هفت نفره سمت دو نفر آخر عضو هيات مديره است.

رسیدگی به شکایات

ماده ۱۷- رسيدگي به شكايات نسبت به نحوه برگزاري انتخابات:

۱- چنانچه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات معترض باشند، می‏توانند ظرف سه روز کاری پس از انتخابات شکایت خود را کتباً و با ذکر دلیل به کمیسیون تسلیم نمایند.

۲- رئيس کمیسیون موظف است ضمن دستور توقف صدور اعتبار نامه منتخبین، موضوع را درکمیسیون مورد رسيدگي قرارداده و نتيجه را به شاكي ابلاغ نمايد.

۳- درصورت اعتراض شاکي به رأی كميسيون، سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت سه روزكاري شكايت شاكي را به همراه گردش كار پرونده و مستندات آن از طريق سامانه الكترونيكي اصناف به دبيرخانه هیأت عالی نظارت منعكس نمايد.

۴- دبيرخانه هيات عالي نظارت موظف است شكايت شاكي را ظرف مدت پانزده روز مورد بررسي و كارشناسي قرار داده و درصورت تشخيص دبيرخانه مبني بر كفايت دلايل و مستندات موضوع را جهت تصميم‏گيري در هيات عالي نظارت مطرح نمايد. در غير اينصورت شاكي مي تواند اعتراض خود را از طريق مراجع صالحه قضايي پيگيري نمايد.

اسقاط شرايط اعضا هيات مديره

ماده۱۸- نحوه رسيدگي به اسقاط شرايط اعضا هيات مديره:

۱- چنانچه هر يك از اعضا هيات مديره برابر اعلام کتبی هر يك از مراجع استعلام شونده در طول دوران تصدي، مواردی از شرایط مندرج در ماده ۳ این آیین‏نامه را از دست بدهد، مراتب به ریيس كميسيون اعلام مي گردد.

۲- رئيس کمیسیون مراتب را بطور مستند به فرد ذينفع ابلاغ مي نمايد.

۳- فرد معترض مي‏تواند مدارک مثبته خود را ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ، به کمیسیون ارائه نماید.

۴- کمیسیون مي‏بايست در اولين جلسه خود پس از ملاحظه اسناد و مدارک و استماع دفاعیه وي به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم نماید، رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجراء است. در صورت اسقاط شرايط فرد مورد نظر، کمیسیون نسبت به جايگزيني علي‏البدل اقدام مي نمايد.

تبصره- با توجه به تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون، چنانچه هريك از اعضاء هيات مديره ‏حسب ضرورت بخواهند واحد صنفي خود را حداكثر به مدت شش ماه تعطيل كنند، مي‏بايست از طريق اتاق موافقت كميسيون را اخذ نمايند. در غير اين‏صورت با رعايت تشريفات مربوطه مشمول اسقاط شرايط خواهند شد.

ساير مقررات

ماده ۱۹- درصورت عدم حضور هر يك از اعضاء هيات اجرايي، انتخابات تعطيل نمي گردد و عضو حاضر موظف است موضوع را به رئيس كميسيون اعلام نمايد تا نسبت به تعيين جايگزين اقدام گردد.

ماده ۲۰- پس از اتمام عمر قانونی هیات مدیره و بازرس، هيات اجرايي موظف است حداکثر ظرف سه روز با حضور اعضاء هیات مدیره و بازرس جدید و قدیم نسبت به تحویل اموال اتحادیه اعم از منقول و غيرمنقول و كليه اسناد و مدارک طي صورتجلسه اي به هیات مدیره جدید اقدام نماید.

ماده۲۱- افراد صنفی به هیچ وجه نمی‏توانند تواماً عضو هیات مدیره دو یا چند اتحادیه باشند.

ماده۲۲- كميسيون موظف است برای انتخاب افراد جایگزین (موضوع تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون) با حداقل يك و نيم برابر تعداد افراد مورد نیاز و با رعایت مقررات این آیین نامه نسبت به برگزاري انتخابات اقدام نمايد.

ماده۲۳- درصورت عدم تشكيل اتاق در شهرستان هاي جديدالتاسيس، كميسيون مي‏تواند موقتاً افرادي را از بين معتمدين صنفي به عنوان نماينده اتاق در هيات اجرايي و كميته تعيين نمايد.

ماده۲۴- در صورت احراز هرگونه قصور يا تقصير اعضا هيات اجرايي در ايفاي وظايف محوله مخصوصاً برگزاري به موقع انتخابات كه منجر به تضييع حقوق اشخاص گردد، برابر مقررات با افراد خاطي رفتار خواهد شد.

ماده۲۵- دبيرخانه هيات عالي نظارت موظف است نسبت به تهيه فرم­هاي مورد نياز براي برگزاري انتخابات بطور يكسان اقدام و حداكثر ظرف مدت يكسال امكان راي­گيري الكترونيكي را در سطح كشور فراهم آورد.

ماده۲۶- اين آيين نامه در اجرای تبصره (۳) ماده (۲۲) و(۲۳) قانون نظام صنفی مصوب ۱۲/۶/۹۲ مشتمل بر (۲۶) ماده و (۱۹) تبصره  تهيه و در جلسه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ هیات عالی نظارت تاييد و در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تصویب قرار گرفت و از تاريخ تصويب، آئين­نامه قبلي لغو مي گردد.

آیین نامه اجرائی شرح وظایف بازرس ( موضوع ماده ۲۳ ق.ن.ص)

آیين نامه اجرائي شرح وظائف بازرس

 (موضوع ماده ۲۳ قانون نظام صنفي كشور)

شرح وظايف بازرس

ماده۱- بررسي، بازرسي و تهيه گزارش ازعملكرد هيات مديره اتحاديه در حيطه وظايف محوله از جمله:

الف- نحوه صدور، تمديد، تعويض و ابطال پروانه كسب در اتحاديه.

ب- نحوه اجراي ماده(۲۷) قانون نظام صنفي درخصوص اقدام اتحاديه براي جلوگيري از فعاليت واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب.

ج- نحوه اجراي ماده(۲۸) قانون نظام صنفي درخصوص اقدام اتحاديه براي تعطيلي موقت واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب.

د- امور مالي اعم از درآمد، هزينه و بودجه مصوب، وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف و كمك هاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي و ساير موارد.

هـ- تشكيل كميسيون ها، برگزاري دوره‏هاي آموزشي، اجراي مصوبات و بخشنامه‏هاي هيات عالي نظارت و كميسيون نظارت.

و- بررسي نحوه وصول حق عضويت از افراد صنفي توسط اتحاديه.

ز- بررسي نحوه و زمان واريز سهم بيست درصد از مبالغ دريافتي اتحاديه به حساب اتاق اصناف شهرستان و ايران.

 

الزامات  بازرس

ماده ۲- الزامات بازرس درهنگام ايفاي وظايف خود:

الف- بازرس حق دخالت در امور اجرايي اتحاديه را ندارد.

ب- بازرس نمي‏تواند در معاملاتي كه با اتحاديه با به حساب اتحاديه انجام مي‏گيرد بطور مستقيم يا غيرمستقيم ذينفع شود.

ج– بازرس مكلف است در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعضاء هيات مديره در حيطه وظايف آنان، مراتب را به صورت مكتوب به هيات مديره اعلام نمايد و چنانچه هيات مديره ترتيب اثر ندهد به ترتيب ابتدا موضوع را كتباً و محرمانه به اتاق اصناف و سپس به كميسيون نظارت گزارش نمايد.

د- بازرس مجاز به شركت در جلسات هيات مديره بدون داشتن حق راي مي باشد.

هـ– بازرس مكلف است هر سه‏ماه يك‏بار گزارشي از نحوه انجام وظايف محوله هيات مديره (موضوع ماده ۱  اين آئين نامه) را به اتاق اصناف ارائه نمايد.

تكاليف اتحاديه

ماده ۳- هيات مديره اتحاديه مكلف است، اسناد، مدارك و اطلاعات مورد نياز بازرس را در حدود وظايف اتحاديه در اسرع وقت در اختيار وي قرار دهد.

ماده ۴- هيات مديره اتحاديه، حق دخالت در امور مربوط به وظايف و اختيارات بازرس را ندارد و درصورت تخلف بازرس، اتحاديه مي تواند موضوع را كتباً به اتاق اصناف اعلام نمايد تا نسبت به رفع مشكل اقدام شود.

ماده ۵- هيات مديره اتحاديه مكلف است، درصورت نياز بازرس به استفاده از نقطه نظرات كارشناس تخصصي، با هماهنگي اتاق اصناف نسبت به تامين كارشناس اقدام نمايد.

 

تكاليف اتاق اصناف شهرستان و كميسيون نظارت

ماده ۶- اتاق اصناف مكلف است، در صورت دريافت گزارش بازرس مبني بر وقوع تخلف يا جرم توسط اعضاء هيات مديره اتحاديه مراتب را بررسي و گزارش آن را بصورت مكتوب و مستند حداكثر ظرف مدت يك هفته به كميسيون نظارت منعكس نمايد.

ماده ۷- در صورت استعفاء، فوت، عزل، بيماري، حجر يا محروميت از حقوق اجتماعي بازرس، اتاق اصناف مكلف است با هماهنگي كميسيون نظارت نسبت به جايگزيني بازرس علي‏البدل، اقدام نمايد.

ماده ۸- اتاق اصناف مسئول نظارت بر عملكرد بازرس مي باشد و درصورت احراز عدم توانايي وي در انجام وظايف محوله و يا احراز تخلف وي مي­بايست مراتب را بصورت مستند جهت رسيدگي به كميسيون نظارت اعلام نمايد.

تبصره- كميسيون نظارت موظف است درصورتي كه رسيدگي به تخلف در صلاحيت كميسيون باشد مطابق دستورالعمل بند (هـ) ماده ۵۵ قانون نظام صنفي، به آن رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد. در غير اين صورت مراتب را به مراجع ذي­صلاح اعلام نمايد.

ماده ۹- اين آئين نامه در اجراي ماده (۲۳) قانون نظام صنفي مصوب ۱۲/۶/۹۲ مشتمل بر (۹) ماده و يك تبصره تهيه و در جلسه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ هیات عالی نظارت تاييد و در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تصویب قرار گرفت.

آیین نامه تعطیل موقت واحدهای صنفی ( موضوع ماده ۲۸ ق.ن.ص)

آيين‏نامه اجرايي تعطيل موقت واحدهاي صنفي

(موضوع ماده ۲۸ قانون نظام صنفي)

تعاریف

ماده ۱- تعاريف:

قانون: قانون نظام صنفی.

اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان برای اتحادیه شهرستان، اتاق اصناف شهرستان مرکز استان برای اتحادیه استانی و اتاق اصناف ایران برای اتحادیه کشوری.

سامانه اصناف: سامانه الکترونیکی اصناف (به نشانیiranianasnaf.ir)

تخلفات و نحوه اعمال تعطیل موقت

ماده ۲- واحد صنفی تنها در موارد زیر توسط اتحادیه مربوط پس از طی ترتیبات ذکر شده به طور موقت تعطیل می‌گردد. در مواردی که برای واحد صنفی متخلف، جریمه نقدی نیز لحاظ شده باشد، اتحادیه موظف است موضوع را به اداره تعزیرات حکومتی به منظور اعمال جرایم ارسال نماید.

‌۱- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب ‌قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است:

مرتبه اول- اخطار ده روزه برای خودداری از ارایه کالاو خدمت غیر مجاز.

مرتبه دوم- تعطیل واحد صنفی به مدت یک هفته.

مرتبه سوم- تعطیل واحد صنفی به مدت شش ماه.

در صورت تکرار تخلف، با واحد صنفی متخلف مطابق مرتبه سوم رفتار خواهد شد.

تبصره۱- اجرای مقررات فوق نافی اعمال جریمه موضوع ماده(۶۸) قانون نمی­باشد.

تبصره۲- درصورت اشتغال واحد صنفی در رسته صنفی تحت پوشش اتحادیه دیگر، آن اتحادیه موظف است  بر اساس مصوبه کمیسیون نظارت مطابق بند(ک) ماده(۳۷) قانون، اقدام و رونوشت اخطاریه صادره را برای اطلاع اتحاديه‌اي‌ كه واحد صنفی عضو آن می­باشد ارسال نماید.

۲- تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته ‌از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت و یا کمیسیون نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده ‌می‌شود، در هر مرتبه الزام به ارایه کالا و خدمات و جریمه نقدی برابر تبصره(۴) ماده(۲۸) قانون.

تبصره۱- تشخیص موجه بودن دلیل تعطیلی بر عهده اتاق اصناف ذی­ربط می­باشد.

تبصره۲- واحدهای صنفي مشمول این ماده که بنا به احتياج شخصي يا ضروري، قصد تعطيل موقت محل كسب خود را بيش از پانزده روز در سال داشته باشند، بايد مراتب را كتباً به اتحاديه مربوط برای کسب موافقت اعلام نمایند. واحدهای صنفی موضوع ماده(۹۱) قانون در مورد تعطيل محل كسب، ملزم به رعايت مقررات و ضوابط مراجع ذی­ربط نیز مي‌باشند.

۳- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس مقررات آیین­نامه اجرایی تبصره(۱) ماده(۳۱) قانون:

مرتبه اول- اخطار ده روزه برای پرداخت حق عضویت.

مرتبه دوم- تعطیل واحد صنفی برای مدت یک هفته.

مرتبه سوم- تعطیل واحد صنفی برای مدت شش ماه.

تبصره- درصورت پرداخت حق عضویت و مشروط به گذشت یک هفته از تاریخ پلمب، محل کسب با اعلام اتحادیه توسط نیروی انتظامی فک پلمب می گردد.

۴- عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب قانون همچنین مصوبات و دستورات هیأت عالی نظارت و یا کمیسیون نظارت که به ‌وسیله اتحادیه‌ به واحدهای صنفی ابلاغ شده است:(بجز موارد مندرج در فصل هشتم قانون).

مرتبه اول- اخطار ده روزه برای الزام به انجام تکالیف مقرر.

مرتبه دوم- تعطیل واحد صنفی به مدت یک هفته.

مرتبه سوم- تعطیل واحد صنفی به مدت شش ماه.

تبصره- عدم اجرای ضوابط انتظامی که به تایید هیات عالی نظارت رسیده و از طریق اتحادیه به واحد صنفی ابلاغ گردیده نیز مشمول مقررات این بند خواهد شد.

ماده۳- تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، از طریق نیروی ‌انتظامی به عمل می‌آید. نیروی انتظامی موظف است نسبت به ابلاغ اخطار پلمب مطابق مقررات اقدام نموده و پس از خاتمه مهلت مقرر واحد صنفی را پلمب نماید.

تبصره- كساني كه پلمب يا لاك و مهر محلهاي تعطيل شده را بشكنند و محل­ را به نحوي از انحاء براي كسب، مورد استفاده قرار دهند، به مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.

ماده ۴- اخطاریه­های موضوع این آیین­نامه در دو نسخه تهيه، يك نسخه به متصدی واحد صنفی ابلاغ و نسخه دوم با قيد تاريخ به امضاي متصدی واحد صنفی و ابلاغ کننده رسيده و در پرونده صنفی بایگانی مي‌شود. در صورت عدم حضور متصدی واحد صنفی و یا امتناع از دریافت و امضای اخطاریه، نسخه اول در محل الصاق و مراتب با ذکر تاریخ در نسخه دوم قید و در پرونده صنفی وی درج می­گردد.

اتحادیه موظف است هنگام صدور اخطاریه و نیز حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ آن توسط نیروی انتظامی نسبت به ثبت اطلاعات آنها در سامانه اصناف اقدام نماید.

رسيدگي به شكايات

ماده۵- هر فرد که واحد صنفی وی برابر مقررات این آیین­نامه تعطیل می‌شود می‌تواند به کمیسیون ‌نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد،‌ لازم‌الاجراء است. رسیدگی به شکایت اعضای اتحادیه های کشوری نیز حداکثر ظرف پانزده روز برعهده دبیرخانه هیات عالی نظارت می­باشد افراد صنفی می‌توانند در صورت اعتراض، به مراجع ذی‌صلاح قضایی ‌مراجعه نمایند.

تبصره‌- جبران خسارات وارده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیر موجه بر عهده دستور دهنده ‌است و تشخیص  غیر موجه بودن تعطیلی بر عهده کمیسیون نظارت می باشد.

سایر مقررات

ماده ۶ اتحادیه موظف است درصورت عدم فعالیت واحدهای صنفی بیش از شش ماه بدون اطلاع قبلی پس از اخطاریه پانزده روزه و در صورت عدم بازگشایی، پروانه کسب واحد صنفی را باطل نماید.

تبصره- اتحادیه موظف است در صورتی که واحد صنفی مبادرت به عرضه کالای اساسی و یا سهمیه بندی شده می­نماید رونوشت اخطاریه صادره و موضوع تعطیل واحد صنفی را به مرجع ذی­ربط نیز ارسال نماید.

ماده۷ – اين آيين­‌نامه مشتمل بر(۷) ماده و (۹) تبصره در اجراي ماده)۲۸ (قانون نظام صنفی توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهيه و در تاریخ …………. به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده است.

آیین نامه اجرائی تشکیل کمیسیون های اتحادیه صنفی ( موضوع تبصره ۲ بند ط ماده ۳۰ ق.ن.ص)

آیین‌نامه اجرایی تشکیل کمیسیون‌های اتحادیه‌ صنفی

موضوع تبصره ۲ بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی)

 

تعاریف

ماده ۱- تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفي.

اتحادیه: اتحادیه‏های صنفی.

اتاق ایران: اتاق اصناف ایران.

اتاق شهرستان: اتاق اصناف شهرستان.

کمیسیون ها: کمیسیون های رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی، فنی و آموزشی اتحادیه.

تشکیل کمیسیون ها

ماده ۲- اتحادیه‌ موظف است نسبت به تشکیل کمیسیون‌های زیر با رعایت مفاد این آیین‌نامه اقدام نمایند:

۱- کمیسیون رسیدگی به شکایات.

۲- کمیسیون حل اختلاف.

۳- کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی.

۴- کمیسیون فنی.

۵- کمیسیون آموزشی.

ماده ۳- ترکیب کمیسیون‌ها و چگونگی انتخاب:

۱- اعضاي هر كميسيون سه تا پنج نفر می باشند که از میان اعضای دارای پروانه کسب معتبر و آگاه به مسائل صنفی، به پیشنهاد اتحادیه و تصویب هیات رییسه اتاق انتخاب می گردند. اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از اخذ اعتبار نامه و شروع به کار، نسبت به معرفی افراد مورد نظر به اتاق برای تشکیل کمیسیون ها اقدام نماید.

تبصره- هر یک از اعضای هیات مدیره، در صورت تمایل می تواند بدون داشتن سمت فقط عضو یکی از کمیسیون ها باشد.

۲- اعضاي كميسيون در نخستین جلسه خود با حضور رییس اتحادیه از میان خود یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر منشی و در کمیسیون های پنج نفره، یک نفر رییس، یک نفر نائب رییس، یک نفر منشی و دو نفر را به عنوان عضو کمیسیون با رأی اکثریت اعضا انتخاب خواهند نمود.

۳- مدت ماموریت اعضای کمیسیون ها محدود به مدت خدمت هیات مدیره اتحادیه بوده و تا تعیین اعضای جدید، این ماموریت ادامه خواهد داشت و انتخاب مجدد آنان بلامانع می باشد.

جلسات کمیسیون

ماده ۴- طرز تشکیل جلسات کمیسیون :

۱- جلسات کمیسیون حداقل هر ماه یک بار تشکیل (براساس ارجاع موضوع از طرف اتحادیه) و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر می باشد.

۲- دعوت نامه حاوی دستور جلسه، ساعت، تاریخ و محل جلسه باید حداقل چهل و هشت ساعت قبل از تشکیل جلسه کتباً به اطلاع اعضا و اشخاصی که باید در جلسه کمیسیون حضور یابند، برسد.

۳- تشکیل جلسه فوق العاده در صورت تراکم کار بنا به درخواست رییس کمیسیون و یا رییس اتحادیه امکان پذیر می باشد.

۴- صورتجلسات هر کمیسیون شامل شرح تصمیمات متخذه، تاریخ جلسه، اسامی حاضر و غایب توسط منشی در دفتر صورتجلسه ثبت و به امضای حاضرین می رسد.

۵- موضوعات قابل طرح در هر جلسه منحصراً در حدود تکالیف کمیسیون و در چارچوب مقررات صنفی خواهد بود و نظرات کمیسیون باید مستدل، موجه و مستند به مدارک و ادله مثبت قانونی باشد.

۶- تصمیمات کمیسیون پس از تایید هیات مدیره، لازم الاجرا خواهد بود.

۷- در صورت نیاز کمیسیون ها می توانند با هماهنگی اتحادیه از نظرات تخصصی افراد صاحب نظر استفاده نمایند. اتحادیه مکلف است، تسهیلات لازم را در اختیار کمیسیون قرار داده و همکاری لازم را در جهت اجرای وظایف قانونی آنها انجام دهد.

۸- رییس کمیسیون موظف است، گزارش عملکرد کمیسیون را بطور ماهیانه به اتحادیه ارایه نماید.

۹- مکاتبات مورد نیاز کمیسیون از طریق اتحادیه انجام خواهد شد.

کمیسیون رسیدگی به شکایات

ماده ۵- وظیفه کمیسیون رسیدگی به شکایات، رسیدگی به شکایات خریداران و مصرف کنندگان و گزارش بازرسان و ناظران موضوع ماده ۵۲ قانون می باشد که از طریق اتحادیه به کمیسیون ارجاع می گردد.

ماده ۶- ترتیب رسیدگی در کمیسیون رسیدگی به شکایات:

۱- کلیه اشخاص می توانند شکایت و یا گزارش خود را در مورد تخلفات‌ صنفی، به اتحادیه‏ مربوط اعلام نمایند. اتحادیه‏ موظف است موضوع را ظرف مهلت دو روز کاری رسیدگی و به کمیسیون مذکور ارجاع نماید.

۲- کمیسیون رسیدگی به شکایات موظف است ظرف مدت یک هفته شکایات دریافتی را با حضور شاکی و متشاکی مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی یک هفته به اتحادیه برای اقدامات قانونی اعلام نماید.

۳- اتحادیه موظف است حـداکثـر ظـرف مدت سه روز کاری شکایت دریافتی و نظر کمیسیون را مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، با اعلام مراتب، پرونده را مختومه نماید. و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را از طریق واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف به سازمان تعزيرات حكومتي و یا ادارات تابعه آن در شهرستان ها برای رسیدگی ارسال نماید.

کمیسیون حل اختلاف

ماده ۷- وظايف کمیسیون حل اختلاف رسیدگی به اختلافات صنفی افراد صنفی و صلح و سازش بین آنان می باشد که از طریق اتحادیه به کمیسیون ارجاع می گردد.

ماده ۸- ترتیب رسیدگی در کمیسیون حل اختلاف:

۱- شکایت افراد صنفی باید در دفتر اتحادیه ثبت و حسب نوبت در دستور کار کمیسیون قرار گیرد، کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته به شکایات رسیدگی و نظر خود را به اتحاديه برای اقدام قانونی اعلام نماید.

۲- در هر مورد اعضای کمیسیون پس از طرح موضوع و استماع نظرات طرفین و بررسی مستندات ارایه شده، نظر خود را اعلام خواهند نمود و در صورت عدم حصول سازش بین طرفین به صدور نظریه مبادرت خواهد شد.

۴- چنانچه در جریان رسیدگی کمیسیون به اختلافات مطروحه صنفی تخلفاتی احراز گردد، حسب مورد به ترتیب مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی اقدام خواهد شد.

تبصره- چنانچه عضو اتحادیه کشوری به نظر اتحادیه اتاق ایران معترض باشد می تواند ظرف مدت بیست روز پس از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به دبیرخانه هیات عالی نظارت منعکس نماید. دبیرخانه موظف است برابر مقررات به موضوع ر سیدگی نماید.

کمیسیون فنی

ماده ۹- وظایف کمیسیون فنی:

۱- هماهنگی برای برگزاری آزمون صلاحيت فني از متقاضيان پروانه كسب با مجوز سازمان هاي ذي ربط ( و یا در قالب تفاهم نامه یا توافقنامه با آنها) جهت مشاغل فني.

۲- اظهار نظر در مورد تعیین ابزار فنی و متراژ مورد نیاز جهت اخذ پروانه کسب.

۳- بررسی و اظهار نظر کارشناسی در مورد پرونده های ارجاعی از کمیسیون های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات.

۴- همکاری با اتحادیه در جهت تشکیل بورس کالایی، روز بازارها و مکان استقرار میادین کالا.

۵- کارشناسی مربوط به نرخ گذاری کالا و خدمات.

۶- اظهار نظر در مورد ساعت کار اصناف و ضوابط ترافیکی برای صدور پروانه کسب.

۷- انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.

کمیسیون آموزشی

ماده ۱۰- وظایف کمیسیون آموزش:

۱-  نیازسنجی، برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری دوره های آموزشی.

۲- همکاری در برگزاري دوره‏هاي آموزشي متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب ( موضوع بند ن ماده ۳۰ قانون) بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص دوره های آموزشی مورد نیاز جهت ارتقاء دانش و مهارت اعضا.

۳- همکاری در برگزاري دوره‏هاي آموزشي تخصصی فنی (مهارت شغلی) به منظور بالابردن میزان اطلاعات و مهارت فنی و ارتقاء کارآیی صاحبان واحدهای صنفی.

۴- انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.

کمیسیون بازرسی

ماده ۱۱- وظايف کمیسیون بازرسي:

۱- بازديد از مکان واحد صنفی و ارائه گزارش به اتحادیه درخصوص افراد متقاضي صدور و تمدید پروانه كسب.

۲- همکاری لازم با واحدهای بازرسی و نظارت اتاق شهرستان و یا سازمان و اداره صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای طرح های ویژه نظارتی و یا بازرسی های خاص فصلی.

۳- شناسایی و ارائه گزارش در مورد واحدهای فاقد پروانه کسب.

۴- انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.

سایر مقررات

ماده۱۲-در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می‌شود. طرف معترض نسبت به‌ رأی صادر شده می‌تواند ظـرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم ‌دارد. نظـر کمیسیون نظارت قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر یک از ‌طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کنند.

ماده۱۳- در اتحادیه هایی که بلحاظ شرایط و یا مضیقه مالی امکان تشکیل کمیسیون‌ها به‏طور مستقل ممکن نباشد به تصویب کمیسیون اجلاس عمومی اتاق ذی ربط کمیسیون های مشترک با رعایت مفاد این آیین نامه به شرح زیر تشکیل می گردد:

الف) کمیسیون بازرسی.

ب) رسیدگی به شکایات و حل اختلاف.

ج)  فنی و آموزشی.

ماده ۱۴- درصورت استفعاء، فوت، عزل، حجر و یا غیبت ( حداکثر پنج جلسه متناوب و یا سه جلسه متوالی ظرف شش ماه بدون موافقت قبلی و مکتوب اتحادیه) هر عضو کمیسیون، اتحادیه مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته شخص دیگری را با رعایت بند (۱) ماده (۳) این آیین نامه جایگزین نماید. عزل اعضای کمیسیون هابه پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف می باشد.

ماده ۱۵- بودجه هر کمیسیون و حق الزحمه اعضای آن از طریق پیش بینی در بودجه سالیانه اتحادیه تامین اعتبار می گردد و دریافت هرگونه وجه توسط اعضای کمیسیون از ارباب رجوع تحت هر عنوان ممنوع است.

ماده۱۶ اتحادیه ها مکلفند در پایان هر فصل، آمار مربوط به عملکرد و نتایج حاصله از تصمیمات هر یک از کمیسیون ها را به اتاق اصناف ارائه نمایند.

ماده۱۷  این آیین مشتمل بر(۱۷) ماده و (۲) تبصره در اجرای تبصره(۲) بند (ط) ماده (۳۰) قانون نظام صنفی توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با نظر خواهی از اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و در تاریخ ۷/۵/۱۳۹۴ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و از تاریخ تصویب آیین نامه قبلی لغو می گردد.

آیین نامه منابع مالی اتحادیه های صنفی ( موضوع تبصره یک ماده ۳۱ ق.ن.ص)

آئین نامه اجرایی منابع مالي اتحاديه‏ هاي صنفي

 (موضوع تبصره یک ماده ۳۱ قانون نظام صنفي)

منابع مالی اتحادیه های صنفی

ماده ۱- منابع مالی هر اتحادیه­ عبارتند از:

الف- حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.

ب – وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف از قبيل خدمات فني و آموزشي به اعضاء صنف.

ج  کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.

‌د – کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و ‌سازمان‌های وابسته به دولت.

هـ- درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب.

حق عضویت

ماده ۲- حق عضويت افراد صنفي عبارتست از مبالغي كه هر عضو اتحاديه به‏منظور تامين هزينه‏هاي اتحاديه، به صورت سالانه مكلف به پرداخت آن مي‏باشد. ميزان حق عضويت افراد صنفي براساس پيشنهاد اتحاديه و تاييد اتاق اصناف شهرستان و تصويب كميسيون نظارت تعيين مي‏گردد.

تبصره۱- كميسيون نظارت مي بايست با در نظرگرفتن نوع شغل، موقعيت جغرافيايي و درجه­بندي واحدهاي صنفي اتحاديه ذي ربط، نسبت به تعيين و تصويب ميزان حق عضويت اقدام نمايد.

تبصره۲- اتحادیه مجاز است صرفاً برای سال اول حق عضویت متقاضیان پروانه کسب را حداکثر تا مبلغ هشت میلیون ریال دریافت نماید.

تبصره۳- تعیین میزان حق عضویت واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه های کشوری، با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت خواهد بود.

تبصره۴- اتحاديه مي‏تواند حق عضويت سالانه اعضاي صنف را به صورت يكجا يا به تقسيط حداكثر تا پايان سال دريافت نمايد.

ماده ۳- حق عضويت متقاضيان داراي پروانه كسب موقت به ميزان پنجاه درصد حق عضويت سال اول اعضاي داراي پروانه كسب دائم بوده و پس از تبديل پروانه كسب موقت به دائم مكلف به پرداخت مابقي حق عضويت سال اول مي‏باشند.

ماده ۴- حق عضويت واحدهاي صنفي مستقر در روستاها اعم از سال اول و سال هاي بعد معادل پنجاه درصد حق عضويت شغل مشابه در شهرها است.

ماده ۵- اعضاي اصلي هيات مديره اتحاديه‏هاي صنفي درصورت عدم دريافت حق الزحمه (موضوع ماده ۷۵ قانون) از پرداخت حق عضويت سالانه معاف مي‏باشند.

 

وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف

ماده ۶- منظور از خدمات غیر موظف، خدماتي است که اتحادیه خارج از وظایف تصریح شده در ماده۳۰ قانون نظام صنفی، به واحدهای صنفی ارائه مي نمايد.

تبصره- عناوین خدمات مذکور و میزان وجوهات دریافتی بابت آن بر اساس پیشنهاد اتحادیه صنفی، تایید اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت تعیین می گردد.

کمکهای دریافتی

ماده ۷- اتحاديه‏هاي صنفي مجازند مبالغي را به عنوان كمك هاي داوطلبانه از اشخاص حقيقي يا حقوقي دريافت نمايند.

تبصره۱- اخذ كمك هاي داوطلبانه به هیچ عنوان ربطی به موضوع صدورپروانه كسب متقاضیان نخواهد داشت.

تبصره۲- در صورت دريافت اموال غير منقول به عنوان كمك هاي داوطلبانه مي بايست مراتب به اتاق اصناف شهرستان اعلام گردد.

 

کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و ‌سازمان‌های وابسته به دولت

ماده ۸- اتحادیه های صنفی می توانند طبق قرارداد منعقده با سازمان امور مالیاتی، شهرداری ها و یا وزارتخانه ها و سازمان های وابسته دولتی، در ازای وصول مالیات، عوارض و یا هزینه های خدمات، نسبت به دریافت کارمزد اقدام نمایند.

تعیین درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب

ماده ۹- متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب مکلفند مبالغی را بشرح زیر واریز نمایند(آخرین اصلاحیه):

الف- در کلان شهرها مبلغ دو میلیون (مبلغ یک میلیون و یکصد هزار ریال آن به حساب اتاق اصناف ایران و مابقی به طور مساوی به حساب اتحادیه و اتاق شهرستان)

ب- در سایر مراکز استان‌ها مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال (مبلغ ششصد هزار ریال آن به حساب اتاق اصناف ایران و مابقی به طور مساوی به حساب اتحادیه و اتاق شهرستان)

ج- در سایر شهرستان‌ها مبلغ یک میلیون ریال (مبلغ چهارصد هزار ریال به حساب اتاق اصناف ایران و مابقی به طور مساوی به حساب اتحادیه و اتاق شهرستان)

تبصره ۱- اتحادیه صنفی مکلف است مدارک وجوه واریزی مربوط به اتاق شهرستان واتاق ایران را درپایان هرسه ماه به صورت تفکیکی برای اتاق شهرستان ارسال نماید

تبصره ۲- اتاق اصناف شهرستان می بایست مدارک وجوه واریزی به حساب اتاق ایران را درپایان هرسه ماه برای اتاق ایران ارسال نماید.

ساير مقررات

ماده ۱۰- اتحاديه‏هاي صنفي مكلفند كليه درآمدهاي موضوع ماده ۳۱ قانون نظام صنفي را در يكي از بانك هاي حوزه فعاليت اتحاديه متمركز نمايد.

تبصره۱- هر اتحاديه مجاز است فقط يك حساب جاري و يك حساب سپرده در بانك داشته باشد.

تبصره۲- اتحاديه‏هاي صنفي مكلفند هرگونه افتتاح و تغيير حساب بانكي را كتباً از طريق اتاق اصناف شهرستان به كميسيون نظارت اعلام نمايند.

تبصره۳- سود سپرده بانكي و جوايز نقدي و غير نقدي سپرده مذكور مي‏بايست به حساب اتحاديه صنفي واريز و يا انتقال يابد.

ماده ۱۱- اتحاديه‏هاي صنفي مكلفند ميزان کلیه وجوه دریافتی بابت ارايه خدمات اعم از صدور، تمدید و یا تعویض پروانه کسب و حق عضویت سالیانه  را در محل اتحاديه صنفي و در معرض ديد مراجعين نصب نمايند.

ماده ۱۲- اتحاديه‏هاي صنفي موظفند بيست درصد مبالغ دريافتي را حداكثر تا پايان هر فصل، به حساب اتاق اصناف شهرستان واريز نمايند.

ماده ۱۳- اتحاديه‏هاي صنفي موظفند براساس بندهاي (و) و (ز) ماده ۳۰ قانون نظام صنفي نسبت به تنظيم بودجه سال بعد تا پايان دي ماه و تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان خرداد ماه هر سال، به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي و تصويب و کمیسیون های نظارت جهت اطلاع اقدام نمايند.

ماده ۱۴- كميسيون نظارت در راستاي اجراي بند (ج) ماده ۴۹ قانون نظام صنفي مكلف است با همكاري اتاق اصناف شهرستان به طور نوبه اي ميزان و نحوه وصول درآمدها و هزينه‏هاي اتحاديه­هاي صنفي را از جهت انطباق با مقررات بررسي نمايد.

ماده ۱۵- دستگاه هاي موضوع تبصره بند م ماده ۳۰ قانون موظفند وجوهي كه طبق اين آيين­نامه بابت صدور و تمديد پروانه كسب توسط كميسيون نظارت شهرستان تعيين مي­گردد را رعايت نمايند.

ماده ۱۶- اتحادیه های صنفی موظفند در راستای ارتقاء توانمندی های علمی و مهارت های تخصصی صنوف، به میزان ۱۵درصد از بودجه سالیانه خود را صرف امور پژوهشی و علمی و دوره های آموزشی مربوط به ارتقاء توانایی های تخصصی صنفی نمایند.

ماده ۱۷- اين آئين­نامه در اجراي تبصره(۱) ماده (۳۱) قانون نظام صنفي مشتمل بر(۱۷) ماده و (۱۲) تبصره كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران ، توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت اصلاح و در تاريخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد و از تاريخ تصويب، آیين نامه­ قبلی لغو مي گردد.

آیین نامه ترتیب انتخاب هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان، وظائف هیأت رییسه، طرز تشکیل جلسات، تعداد کمیسیون ها و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق و حق الزحمه خدمات آن ها ( موضوع ماده ۳۶ ق.ن.ص)

آیین‌نامه اجرایی ترتیب انتخاب هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان ، وظائف هیأت رییسه، طرز تشكيل جلسات ،تعداد كميسيون­ها و ساير مقررات مربوط به اداره اتاق­ و حق الزحمه خدمات آنها

 (موضوع ماده ۳۶ قانون نظام صنفی)

 

تعاریف

ماده ۱- تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفي.

اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان.

اتحاديه: اتحاديه صنفي شهرستان.

داوطلبان: داوطلبان عضويت در هيات رييسه.

انتخابات: انتخابات هيأت رييسه.

هيأت اجرايي: هيأت اجرايي برگزاري انتخابات هيأت رييسه.

هيأت رييسه: هيأت رييسه اتاق.

اجلاس: اجلاس عمومي اعضاي اتاق.

 

انتخاب هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان

ماده۲- اتاق اصناف مركب از روساي اتحاديه هاي صنوف توليدي- خدمات فني و توزيعي – خدماتي مي باشد. اتاق در اولین جلسه هر دوره هیات رییسه را برای مدت  چهار سال انتخاب می کند. دو نفر از اعضاي اصلي هيات ریيسه از بين صنوف توليدي – خدمات فني، دو نفر از صنوف توزيعي – خدماتي و يك نفر از حائزين اكثريت آرا انتخاب مي شوند.

ماده۳- دبيرخانه هیأت عالي نظارت موظف است دو ماه قبل از انقضاي دوره قانوني هيات رييسه مقدمات برگزاري همزمان انتخابات را حتي المقدور در سراسر كشور با ارايه برنامه زمانبندي شده فراهم نمايد. كميسيون‏ های نظارت  موظفند براين اساس دستور برگزاري انتخابات را به هيات اجرايي صادر نمايند تا انتخابات در مهلت مقرر برگزار گردد.

ماده ۴- به‏منظور برگزاري انتخابات، هیأت اجرايي زير نظر رییس كميسيون نظارت و با تركيب نمايندگان دستگاه هاي زير تشكيل و تصميمات آن با اكثريت آرا معتبر مي‏باشد:

الف- سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت (به‏عنوان رييس).

ب- استانداري در مركز استان و فرمانداري در ساير شهرستان ها.

ج- يك نفر از بين اعضاي اتاق اصناف به انتخاب اجلاس، مشروط بر اينكه فرد مذكور داوطلب انتخابات نباشد (در شهرستان هاي فاقد اتاق و یا در فرض داوطلب بودن کلیه اعضا يك نفر معتمد صنفي داراي پروانه كسب به انتخاب كميسيون نظارت).

تبصره۱- محل استقرار هيأت اجرائي در سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت و محل اخذ رأي توسط هيات اجرائي با همكاري اتاق اصناف تعيين مي گردد.

تبصره۲- در صورت عدم حضور هر يك از اعضا هيات اجرايي، انتخابات تعطيل نمي‏گردد و عضو حاضر موظف است موضوع را به رييس كميسيون نظارت اعلام نمايد تا نسبت به تعيين جايگزين اقدام گردد.

ماده ۵- هيات اجرايي موظف است پس از صدور دستور برگزاری انتخابات، نسبت به فراخوان ثبت نام (حاوي زمان، مكان ثبت نام و تعداد داوطلبان مورد نياز) اقدام و از داوطلبان دعوت نمايد تا ظرف يك هفته جهت ثبت نام اقدام کنند.

تبصره۱- فراخوان ثبت نام فقط به روش هاي ذيل مجاز است(حداقل دو روش):

الف- ابلاغ آگهي به كليه روساي اتحاديه‏ها و اخذ امضا آنها.

ب- ارسال پيامك براي كليه روساي اتحاديه‏ها.

ج- انتشار آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محلي.

تبصره۲- داوطلبان مكلفند با مراجعه به سامانه اصناف ( به نشانی(iranianasnaf.ir و یا محل استقرار هيات اجرايي نسبت به تكميل پرسشنامه (مطابق الگوي دبيرخانه هيات عالي نظارت) و ارايه تصوير اعتبارنامه عضويت در هيات مديره اتحاديه، شناسنامه و كارت ملي به انضمام عكس مورد نیاز پرسنلی جهت ثبت­نام اقدام نمایند.

تبصره۳- تعداد داوطلبان ثبت نام شده نبايد كمتر از هفت نفر باشد. در غير اين صورت هيات اجرايي مكلف است ظرف مدت يك هفته نسبت به تمديد مهلت ثبت نام مطابق مفاد این ماده اقدام نمايد.

ماده ۶- هيات اجرايي موظف است پس از پايان ثبت نام نسبت به فراخوان برگزاري انتخابات (حاوي تاريخ، ساعت و محل اخذ راي، تعداد اعضاي اصلي و علي البدل هيات رييسه، اسامي داوطلبان به ترتيب حروف الفبا) اقدام نمايد.

تبصره۱ فراخوان انتخابات نیز مطابق تبصره (۱) ماده (۵) این آیین نامه خواهد بود.

تبصره۲- انتخابات در دور اول با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت مي يابد. در صورت نرسيدن به حد نصاب، هيات اجرايي مكلف است نسبت به فراخوان مجدد و برگزاري انتخابات با هر تعداد شرکت کننده ظرف مدت ده روز اقدام نمايد.

برگزاري انتخابات

ماده ۷- وظايف هيات اجرايي در روز برگزاري انتخابات:

۱- صدور مجوز ورود به محل اخذ راي براي برگزاركنندگان انتخابات توسط رییس هیات اجرایی.

۲- جلوگيري از ورود كاركنان اتاق اصناف،اتحادیه ها و افراد غیر مرتبط به محل اخذ راي.

۳- الصاق فهرست اسامي داوطلبان به همراه عكس آنها با خط خوانا به ترتيب حروف الفبا و قبل از شروع راي‏گيري در محل اخذ راي.

 1. باز و بسته و ممهور نمودن صندوق راي خالي و یا استقرار صندوق شفاف و قابل رویت قبل از شروع راي‏گيري در حضور جمع و درج این موضوع در صورتجلسه انتخابات.

۵- تطبيق رأي‏دهندگان با فهرست اسامي روساي اتحاديه­ها با رويت تصوير پروانه كسب يا كارت شناسايي معتبر هنگام اخذ راي.

تبصره- وكالت براي دادن راي ممنوع است.

۶- جلوگيري از هرگونه تبليغات انتخاباتي در ساختمان محل اخذ راي.

تبصره- در صورتي كه به تشخيص هيات اجرايي به دليل تنش، عدم امنيت و يا بروز حوادث غير مترقبه برگزاري انتخابات غيرممكن باشد مي بايست با تنظيم صورتجلسه‏اي انتخابات را متوقف نموده و در اولين فرصت (حداکثر پانزده روز) نسبت به تجديد روز راي‏گيري اقدام گردد.

۷- تمديد ساعت راي گيري(درصورت تشخيص هيات اجرايي) براي همان روز با تنظيم صورتجلسه.

۸- باز نمودن صندوق، قرائت و شمارش آراء ماخوذه پس از پايان مهلت اخذ راي و تنظيم صورتجلسه مشتمل بر تعداد آراء ماخوذه هريك از داوطلبان در حضور آنان. (درصورت تمايل آنها)

۹- اعلام نتيجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراء ماخوذه به هر يك از داوطلبان. (درصورت تقاضاي آنان)

  ۱۰- ارسال صورتجلسه انتخابات به كميسيون نظارت و اتاق اصناف.

 

نحوه و كيفيت شمارش آرا

ماده ۸- نحوه و كيفيت شمارش آراء:

۱ تعداد راي دهندگان با آراء مأخوذه تطبيق و برگه‏های رای زاید بر تعداد تعرفه، به قید قرعه از کل برگ‏های رای کسر می شود. اما چنانچه تعداد آراء مأخوذه کمتر از تعداد رای دهندگان باشد نتیجه در صورتجلسه منعکس می‏شود.

۲– در صورتی که اسامی داوطلبان نوشته شده در برگ رای بیش از تعداد داوطلبان باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی‏شود.

۳– در موارد ذیل برگه‏های رای باطل لیکن جز آراء مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قید و برگه‏های مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد.

الف- آراء ناخوانا.

ب- همه اسامی مندرج در برگه رای غیر داوطلب باشد.

ج- آراء سفید ریخته شده در صندوق.

۴- در صورتی که نام یک داوطلب در برگه مکرر نوشته شود فقط یک رای برای او محسوب می‏شود.

۵- در صورت تساوی آراء دو یا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نیاز از بين آنها با توافق ذي نفعان و  در غير اين صورت  بوسيله قرعه‏کشی توسط هيات اجرايي در حضور آنان انجام مي شود.

۶- در صورتی‏که نام خانوادگی دو یا چند نفر از داوطلبان یکی باشد و در برگ رای فقط نام خانوادگی قید گردیده مجموع این گونه آراء به طور مساوی بین داوطلبان هم نام تقسیم و در مورد رای یا آراء باقی مانده غیرقابل تقسیم به حکم قرعه عمل خواهد شد.

ماده ۹- هيات رييسه براساس اكثريت نسبي آراي ماخوذه توسط روساي اتحاديه­هاي شهرستان به تعداد پنج نفر انتخاب می شوند و در صورت عدم اعتراض هر یک از داوطلبان (ظرف ۳ روز کاری پس از انتخابات) رييس كميسيون نظارت يا نماينده وی ظرف پانزده روز از منتخبین دعوت نموده تا با حضور هيات اجرايي ، به صورت مخفي از ميان خود يك نفر را به عنوان رييس، دو نفر به عنوان نايب رييس (اول و دوم)، يك نفر به عنوان دبير و يك نفر به عنوان خزانه­دار انتخاب ­كنند، رييس كميسيون نظارت موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به صدور اعتبارنامه آنان اقدام نماید.

تبصره ۱- در صورت غیبت غیرموجه هر یک از منتخبین در جلسه تعیین سمت (به تشخیص رییس کمیسیون نظارت) عدم حضور بعنوان انصراف تلقی شده و مطابق مقررات نفر علی البدل جایگزین می شود.

تبصره ۲-  هيات اجرايي موظف است پس از برگزاری انتخابات و اتمام عمر قانوني هيات رييسه، حداكثر ظرف مدت سه روز با حضور اعضاي هيات رييسه جديد و قديم نسبت به تحويل اموال اتاق اعم از منقول و غيرمنقول و كليه اسناد و مدارك طي صورتجلسه‏اي اقدام نمايد.

ماده ۱۰- در صورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفاء، حجر یا عزل عضو و يا اعضاي هیات رییسه،رئیس کمیسیون نظارت یا نماینده وی موظف است با رعایت نصاب مقرر در ماده (۳۳) قانون از نفر علي البدل دعوت و نسبت به جايگزيني و تعیین سمت مطابق ماده (۹) این آیین نامه اقدام نمايد. درصورتي كه عليرغم جايگزيني فرد يا افراد علي البدل، امکان رعایت نصاب مذکور فراهم نباشد، كميسيون موظف است نسبت به برگزاری انتخابات مجدد حداکثر ظرف مدت بيست روز اقدام نمايد.

تبصره: اعضای مستعفی در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت به منظور اخلال در انتخابات استعفا داده باشند نمی توانند برای اولین انتخابات بعدی هیات رییسه داوطلب شوند.

رسيدگي به شكايات

ماده ۱۱- رسيدگي به شكايات داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات:

۱- چنانچه هر يك از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات معترض باشند مي‏توانند ظرف سه روز كاري پس از انتخابات شكايات خود را كتباً و با ذكر دليل به كميسيون نظارت تسليم نمايند.

۲- رييس كميسيون نظارت موظف است ضمن دستور توقف صدور اعتبارنامه منتخبين، موضوع را در اولین جلسه كميسيون مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را به شاكي ابلاغ نمايد.

۳- در صورت اعتراض شاكي به راي كميسيون نظارت، سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت سه روز كاري شكايت شاكي را به همراه گردش كار پرونده و مستندات آن از طريق سامانه الكترونيكي اصناف به دبيرخانه هيات عالي نظارت منعكس نمايد.

 ۴ – دبيرخانه هيات عالي نظارت موظف است شكايت شاكي را ظرف مدت پانزده روز مورد بررسي و كارشناسي قرارداده و در صورت كفايت دلايل و مستندات موضوع را جهت تصميم­گيري در هيات عالي نظارت مطرح نمايد.

طرز تشكيل جلسات هيات رییسه، وظایف و اختیارات آن

ماده ۱۲- طرز تشکیل جلسات:

۱- جلسه بايد در هر هفته حداقل يك بار در روز و ساعت معین تشکیل گردد.

۲- جلسه با دعوت قبلی به همراه دستور جلسه و مسئولیت رییس (در غیاب وی یکی از نواب به ترتیب سمت) تشکیل می­گردد. چنانچه هر یک از اعضا مطالبی را برای طرح در جلسه داشته باشد، مي‏تواند قبل از تشكيل جلسه به دبیر اعلام نمايد.تصمیمات با حداقل سه رای موافق، لازم الااجرا می باشد.

۳- شرح تصمیمات متخذه، تاریخ و اسامي اعضای حاضر و غايب بايستي توسط دبیر در صورتجلسه درج و پس از امضا حاضرین نسخه‏ای از آن در اختیار کلیه اعضا قرار ­گیرد.

۴- رییس اتاق در هر صورت مسئوولیت امور اجرایی اتاق را بر عهده دارد. ولو اینکه در صورتجلسه برای بعضی از اعضای هیات رییسه تکلیفی تعیین شده باشد.

ماده ۱۳- وظايف مشترك هيات رئیسه:

۱- پيگيري و اجراي بندهاي (الف)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ن)، (ع) و (ف) ماده۳۷ قانون.

۲- برنامه­ريزي براي اداره اتاق، تهیه برنامه مدون برای ارتقاء فعالیت‏‏های آن، انجام مقدمات تشكيل

كميسيون‏ها، پيگيري و اجراي مصوبات اجلاس.

۳- برنامه‏ریزی در راستای اجرای سیاست‏های کلان اقتصاد مقاومتی ،برنامه چشم انداز و برنامه پنج ساله توسعه، با تکیه بر شفافیت و روان‏سازی نظام توزیع، ارتقاء سطح خدمات رسانی به مردم، کاهش هزینه‏های مبادلاتی از تولید تا مصرف و … .

۴- برنامه‏ريزي در جهت بهبود بهره‏وری فعالیت های صنفی و اتحادیه‏های تحت پوشش.

۵- موافقت با ایجاد مراکز آموزشی و پژوهشی با توجه به نیازهای اتحادیه‏ها.

۶- بررسي پيش­نويس بودجه، ترازنامه و صورت­هاي مالي اتحاديه‏ها.

۷-ارائه پيش­نويس بودجه، ترازنامه و صورت­هاي مالي اتاق به اجلاس براي تصويب، پس از بررسی توسط کمیسیون بودجه اتاق.

۸- شناسايي موانع صدور پروانه كسب و ارائه پيشنهادات اصلاحي به دبيرخانه هيات عالي نظارت.

۹- اعلام نظر نسبت به اعتراض متقاضيان پروانه كسب (حداكثر ظرف مدت پانزده روز پس از دريافت اعتراض).

۱۰- تهيه و تنظيم دستور جلسه اجلاس و عنداللزوم ارجاع به كميسيون­ها براي بررسي و تحقيق.

۱۱- ساير وظايف و اختيارات پيش‏بيني شده در قانون و آيين‏نامه‏ها.

ماده ۱۴- وظايف هر یک از اعضاي هيات رییسه:

رییس:

۱- انجام امور اجرائي اتاق و اداره جلسات هيات ریيسه و اجلاس.

۲- شركت در جلسات مرتبط به نمایندگی اتاق اصناف (نظیر جلسات كميسيون نظارت و شورای اداری).

۳- امضاي كليه اسناد و مكاتبات اتاق.

۴- ارائه گزارش عملكرد هيات رییسه به اجلاس.

۵- موافقت با مرخصي و ماموریت روساي اتحاديه‏ها و اعضاي هيات ریيسه.

۶- اخذ موافقت رییس کمیسیون نظارت جهت مرخصی و ماموریت خود.

۷- پیگیری فعالیت‏های توسعه‏ای اتاق از جمله آموزش، پژوهش، ارتقاء و بهره‏وری و توسعه صادرات.

۸- پیگیری عملکرد برنامه‏های مدون اتاق.

۹-پیگیری برنامه های پژوهشی و آموزشی مورد نیاز اتاق ویا ایجاد مراکزموصوف.

۱۰-ارائه گزارشات و نظرات تخصصی برای اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و بهبود مستمر محیط کسب و کار به اتاق اصناف ایران و مقامات ذی ربط

نواب رییس :

۱- در غياب رییس اتاق (هنگام مرخصي يا ماموريت)، نواب رییس (به ترتیب سمت) وظايف وي را برعهده دارند.

۲- حضور درجلسات كميسيون نظارت (نواب رییس به ترتيب سمت).

۳- شركت در جلسات کاری با هماهنگي رییس اتاق.

۴- پيگيري و انجام وظايف محوله از سوي رییس اتاق.

دبير:

۱- تهيه و تنظيم دستورجلسه و صورتجلسات هيات رییسه و اجلاس.

۲- بررسي ­نامه­ها جهت طرح در جلسات هيات رئیسه و اجلاس با هماهنگي رییس اتاق.

۳- هماهنگی امور كميسيون‏ها تحت نظارت رییس اتاق.

 

خزانه‏دار:

۱- مسئوليت نظارت بر امور مالي اتاق.

۲- تهيه پيش نويس بودجه، ترازنامه و صورت­هاي مالي سالانه اتاق.

۳- اظهار نظر در خصوص عملكرد مالي اتاق به هيات رییسه به صورت ماهانه.

۴- ارائه نظرات مشورتي به اتحاديه‏ها در تهيه و تنظيم بودجه، تراز نامه و صورت­هاي مالي سالانه.

۵- پیگیری و نظارت بر جذب منابع و مخارج بودجه براساس الگوی مصوب و رعایت مقررات لازم‏الاجرا.

تبصره- اسناد و اوراق مالي اتاق مانند چک‏ها، بروات، سفته‏ها و قراردادها با امضا ریيس و خزانه‏دار و در غياب هر يك (هنگام مرخصی یا ماموریت) نائب رییس اول جايگزين می‏‏شود.

 

طرز تشکیل اجلاس، وظایف و اختيارات آن

ماده ۱۵- اجلاس اتاق از روسای اتحادیه‏ها برای انجام وظایف و مسئولیت‏های مقرر در قانون و این آیین‏نامه تشکیل می‏شود. مدت ماموریت نماینده هر اتحادیه‏ در اتاق اصناف تا پایان مدت ماموریت او در هیات مدیره اتحادیه است و در صورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی ، استعفا، حَجر یا عزل هر نماینده، وفق مواد (۲۲) و (۲۳) قانون ،جایگزین وی  برای مدت باقیمانده تعیین می­شود.

ماده ۱۶- طرز تشکیل جلسات:

۱- اجلاس اتاق اصناف حداقل هر ماه يك بار و با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت مي‏يابد و تصميمات آن با نصف به علاوه يك آرا حاضرين معتبر خواهد بود.

۲- دعوتنامه حاوي دستور جلسه، ساعت، تاريخ و محل تشكيل اجلاس به همراه يك نسخه از گزارشات كميسيون‏ها، مي­بايست حداقل يك هفته قبل از تشكيل اجلاس به اطلاع اعضا برسد. دستور جلساتي كه به اطلاع اعضا نرسيده باشد قابل طرح نخواهد بود.

موضوعات داراي اولويت بنا به پيشنهاد رییس و تصويب اجلاس و يا پيشنهاد يك پنجم اعضا در همان جلسه قابل طرح خواهد بود. در صورت ضرورت از افراد ذي‏صلاح و صاحب نظر بدون داشتن حق راي، براي حضور در اجلاس دعوت به عمل مي‏آيد. 

تبصره- بودجه پيشنهادي، تراز و صورت­هاي مالي اتحاديه‏ها همچنين بودجه پيشنهادي، ترازنامه و صورت­هاي مالي اتاق خارج از نوبت در دستور جلسه اجلاس قرار مي‏گيرند. گزارش‏هاي مربوط بايد قبل از اجلاس در اختيار اعضا قرارگيرد.

۳- هر یک از اعضا مي‏بایست رئوس مطالبی را كه برای طرح در جلسه دارند به صورت مکتوب اعلام نمايند. هيات رییسه موظف است در صورت عدم اولویت طرح موضوع در اجلاس، دلايل آن را به صورت كتبي به اطلاع وي برساند.

۴- اجلاس فوق‏العاده، حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از دريافت دستور رییس كميسيون نظارت يا درخواست اكثريت اعضاي هيات رییسه و يا يك سوم اعضاي اجلاس با ارسال دعوتنامه براي اعضا تشكيل مي‏گردد.

۵- در هر اجلاس قبل از قرائت دستورجلسه، سه نفر از اعضاء مي‏توانند با رعایت مقررات این آیین نامه، به ترتيب نوبت ثبت شده، هر كدام حداكثر به مدت ده دقيقه در رابطه با مسائل صنفي صحبت كنند. در صورتي كه تعداد اعضای بيشتري متقاضي باشند ،هيات رییسه مي­تواند با درخواست آنان موافقت نمايد. سپس دستوركار توسط رییس جلسه قرائت و پس از گزارش هيات رییسه يا نماينده كميسيون‏ها، حداقل يك نفر موافق و يك نفر مخالف مي‏توانند هركدام حداكثر به مدت ده دقيقه صحبت كنند، سپس راي‏گيري آغاز مي‏شود.

۶- نحوه راي‏گيري در تصمیم گیری ها (به صورت علني يا مخفي) توسط اجلاس تعيين مي‏گردد.

۷- چنانچه دستور جلسه در ارتباط با هر يك از اتحاديه‏هاي صنفي باشد ارائه نظرات نماينده آن اتحاديه قبل از راي‏گيري ضروري مي‏باشد.

۸- در صورت تشخيص اكثريت هيات رییسه يا درخواست يك سوم اعضا، موضوع دستور جلسه براي بررسي و تحقيق بيشتر به كميسيون يا كميسيون‏هاي مربوط ارجاع مي‏شود.

۹- شرح تصمیمات متخذه، تاریخ و اسامي اعضای حاضر و غايب می­بايست توسط دبیر در صورتجلسه درج و پس از امضای حاضرین نسخه ای از آن در اختیار کلیه اتحادیه ها قرار ­گیرد.

ماده ۱۷- وظايف و اختيارات اجلاس اتاق:

۱- بررسي و تصويب بندهاي (ب)، (ج)، (و)، (ي)، (ك)، (م)، (س)، (ص)، (ق) ، (ر) ماده ۳۷ قانون.

۲- انتخاب هيات رییسه اتاق.

۳-انتخاب اعضای كميسيون‏ها با پیشنهاد هیات رییسه اتاق.

 

طرز تشکیل کمیسیون‏هاي اتاق، وظايف و اختيارات آن

ماده ۱۸ پس از انتخاب هيات رییسه، اعضاي اجلاس از بين خود و سایر اعضای هیات مدیره اتحاديه­ها، اعضاي كميسيون‏هاي اتاق را با پیشنهاد هیات رییسه برای همان دوره انتخاب می­كنند. تعداد اعضاي كميسيون‏‏ها در شهرستان­های مراکز استان­ها حداقل پنج نفر و در سایر شهرستان­ها حداقل سه نفر است. هر كميسيون داراي يك نفر رییس، يك نفر نايب رییس و مابقی عضو مي‏باشند.

با اعلام كتبي رییس اتاق، افراد مي‏توانند براي هريك از كميسيون‏ها ثبت نام نمايند. دبير اجرايي اتاق موظف است به منظور آشنايي بیشتر اعضا با داوطلبان ، فهرست اسامي، میزان تحصیلات و سوابق تجربی آنان را ضمیمه دعوتنامه برگزاري اجلاس به اطلاع كليه اعضا اجلاس برساند. در صورتی که تعداد داوطلبان بیشتر از تعداد اعضای کمیسیون باشد، با راي مخفي اعضا انتخاب مي‏شوند. و در صورت تساوي آرا به حكم قرعه عمل مي‏شود. نتيجه آرا در همان اجلاس به وسيله دبیر اجرایی اتاق اعلام می‏گردد.

تبصره- عضویت هیات رییسه در كميسيون‏ها ممنوع است و سایر اعضای اجلاس نيز فقط مي­توانند عضو یکی از کمیسیون­ها باشند.

ماده ۱۹- طرز تشکیل جلسات كميسيون­ها:

۱- جلسات كميسيون­ها هر ماه حداقل يك بار تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت اعضای کمیسیونمعتبر می­باشد.

۲- دعوتنامه حاوی دستورجلسه،مستندات مربوطف، ساعت، تاریخ و محل جلسه باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل کمیسیون به اطلاع اعضا برسد.

۳- شرح تصميمات متخذه، تاریخ و اسامي اعضای حاضر و غايب بایستی توسط دبير در صورتجلسه درج و پس از امضاي کلیه حاضرین نتیجه به هيات رییسه اعلام ‏شود.

تبصره- ریيس اتاق موظف است از بین کارکنان اتاق يك نفر كارشناس مجرب را به عنوان دبير امور كميسيون­ انتخاب و در اختيار هر كميسيون قرار دهد. انتخاب يك نفر به عنوان دبير كليه كميسيون‏ها نیز بلامانع است.

ماده ۲۰- وظايف و اختیارات مشترك كميسيون‏ها:

۱- بررسي و رسيدگي به موضوعات ارجاعي وگزارش نتیجه آن.

۲- ارائه برنامه مدون جهت ارتقاء فعالیت های مرتبط با کمیسیون.

۳- ارائه گزارش ماهيانه از عملكرد كميسيون به هيات رییسه براي طرح در اجلاس.

۴- دعوت از نماینده اتحادیه­ ذي­ربط و افراد صاحب نظر حسب مورد بدون داشتن حق رأی.

ماده۲۱ – اتاق داراي كميسيون‏هاي (۱) بازرسي و رسيدگي به شكايات (۲) حل اختلاف و تشخيص (۳) امور اقتصادی(۴) آموزش و پژوهش(۵) بودجه و تشكيلات (۶) امور اجتماعی و فرهنگي خواهد بود.

در صورتي که به تشخیص هیات رییسه، موضوعي به دو یا چند کمیسیون مرتبط باشد، کمیسیون مشورتی از روسای کمیسیون­های ذي­ربط تشکیل می‏شود.

تبصره- در اتاق­هايی که تعداد داوطلبان برای تشکیل کمیسیون­های مستقل موضوع این ماده (بجز کمیسیون بازرسی) کافی نباشد، به تشخیص هیات رییسه، کمیسیون­های مشترک از ادغام دو یا چند کمیسیون، تشکیل می­شود. در صورت ضرورت، تشكيل كميسيون جديد به تشخيص هيات رییسه و با رعايت مفاد اين آيين‏نامه بلامانع است.

كميسيون بازرسي و رسيدگي به شكايات: اين كميسيون براي بازرسی و نظارت بر عملكرد اتحاديه‏ها در اجرای قانون خصوصاً نحوه صدور پروانه كسب و انجام وظايف محوله در ماده ۳۹ قانون تشكيل مي‏شود. كميسيون موظف است به‏منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی به‏صورت دوره­ای، موردی و يا براساس شکایات و اعتراضاتی که به اتاق می­رسد، عملكرد اتحاديه­ها را مورد بررسي و بازرسي قرار داده و نتیجه بررسی خود را از طريق هيات رییسه به كميسيون نظارت گزارش كند.

كميسيون حل اختلاف و تشخيص: اين كميسيون به‏منظور بررسي اختلافات صنفي في­مابين افراد و اتحاديه هاي صنفي موضوع تبصره(۳) بند(ط) ماده(۳۰) قانون، راهنمايي صنوف و اتحاديه­ها، بررسي ضوابط داخلي اتحاديه­ها، تشكيل، تقسيم و يا ادغام اتحاديه­ها، نوع كالاها و خدمات و درجه‏بندي واحدهای صنفي موضوع بندهاي (الف)، (ج) و (ي) ماده (۳۷) قانون، تشكيل مي‏شود.

كميسيون امور اقتصادي: اين كميسيون براي بررسي و ارائه راهكارهاي لازم برای تسهیل و بهبود محیط کسب و کار اصناف و پیشنهاد جهت تنظيم ساعت­كار و ايام­ تعطيل واحدهاي صنفي موضوع بند (م) ماده (۳۷) قانون، بررسی مشکلات و نحوه اعمال سياست­هاي تشويقي براي اصناف به ویژه صنوف توليدي بیمه، مالیات، ارتقاء بهره‏وري در توليد و صادرات كالا و عرضه خدمات، نرخ كالاها و خدمات، برگزاری نمایشگاه­های صنفي، حراج­ها، فروش فوق­العاده، شناسایی نیازهای بنگاه­های كوچك و متوسط، افزایش سطح رقابت و تنظیم بازار، شفافیت عرضه و توزیع کالا و نیز تهیه گزارشات تحلیلی صنفی تشكيل مي‏شود.

كميسيون آموزش و پژوهش: اين كميسيون براي ارائه راهكارهاي مناسب در زمينه ارتقاء دانش، آموزش و مهارت­هاي فني و حرفه‏اي صنوف، ارتقاء فرهنگ تحقیق و پژوهش از قبیل انتشار مجلات تخصصی، برگزاری سمینار و کنفرانس­ها و تهيه آیین­نامه آموزشي مورد نياز موضوع بندهاي (ب) و (ف) ماده (۳۷) قانون، تشكيل مي‏شود.

كميسيون بودجـه و تشكيلات: اين كميسيون براي بررسي بودجه، ترازنامه و صورت­هاي مالي اتحاديه­ها و اتاق همچنين تهيه آیين­نامه­هاي مالي، استخدامي و تشكيلاتي مورد نياز، موضوع بندهاي (ب)، (س)، (ص) و (ق) ماده(۳۷) قانون، و ارائه راهكارهاي مناسب در اين­خصوص تشكيل مي‏شود.

کمیسیون امور اجتماعی و فرهنگي: این کمیسیون برای پیگیری روابط کار صنوف، شناسایی ناهنجاري­هاي فرهنگي بازار و مطالعه عوامل موثر بر گسترش و تعمیق امور فرهنگی و فضایل اخلاقی نظیر برگزاری جشن‏ها و مراسم ملي، مذهبي و ورزشي موضوع بندهاي (ز) و (ف) ماده (۳۷) قانون و ارائه راهکارهای لازم برای ترویج فرهنگ کسب و کار حلال تشکیل می­شود.

تبصره- مكاتبات مورد نياز كميسيون­ها نیز به استثنای دعوتنامه برای اعضا از طريق اتاق انجام مي­شود.

 

ساير مقررات

ماده ۲۲- دبيرخانه هيات عالي نظارت موظف است ضمن تهيه تعرفه و فرم هاي مورد نياز براي برگزاري انتخابات ، در اسرع وقت امكان برگزاری انتخابات الكترونيكي را نیز فراهم آورد.

 ماده ۲۳- به تشخیص هیات اجرایی و یا درخواست داوطلبان ،برگزاری جلسه معارفه داوطلبان در شرایط مساوی تحت نظارت این هیات تا حداکثر ۴۸ ساعت قبل از انتخابات بلامانع می باشد.

ماده۲۴ مراحل رسیدگی به غيبت اعضا:

اجلاس اتاق: در صورتي كه هريك از اعضا اجلاس سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در يك سال غيبت نمايد، باید موضوع در اولين جلسه هيات رییسه مطرح و درصورت تشخيص غير موجه بودن، به كميسيون نظارت اعلام گردد. چنانچه عضوي به علت ناتواني جسمي يا بيماري مرتکب غیبت بيش از سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب در سال شود، با درخواست هيات رییسه و تاييد اجلاس، عدم توانايي وي در ايفاي وظايف نمايندگي براي اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت منعكس مي‏گردد.

هيات رئیسه: چنانچه هر يك از اعضا هيات ریيسه سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در يك سال در جلسات غيبت نمايند، رييس كميسيون نظارت موظف است، مراتب را در اولين جلسه كميسيون نظارت با حضور وي به منظور اخذ تصميم مطرح نمايد.

كميسيون: در صورتي كه اعضا هر كميسيون سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در يك سال غيبت نمايد، هيات رييسه در صورت تشخیص غیر موجه بودن موظف است، مراتب را در اولين اجلاس اتاق مطرح و نسبت به انتخاب فرد جديد با رعایت مقررات این آیین نامه، اقدام نمايد.

ماده۲۵- مراحل رسیدگی به استعفا اعضا:

اجلاس اتاق: پس از طرح استعفاي هريك از روساي اتحاديه­ها در جلسه هيات مديره اتحاديه، هیات رییسه موظف است موضوع را با حضور وي در اولين اجلاس مطرح و نتیجه را به رییس کمیسیون نظارت اعلام نماید تا طبق تبصره (۴) ماده (۲۲) قانون اقدام گردد. در صورت عدم ترتیب اثر از سوی هیات مدیره اتحادیه و اتاق اصناف رییس کمیسیون نظارت برابر مقررات به موضوع رسیدگی و اقدام می نماید.

هیات رییسه: استعفا هر يك از اعضا هيات ریيسه، در اولین اجلاس اتاق با حضور وی مطرح و نتیجه به رییس کمیسیون نظارت اعلام می‏شود تا طبق ماده (۱۳) این آیین‏نامه اقدام گردد.

کمیسیون: در صورت درخواست استعفا هر يك از اعضا كميسيون­ها، موضوع در اولين اجلاس مطرح تا نسبت به انتخاب عضو جايگزين اقدام گردد.

ماده۲۶- رییس اتاق موظف است به منظور اداره امور اجرائی، نسبت به بکارگیری یک نفر با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و سابقه اجرائی به عنوان دبیر اجرائی اتاق اقدام نماید. رییس اتاق می تواند تمام یا بخشی از وظائف اجرایی خود را در ارتباط با اداره اتاق به دبیر اجرائی تفویض نمايد.

 ماده ۲۷- رییس اتاق موظف است به منظور انجام هر چه بهتر وظایف قانونی خود از خدمات افراد متخصص به شرح زیر استفاده نماید.

۱- حداقل یک نفر با مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق جهت دفتر حقوقی اتاق اصناف.

۲- یک یا چند نفر با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا بالاتر به عنوان مشاور در زمینه‏های
تخصصی مورد نیاز.

ماده ۲۸- چگونگی استخدام و انتصاب مسئولان و مشاورين اتاق اصناف، حقوق و مزايا و وظايف آنان بر اساس مقرراتي است كه با پيشنهاد رئيس اتاق ایران به تاييد دبیرخانه هیات عالی نظارت خواهد رسید.

ماده ۲۹- حق الجلسه اعضا کمیسیو‏ن‏ها و مشاوران در بودجه سالانه پیش بینی و برحسب ساعت کار قابل پرداخت است.

ماده ۳۰- اين آيين‏نامه در اجراي ماده (۳۶) قانون نظام صنفی، مشتمل بر(۳۰) ماده و (۱۸) تبصره تهيه و در تاريخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ توسط وزير صنعت، معدن و تجارت مورد تصويب قرارگرفت و از تاريخ تصويب، آيين نامه­های قبلي لغو مي گردد.

üآیین نامه اجرائی میزان و نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف شهرستان ها ( موضوع ماده ۳۷ مکرر ق.ن.ص)

 آيين­ نامه اجرايي ميزان و نحوه دريافت منابع مالي
اتاق اصناف شهرستان ها

(موضوع ماده ۳۷ مكرر قانون نظام صنفي )

منابع مالي اتاق اصناف

ماده ۱- منابع مالي اتاق اصناف شهرستان عبارتند از :

 1. بيست درصد دريافتي از درآمد اتحاديه­ها.
 2. درصدي از محل وجوه ناشي از جرائم و تخلفات صنفي موضوع تبصره(۷) ماده (۷۲) اين قانون.
 3. وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات غير موظف به اشخاص حقيقي اعم از دولتي و غير دولتي.
 4. وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه كسب.(موضوع بند ه ماده ۳۱ قانون نظام صنفی)

ماده۲- اتاق اصناف شهرستان صرفاً مجاز به داشتن يك حساب جاري (بهمراه حساب پشتیبان) و يك حساب سپرده مي­باشد. با پیشنهاد اتاق اصناف ایران امکان تجمیع حساب های مزبور وجود خواهد داشت.

تبصره- هرگونه تغيير حساب بانكي بايد با اعلام قبلی به رئيس كميسيون نظارت انجام ­پذيرد.

ماده ۳- اتاق اصناف مكلف است نسبت به پيگيري وصول کلیه درآمدهاي موضوع ماده يك اين آيين­نامه به حساب جاري اتاق در پايان هر فصل اقدام نمايد.(بندهاي ۱ و۴ از طريق اتحاديه­ها).

ماده ۴- ارائه خدمات غير موظف به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي صرفا از طريق عقد قرارداد صورت مي­گيرد. وجوه دريافتي بابت قرارداد مي­بايست به حساب جاري اتاق اصناف شهرستان واريز گردد.

ماده ۵- وجوه حاصل از سود سپرده و جوايز بانكي مربوط به سپرده، بخشي از منابع مالي اتاق اصناف شهرستان محسوب مي شود و مي­بايست مستقيماً به حساب جاري اتاق واريز و در ترازنامه و صورت هاي مالي مطابق بند ص ماده ۳۷ قانون ثبت گردد. اسناد مربوط به جوايز غير نقدي نيز بايستي به نام اتاق اصناف شهرستان انتقال يابد.

ماده ۶- اتاق اصناف شهرستان موظف است در راستاي اجراي بند (ص) ماده ۳۷ قانون نظام صنفي صورت هاي مالي خود را بصورت رایانه ای و دفاتر قانوني كه قبلاً توسط سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت پلمپ شده است ثبت و ترازنامه مربوطه را به كميسيون نظارت ارائه نمايد.

ماده ۷ وفق بند (ی) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم، درآمد اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران از مالیات معاف می باشد.

ماده ۸- اتاق اصناف شهرستان ها موظفند حداقل ۱۵ درصد از بودجه ساليانه خود را در جهت ارتقا توانمندي هاي علمي و مهارت هاي تخصصي و افزايش بهره وري اعضاي هيات مديره اتحاديه هاي صنفي اختصاص دهند.

ماده ۹- اين آیين­نامه در اجراي تبصره (۱) ماده ۳۷ مكرر قانون نظام صنفي مصوب ۱۲/۶/۹۲ مشتمل بر(۹) ماده تهيه و در جلسه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ هيات عالي نظارت تاييد و در تاريخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد.

آیین نامه نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رییسه اتاق اصناف ایران ( موضوع تبصره ۲ ماده ۴۳ ق.ن.ص)

آیین نامه اجرایی نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیات

رییسه اتاق اصناف ایران

(موضوع تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون نظام صنفی)

تعاریف

ماده ۱- تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی.

اتاق ایران: اتاق اصناف ایران.

دبیرخانه هیات: دبیرخانه هیات عالی نظارت.

انتخابات: انتخابات هیات رییسه اتاق.

هیات اجرایی: هیات اجرایی انتخابات اتاق اصناف ایران.

انتخاب کنندگان

ماده ۲- اعضای اتاق ایران (اجلاس) که مطابق دستورالعمل ماده ۴۲ قانون توسط هیات رییسه اتاق های اصناف شهرستان های کشور تعیین می شوند.

داوطلبان و شرایط آنها

ماده ۳– اعضای اتاق ایران در صورت داشتن شرایط زیر می توانند داوطلب عضویت در هیات رییسه شوند:

۱- حداقل یک دوره سابقه عضویت در هیات رییسه اتاق شهرستان یا اتاق ایران (با ارائه اعتبارنامه).

۲- نداشتن سوء پيشينه كيفري و عدم ممنوعيت تصرف در اموال، مانند حَجر، ورشكستگي و افلاس (با استعلام از مراجع ذی صلاح قضایی).

۳- پروانه كسب معتبر دائم (با ارائه تصوير پروانه کسب و استعلام از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه).

۴- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد سال.

ماده ۴-  هیات رییسه اتاق ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف تولیدی – خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی – خدماتی است که با رای مخفی اعضای اتاق ایران برای مدت چهارسال انتخاب می شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیات عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی تعیین می شود.

تبصره  تعداد داوطلبان ثبت نام شده نباید کمتر از ۱۰ نفر باشد (حداقل پنج نفر از صنوف توزیعی و خدماتی و پنج نفر از صنوف تولیدی و خدمات فنی) در غیر این صورت هیات اجرایی مکلف است ظرف مدت یک هفته نسبت به تمدید مهلت ثبت نام اقدام نماید.

 

هیات اجرایی برگزاری انتخابات

ماده ۵- به‏ منظور برگزاري انتخابات، هیأت اجرايي با تركيب نمايندگان دستگاه هاي زير تشكيل و تصميمات آن با اكثريت آرا معتبر مي‏باشد:

الف- دبیرخانه هیات عالی نظارت (به ‏عنوان رييس).

ب-  وزارت كشور.

ج- یک نفر از اعضای اتاق به انتخاب اجلاس، مشروط بر اينكه فرد مذكور داوطلب انتخابات نباشد.

تبصره  اعضای اتاق ایران در اولین اجلاس با نظارت دبیرخانه هيات از بین اعضا خود نسبت به تعیین نماینده مزبور اقدام می نمایند.

ماده ۶- محل استقرار هيات اجرائي در دبیرخانه هیات و زمان شروع ثبت نام، تاریخ برگزاری انتخابات و محل راي گیری توسط هيات اجرائي تعيين مي گردد.

ماده ۷- هيات اجرايي موظف است پس از دریافت دستور انجام انتخابات، از سوی دبير هیات عالی نظارت نسبت به فراخوان (حاوي زمان، و مکان ثبت نام) اقدام و از داوطلبان دعوت نمايد تا ظرف ۱۵روز جهت ثبت نام به دبیرخانه هیات و یا سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان مربوط مراجعه نمايند.

تبصره۱- فراخوان ثبت نام از طريق انتشار آگهي حداقل در يكي از روزنامه­هاي كثيرالانتشار صورت می‏پذیرد.

تبصره۲- داوطلبان مكلفند شخصاً با مراجعه به دبیرخانه هیات و یا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خود نسبت به تكميل پرسشنامه (مطابق الگوي دبيرخانه هیات) و ارايه تصوير اعتبارنامه عضويت در هيات رئیسه اتاق شهرستان، شناسنامه و كارت ملي به انضمام چهار قطعه عكس ۴×۳ جهت ثبت نام اقدام نمايند.

كميته بررسی صلاحیت داوطلبان

ماده ۸- به منظور بررسي صلاحيت داوطلبان كميته­اي با تركيب نمايندگان دستگاه هاي زير تشكيل و تصميمات آن با اكثريت آرا صورت مي­گيرد.

۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت (بعنوان ریيس).

۲- وزارت كشور.

۳- وزارت دادگستری.

تبصره– وظيفه اين كميته تطبيق شرايط مندرج در ماده ۳ اين آيين­نامه با داوطلبان است. مسئوليت مكاتبات كميته و هماهنگي­هاي لازم بر عهده ریيس كميته مي­باشد.

ماده ۹- كميته موظف است پس از دريافت فهرست داوطلبان حداكثر ظرف مدت ۳۰ روز شرايط آنها را برابر بندهاي مقرر در ماده (۳) اين آيين­نامه بررسی و نتیجه را به هیات اجرائی اعلام نماید.

تبصره- در صورت رد صلاحيت هركدام از داوطلبان، رییس کمیته موظف است يك ماه قبل از انتشار آگهي انتخابات مراتب را به اطلاع داوطلب عدم احراز شرايط شده برساند. داوطلب مذكور مي­تواند
ظرف مدت يك هفته با ارايه مدارك مثبته اعتراض خويش را به كميته مذكور اعلام و در صورت تشخيص اين کمیته مبني بر وارد بودن اعتراض، داوطلبي نامبرده بلامانع خواهد بود.

برگزاری انتخابات

ماده ۱۰- هيات اجرايي موظف است ظرف مدت پانزده روز پس از تایید داوطلبان، نسبت به فراخوان برگزاري انتخابات (حاوي تاريخ، ساعت و محل اخذ راي، اسامي داوطلبان به ترتيب حروف الفبا) اقدام نمايد.

تبصره فراخوان ثبت نام از طريق انتشار آگهي حداقل در يكي از  روزنامه­هاي كثيرالانتشار صورت می پذیرد.

ماده ۱۱- وظايف هيات اجرايي در روز برگزاري انتخابات:

۱- صدور مجوز ورود به محل اخذ راي براي برگزاركنندگان انتخابات.

۲- جلوگيري از ورود افراد غيرصنفي و كاركنان اتاق ايران به محل اخذ راي (موارد استثنا‌ با مجوز رئيس هيات اجرايي مي‏‎باشد).

۳- الصاق فهرست اسامي داوطلبان با خط درشت و خوانا به ترتيب حروف الفبا به همراه عكس آنها قبل از شروع راي‏گيري در محل اخذ راي به تفکیک صنوف تولیدی- خدمات فنی و توزیعی – خدماتی.

۴- باز و بسته و ممهور نمودن صندوق راي خالي قبل از شروع راي‏گيري در حضور جمع و تهيه صورتجلسه به امضاي اعضاي هيات اجرايي در محل اخذ راي.

۵- تطبيق اسامی راي‏دهندگان با فهرست نمایندگان استان‏ها در اتاق ايران با رويت كارت شناسايي معتبر.

تبصره- وكالت براي دادن راي، ممنوع است.

۶- جلوگيري از هرگونه تبليغات انتخاباتي در ساختمان محل اخذ راي و اخراج افراد متخلفاز محل راي گيري.

۷- در صورت ضرورت، تمديد ساعت راي‏گيري براي همان روز با تنظيم صورتجلسه.

۸-  باز نمودن صندوق، پس از پايان مهلت اخذ راي، قرائت و شمارش آرا ماخوذه و تنظيم صورتجلسه.

۹- اعلام نتيجه انتخابات مشتمل بر تعداد آرا ماخوذه به هر يك از داوطلبان. ( در صورت تقاضا).

۱۰- ارسال صورتجلسه و گزارش انتخابات برای دبيرخانه هیات.

۱۱- در صورتي كه به دليل تنش، عدم امنيت و يا بروز حوادث غيرمترقبه برگزاري انتخابات غيرممكن باشد باید با تنظيم صورتجلسه‏اي انتخابات را متوقف نموده و در اولين فرصت نسبت به تجديد روز راي‏گيري اقدام گردد.

شمارش آرا

ماده ۱۲  نحوه شمارش آرا:

۱- تعداد راي دهندگان با آرا ماخوذه تطبيق و برگه‏های رای زاید بر تعداد تعرفه، به قید قرعه از کل برگ‏های رای کسر می‏شود. اما چنانچه تعداد آرای ماخوذه کمتر از تعداد رای دهندگان باشد نتیجه در صورتجلسه منعکس می‏شود.

۲- در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رای بیش از تعداد داوطلبان باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی‏شود.

۳- در موارد زیر برگه‏های رای باطل، لیکن جزء آرا ماخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قید و برگه‏های مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد.

الف آرای ناخوانا.

ب آرای حاوی اسامی غیر از داوطلبان.

ج آرای سفید ریخته شده در صندوق.

۴-  در صورتی که نام یک داوطلب در برگه رای مکرر نوشته شده باشد فقط یک رای برای او محسوب می‏شود.

۵- در صورت تساوی آرای دو یا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نیاز از بين آنها با توافق ذی نفعان و در غیر این صورت از طریق قرعه‏کشی توسط هیات اجرایی در حضور آنان انجام مي شود.

۶- در صورتی‏که نام خانوادگی دو یا چند نفر از داوطلبان یکی باشد و در برگ رای فقط نام خانوادگی قید گردیده مجموع این گونه آرا به طور مساوی بین داوطلبان هم نام تقسیم و در مورد رای یا آرای باقی مانده غیر قابل تقسیم به حکم قرعه عمل خواهد شد.

ماده ۱۳– چنانچه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات معترض باشد مي‏تواند ظرف يك هفته از تاريخ برگزاري انتخابات، شكايت خود را كتباً همراه با دلايل و مدارك مربوط به دبيرخانه هیات تسليم نمايد. دبیرخانه هیات موظف است شکایت شاکی را ظرف مدت پانزده روز مورد بررسی قرار داده و در صورت کفایت دلایل و مستندات موضوع را جهت تصمیم گیری در هیات عالی نظارت مطرح نماید. تصميم هيات عالي نظارت در اين­ خصوص قطعي و لازم الاجراست.

ماده ۱۴- در صورت عدم وصول و يا رد شكايت در موعد مقرر، دبيرخانه هیات موظف است  ظرف مهلت پانزده روز از هيات رئيسه دعوت بعمل آورده تا از بین خود نسبت به تعیین يك نفر رييس- دو نفر نايب رييس (اول و دوم) يك نفر دبير و يك نفر خزانه‏دار و دو نفر عضو اقدام نمايند.

تبصره- پس از تعيين سمت اعضاي هيات رئیسه اتاق ایران، اعتبارنامه آنان ظرف مدت ده روز توسط دبیر هیات عالی نظارت صادر مي‏گردد.

ماده ۱۵- انتخابات اعضاي هيات ریيسه در يك روز با شركت حداقل دو سوم اعضاي اتاق، انجام خواهد شد.

تبصره– در صورت به حد نصاب نرسيدن راي دهندگان در دور اول انتخابات، هيات اجرايي ظرف مدت ۱۵ روز انتخابات دور دوم را برگزار خواهد نمود. انتخابات مطابق مفاد اين آيين‏نامه و با حضور حداقل نصف به علاوه يك اعضاي اتاق در مرحله دوم معتبر خواهد بود. در صورت به حدنصاب نرسيدن راي دهندگان در اين مرحله، موضوع جهت اخذ تصميم لازم در هيات عالي نظارت مطرح مي‏گردد.

سایر مقررات

ماده ۱۶- مدت مسئوولیت اعضای هیات رییسه اتاق ايران نمی تواند بیش از مدت باقیمانده عضویت آن ها در اتاق اصناف شهرستان باشد و با پایان یافتن مدت مسئوولیت هر عضو، عضو بعدی که در صورتجلسه انتخابات دارای بیشترین رای باشد با رعايت نصاب مقرر در ماده ۴۳ قانون توسط دبیرخانه هیات جایگزین خواهد شد.

ماده ۱۷  در صورت استعفا، فوت، عزل یا حَجر هر یک از اعضای هیات رییسه، موضوع در اولین اجلاس اتاق ايران مطرح و سپس به دبیرخانه هیات اعلام می‏گردد تا مطابق نصاب مقرر در تبصره یک ماده ۴۲ قانون از نفر بعدی که در صورتجلسه انتخابات دارای رای بیشتری است، دعوت بعمل آورد. در این صورت انتخابات مجدد داخلی جهت تعیین سمت اعضای هیات رییسه توسط دبیرخانه هیات انجام خواهد شد.

تبصره- در صورت تغییر نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا درخواست اکثریت اعضا هیات رییسه و تایید معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت دبیرخانه هیات موظف است نسبت به برگزاری انتخابات مجدد داخلی به منظور تعیین سمت اعضا اقدام نماید.

ماده ۱۸- در صورت استعفای اکثریت اعضای هیات رییسه اتاق، دبیرخانه هیات موظف است نسبت به طرح موضوع در جلسه هیات عالی نظارت به منظور اتخاذ تصمیم لازم اقدام نماید.

ماده ۱۹- اين آيين نامه در اجراي  تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون نظام صنفي مصوب ۱۲/۶/۹۲ مشتمل بر (۱۹) ماده و (۱۱) تبصره تهيه و در تاريخ ۲۹/۵/۱۳۹۳ توسط وزير صنعت، معدن و تجارت مورد تصويب قرارگرفت و از تاريخ تصويب، آيين نامه قبلي لغو مي گردد.

آیین نامه اجرائی شرح وظائف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون های تخصصی اتاق اصناف ایران ( موضوع تبصره ۴ ماده ۴۵ ق.ن.ص)

آیین‌نامه اجرائی شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و

منابع مالی کمیسیون­ های تخصصی اتاق اصناف ایران

(موضوع تبصره۴ ماده ۴۵ قانون نظام صنفی)

 

تعاریف

ماده ۱- تعاريف:

قانون: قانون نظام صنفی.

اتاق ایران: اتاق اصناف ایران.

کمیسیون: کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران.

داوطلبان: داوطلبان عضویت در کمیسیون­های تخصصی در سراسر كشور.

انتخابات: انتخابات کمیسیون­های تخصصی.

شرح وظايف كميسيون­ها

ماده ۲- وظايف و اختيارات مشترك کمیسیون­ها عبارت است از:

۱- بررسي ظرفیت و توانایی­هاي اصناف در شبکه­های تولید، توزیع، صادرات، تنظیم بازار و ارائه راهكار برای ارتقاء فعالیت اصناف به هيات ریيسه اتاق.

۲- ارائه راهكارهاي لازم درخصوص ارتقا سطح خدمات دهی صنوف ذی­ربط.

۳- ارائه پيشنهادهای لازم جهت تهيه و تنظيم دستورالعمل­های تخصصی صنفی.

۴- ارائه راهكارهاي لازم درخصوص ایجاد هماهنگی و تقویت فعالیت شبکه­ای اصناف در راستاي توسعه صادرات غیرنفتی.

۵- ارائه راهكارهاي لازم درخصوص ايجاد هماهنگي، تقويت و حمايت از اصناف توليدي.

۶- ارائه نظرات مشورتي درخصوص بهره­گیری از ظرفیت­های صنفی در جهت ایجاد فضای رقابت بین واحدهای صنفی.

۷- ارائه نظر مشورتي جهت برگزاری همایش­های تخصصی به هيات ریيسه اتاق.

۸- ارائه مشاوره در زمینه موضوعات تخصصی صنفی به سايردستگاه­ها از طریق اتاق ایران.

۹- ارائه نظرات مشورتي در راستاي توسعه تجارت الكترونيكي از طریق اتاق ایران.

۱۰- دریافت نظرات و دیدگاه های صنفی مرتبط در راستای ارتقا فعالیت‏های صنفی.

۱۱- همکاری با موسسات تحقیقاتی جهت بهبود محيط کسب و کار.

۱۲- شناسایی و ارائه راهكارهاي لازم درخصوص رفع موانع تولید در واحدهای تولیدی و نحوه جذب تسهیلات.

تبصره ۱- عناوین و تعداد کمیسیون ها، به پیشنهاد اتاق ایران و تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت می باشد.

تبصره ۲- شرح وظایف تخصصي هر یک از کمیسیون­ها، بنابر اهمیت نقش صنوف مذکور، در امر تولید، توزیع، خدمات و تنظیم بازار توسط اعضاء کمیسیون تهیه و پس از تصویب هیات رییسه اتاق ايران و تایید دبیرخانه هيات، قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ۳- انحلال يا ادغام هر یک از کمیسیون­ها با پیشنهاد اتاق ایران و تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت امکان‏پذیر خواهد بود.

 

شرايط داوطلبان

ماده ۳- شرايط داوطلبان عبارت است از:

۱- داشتن مدرك تحصيلي حداقل کارشناسی و يا مدرک ديپلم براي افراد داراي سابقه عضويت در هيات مديره اتحاديه‏هاي صنفي (با ارائه اعتبارنامه و گواهي معتبر تحصیلی).

۲- پروانه كسب معتبر دائم مرتبط.

برگزاری انتخابات

ماده ۴- به‏منظور تعیین اعضای هر کمیسیون، انتخابات در دو مرحله برگزار می‏گردد. اولین مرحله آن پس از ثبت‏نام اعضای اتحادیه‏ها در هر استان توسط هیات اجرائی اتاق مرکز استان مربوط برگزار می‏گردد تا در آن انتخابات داوطلبان با رای مخفی از بین خود منتخبان استان را انتخاب نمایند. پس از معرفی منتخبان استان‏ها به اتاق ایران دومین مرحله آن، توسط هیات اجرائی اتاق ایران برگزار گردیده تا به این ترتیب منتخبان با رای مخفی از بین خود اعضای هر کمیسیون را انتخاب نمایند.

ماده ۵- هيات اجرائی در اتاق ايران با تركيب زير تشكيل و تصميمات آن با اكثريت آرا معتبر مي‏باشد:

۱- يك نفر از اعضاي هيات ریيسه اتاق ايران.

۲- دو نفر به انتخاب اجلاس اعضای اتاق ايران.

تبصره- به منظور برگزاري انتخابات در هر استان هيات اجرايي در اتاق مراكز استان­ها با اعضاء متناظر تشكيل مي­گردد.

ماده ۶- اعضاء کمیسیون­ها پنج نفر شامل یک نفر رئیس، یک نفر نائب رییس، یک نفر دبیر و دو نفر عضو به ترتيب اكثريت آرا ­مأخوذه براي همان دوره تعيين مي­گردند.

ماده ۷- فراخوان ثبت نام داوطلبان از طريق هر دو روش زير انجام مي­شود:

۱- انتشار آگهي در يكي از روزنامه‏هاي كثير­الانتشار (حاوي زمان و مكان ثبت‏نام و شرايط داوطلبان).

۲- اعلام آگهي به اتاق و اتحاديه­هاي صنفي ذي­ربط جهت ابلاغ به اعضاي اتحاديه­ها.

ماده ۸- كليـه افراد صنفي واجد شرايط در سطح هر استان مي­توانند با مراجعه به هيات اجرايي مستقر در اتاق اصناف مركز استان و ارائه تصاوير پروانه كسب، شناسنامه، كارت ملي، مدرك تحصيلي و اصل آنها (جهت تطبيق) به انضمام شش قطعه عكس۴×۳، نسبت به تكميل پرسشنامه (مطابق الگوي اتاق ايران) جهت ثبت نام اقدام نمايند.

تبصره- تعداد نماينـدگان استان تهران در کمیسیون تخصصی حداکثر پنج نفر و ساير استان­ها حداكثر سه نفر خواهد بود.

ماده ۹- هیات اجرائی در استان‏ها مکلفند ظرف یک ماه پس از پایان مهلت ثبت نام، از کلیه ثبت‏نام شدگان دعوت تا از بین خود، نمایندگان آن استان را با رای مخفی و مستقیم، انتخاب نمایند.

ماده۱۰- فراخوان انتخابات توسط حداقل یکی از دو روش زير انجام مي­شود:

۱- انتشار آگهي در يكي از روزنامه­هاي كثير­الانتشار (حاوي تاريخ، ساعت و محل اخذ رأي و اسامي داوطلبان به ترتيب حروف الفبا).

۲- ابلاغ آگهي به داوطلبان.

ماده۱۱- وظايف هيات اجرائي استان­ها در روز برگزاري انتخابات:

۱- صدور مجوز ورود به محل اخذ رأي براي برگزاركنندگان انتخابات.

۲- الصاق فهرست اسامي داوطلبان به همراه عكس آنها با خط درشت و خوانا به ترتيب حروف الفبا قبل از شروع راي‏گيري در محل اخذ راي.

۳- باز و بسته و ممهور نمودن صندوق قبل از شروع راي­گيري در حضور جمع و تهيه صورتجلسه با امضاي اعضاي هيات اجرايي در محل اخذ راي.

۴- تطبيق راي دهندگان با فهرست اسامي ثبت نام شده.

۵- باز نمودن صندوق قرائت و شمارش آراي مأخوذه پس از پايان مهلت اخذ راي و تنظيم صورتجلسه نهايي مشتمل بر تعداد آرا مأخوذه هر يك از داوطلبان در حضور آنان (درصورت درخواست آنها).

۶- اعلام نتيجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراي مأخوذه به هر يك از داوطلبان (درصورت تقاضاي آنها).

۷- ارسال صورتجلسه انتخابات به هيات اجرايي سراسري مستقر در اتاق ايران حداكثر ظرف مدت سه روز پس از شمارش آرا.

ماده۱۲- نحوه و كيفيت شمارش آرا، مطابق ماده ۱۴ آئين­نامه اجرايي نحوه برگزاري انتخابات هيات مديره و بازرسان اتحاديه­هاي صنفي (موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون) مي­باشد.

ماده۱۳- هيات اجرائي موظف است ظرف مدت يك ماه پس از دريافت صورتجلسات استان­ها، مطابق ماده ۱۱ این آیین‏نامه نسبت به برگزاری، انتخابات مرحله دوم اقدام نمايد.

ماده۱۴- انتخابات كميسيون­ها با شركت حداقل يك چهارم نمايندگان استان­ها معتبر خواهد بود و درصورت نرسيدن به نصاب لازم، هيات اجرايي مكلف است ظرف مهلت یک ماه با رعایت مفاد این آئین­نامه، نسبت به برگزاری مجدد انتخابات با هر تعداد حاضرین اقدام نماید.

ماده۱۵- هيات اجرائي با رعايت مفاد ماده ۱۲ و ۱۳ اين آئين­نامه نسبت به اخذ راي اقدام مي­نمايد. اتاق ايران موظف است صورتجلسه انتخابات را برای دبيرخانه هيات عالي نظارت ارسال ­نمايد.

ماده۱۶- نظارت بر حسن برگزاري انتخابات و رسيدگي به شكايات داوطلبان (ظرف سه روز پس از برگزاري انتخابات) بر عهده هيات ریيسه اتاق ايران مي­باشد.

ساير مقررات

ماده۱۷- هيات اجرائي موظف است درصورت درخواست داوطلبان، فهرست و نشاني ساير داوطلبان را جهت انجام تبليغات انتخاباتي، در اختيار آنان قرار دهد.

ماده۱۸- طرز تشکیل جلسات كميسيون­ها:

۱- جلسات كميسيون­ها حداقل هر ماه يك بار تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر می­باشد.

۲- دعوت نامه حاوی دستورجلسه، ساعت، تاریخ و محل جلسه باید حداقل دو هفته قبل از تشکیل کمیسیون با امضای رییس كميسيون و در غیاب وی نائب رئیس به اطلاع اعضا برسد.

۳- شرح تصميمات متخذه، تاریخ و اسامي اعضای حاضر و غایب بایستی توسط دبير در دفتر صورتجلسه درج و پس از امضاي اعضاي حاضر نسخه‏ای از آن در اختیار کلیه اعضا قرار گیرد.

۴- دعوت از افراد صاحب نظر در جلسات كميسيون‏ها بدون داشتن حق رأي بلا مانع است.

ماده۱۹- درصورت استعفاء، فوت، بيماري، حَجر يا غيبت غيرموجه (سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب در یک سال) هر یک از اعضای کمیسیون­ها، موضوع در اولین جلسه هیات رئیسه اتاق ایران مطرح تا در صورت تاييد نفر بعدی که در صورتجلسه انتخابات دارای بیشترین رای می­باشد، جايگزين گردد.

ماده۲۰- منابع مالی و پرداخت هزینه کمیسیون­ها و حق­الجلسات اعضا از محل درآمدهای اتاق ایران تامین خواهد شد.

ماده۲۱- دبیرخانه هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت مراکز استان ها مجازند بنحو متقضی بر روند برگزاری انتخابات نظارت داشته باشند.

 ماده ۲۲- این آیین‏نامه به استناد تبصره(۴) ذیل ماده (۴۵) قانون مشتمل بر (۲۲) ماده و (۵) تبصره با همکاری اتاق ایران تهیه و در تاریخ ۵/۵/۱۳۹۳ به تایید هیات عالی نظارت و در تاریخ ۲۹/۵/۱۳۹۳ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.

آیین نامه شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت هزینه های قابل قبول ناشی از عضویت اعضا در اتاق ( موضوع ماده۴۶ ق.ن.ص)

آیین نامه اجرایی شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت هزینه های قابل قبول ناشی از عضویت اعضا در اتاق

 (موضوع ماده ۴۶ قانون نظام صنفی)

تعاریف

ماده ۱  تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی

اتاق ایران: اتاق اصناف ایران

اتاق شهرستان: اتاق اصناف شهرستان

هیات رئیسه: هیات رئیسه اتاق اصناف ایران

اجلاس: اجلاس نمایندگان اتاق های اصناف استان ها در اتاق اصناف ایران

دبیرکل: دبیرکل اتاق اصناف ایران

 

طرز تشکیل جلسات هیات رئیسه، وظایف و اختیارات آن

ماده ۲- طرز تشکیل جلسات:

۱- جلسه بايد حداقل هر دو هفته يك بار در روز و ساعت معین تشکیل گردد.

۲- جلسه با دعوت کتبی رئیس اتاق ایران و در غیاب وی یکی از نواب (به ترتیب سمت) به همراه دستور جلسه تشکیل می­گردد.

۳- ریاست جلسه با رئیس اتاق ایران و در غیاب وی نواب رئیس (به ترتیب سمت) خواهد بود. جلسه با حضور حداقل پنج نفر از اعضا رسمیت می­یابد و تصمیمات با اکثریت آرا معتبر خواهد بود. درصورت تساوی آرا، نظر طرفي كه رأي رئیس اتاق را دارد لازم­الاجرا است.

۴- شرح تصمیمات متخذه، تاریخ و اسامي اعضای حاضر و غايب بايستي توسط دبیر ثبت گردد و پس از امضا حاضرین نسخه‏ای از آن در اختیار کلیه اعضا قرار ­گیرد.

تبصره- عضو مخالف می‏تواند علت مخالفت خود را ذیل صورتجلسه درج نماید.

۵- رئیس اتاق ایران مسئولیت اجرا و نظارت برحسن اجرای تصمیمات را بعهده خواهد داشت.

 ماده ۳- وظايف هيات رئیسه:

۱ – تدوین برنامه در قالب میان مدت ۴ ساله و کوتاه مدت یک ساله برای دستیابی به اهداف پیش بینی شده در اسناد بالادستی صنفی و جهت گیریهای کلان اقتصادی و اجتماعی کشور جهت تصویب اجلاس، انجام مقدمات تشكيل كميسيون‏ها، پيگيري و اجراي مصوبات اجلاس.

۲- شناسایی مشکلات و موانع توسعه و ارتقا فعالیت‏های صنفی و تلاش و همکاری جهت رفع این موانع برای اتاق های اصناف و اتحادیه‏های صنفی درسطح کشور در جهت بهبود محیط کسب و کار.

۳- برنامه‏ريزي در جهت ارتقا فعالیت‏‏ها و بهبود بهره‏وری اتاق شهرستان ها.

۴- برنامه ریزی و پیگیری برای ایجاد، ترویج و توسعه مراکز آموزشی و پژوهشی اصناف و سازمان های صنفی.

۵- بررسي وارائه پيش­نويس بودجه، ترازنامه و صورت­هاي مالي اتاق ایران و اتحادیه های کشوری به اجلاس برای تصویب.

۶- پیشنهاد تدوین شاخص های برنامه سالانه و نیز بودجه سنواتی به سازمان های صنفی.

۷- ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب.

۸- تهيه و تنظيم دستور جلسه اجلاس و عنداللزوم ارجاع به كميسيون­ها براي بررسي و تحقيق.

۹- تایید صلاحیت علمی و عملی معاون نظارت و بازرسی و دبیر کل اتاق ایران که از سوی رییس اتاق پیشنهاد می گردد.

۱۰- پیشنهاد عناوین، تعداد و وظایف کمیسیون های اتاق و همچنین ادغام یا انحلال آنها.

۱۱- اظهار نظر و ارائه پیشنهاد درخصوص تدوین و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با اصناف.

۱۲- ارائه پیشنهادات و برنامه های مربوط به نوین سازی اصناف.

۱۳- ساير وظايف و اختيارات پيش‏بيني شده در قانون و آيين‏نامه‏ها.

۱۴- تعیین نماینده برای حضور در جلسات و یا کمیسیون هایی که حسب قانون حضور نماینده اتاق اصناف ایران الزامی است.

۱۵- پیگیری فعالیت‏های توسعه‏ای اتاق ایران از جمله آموزش، پژوهش، ارتقا و بهره‏وری و توسعه صادرات.

۱۶- ایجاد مراکز پژوهشی و آموزشی مورد نیاز اتاق ایران.

تبصره- هیات رئیسه، مسئولیت سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت برکلیه امور اتاق ایران را عهده دار می باشد.

ماده ۴- وظايف و اختیارات اعضاي هيات رئیسه:

رئیس:

۱- انجام امور اجرائي اتاق ایران و اداره جلسات هيات رئيسه و اجلاس.

۲- موافقت با مرخصي و ماموریت اعضاي هيات رئيسه و کسب موافقت دبیرهیات عالی نظارت برایمرخصی خود.

۳- انتصاب دبیرکل اتاق و معاون بازرسی و نظارت اتاق ایران.( مطابق تبصره ماده ۷ دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف).

نواب رئیس:

۱- در غياب رئیس اتاق ایران (هنگام مرخصي يا ماموريت)، نواب رئیس (به ترتیب سمت) وظايف وي را برعهده دارند.

۲- ارائه پیشنهادات لازم به هیات رئیسه جهت تسهیل و توسعه فعالیت های اصناف و تشکلهای وابسته.

۳- پيگيري و انجام وظايف محوله از سوي رئیس اتاق ایران.

دبير:

۱- تهيه و تنظيم دستورجلسه و صورتجلسات هيات رئیسه و اجلاس.

۲- بررسي موضوعات قابل طرح در جلسات هيات رئیسه و اجلاس با هماهنگي رئیس اتاق ایران، ارائه پیشنهادات لازم به هیات رئیسه جهت تسهیل و توسعه فعالیت های اصناف و تشکلهای وابسته.

خزانه‏دار:

 1. مسئوليت نظارت بر عملکرد مالي اتاق ایران.

۲- اظهار نظر درخصوص پيش نويس بودجه، ترازنامه و صورت­هاي مالي سالانه اتاق ایران و ارائه نظرات مشورتي به اتاق های اصناف کشور در تهيه و تنظيم بودجه و تراز نامه.

۳- پیگیری جذب منابع مالی ووصول درآمدهای اتاق ایران و شناسایی منابع جدید در چارچوب آیین نامه اجرایی منابع مالی اتاق ایران وگزارش به هیات رییسه.

۴- ارائه گزارش عملكرد مالي اتاق به هيات رئیسه به صورت ماهانه.

تبصره۱- اسناد و اوراق مالي اتاق مانند چک‏ها، بروات، سفته‏ها با امضا رئیس و خزانه‏دار و در غیاب هر یک(مرخصی و یا ماموریت) نائب رئیس اول جایگزین می شود.

تبصره۲  خزانه دار می تواند با هماهنگی رییس اتاق ایران برای انجام وظایف محوله از خدمات یک کارشناس امور مالی استفاده نماید.

دبیرکل:

۱- انجام کلیه امور اجرایی و اداری ( با تفویض رییس اتاق ایران) واجرای مصوبات هیات رییسه.

۲- شرکت در جلسات هیات رئیسه بدون داشتن حق رای.

۳- تهیه و تدوین آیین نامه اداری، مالی و استخدامی اتاق ایران از قبیل چگونگی استخدام، حقوق و مزایا و شرح وظایف هر یک از پست های سازمانی اتاق ایران جهت تصویب هیات رئیسه.

۴- انجام اقدامات لازم بمنظور برگزاری منظم اجلاس اتاق ایران با هماهنگی رییس اتاق ایران.

۵- بررسی و ارزیابی عملکرد واحدهای زیر مجموعه اتاق ایران.

تبصره- دبیرکل باید دارای حداقل ۱۵سال سابقه کار با مدرک کارشناسی بوده و آشنا با مجموعه قوانین و مقررات نظام صنفی باشد.

طرز تشکیل اجلاس، وظایف و اختيارات آن

ماده ۵- اجلاس اتاق از نمایندگان منتخب هیات رئیسه اتاق های شهرستان ها برای انجام وظایف و مسئولیت‏های مقرر در قانون و این آیین‏نامه تشکیل می‏شود. مدت ماموریت نمایندگان در اتاق ایران تا پایان مدت ماموریت آنان در هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان مربوطه است و درصورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفاء، حَجر یا عزل هر نماینده، کمیسیون نظارت مرکز استان نسبت به معرفی نماینده جایگزین به دبیرخانه هیات عالی نظارت، برای مدت باقیمانده اقدام می‏کند.

ماده ۶- طرز تشکیل جلسات:

۱- اجلاس اتاق ایران حداقل هر۳ ماه يك بار و با حضور دو سوم اعضا رسميت مي‏يابد و تصميمات آن با دوسوم آرا حاضرين معتبر خواهد بود.

۲- دعوتنامه حاوي دستور جلسه، ساعت، تاريخ و محل تشكيل اجلاس به همراه يك نسخه از گزارشات كميسيون‏ها، مي­بايست حداقل ده روز قبل از تشكيل اجلاس (بجز در موارد اضطراري) به اطلاع اعضا برسد. دستور جلساتي كه به اطلاع اعضا نرسيده باشد قابل طرح نخواهد بود.

تبصره ۱- موضوعات داراي اولويت بنا به پيشنهاد رئیس اتاق ایران و تصويب اجلاس و يا پيشنهاد يك پنجم اعضا در همان جلسه قابل طرح خواهد بود.

تبصره۲- بودجه پيشنهادي، تراز و صورت­هاي مالي اتاق ایران، همچنين بودجه پيشنهادي، ترازنامه و صورت­هاي مالي اتحادیه های کشوری خارج از نوبت در دستور جلسه اجلاس قرار مي‏گيرند. گزارش‏هاي مربوط بايد قبل از اجلاس در اختيار اعضا قرار گيرد.

تبصره۳- هر یک از اعضا مي‏توانند رئوس مطالب دارای اولویت را كه برای طرح در جلسه دارند به صورت مکتوب اعلام نمايند. هيات رئیسه موظف است در صورت تشخیص عدم اولویت طرح موضوع در اجلاس، دلايل آن را به صورت كتبي به اطلاع وي برساند.

 1. اجلاس فوق‏العاده، حداكثر ظرف مدت ده روز پس از دريافت پیشنهاد تشکیل جلسه از سوی دبیر هیات عالی نظارت یا درخواست اكثريت اعضاي هيات رئیسه و يا يك سوم اعضاي اجلاس با ارسال دعوتنامه براي اعضا تشكيل مي‏گردد.

۴- در هر اجلاس قبل از قرائت دستور جلسه، سه نفر از اعضا مي‏توانند با رعایت تبصره (۳)  ماده (۶) این آیین نامه، براساس پیشنهادات واصله و اولویت تعیین شده توسط هیات رئیسه صحبت کنند و سپس دستوركار توسط رئیس جلسه و یا دبیر اتاق قرائت و پس از گزارش هيات رئیسه و يا نماينده كميسيون‏ها، حداقل يك نفر موافق و يك نفر مخالف مي‏توانند هركدام حداكثر به مدت ده دقيقه صحبت كنند، سپس رأي‏گيري آغاز مي‏شود.

۵- اتاق ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه اخذ رای در اجلاس را به صورت الکترونیکی طراحی نموده و اجرا نماید.

۶- درصورت تشخيص هيات رئیسه يا درخواست پنجاه نفر از اعضا اجلاس، موضوع دستور جلسه براي بررسي و تحقيق بيشتر به كميسيون يا كميسيون‏هاي مربوط ارجاع مي‏شود.

۷- شرح مباحث مطروحه، تصمیمات متخذه، اسامي اعضا حاضر و غايب می­بايست توسط دبیر در دفتر صورتجلسه درج و خلاصه ای از مطالب طرح شده و تصمیمات متخذه  بهمراه اسامی حاضرین، بصورت مکتوب و یا مجازی در اختیار کلیه اعضا قرار ­گیرد.

ماده۷- اتاق ایران موظف است صورتجلسه اجلاس را ظرف مهلت پنج روز جهت بررسی به دبیرخانه هیات عالی نظارت ارسال نماید. درصورتیکه دبیرخانه مصوبات و تصمیمات متخذه در اجلاس را مغایر قانون و آیین نامه های مربوطه تشخیص دهد موضوع را بطور کتبی با ذکر دلایل جهت اصلاح  به هیات رئیسه اعلام می نماید.

ماده ۸- وظايف و اختيارات اجلاس:

۱- انتخاب هيات رئیسه اتاق ایران.

۲- بررسی و تایید بودجه پيشنهادي سالیانه، تراز و صورت­هاي مالي اتاق ایران و اعلام به دبیرخانه هیات عالی نظارت جهت تصویب هیات عالی نظارت، همچنين بررسی و تصویب بودجه پيشنهادي، ترازنامه و صورت­هاي مالي اتحادیه های کشوری.

تبصره: کلیات بودجه پیشنهادی سالیانه و همچنین تراز و صورت های مالی اتاق ایران می بایست قبل از طرح در اجلاس توسط کمیسیون تخصصی که برای این موضوع تشکیل می گردد، بررسی و گزارش آن در اجلاس مطرح گردد.

۳- بررسی گزارش تفریغ بودجه سالیانه.

 1. انتخاب اعضا كميسيون‏ها با پیشنهاد هیات رئیسه اتاق.

۵- بررسی سند راهبردی توسعه صنوف و سازمان های صنفی.

۶- ساير وظايف و اختيارات پيش‏بيني شده در قانون و آيين‏نامه‏ها.

طرز تشکیل کمیسیون‏هاي اتاق، وظايف و اختيارات آن

ماده ۹  پس از انتخاب هيات رئیسه، اعضاي اجلاس از بين خود، اعضاي كميسيون‏هاي اتاق را با پیشنهاد هیات رئیسه برای همان دوره انتخاب می­كنند. تعداد اعضاي كميسيون‏‏ها حداقل پنج نفر و هر كميسيون داراي يك نفر رئیس، يك نفر نايب رئیس، یک نفر منشی و مابقی عضو مي‏باشند.

با اعلام كتبي رئیس اتاق ایران، افراد مي‏توانند براي هريك از كميسيون‏ها ثبت نام نمايند. دبيرکل اتاق موظف است به منظور آشنايي بیشتر اعضا با داوطلبان عضویت در کمیسیون‏ها، فهرست اسامي، میزان تحصیلات و سوابق تجربی آنان را به اطلاع كليه اعضا اجلاس برساند.

 تبصره- عضویت اعضا هیات رئیسه در كميسيون‏ها مجاز نمی باشد و سایر اعضای اجلاس نيز فقط مي­توانند حداکثر عضو دو کمیسیون­ باشند.

ماده۱۰- طرز تشکیل جلسات كميسيون­ها:

۱- جلسات كميسيون­ها حداقل یک بار در ماه بصورت حضوری و یا مجازی براساس دعوتنامه تشکیل می گردد.

۲- تصميمات متخذه، تاریخ و اسامي اعضای حاضر و غايب بایستی توسط منشی در دفتر صورتجلسه ثبت و پس از امضاي حاضرین به هيات رئیسه اعلام مي‏شود.

ماده ۱۱- وظايف و اختیارات كميسيون‏ها:

۱- رسيدگي به موضوعات ارجاعي از اجلاس و هيات رئیسه و ارائه گزارشات لازم.

۲- ارائه برنامه مدون و دارای زمان بندی جهت ارتقا فعالیت های مرتبط با کمیسیون.

۳- دعوت از نماینده اتاق استان ها و یا اتحادیه های کشوری همچنین افراد صاحب نظر ( بدون داشتن حق رای) براساس دستور جلسه هر كميسيون جهت طرح مسایل و یا مشکلات خاص صنفی در استان ذی ربط.

۴- برگزاری جلسات مشترک روسای کمیسیون ها حداقل هر سه ماه یک بار در سال و تشریح مباحث طرح شده و هماهنگی های بعمل آمده با هیات رئیسه.

ماده۱۲- عناوین و تعداد کمیسیون های اتاق ایران، به پیشنهاد هیات رئیسه و تایید دبیرخانه
هیات عالی نظارت تعیین می گردد.

تبصره۱- شرح وظایف هر یک از کمیسیون­ها، بنابر اهمیت نقش کمیسیون مذکور، توسط دبیرکل اتاق با بهره گیری از نظرات اعضا تهیه و پس از تایید هیات رئیسه و تصویب اجلاس، قابل اجرا می باشد.

تبصره۲- انحلال يا ادغام هر یک از کمیسیون­ها با پیشنهاد اتاق ایران و تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت امکان‏پذیرخواهد بود.

مقررات مربوط به غیبت، استعفا

ماده۱۳ مراحل رسیدگی به غيبت اعضا:

اجلاس اتاق: در صورتي كه هريك از اعضا اجلاس سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در يك سال غيبت نمايد، درصورت غير موجه بودن( به تشخیص هیات رییسه) موضوع در اولین جلسه اجلاس مطرح و در صورت تایید اجلاس جهت جایگزینی به دبیرخانه هیات عالی نظارت اعلام می گردد. ضمناً چنانچه عضوي به علت ناتواني جسمي و يا بيماري بيش از سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در يك سال غيبت موجه داشته باشد، بنا به درخواست هيات رئیسه و تاييد اجلاس، عدم توانايي وي در ايفاي وظايف نمايندگي براي اتخاذ تصميم به دبیرخانه هیات عالی نظارت منعكس مي‏گردد.

هيات رئیسه: چنانچه هر يك از اعضاء هيات رئيسه سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در يك سال غيبت غیرموجه نمايند، دبیرخانه هیات عالی نظارت برابر مقررات نسبت به جایگزینی وی اقدام می نماید.

كميسيون: در صورتي كه اعضا هر كميسيون سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در يك سال غيبت نمايد، هيات رييسه موظف است، مراتب را در اولين اجلاس مطرح و در صورت تشخيص غيرموجه بودن، نسبت به انتخاب فرد جديد با رعایت مقررات این آیین نامه، اقدام نمايد.

ماده۱۴- مراحل رسیدگی به استعفا اعضا:

اجلاس: پس از اعلام استعفای هریک از نمایندگان، هیات رئیسه موظف است ضمن دعوت از وی موضوع را در اولين اجلاس مطرح و نتیجه را به دبیرخانه هیات عالی نظارت اعلام نماید تا طبق مقررات اقدام گردد.

هیات رئیسه: در صورت درخواست استعفا هر يك از اعضا هيات رئيسه، موضوع در اولین اجلاس اتاق با دعوت از وی مطرح و چنانچه نامبرده کماکان اصرار بر استعفا داشته باشد موضوع به دبیرخانه هیات عالی نظارت اعلام می‏شود تا مطابق مفاد آیین‏نامه تبصره(۲) ماده(۴۳) قانون اقدام گردد.

کمیسیون: در صورت درخواست استعفا هر يك از اعضا كميسيون­ها، موضوع در اولين جلسه اجلاس مطرح تا نسبت به انتخاب عضو جايگزين اقدام گردد.

مصارف وجوه

ماده۱۵- میزان و نحوه دریافت منابع مالي اتاق ایران مطابق آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده (۴۷) قانون خواهد بود.

نحوه مصارف وجوه اتاق ایران عبارتست :

۱- پرداخت حق جلسه و ایاب وذهاب اعضا هیات رئیسه، کمیسیون ها و کارشناسان مدعو و دستمزد دبیرکل، مشاورین و کارکنان اتاق ایران.

۲- خرید تجهیزات و ملزومات اداری و نصب و راه اندازی اتوماسیون اداری.

۳- چاپ نشریات، کتب، یا خرید کتب، نشریات، جزوات علمی و آموزشی، اشتراک در سامانه های آمار و اطلاعات.

۴- درج آگهی های اطلاع رسانی و همچنین چاپ اطلاعیه های انتخاباتی سازمان های صنفی در جراید، نشریات و درگاه های اینترنتی.

۵- برگزاری، مشارکت و یا حضور در همایش ها، کارگاه ها و یا دوره های ویژه آموزشی پژوهشی و یا ارتقای توانمندی های علمی و پژوهشی اصناف و سازمان های صنفی در داخل و یا خارج از کشور.

۶- اجرای طرح ها، برنامه ها و پروژه های پژوهشی و کاربردی جهت ارتقا و نوین سازی اصناف.

۷- راه اندازی سامانه و یا درگاه های اینترنتی تخصصی مرتبط با اصناف و سازمان های صنفی.

۸- برگزاری، حضور و یا مشارکت در برپایی نمایشگاه های مرتبط با صنوف در داخل و یا خارج کشور.

۹- تامین بخشی از هزینه های پرسنلی و تجهیز واحد بازرسی و نظارت اتاق ایران و شهرستان ها.

۱۰- پرداخت هزینه های اعزام و یا پذیرش هیات های مرتبط با فعالیت های صنفی (داخل و یا خارج از کشور).

۱۱- سایر موارد پیش بینی نشده مشروط براینکه در راستای انجام وظایف قانونی اتاق باشد، با تایید هیات رییسه.

۱۲- انجام مطالعات تطبیقی راجع به ساختار نظام صنفی سایر کشورها

تبصره  کلیه هزینه های مذکور پس از پیش بینی در بودجه سالیانه اتاق ایران و تصویب مبادی قانونی ذکر شده در این آیین نامه قابل پرداخت می باشد.

 

نحوه بازپرداخت هزینه های قابل قبول ناشی از عضویت اعضا در اتاق ایران

ماده ۱۶- هزینه ایاب و ذهاب، اقامت و حق ماموریت نمایندگان اجلاس پس ازپیش بینی در بودجه سالیانه اتاق ایران و تصویب مبادی قانونی، قابل پرداخت می باشد.

 

سایر مقررات

ماده۱۷- رئیس اتاق ایران موظف است با کسب موافقت هیات رئیسه به منظور انجام هر چه بهتر وظایف قانونی خود از خدمات افراد متخصص در رشته های مختلف دانشگاهی که دارای حداقل مدرک کارشناسی و بالاتر می باشند، بصورت تمام وقت و یا پاره وقت استفاده نماید.

ماده ۱۸- تشکیلات اداری اتاق ایران متناسب با وظایف و مسئولیت های اتاق تهیه و پس از تایید هیات رئیسه جهت تصویب به دبیرخانه هیات عالی نظارت ارسال می گردد.

تبصره- چگونگی استخدام و انتصاب کارکنان و مشاورين اتاق، تعيين حقوق و مزايا، وظايف و اختيارات آنان براساس مقرراتی است که بنا به پیشنهاد هیات رییسه اتاق ایران و تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت خواهد رسید.

ماده۱۹- اين آيين‏نامه در اجراي ماده (۴۶) قانون نظام صنفی، مشتمل بر (۱۹) ماده و (۱۴) تبصره توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با نظرخواهی از اتاق اصناف مراکز استان ها تهيه و در تاريخ ۱/۴/۹۴به تصویب وزير صنعت، معدن و تجارت رسیده است و از تاريخ تصويب، آيين­نامه قبلي لغو مي‏گردد.

آیین نامه اجرائی میزان و نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف ایران ( موضوع تبصره ماده ۴۷ ق.ن.ص )

میزان و نحوه دریافت منابع مالي اتاق اصناف ایران

(موضوع تبصره ماده ۴۷ قانون نظام صنفي)

منابع مالی

ماده ۱- منابع مالی اتاق ایران عبارتند از:

۱- سه درصد(۳%) از درآمد اتاق شهرستان ها.

۲- وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیرموظف.

۳- کمک های داوطلبانه و بلاعوض مردمی.

۴- وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات منتشره.

۵- درآمد موضوع تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون.

۶- درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب.

سه درصد از درآمد اتاق اصناف شهرستان ها

ماده ۲- اتاق شهرستان ها موظفند در پایان هر فصل (سه ماه ) معادل سه درصد از درآمد خود را به حساب اعلام شده از سوی اتاق ایران واریز نموده و رسید آن را به اتاق مذکور ارسال نمایند.

تبصره-تصویب بودجه و تراز سالیانه اتاق شهرستان­ها توسط کمیسیون های نظارت مشروط بر پرداخت و تسویه حساب سه درصد سهم اتاق ایران می باشد.

وجوه دريافتي بابت ارائه خدمات فنی وآموزشی غيرموظف

ماده ۳- منظور از خدمات غیرموظف، خدماتی است که اتاق ایران خارج از وظایف ذکر شده در ماده ۴۵ قانون نظام صنفی، ارائه می نماید.

تبصره۱- عناوین خدمات فنی و آموزشی براساس پیشنهاد اتاق ایران و تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت تعیین می گردد.

تبصره۲- ارائه خدمات غیرموظف اتاق ایران به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی صرفاً از طریق عقد قرارداد صورت می‏گیرد.

کمکهای داوطلبانه و بلاعوض

ماده ۴- صرفاً اتاق ایران مجاز است مبالغي را به عنوان كمكهاي داوطلبانه از اشخاص حقيقي يا حقوقي دريافت نمايد.

تبصره۱- کلیه وجوهات موضوع این ماده می‏بایست به حساب اتاق ایران واریز گردد.

تبصره۲- درصورت دريافت اموال غير منقول به‏عنوان كمك‏هاي داوطلبانه، اتاق ایران مکلف است نسبت به ثبت و نصب برچسب اموال مذکور اقدام نماید.

وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات

ماده ۵- اتاق ایران، به‏منظور تقویت بنیه مالی مجاز به کسب درآمد از محل فعالیت‏های زیر و واریز وجوه حاصله به حساب اتاق می‏باشد:

۱- چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات به‏منظور ارتقا سطح اطلاعات و آگاهی‏های مسئولین اتاق اصناف شهرستان‏ها، اتحادیه‏ها و افراد صنفی.

۲- درج آگهی در نشریات یا درگاههای اینترنتی.

 1. راه اندازی و به روز رسانی سامانه‏ و درگاههای اینترنتی تخصصی اصناف.

درآمد موضوع تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی

ماده ۶- یک سوم وجوه دريافتي ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون متعلق به اتاق ایران می‏باشد. اتاق ايران موظف است ازمحل وجوه دریافتی پس از کسر ده درصد سهم خود سهم اتاق اصناف هر شهرستان را براساس میزان وصول جرایم توسط شعب تعزیرات حکومتی، محاسبه و با رعایت نسبت به حساب اتاق آن شهرستان واریز نماید.

ساير مقررات

ماده ۷- اتاق ایران مکلف است تا پايان دی ماه هرسال بودجه سالانه اتاق را تهیه و پس از تایید هیات رئیسه، تا اول بهمن ماه هر سال جهت رسیدگی و تصویب هیات عالی نظارت به دبیرخانه هیات، ارسال نماید.

ماده ۸- اتاق ایران می‏بایست، تا پايان اردیبهشت ماه هرسال تراز مالی سال قبل خود را پس ازتایید هیات رئیسه به همراه صورت‏های مالی، جهت رسیدگی و تصویب هیات عالی نظارت به دبیرخانه هیات ارسال نماید.

ماده ۹- اتاق ایران موظف است در راستای ارتقای توانمندی‏های علمی و پژوهشی و نوین سازی اصناف، به میزان حداقل ۱۵ درصد از بودجه سالیانه خود را صرف امور پژوهشی، علمی و کارگاه‏ها و یا دوره‏های آموزشی نماید.

ماده ۱۰- اتاق ایران موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‏نامه تمهیدات لازم را به ‏منظور ایجاد سامانه واریز و دریافت همزمان وجوه از حساب‏های ذی ربط فراهم نمایند.

ماده ۱۱ اين آئين­نامه شامل (۱۱) و(۵) تبصره در اجراي تبصره ماده(۴۷) قانون نظام صنفي كه با همکاری اتاق اصناف ايران، توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه و در تاريخ ۱۳/۹/۹۳ به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد و از تاريخ تصويب، آیين نامه­هاي مغاير لغو و بلا اثر مي گردد.

آیین نامه تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه کمیسیون نظارت مراکز استان ها( موضوع تبصره ۳ ماده ۴۸ ق.ن.ص)

آیین‌نامه تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه کمیسیون

نظارت مراکز استان‏ها

(موضوع تبصره ۳ ماده ۴۸ قانون نظام صنفی)

 

تعاریف

ماده ۱ – تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی.

سازمان: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان.

کمیسیون: کمیسیون نظارت مرکز استان.

دبیرخانه هیات : دبیرخانه هیات عالی نظارت.

دبیرخانه کمیسیون: دبیرخانه کمیسیون نظارت مرکز استان.

دبیركميسيون: دبیر کمیسیون نظارت مرکز استان.

 

تشكيلات اداري

ماده ۲- دبیرخانه کمیسیون به عنوان بازوی اجرایی کمیسیون مي­باشد و جزئی از تشکیلات اداری مصوب سازمان محسوب نمی­گردد و دبیر آن به پیشنهاد رییس کمیسیون و تایید دبیرخانه هیات منصوب می‏گردد.

تبصره- دبیرخانه کمیسیون از نظر مالی، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی منحصراً تابع این آیین­نامه خواهد بود.

ماده۳- دبیرخانه کمیسیون مجاز است با اخذ مجوز از کمیسیون، نیروی انسانی مورد نیاز خود را از بین دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر صرفاً به­ صورت پاره وقت، پروژه­اي و يا مشاوره درقالب قرارداد به‏كارگيري نمايد.

تبصره- سازمان و دبیرخانه کمیسیون هیچ­گونه تعهد استخدامی نسبت به نیروی انسانی به كارگيري شده ندارند.

 

امور مالي

ماده ۴- دبیرخانه کمیسیون مکلف است با افتتاح یک حساب جاری در یکی از بانک­ها، نسبت به واریز وجوه حاصله از فعالیت­های زیر در حساب مزبور اقدام نماید.

۱- وجوه مربوط به تبصره ۷ ذیل ماده ۷۲ قانون.

۲- صدور کارت شناسايي براي اعضای هیات مدیره اتحادیه­های صنفی.

۳- چاپ الگوی كارت عضويت برای اعضای تحت پوشش اتحاديه‏هاي صنفي استان.

 1. تهيه و توزیع فرم­های مورد نیاز اتحادیه­های صنفی و اتاق اصناف شهرستان­ها.
 2. چاپ و فروش کتب و جزوات آموزشی مورد نیاز تشکل­های صنفی.
 3. كمك­هاي دريافتي از تشكل­هاي صنفي.
 4. درصدی از درآمد سامانه ها و درگاه های اینترنتی مربوط.

تبصره- برداشت از حساب جاری مذکور با امضای مشترک رییس سازمان و دبير كميسيون و مهر دبیرخانه کمیسیون خواهد بود.

ماده ۵- هزینه­های انجام شده توسط دبیرخانه کمیسیون مي­بايست در راستای ارتقا مهارت­هاي علمي و بهره‏وري تشكل­هاي صنفي و اصناف استان باشد.

تبصره- دبیرخانه کمیسیون موظف است صورت­هاي مالي و تراز مالي خود را در پايان هر سال مالي به تصويب كميسيون نظارت رسانده و جهت بررسي و تطبيق با مقررات به دبيرخانه هيات ارسال نماید.

وظايف و اختیارات

ماده ۶- وظایف و اختیارات دبیرخانه کمیسیون به شرح ذیل می‏باشد:

۱- تهیه و تنظیم دستور کار، تشکیل جلسات و تنظیم صورتجلسات کمیسیون.

۲- ارسال دستور کار و دعوت نامه شرکت در جلسات برای اعضای کمیسیون و حسب مورد افراد صاحب نظر بدون داشتن حق رای.

۳- بررسی و ارائه گزارشات کارشناسی لازم درخصوص پرونده‏ها و موضوعات قابل طرح در کمیسیون.

۴- پیگیری اجرای مصوبات کمیسیون توسط تشکل­ها و سایر مراجع ذی­ربط.

۵- ارائه گزارش به همراه مستندات مربوط به عزل فردی و یا دسته جمعی اعضاي هیات مدیره اتحادیه‏ها، اتاق اصناف و یا ابطال انتخابات برای دبیرخانه هیات در چارچوب وظايف تفويض شده توسط هيات عالي نظارت.

۶- بررسی و ارزیابی عملکرد سازمان­های صنفی و کمیسیون نظارت شهرستان­ها.

۷- پیگیری تشکیل منظم جلسات کمیسیون­های نظارت شهرستان­ها تابعه و تطبیق مصوبات آنان با قانون و مقررات و ارائه طریق جهت اصلاح مصوبات مذکور.

۸- پیگیری انجام به موقع و قانونی انتخابات سازمان­های صنفی در سطح استان.

۹- بررسی بودجه، ترازنامه و صورت‏های مالی اتاق اصناف جهت طرح در کمیسیون.

۱۰- بررسي موارد اختلافي بین کمیسیون­های نظارت، اتحادیه‏های صنفی و اتاق اصناف شهرستان­های تابعه استان جهت طرح در کمیسیون.

۱۱- پیگیری و انجام اقدامات لازم در راستای وظایف تصریح شده در ماده ۴۹ قانون.

۱۲- ارسال کلیه صورتجلسات کمیسیون به دبیرخانه هیات.

۱۳- انجام مطالعات، پژوهش و برگزاري همايش­ و كارگاه­هاي آموزشي، توجيهي براي اصناف، سازمان­هاي صنفي و كميسيون­هاي نظارت و دستگاه­هاي ذي­ربط.

ماده ۷- این آیین نامه به استناد تبصره (۳) ماده (۴۸) قانون نظام صنفی كشور مشتمل بر (۷) ماده و (۴) تبصره در تاریخ ۵/۵/۱۳۹۳ به تصویب هیات عالی نظارت رسیده است.

آیین نامه وضعیت اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتحادیه ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می گردد( موضوع تبصره ذیل بند الف ماده۴۹ ق.ن.ص)

آيين نامه اجرايي وضعيت اموال، دارايي‏ ها، حقوق و تعهدات اتحاديه‏ هاي که به دو يا چند اتحاديه تقسيم مي‏ گردد

(موضوع تبصره ذیل بند(الف) ماده (۴۹)  قانون نظام صنفی)

تعاریف

ماده ۱- تعاریف

کمیسیون نظارت: کمیسیون نظارت شهرستان

اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان

اتحادیه: اتحادیه صنفی

کمیته: کمیته منتخب کمیسیون نظارت

نحوه تقسیم اموال و دارایی­های اتحادیه

ماده ۲- اتاق اصناف مکلف است حداکثـر ظرف مدت یک ماه صورت اموال و دارایـی، اسناد و مدارک اتحادیه­هایی را که به موجب تصمیم کمیسیون نظارت به دو یا چند اتحادیه تقسیم می­گردند به این کمیسیون اعلام نماید.

ماده ۳- کميسيون نظارت با تشکیل کمیته‏ای مرکب از نمایندگان سازمان یا اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و یکی دیگر از اعضای کمیسیون، اموال و دارائی (از جمله وجوه نقدی اعم از سپرده ثابت و در گردش) و مطالبات اتحادیه مورد نظر را با نظر کارشناسي و به قيمت روز تقويم می­نمايد.

ماده ۴- کلیه اموال و دارایی‏های مذکور به نسبت تعداد اعضاء بین اتحادیه­های جدید تقسیم و در صورت عدم امکان تقسیم اموال، ارزش نقدی آن مطابق ماده (۳) محاسبه و پس از فروش، وجوه حاصله بین اتحادیه‏های مذکور تقسیم خواهد شد.

ماده ۵- کمیته موظف است ميزان ديون و تعهدات اتحاديه به اشخاص از جمله اتاق اصناف را مشخص و از موجودی­های نقدی اتحادیه با تایید کمیسیون پرداخت کند، در صورتی­که دیون اتحادیه از موجودی نقدی بیشتر باشد از محل فروش اموال و دارايي‏ها، تامین می­شود.

ماده ۶- کارکنان اتحاديه با تشخیص کمیته و به تناسب تعداد اعضا بین اتحادیه­های جدید تقسيم می‏شوند.

سایر مقررات

ماده۷- کلیه تصمیمات کمیته پس از تصویب کمیسیون نظارت قابلیت اجرا خواهد داشت.

ماده ۸- اعضای اتحادیه­های جدید چنانچه نسبت به پرداخت حق عضویت خود قبل از تقسیم اتحادیه برای همان سال اقدام کرده باشند از پرداخت مجدد حق عضویت سال مذکور معاف خواهند بود.

ماده ۹- این آیین نامه در اجرای تبصره بند (الف) ماده (۴۹) قانون مشتمل بر (۹) ماده توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه و در تاریخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و از تاریخ تصویب، آیین­نامه قبلی لغو می­گردد.

آیین نامه تشکیلات اداری و امورمالی و نحوه اداره دبیرخانه هیأت عالی نظارت ( موضوع ماده ۵۴ ق.ن.ص)

آيين‌نامه اجرايي تشكيلات اداري و امور مالي و نحوه اداره
دبيرخانه هيات عالي نظارت

(موضوع ماده ۵۴ قانون نظام صنفی)

 

تعاریف

ماده ۱ -تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی.

هیات: هیات عالی نظارت.

دبیرخانه : دبیرخانه هیات عالی نظارت.

کمیسیون: کمیسیون نظارت مراکز استان­ها.

 

تشکیلات اداری

ماده ۲- دبيرخانه به‏عنوان بازوي اجرايي هيات محسوب گرديده و جز تشكيلات مصوب ‌وزارت صنعت، معدن و تجارت ‌محسوب نمی‌گردد و دبير آن به پيشنهاد معاون توسعه بازرگاني داخلي توسط وزير صنعت، معدن و تجارت، منصوب می‌گردد.

تبصره- دبیرخانه از نظر مالی، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی منحصراً تابع این آیین­نامه می­باشد.

ماده ۳- تشكيلات دبيرخانه به‏شرح زير مي­باشد:

الف- واحد امور عمومی مرکب از یک نفر مسئول، یک نفر کارشناس، یک نفر متصدی امور دفتری، دو نفر ماشین‏نویس و راننده.

ب- واحد امور مالی مرکب از یک نفر مسئول و یک نفر کارشناس.

ج- واحد حقوقی مرکب از یک نفر مسئول و دو نفر کارشناس حقوقی.

د- واحد فن­آوري اطلاعات مركب از يك مسئول وحداقل دو نفر كارشناس سخت­افزار و نرم­افزار و يك نفركارشناس شبكه.

هـ- واحد پیگیری و نظارت مرکب از یک نفر مسئوول دو نفر کارشناس بازرگانی- اقتصادی و دو نفرکارشناس آمار.

و- واحد آموزش و پژوهش مركب از يك نفر مسئول و دو نفر كارشناس مديريت آموزشي.

ماده ۴- دبيرخانه می­تواند نسبت به بکارگیری افراد متخصص واجد شرایط به‏عنوان مشاور به صورت قرارداد روزمزد و یا پروژه، اقدام نماید.

امور مالی

ماده ۵- دبیرخانه مكلف است با افتتاح حساب جاري، نسبت به واريز وجوه حاصله از فعاليت­هاي زير در حساب مزبور اقدام نمايد.

۱- چاپ و فروش نشریات، كتب و جزوات به‏ منظـور ارتقا سطح اطلاعات و آگاهي­هاي افراد صنفي و سازمان­هاي صنفي سراسر كشور.

۲- چاپ و فروش فرم­هاي خام پروانه كسب، فرم­های مورد نیاز سازمان­هاي صنفی. خدمات فني صدور و تمدید پروانه کسب الکترونیکی.

۳- درج آگهي­هاي تبليغاتي و اطلاعيه در نشريات دبيرخانه و يا پايگاه­هاي اينترنتي مرتبط.

۴- ایجاد و توسعه سامانه­های الکترونیکی مرتبط با سازمان­هاي صنفی. خدمات مربوط به استعلامات الکترونیکی، صدور تمدید گواهی امضای دیجیتال و خدمات صدورگواهی امنیتی دیجیتال مربوط به واحدها و تشکلهای صنفی.

۵- ارائه خدمات زیرساخت مربوط به دریافت و پردازش اطلاعات سامانه صندوق مکانیزه فروش.

۶- تهیه و توزیع نرم افزارهای مورد نیاز سازمان­های صنفی و پشتيباني آن.

۷- وجوه مربوط به حق­السهم وزارت صنعت، معدن و تجارت از موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) قانون.

 تبصره – ذي­حسابي وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حق­السهم وزارتخانه متبوع، از وجوه حاصله از درآمدهاي تبصره(۷) ماده (۷۲) را به حساب دبیرخانه واریز تا در اجرای قانون هزينه نمايد.

۸- سپرده­گذاري در بانك‏ها.

۹- ایجاد و یا مشارکت در راه­اندازی مراکز آموزشی و پژوهشی به‏ منظور افزایش توانمندی سازمان­هاي صنفی کشور.

تبصره۱- دبيرخانه مجاز به داشتن بيش از يك حساب جاري در بانك هاي كشور مي­باشد و برداشت از آنها  با امضاي دبيـر هیات و مدير مالي همراه با مهر دبيرخانه خواهد بود.

تبصره۲- دبيرخانه مكلف است كليه درآمدها و هزينه­هاي مربوط به حساب مزبور را در دفاتر روزنامه و كل ثبت نموده و گزارش عمليات مالي و ترازنامه ساليانه خود را در صورت اعلام معاونت توسعه بازرگاني داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت براي ايشان ارسال نمايد.

تبصره۳- دبیرخانه مجاز است به ‏منظور کسب درآمدهای موضوع این ماده با اشخاص حقیقی و حقوقی براساس صلاح و صرفه قرارداد منعقد نماید.

وظایف دبیرخانه هیات

ماده ۶- وظايف و اختيارات دبيرخانه به شرح ذيل مي‏باشد:

۱- تهيه و تنظيم دستور كار، تشکیل جلسات و تنظیم صورتجلسات هيأت.

۲- ارسال دستور كار و دعوت نامه شركت در جلسات براي اعضاي هيأت و حسب مورد افراد صاحب ­نظر بدون داشتن حق رای.

۳- بررسی و ارائه گزارشات كارشناسي لازم درخصوص پرونده‏ها و موضوعات قابل طرح در هیات.

۴- ابلاغ مصوبات هيأت به كميسيون‌ها، سازمان­هاي صنفي و ساير مراجع ذي­ربط.

۵- پيگيري تشكيل منظم جلسات كميسيون­هاي نظارت شهرستان­ها و تطبیق مصوبات آنان (مراکز استان‏ها) با قانون و مقررات و ارائه طریق جهت اصلاح مصوبات مذکور.

۶- بررسی و ارزیابی عملکرد سازمان­هاي صنفی و کمیسیون­های نظارت.

۷- نظارت بر حسن اجراي دقيق قانون و مصوبات هيأت، ارائه نظرات کارشناسی و انجام اقدامات قانوني لازم در جهت رفع مشكلات اجرايي و وظایف تفویض شده به کمیسیون­ها (موضوع ماده(۵۶) قانون).

۸- تهيه و تدوین آيين­نامه­ها و دستورالعمل‌ها.

۹- نظارت بر عملکرد اتاق اصناف ایران، تهيه گزارش و ارائه پیشنهاد درخصوص مسائل و مشكلات اصناف و سازمان­های صنفی براي وزير صنعت، معدن و تجارت و معاون توسعه بازرگاني داخلي.

۱۰- پيگيري انجام به موقع و قانوني انتخابات اتحاديه‌ها و اتاق­های اصناف در سراسر كشور.

۱۱- بررسي شكايات و اعتراضات واصله از عملكرد سازمان­های صنفی و کمیسیون­های نظارت و اعلام نظر در این ‏خصوص.

۱۲-انجام پژوهش های کاربردی مرتبط با اصناف و برگزاری همایش‏ و کارگاه­های آموزشی، توجیهی برای سازمان­های صنفی، کمیسیون­های نظارت و دستگاه­های ذی­ربط.

۱۳- برگزاری انتخابات اتاق اصناف ایران و اتحادیه­ کشوری.

۱۴- ایجاد زیرساخت­های لازم به ‏منظور برگزاری انتخابات سازمان­های صنفی، صدور پروانه کسب و …، به صورت الکترونیکی و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات اداری به‏ صورت مکانیزه.

۱۵- سایر امور محوله از سوی هیات یا پیش‏بینی شده در آیین­نامه‏ها.

ماده ۷- این آیین­نامه به استناد ماده (۵۴) قانون نظام صنفی مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ مشتمل بر (۷) ماده و (۵) تبصره تهیه و در تاریخ ۶/۵/۱۳۹۳ توسط وزير صنعت، معدن و تجارت مورد تصويب قرار گرفت و از تاريخ تصويب، آيين نامه قبلي لغو مي گردد.

آیین نامه اجرائی چگونگی فروش اقساطی، فوق العاده و حراج ( موضوع تبصره ماده ۷۰ و ماده ۸۴ ق.ن.ص)

آیین نامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی، فوق العاده و حراج

(موضوع تبصره ماده ۷۰ و ماده ۸۴ قانون نظام صنفی)

تعاریف

ماده ۱- تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی.

کمیسیون نظارت: کمیسیون نظارت شهرستان.

اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان.

اتحادیه: اتحادیه صنفی.

فروش اقساطی: عرضــه کالاو خدمــات به ترتیبی که تمام یا قسمـتی از بهای آن به اقــساط مسـاوی یا غیرمساوی در سررسیدهای معین از خریدار دریافت گردد طبق شرایط و ضوابط این آیین نامه.

فروش فوق العاده و حراج: عرضه کالا و خدمات به قیمـت حداقل پانزده درصد پایین تر از قیمـت متعارف بازار،  قیمت مصوب و یا ضوابط نرخ گذاری ، در ایام خاص و مدت معین طبق شرایط و ضوابط این آیین نامه.

فروش اقساطی

ماده۲- چنانچه واحد صنفی برای فروش اقساطی کالای خود تمایل به دریافت مبلغی مازاد بر قیمت نقدی آن کالا را داشته باشد مشروط به رعایت موازین قانونی و توافق بین خریدار و فروشنده خواهد بود.

 تبصره- اعلام قیمـت فروش نقـدی و اقسـاطی به صورت قطعی برای کالا و خدمـات موضوع این آیین نامه توسط فروشنده الزامی است.

ماده۳- در فروش اقسـاطی قرارداد بین خریدار و فروشنده مشتمل بر مشخصات کامل کالا یا خدمـت، مبــلغ پرداخت نقدی، درصد سود قانونی و تنظیم صورتحساب توسط فروشنده شامل فرمول محاسبه اقساطی، مبلغ فروش اقساطی و نحوه پرداخت آن، تعداد اقساط و نوع تضمیمن الزامی است.

ماده ۴- در صـورتی که خریـدار قبـل از سررسیـد مقـرر قصـد واریز تمام یا بخشـی از بدهـی خود را داشـته باشد فروشنده مکلف است مدت بازپرداخت را مجدداً براساس فرمول اولیه محاسبه و تصفیه حسـاب نماید.

فروش فوق العاده و حراج

ماده ۵- متقاضیان فروش فوق العاده و حراج می بایسـت قبـل از برگزاری، نسـبـت به ارائه مـدارک زیـر را به اتحادیه مربوطه اقدام نمایند.

الف- تصویر پروانه کسب معتبر.

ب- فهرست کلیه کالاهای مورد عرضه در فروش فوق العاده و حراج.

ج- فاکتور خرید یا مدارکی دال بر قیمت تمام شده کالا.

د- فهرست قیمت کالاهای مورد نظر در حالت فروش عادی و با احتساب تخفیف.

هـ- اعلام درصد تخفیف.

ماده ۶- اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور مجوز فروش فوق العـاده و حــراج جهت متقاضیان اقدام و رونوشت آن را برای اطلاع اتاق اصناف ارسال نماید.

تبصره ۱- اخذ هر گونه مبلغی از واحدهای صنفی برای موافقت با فروش فوق العاده و حراج توسط  اتحادیه ممنوع است.

تبصره ۲- تعداد دفعات برگزاری فروش فوق العاده و حراج واحدهای صنفی حداکثـر چهار نوبت در سال و هـر نوبت حداکثر به مدت یک ماه می باشد.

ماده ۷- متقاضیان پس از دریافت مجوز موظفند ضمن الصـاق تابلو فروش فوق العـاده و حـراج و درج قیمـت کالاهای مورد نظر، نرخ اولیه ،میزان تخفیف و مدت فروش فوق العاده و حراج را در مکان مناسـب به طوری که در معرض دید همگان باشد نصب نمایند.

سایر مقررات

ماده ۸- در صورتی که واحد صنفی بدون رعایت مقررات این آیین نامـه اقدام به فروش فـوق العـاده یا حـراج نماید متخلف محسوب و به جرائم مقرر در فصل هشتم قانون محکوم خواهد شد.

ماده ۹- اتحادیه و واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف مکلفند بر نحوه فروش فوق العاده و حراج نظارت نموده، شکایات واصله را بررسی و در صورت احراز تخلف، متخلف را به سازمان تعزیرات حکومتی و یا ادارات تابعه آن در شهرستان ها معرفی نمایند.

ماده ۱۰– نظارت برحسن اجرای این آیین نامه بر عهده اتحادیه های ذی ربط و اتاق اصناف می باشد.

ماده ۱۱- این آیین نامه در اجرای تبصـره ماده (۷۰) و ماده (۸۴) قانون،  مشتـمل بر (۱۱) مـاده و (۳) تبصـره بوسیله دبیرخانه هیات عالی  نظارت تهیه و در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ به تصویب وزیر محترم صنـعـت، معدن و تجارت رسید و از تاریخ تصویب آیین نامه های قبلی لغو می گردد.

آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی و هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان ها ( موضوع ماده ۷۵ ق.ن.ص)

آیین نامه اجرایی نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیات مدیره
اتحادیه های صنفی و هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان ها
(موضوع ماده ۷۵ قانون نظام صنفی)

 

تعاریف

ماده۱ تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفي.

کمیسیون: کمیسیون نظارت.

اتاق: اتاق اصناف شهرستان.

اتحادیه: اتحادیه صنفی.

هیات مدیره: هیات مدیره اتحادیه صنفی.

هیات رییسه: هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان.

بازرس: بازرس هیات مدیره اتحادیه صنفی.

نحوه محاسبه و پرداخت حق الزحمه

ماده۲ حق الزحمه عبارت است از مبلغی که اعضای هیات مدیره و بازرس از محل درآمد اتحادیه و هیات رئیسه از محل درآمد اتاق، پس از پیش بینی در بودجه سالیانه و در صورت تامین اعتبار، در ازای کار و خدمات دریافت می نمایند.

تبصره۱- اعضای هیات مدیره، بازرس و هیات رییسه درخصوص دریافت حق الزحمه ماهانه مخیر می باشند اما مجاز به دریافت حق الزحمه معوق آن درسال های بعد نخواهند بود.

تبصره ۲  چنانچه روسای اتحادیه های صنفی به عضویت هیات رئیسه اتاق انتخاب شوند حق الزحمه خود را فقط از بودجه اتاق دریافت می نمایند.

ماده۳- مرجع تصویب حق الزحمه به شرح ذیل می باشد:

الف  هیات مدیره: تایید هیات رئیسه و تصویب اجلاس اتاق.

ب – هیات رئیسه: تایید کمیسیون شهرستان و تصویب کمیسیون مرکز استان.

 ج – هیات رئیسه اتاق مرکز استان: تصویب کمیسیون مرکز استان.

ماده۴  حق الزحمه افراد مذکور معادل حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و با احتساب موارد زیر تعیین می گردد:

الف – میزان ساعت حضور در محل اتاق و اتحادیه. (۴۰ ساعت در هفته مطابق ثبت حضور و غیاب)

ب – تعداد جلسات هفتگی و ماهیانه عادی و فوق العاده در محل اتاق و اتحادیه و یا سایر دستگاه های ذی ربط.

تبصره۱- مجموع حق الزحمه مصوب جهت اعضای هیات رئیسه و هیات مدیره نباید بیشتر از۳۰ درصد درآمد اتاق و اتحادیه باشد.

تبصره ۲  میزان حق بیمه پرداختی اعضای هیات مدیره مطابق ضوابط و مقررات تامین اجتماعی خواهد بود.

هیات مدیره و بازرس

ماده ۵- مجموع حق الزحمه دریافتی اعضای هیات مدیره مطابق موضوع ماده(۴) این آیین نامه محاسبه و پس از کسر هزینه ها از سوی اتحادیه، مشروط بر اینکه حداکثر از سه برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در ماه برای هر عضو تجاوز ننماید، قابل پرداخت است.

تبصره  حق الزحمه روسای اتحادیه های صنفی در مراکز استان ها و اتحادیه های کشوری به میزان حداکثر(۲۰)درصد علاوه بر دریافتی مذکور تعیین می گردد.

ماده۶- حق الزحمه بازرس مطابق ماده (۴) این آیین نامه توسط اتاق تعیین می گردد.

 

هیات رئیسه

ماده۷- مجموع حق الزحمه دریافتی اعضای هیات رئیسه مطابق ماده (۴) این آیین نامه محاسبه و مشروط بر اینکه حداکثر از چهار برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در ماه برای هر عضوهیات رئیسه تجاوز ننماید، قابل پرداخت است.

 تبصره دریافتی روسای اتاق در مراکز استان ها به میزان حداکثر(۳۰ )درصد علاوه بر دریافتی مذکور تعیین می گردد.

سایر مقررات

ماده ۸ اعضای هیات مدیره و هیات رییسه تا زمانی که عضو هیات مدیره یا هیات رییسه باشند، مشمول قانون تامین اجتماعی می شوند.

ماده ۹  اعضای هیات رییسه، هیات مدیره و بازرس که حق الزحمه اخذ می نمایند، مشمول دریافت هرگونه پاداش و اضافه کاری نخواهند بود.

ماده۱۰- اعضای هیات رئیسه، هیات مدیره و بازرس در هر سال حداکثر یک ماه مجاز به استفاده از مرخصی استحقاقی می باشند.

ماده۱۱- حق الزحمه اعضای هیات مدیره اتحادیه کشوری، پس از پیش بینی در بودجه سالیانه ودر صورت تامین اعتبار، مشروط براینکه از حداکثر سه برابر حداقل دستمزد شورای عالی کار تجاوز ننماید، مطابق ماده (۴) و تبصره ماده( ۵) این آیین نامه محاسبه و با پیشنهاد اتاق ایران و تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت پرداخت می گردد.

ماده۱۲- اين آئين­نامه در اجراي ماده ۷۵ قانون نظام صنفي مشتمل بر(۱۲)  ماده و(۶) تبصره با همکاری اتاق اصناف ايران، توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت تهیه و در تاريخ ۱۴/۴/۱۳۹۴ به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد و از تاريخ تصويب، آیين نامه­ قبلی لغو مي گردد.

آیین نامه اجرائی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا ( موضوع ماده ۷۹ ق.ن.ص)

آیين ‏نامه اجرايي نحوه صدور و تمدید

پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا

(موضوع ماده ۷۹ قانون نظام صنفي)

 

تعاريف

ماده ۱- تعاريف:

 قانون: قانون نظام صنفي

پروانه کسب: پروانه كسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا.

مراجع صدور و تمديد پروانه کسب: مرکز اصناف و بازرگانان( برای واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه کشوری) و ادارات و سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور. (برای سایر موارد)

متقاضيان واجد شرایط: افراد واجد شرایط موضوع ماده (۷۹) قانون براساس معرفی نامه بنیاد.

بنياد: بنياد شهید و امور ایثارگران.

سامانه اصناف: سامانه الکترونیکی صدور پروانه کسب (به نشانی:Iranianasnaf.ir ).

تسهيلات

ماده۲- تسهیلات دریافت پروانه کسب:

۱ معافیت از پرداخت هزینه­های صدور و تمديد پروانه کسب.

۲ معافیت از پرداخت هزینه حق عضویت سال اول.

۳ معافیت از پرداخت هزینه دوره آموزش صدور و تمدید پروانه کسب.

مراحل صدور پروانه كسب

ماده ۳- مراحل صدور پروانه كسب:

۱ متقاضیان واجد شرایط باید برای دریافت معرفی­نامه به بنیاد مراجعه نمایند.

تبصره- بنياد موظف است بارعايت شرايط مندرج در تبصره (۳) ماده (۷۹) قانون نسبت به معرفي متقاضيان واجد شرايط به مرجع صدور پروانه كسب اقدام نمايد.

۲ متقاضی باید پس از دریافت معرفي‌نامه از بنياد نسبت به ثبت تقاضای خود در سامانه اصناف و دریافت شماره رهگیری اقدام نماید.

۳- مرجع صدور پروانه كسب موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز پس از دريافت تقاضا، پاسخ متقاضي را مبني‌بر رد يا قبولي تقاضا به وی ابلاغ كند. اعلام‌نظر نکردن در مدت يادشده به منزله پذيرش تقاضا محسوب مي‏گردد.

۴ پس از قبول تقاضا (یا عدم اعلام نظر مرجع صدوردر موعد مقرر) مرجع صدور پروانه كسب مكلف است، استعلام‏های مورد نیاز را صادر و دستگاه هاي استعلام شونده نيز موظفند حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی خود را اعلام دارند.

تبصره- اعلام نظر موافق دستگاه‏های استعلام شونده بايد بدون ابهام و هرگونه قيد و شرط و نظر مخالف نيز مستند به دلايل قانوني باشد. در غير اين صورت و يا در صورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر، به منزله نظر مثبت تلقی می گردد و پاسخ منفی خارج از موعد مقرر مانع از صدور پروانه کسب نخواهد شد.

۵- متقاضي حداكثر ظرف سه ماه، فرصت دارد تا مدارك مورد نياز برای صدور پروانه کسب را تهیه و از طريق سامانه اصناف ارسال نمايد.

۶- مرجع صدور پروانه کسب موظف است پس از دریافت مدارک مورد نیاز و تطبیق با اصل آن، حداكثر ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه كسب و تسليم آن به متقاضي اقدام كند.

 

شرايط و مدارک

ماده۴- شرايط صدور پروانه کسب:

الف  شرايط عمومي )بشرح ارائه مدارک ذیل)

۱ معرفی­نامه بنیاد مبنی بر واجد شرایط بودن متقاضی.

۲- سند مالكيت عین و منفعت و یا منافع از جمله اجاره نامه، صلح نامه، هبه، قرارداد مشارکت، مبایعه نامه و یا قراردادهای موضوع ماده (۱۰) قانون مدنی اعم از رسمی و یا عادی (در روستاها احراز مالكيت طبق عرف محل است).

تبصره- اخذ تعهد از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقي ناشي از آن الزامي است.

۳- گواهی عدم سو پیشینه موثر.

۴- گواهي اداره امور مالياتي ذي­ربط مبني بر تشكيل پرونده يا پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده(موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم).

۵- گواهي گذراندن دوره‏ های آموزشي احکام تجارت و کسب و کار در چارچوب دستورالعمل آموزش ( موضوع بند ن ماده (۳۰) قانون نظام صنفی).

۶-شناسنامه و کارت ملی به همراه شش قطعه عکس پرسنلی.

۷- کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی يا گواهي اشتغال به تحصيل براي آقايان كمتر از پنجاه سال سن.

تبصره: حداقل سن برای دریافت پروانه کسب هجده سال می باشد.

ب  شرايط اختصاصي:

۱-ارائهکارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت بهداشتی از مراکز بهداشتي، درماني (برای صنوف مشمول قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون موادخوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی).

۲ ارائه پروانه تخصصي و فني يا ديپلم فني يا مدارك دانشگاهی مرتبط، يا حضور يك نفر واجد شروط فوق شاغل در واحد صنفي (براي صنوف مشمول تبصره ماده (۱۳) قانون).

وسائط نقلیه

ماده۵- مرجع صدور پروانه كسب موظف است مطابق تبصره ­هاي (۱) و (۳) ماده (۳) قانون نظام صنفي نسبت به صدور پروانه كسب صرفاً براي دفاتر ارائه خدمات وسائط نقلیه از جمله آژانس تاکسی تلفنی و موسسات اتومبیل کرایه، پیک موتوری، وانت بار، کمپرسی، جرثقیل و لودر ، طبق شرايط اين آيين­نامه اقدام نماید.

تبصره- آن دسته از صاحبان وسائط نقلیه که قبل از تصویب این آیین نامه نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام نموده اند می بایست پس از انقضاء مدت اعتبار پروانه کسب تحت پوشش یکی از دفاتر قرار گیرند.

 

پروانه کسب فروشگاه­هاي بزرگ چندمنظوره و زنجيره‏اي

ماده ۶- شرايط صدور پروانه کسب:

۱ دارابودن شرايط مندرج در ماده (۴) اين آیين­نامه.

۲ داشتن حداقل دو فروشگاه (برای فروشگاه­های زنجیره­ای).

۳پروانه كسب فروشگاه‏هاي زنجيره‏اي با ارائه مدارك فوق با نام و علامت تجاري واحد با ذكر آدرس فروشگاه مركزي و شعب آن صرفاً جهت متقاضی واجد شرایط این آیین نامه صادر مي شود.

۴ پروانه کسب فروشگاه بزرگ چندمنظوره با ارایه مدارک فوق صرفاً جهت متقاضی واجد شرایط این آیین نامه و با ذکر نشانی فروشگاه صادر می­شود.

تبصره- وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حمایت و توسعه سرمایه‌گذاری صرفاً در صورت درخواست متقاضی ایجاد فروشگاه‌های بزرگ چند منظوره و یا زنجیره­ای موظف است نسبت به صدور جواز تاسیس در چارچوب دستورالعمل نحوه صدور جواز تاسیس برای این واحدها اقدام نماید. درغیر این صورت متقاضی می تواند تقاضای صدور پروانه کسب نماید.

مجتمع و کارگاه قالی بافی

ماده ۷- شرايط صدور پروانه کسب برای مجتمع ویا کارگاه قالی بافی:

 1. جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن وتجارت ذی ربط.

۲- شرايط عمومی مندرج در ماده (۴) اين آيين نامه به استثناء بند( ۳) آن.

تمديد پروانه كسب

ماده ۸-  شرايط تمديد پروانه كسب:

۱-گواهي اداره امور مالياتي ذي ربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده.

۲-گواهي گذراندن دوره‏هاي آموزشي احکام تجارت و کسب و کار.

۳ – داشتن كارت معاينه بهداشتي (براي صنوف مشمول).

۴- رضايت‏ محضري شرکاء درصورت انقضا یا ابطال رضایت قبلی(براي مشاركت های مدني).

 

رسيدگي به شكايات

ماده ۹- رسيدگي به شكايات متقاضيان پروانه كسب:

۱– چنانچه مرجع صدور پروانه کسب درخواست متقاضی را رد کند یا با صدور پروانه مخالفت نماید، باید مراتب را ظرف مدت پانزده روز با ذکر دلیل به طور کتبی به وي و بنیاد اعلام کند.

۲– در صورتی که متقاضی (شهرستان) به نظر اداره صنعت، معدن و تجارت معترض باشد، مي­تواند اعتراض كتبي خود را ظرف مدت بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ به سازمان تسليم دارد. سازمان موظف است ظرف مدت يك ماه نظر خود را اعلام کند این نظر قطعي و لازم­الاجرا است.

۳چنانچه متقاضی (مرکز استان)  به نظر سازمان معترض باشد، مي­تواند اعتراض كتبي خود را ظرف مدت بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ به مركز اصناف و بازرگانان ايران تسليم دارد. مركز موظف است ظرف مدت يك­ماه نظر خود را اعلام کند. این نظر قطعي و لازم­الاجرا است.

ساير مقررات

ماده۱۰-تسهيلات در نظر گرفته شده در اين آیين­نامه مانع استفاده دارنده پروانه كسب از تسهيلات قانون از جمله تبصره (۳) ماده (۱۲) آن نمي­شود.

ماده ۱۱-مرجع صدور پروانه کسب موظف است در صورت تغيير مكان واحد صنفي افراد موضوع اين آیین­نامه، به شرط ابطال پروانه كسب قبلي با رعايت مفاد این آیين­نامه پروانه‏كسب معوض صادر كند.

ماده۱۲- پروانه کسب اشخاص حقوقی، به نام شرکت با ذکر نام مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره (براساس مصوبه هیات مدیره و اساسنامه، آگهی روزنامه رسمی و موضوع فعالیت شرکت ) و در مشارکت های مدنی نیز پروانه کسب به نام یکی از شرکاء با رضایت محضری سایر شرکاء صادر می گردد.

تبصره- رسيدگي به اختلافات و دعاوي حقوقي میان مالک و مستاجر و یا شركاء بعد از صدور و تمديد پروانه كسب به عهده مراجع ذي صلاح قضايي مي‏باشد.

ماده ۱۳- در صورت مفقود یا مخدوش شدن پروانه کسب، ارائه نسخه المثنی با درخواست دارنده پروانه کسب و ارائه تعهد مبنی بر پذیرش هرگونه تبعات احتمالی آن بلامانع است.

ماده ۱۴-پروانه کسب فروشگاه­های مجازی و شرکت­های بازاریابی شبکه­ای برای متقاضیان مشمول این آیین نامه با معرفی نامه بنیاد و مطابق مقررات آیین­نامه اجرایی ماده (۸۷) قانون و این آیین نامه صادرمی گردد.

ماده ۱۵- افراد با بيش از هفتاد سال سن یا جانبازانی که به دلیل ناتوانایی جسمی قادر به حضور در دوره‏های آموزشی نمی‏باشند، با معرفی نامه بنیاد از گذراندن دوره­هاي مذكور معاف مي‏باشند. اما درصورت داشتن مباشر، باید وي را براي آموزش معرفي كنند. همچنين فارغ­التحصيلان رشته­هاي مرتبط دانشگاهي از گذراندن دروس مشابه معافند.

ماده ۱۶- این آیین‏نامه مشتمل بر (۱۶) ماده و (۷) تبصره در اجرای ماده (۷۹) قانون نظام صنفی بوسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و در تاریخ ۲/۴/۱۳۹۵ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید واز تاریخ تصویب آیین نامه قبلی لغو می گردد.

 

آیین نامه نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه ها، اتاق های اصناف و اتاق اصناف ایران ( موضوع ماده ۸۱ ق.ن.ص)

آيين­ نامه نحوه همکاری نیروی انتظامی

با اتحادیه‏ ها، اتاق‏ های اصناف واتاق اصناف ایران

(موضوع ماده ۸۱ قانون نظام صنفي)

تعاریف

ماده ۱ـ تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی.

ناجا: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس نظارت بر اماکن عمومی).

اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان

اتحادیه: اتحادیه صنفی

سامانه اصناف: سامانه الکترونیکی صدور پروانه کسب (به نشانی iranianasnaf.ir).

نحوه همکاری ناجا با اتحادیه ها و اتاق های اصناف

ماده ۲-نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه ها در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون:

 1. رسته­های مشمول تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون بر اساس پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تایید دبیرخانه هیات عالی تعیین می گردد.
 2. اتحادیه­ها موظفند پس از مشخص شدن رسته­های موضوع بند (۱) افراد معرفی شده توسط واحدهای صنفی ذی­ربط را به ناجا معرفی نمایند.
 3. ناجا می­بایست ظرف مدت یک هفته نظر خود را جهت صدور کارت به اتحادیه اعلام نماید.عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت تلقی می گردد.

تبصره: اعلام نظر منفی از سوی ناجا درخصوص فرد معرفی شده می­بایست به طور مستند ومستدل به اتحادیه اعلام گردد.

 1. اتحادیه موظف است پس از کسب نظر ناجا، ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور کارت شناسایی عکس­دار جهت متقاضی اقدام نماید.

 

 

ماده۳– نحوه همکاری ناجا با اتحادیه­ها درخصوص تعطیل وپلمب واحدهای صنفی بدون پروانه کسب (موضوع ماده(۲۷) قانون):

۱- شناسایی و معرفی واحد صنفی بدون پروانه کسب به اتاق اصناف توسط اتحادیه.

۲- اتاق اصناف موظف است ظرف مدت سه روز چنانچه واحد صنفی مورد نظر بدون پروانه کسب باشد مراتب را تایید و بلافاصله به ناجا اعلام نماید.

۳-  اخطار پلمب به واحد صنفی مذکور حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ اعلام اتاق اصناف توسط ناجا با رعایت تبصره(۱) ماده(۲۷) قانون

تبصره۱-اخطاریه در دو نسخه تهیه، یک نسخه به متصدی واحد بدون پروانه کسب ابلاغ و نسخه دوم با قید تاریخ به امضای متصدی واحد فاقد پروانه و ابلاغ­کننده رسیده و در پرونده مربوطه درج می­شود. در صورت عدم حضور متصدی واحد و یا امتناع از دریافت و امضای اخطاریه، نسخه اول در محل الصاق و مراتب با ذکر تاریخ در نسخه دوم قید و در پرونده وی درج می­گردد. الگوی اخطاریه توسط ناجا و با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت واتاق اصناف ایران تهیه خواهد شد.

تبصره۲-کلیه اطلاعات مربوط به شناسایی، معرفی و پلمب واحدهای صنفی بدون پروانه کسب باید توسط اتحادیه یا اتاق اصناف(به تشخیص اتاق) در سامانه اصناف ثبت گردد. ناجا نیز می‏بایست تصویر اخطاریه پلمب و فک پلمب را جهت ثبت در پرونده صنفی و سامانه اصناف به اتحادیه و یا اتاق اصناف منعکس نماید.

۴– پلمب واحد بدون پروانه کسب توسط ناجا ظرف مدت ده تا بیست روز از زمان ابلاغ اخطار.

تبصره- کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل­های تعطیل شده در اجرای قانون را بشکنند و محل­های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، می­بایست برای اعمال مجازات­های مقرر در قانون مجازات اسلامی توسط ناجا به مراجع قضایی ذی­ربط معرفی شوند.

ماده ۴ درصورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی مذکور از سوی اتحادیه، اتاق اصناف ذی­ربط و ناجا مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و مطابق ضوابط ماده(۳) این آیین­نامه پلمب نمایند. (موضوع تبصره (۴) ماده(۲۷) قانون).

ماده ۵- نحوه همکاری ناجا با اتحادیه­ها درخصوص تعطیل موقت واحدهای صنفی متخلف (موضوع ماده (۲۸) قانون)مطابق با آیین نامه اجرایی ماده (۲۸) قانون انجام می­شود.

 

 

سایر مقررات

ماده ۶- ناجا مکلف است برای انجام تکالیف مقرردر مواد (۲۷) و (۲۸) قانون نسبت به تأمین مأمور مورد نیاز اقدام نماید.

ماده ۷- فک پلمب واحد صنفی با اعلام اتحادیه و توسط ناجا، مطابق ماده (۲۷) قانون صرفاً در موارد زیر امکان­پذیر می­باشد:

۱- ثبت درخواست متقاضی صدور پروانه کسب در سامانه اصناف و ارائه بخشی از مدارک شامل (سند مالکیت عین و منفعت و یا منافع، گواهی اداره امور مالیاتی) بدیهی است پس از فک پلمب باید سایر مدارک نیز مطابق مقررات ارائه و تکمیل گردد.

۲- اعلام انصراف دارنده واحد صنفی از ادامه فعالیت، برای یکبار و مشروط به اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم فعالیت مجدد در آن مکان تا اخذ پروانه کسب.

تبصره-  در صورت ادامه فعالیت واحد صنفی فک پلمب شده،واحد مذکور مجدداً پلمب و فک پلمب دوباره آن صرفاً منوط به دریافت پروانه کسب خواهد بود.

ماده۸- ناجا و دبیرخانه هیات عالی نظارت موظفند ضمن اتصال سامانه‏های اصناف و ناجا فرایند همکاری خود را تسهیل نمایند.

ماده ۹- این آیین­نامه در اجرای ماده (۸۱) قانون نظام صنفی مشتمل بر (۹) ماده و (۵) تبصره توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تهیه و در تاریخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۵ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است واز تاریخ تصویب آیین نامه قبلی لغو می گردد.

آیین نامه نحوه برگزاری روز بازارهای جمعی ( موضوع ماده ۸۵ ق.ن.ص)

آيين نامه اجرايي  نحوه برگزاری روز بازارهای جمعی

(موضوع ماده (۸۵) قانون نظام صنفی)

 

تعاریف

 ماده ۱  تعاریف:

روز بازار: مکانی است جهت عرضه کالا و محصولات صرفاً داخلی توسط افراد یا واحدهای صنفی که بصورت موقت وفق شرایط این آیین نامه ایجاد می گردد.

کارگروه: کارگروه راهبری روز بازارهای جمعی.

اهداف

ماده ۲  اهداف:

الف- حمایت از تولیدات داخلی منجمله صنایع دستی، خانگی و روستایی

ب-کمک به رفع سد معابر عمومی و فروشندگان کم سرمایه

نحوه برگزاری روز بازارها

ماده۳ – به منظور تشخیص ضرورت ایجاد روز بازارها و نظارت بر حسن اجرای این آیین­نامه در هرشهرستان کارگروهی متشکل از روسا یا معاونین دستگاههای زیر تشکیل می­گردد:

 1. شهرداری (رییس)
 2. سازمان و یا اداره صنعت، معدن و تجارت
 3. جهادکشاورزی
 4. اتاق اصناف
 5. تعاون،کار ورفاه اجتماعی

تبصره: جلسات کارگروه با حداقل چهار عضو تشکیل و تصمیمات آن با سه رای معتبرخواهد بود ضمناً در صورت تشخیص کارگروه، از نمایندگان سایر دستگاهها و تشکلها بدون داشتن حق رای جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل می­آید.

ماده ۴  ضرورت ایجاد یک یا چند روز بازار، تعیین ضوابط واگذاری، تعداد غرف، مکان­های قابل واگذاری و ضابطه تولیدات داخلی به منظور جلوگیری از اختلال در عرضه محصولات توسط واحدهای صنفی با پیشنهاد مشترک شهرداری و اتاق اصناف بر عهده کارگروه می­باشد.

ماده ۵- متقاضیان اعم از صنفی، صنعتی، مشاغل خانگی و روستایی، صنایع دستی و نیز فروشندگان کم سرمایه و فاقد مکان می­توانند از امکانات روز بازارهای پیش­بینی شده مطابق مقررات تعیین شده توسط کارگروه استفاده نمایند.

ماده۶- چگونگی قیمت گذاری کالاهای قابل عرضه در روز بازارها تابع مقررات عمومی کشور می­باشد.

ماده ۷- این آیین‏نامه به استناد ماده (۸۵) قانون نظام صنفی مشتمل بر(۷) ماده و (۱) تبصره توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و در تاریخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۴ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.

آیین نامه اجرائی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی ( موضع تبصره ماده ۸۷ ق.ن.ص)

آیین­نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت

بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای

(موضوع مواد (۲) ، (۱۲) و تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی)

تعاریف

ماده۱تعاریف:

۱-کسب و کار مجازی: واحد صنفی است که توسط هر شخص حقیقی و یا حقوقی برای ارائه محصول (کالا و یا خدمات) به طور مستقیم و یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی به عمده فروشان، خرده­فروشان و مصرف‏‏کنندگان از طریق ابزارهای ارتباط از راه دور از قبیل وب سایت و نرم‌افزارهای تجاری( اپلیکیشن)دایر شده باشد.

۲- بازاریابی شبکه‏ای: یک روش فروش محصول است که شرکت بازاریابی شبکه‌ای از طریق وب سایت خود افرادی را به عنوان بازاریاب به دور از مکان ثابت کسب برای فروش مستقیم محصولات خود به مصرف­کننده سازماندهی می‌کند، به نحوی که هر بازاریاب می‌تواند با معرفی بازاریاب دیگر به عنوان زیر مجموعه خود با ایجاد گروه فروش چندسطحی موجب گسترش و افزایش فروش گردد.

۳- شرکت بازاریابی شبکه‌ای: شخص حقوقی است که محصولات تولید خود یا شرکت مادر (دارنده بیش از۵۰ درصد سهام و سرمایه) را به روش بازاریابی شبکه‌ای به فروش می رساند.

۴- بازاریاب: شخصی است که خارج از شرکت بازاریابی شبکه­ای در قالب قرارداد فی‌مابین از طریق فروش مستقیم محصولات به مصرف­کننده و یا با حمایت و آموزش بازاریابان زیر مجموعه بابت گسترش و افزایش فروش شرکت، مبالغ مشخصی را در قالب طرح سوددهی دریافت کند.

۵- طرح سوددهی: برنامه شرکت برای محاسبه و پرداخ درصدی از فروش محصولات در قبال فروش شخصی و جذب، آموزش، مدیریت و راهبری گروه فروش به عنوان سود و حق کمیسیون و یا پاداش بازاریاب است.

۶- مصرف­کننده: هر شخصی که در ازای پرداخت وجه با هدف غیرتجاری و صرفاً برای مصرف خود مبادرت به خرید محصول نماید.

۷ محصولات مصرفی: کالا وخدمات مورد عرضه در بازاریابی شبکه‌ای که در سبد مصرف قشر وسیعی از جامعه قرار دارد، چند بار در سال توسط مصرف­کنندگان تجدید خرید می­شود و مشابه آن در بازار وجود دارد.

۸- اتحادیه: اتحادیه کشوری که از واحدهای صنفی موضوع این آیین نامه براساس تبصره (۷) ماده(۲۱)قانون نظام صنفی تشکیل می‌شود.

۹کمیته نظارت: کمیته نظارت موضوع ماده (۱۵) این آیین‌نامه.

۱۰- نماد اعتماد الکترونیکی: نشانه­ای است که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برابر مقررات به کسب و کار های مجازی با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها بطور همزمان با صدور پروانه کسب اعطا می­گردد.

۱۱- نماد بازاریابی شبکه‌ای: نشانه­ پروانه کسب است که توسط مرکز اصناف و بازرگانان ایران برابر مقررات به وب سایت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای به منظور ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها بطور همزمان با صدور پروانه کسب اعطا می­گردد.

۱۲- سامانه اصناف: سامانه الکترونیکی صدور پروانه کسب اصناف(به نشانی: iranianasnaf.ir)

۱۳- سامانه اینماد: سامانه الکترونیکی اعطا نماد الکترونیکی(به نشانی:enamad.ir)

بخش اول: کسب و کار مجازی

ماده۲- دبیرخانه هیات عالی نظارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظفند ضمن اتصال سامانه‌های خود بدون نیاز به اخذ مدرک مجدد(مطابق ماده (۳) این آیین نامه)، امکان دسترسی طرفین به مدارک متقاضی و صدور همزمان پروانه کسب و نماد اعتماد الکترونیکی را فراهم نمایند.

ماده ۳- مراحل صدور پروانه كسب:

۱- راه­اندازی کسب وکار مجازی توسط متقاضی مطابق چک لیست­های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی.

۲- ثبت تقاضا توسط متقاضی در سامانه اینماد (ارجاع تقاضای کسب و کار مشمول قانون نظام صنفی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بلافاصله پس از ارزیابی و براساس فهرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران به سامانه اصناف).

۳- بارگذاری مدارك مندرج در ماده (۴) این آیین­نامه توسط متقاضی در سامانه اصناف حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از قبول تقاضا.

۴- تکمیل پرونده مطابق ماده(۴)این آیین­نامه توسط اتحادیه.

تبصره– اتحادیه موظف است به طور همزمان از دستگاه­هاي طرف استعلام مندرج در ماده(۴) این آیین­نامه استعلام‏ نماید.

۵- صدور و تسلیم پروانه­كسب (پس از تطبیق مدارک بارگذاری شده با اصل آن) به متقاضی حداكثر ظرف پانزده روز و ارسال مشخصات پروانه کسب به سامانه اینماد.

۶- اعطای نماد اعتماد الکترونیکی همزمان با صدور پروانه کسب.

ماده ۴- مدارک لازم برای صدور پروانه کسب:

الف)عمومي:

۱- ارائه نشانی دفتر کار يا اقامتگاه قانونی متقاضی.

۲- گواهی صلاحیت شخصی از نیروی انتظامی.

۳- گواهی اداره امور مالیاتی ذی­ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده (موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیات­های مستقیم).

۴- گواهی گذراندن دوره­های آموزشی احکام تجارت و کسب وکار (موضوع بند(ن) ماده (۳۰) قانون نظام صنفی).

۵- تاییدیه ویژگی‌های تخصصی کسب و کار مجازی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی براساس قانون تجارت الکترونیکی و ماده (۳) اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی.

تبصره- دارندگان پروانه کسب در فضای حقیقی که متقاضی فروش محصولات واحد صنفی خود از طریق فضای مجازی نیز می باشند، برای دریافت پروانه کسب و کار مجازی و اینماد صرفاً مکلف به ارائه این تاییدیه می‌باشند.

 

۶- تصوير کارت ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و یا گذرنامه و پروانه­کار براي اتباع خارجی.

۷- تصوير کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی برای آقايان كمتر از پنجاه سال سن یا گواهی اشتغال به تحصیل.

ب) اختصاصي:

۱- پروانه تخصصي و فني يا ديپلم فني يا مدارك تحصيلي دانشگاهی مرتبط، يا معرفی يك نفر واجد شرایط مذکور (براي صنوف مشمول تبصره ماده(۱۳)قانون نظام صنفی).

۲- مصوبه هيات مديره براي صدور پروانه كسب به نام مدیر عامل یا یکی از صاحبان امضاء مطابق اساسنامه و آخرین آگهي روزنامه رسمي ثبت شركت(براي اشخاص حقوقي).

ماده ۵- عناوین تخلفات و نحوه برخورد با مرتکبین آن:

مجازات های بندهای (الف)، (ب) این ماده درصورت ارتکاب هر یک از تخلفات ذیل آن، از سوی کمیته نظارت اعمال می‌گردد.

الف)- اخطار کتبی:

۱- عدم ارائه اطلاعات موثر در تصمیم‌گیری مصرف کننده جهت خرید یا قبول شرایط.

۲- عدم رعایت حق انصراف مصرف کننده.

۳- عدم استفاده از واسط بادوام جهت ذخیره اطلاعات مرتبط با معاملات.

۴- تحمیل شروط غیر منصفانه به مصرف‌کننده.

۵- تبلیغ خلاف واقع.

۶- عدم تحویل به موقع کالایا ارائه خدمت.

۷- عدم پاسخگویی به نارضایتی مصرف کننده)حداکثر ظرف مدت سه روز کاری).

۸- عدم درج و یا اعلام نحوه تامین کالا.

۹- عدم رعایت قانون و مقررات صنفی و مصوبات کمیته نظارت.

تبصره- پس از ابلاغ اخطار، دارنده پروانه کسب و کار مجازی موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به اصلاح عملکرد خود اقدام نماید. درصورت عدم اصلاح نسبت به تعلیق فعالیت وی برابر بند (ب) این ماده اقدام می‌شود.

ب)- تعلیق فعالیت و نماد:

۱- عدم تامین کالا و یا ارائه خدمت( با رعایت ماده (۳۹) قانون تجارت الکترونیکی).

۲- نقض حفاظت از داده‌های مصرف کننده.

۳- عرضه کالای غیر مجاز.

۴- تکرار و یا تعدد تخلفات مندرج در بند (الف) بیش از (۳) مورد در طول یک سال.

تبصره۱- در زمان تعلیق، دارنده پروانه کسب حق ایجاد تعهدات جدید را نخواهد داشت، درصورتی که بعد از گذشت یک ماه از دوره تعلیق، دارنده پروانه کسب نسبت به اصلاح عملکرد و تطبیق آن با مقررات اقدام کند، تعلیق خاتمه می یابد.

تبصره۲- در صورت تکرار و یا تعدد تخلفات این بند حداقل مدت تعلیق فعالیت سه ماه خواهد بود، پس از اصلاح عملکرد و گذشت مدت مذکور تعلیق خاتمه می‌یابد.

ماده ۶- هرگونه تغییر در فرایند کسب و کار مجازی صرفاً با رعایت مقررات این آیین­نامه مجاز است.

بخش دوم: بازاریابی شبکه ای

ماده۷- مراحل صدور پروانه كسب:

۱- ثبت تقاضا توسط متقاضی در سامانه اصناف.

۲- بررسی صلاحیت شخصی (اعضای هیات مدیره، سهامداران عمده و مدیرعامل پیشنهادی) انتظامی و ترافیکی دفتر شرکت توسط نیروی انتظامی و ارائه پاسخ حداكثر ظرف مدت پانزده روز.

۳- بررسی طرح سوددهی توسط دبیرخانه کمیته نظارت(حداكثر ظرف مدت پانزده روز).

۴- ثبت شرکت به صورت سهامی خاص با موضوع بازاریابی شبکه­ای با معرفی­نامه دبیرخانه کمیته نظارت.

تبصره- متقاضی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ معرفی نامه مذکور شرکت خود را نزد مرجع ثبت شرکت­ها ثبت و نسبت به بارگذاری روزنامه رسمي در سامانه اصناف اقدام نماید در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب می‌گردد.

۵- راه اندازی وب سایت توسط متقاضی مطابق چک لیست کمیته نظارت.

۶ – صدور و تسلیم پروانه­كسب (پس از تکمیل پرونده و تطبیق مدارک بارگذاری شده با اصل آن) به متقاضی حداكثر ظرف پانزده روز توسط اتحادیه.

۷ – اعطای نماد بازاریابی شبکه­ای همزمان با صدور پروانه کسب.

ماده ۸- مدارک لازم برای صدور پروانه کسب:

۱- سند مالكيت يا اجاره نامه دفتر شرکت.

۲- تاییدیه طرح سوددهی توسط دبیرخانه کمیته نظارت.

۳- مصوبه هيات مديره براي صدور پروانه كسب به نام مدیر عامل یا یکی از صاحبان امضاء مطابق اساسنامه و روزنامه رسمي ثبت شركت با آخرین تغییرات.

۴- گواهی صلاحیت شخصی ( اعضای هیات مدیره و مدیر عامل پیشنهادی)، انتظامی و ترافیکی دفتر شرکت از طریق نیروی انتظامی.

۵- دارا بودن شرایط و مدارک بندهای(۳)،(۴)،(۶)و(۷) ردیف(الف) ماده(۴) این آیین­نامه.

۶- داشتن واحد تولیدی به نام شرکت و ارائه پروانه بهره برداری آن.

تبصره- پروانه کسب شرکت بازاریابی شبکه‏ای با ارائه مدارک فوق به نام شرکت و با ذکر نام مدیرعامل یا یکی از صاحبان امضاء به آدرس دفتر و نشانی وب سایت شرکت صادر می‏شود.

ماده۹- در طرح سوددهی باید موارد زیر رعایت شود:

۱– اخذ هرگونه وجه و یا ما به ازاء برای ورود به شرکت بازاریابی شبکه­ای ممنوع است.

۲- حداقل میزان خرید ماهیانه بازاریاب برای واجد شرایط شدن دریافت حق کمیسیون­ و پاداش تعیین گردد­.

۳- پرداخت هرگونه حق کمیسیون و پاداش باید بر پایه فروش محصول شرکت و نه جذب بازاریاب باشد و هرگونه پرداخت ناشی از فروش ابزارهای جانبی شرکت از جمله کالاهای نمونه فروش، ابزارهای فروش، تبلیغ و آموزش ممنوع است.

۴- پرداخت حق کمیسیون و پاداش با توجه به شرح وظایف بازاریاب­ها تا (۳) سطح محدود گردد. ( سطوح پرداخت باتایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل تعدیل است).

۵- تجمیع حجم فروش بازاریاب و گروه فروش باید به صورت ماهیانه (حداکثر تا هفت روز پس از خاتمه هر ماه) محاسبه شود.

۶- پرداخت حق کمیسیون یا پاداش بازاریابان باید بصورت نقدی و غیر از محصولات شرکت باشد.

ماده۱۰- شرکت بازاریابی شبکه‌ای موظف است نسبت به رعایت ضوابط زیر اقدام نماید:

۱- فروش محصولات مصرفی مطابق فهرست ارائه شده و با رعایت ضوابط و قیمت فروش متعارف بازار.

تبصره- شرکت­ موظف است قیمت و مجوزهای لازم برای محصولات خود  از جمله پروانه بهداشتی و استاندارد را طبق مقررات اخذ نماید و در هر حال قیمت محصول نباید از قیمت متعارف بازار بالاتر باشد.

۲- انعقاد قرارداد با بازاریابان از طریق وب سایت شرکت و همچنین صدور و ارائه کارت شناسایی عکس‏‌دار ممهور به مهر شرکت مشتمل بر نام و نام‏خانوادگی، نام پدر، کد ملی، کد واحد بازاریابی شبکه ای، شناسه بازاریاب و نام شرکت.

تبصره- اتصال وب سایت شرکت­ بازاریابی شبکه­ای به سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت (به نشانی:unicode.mimt.gov.ir)برای نظارت بر پایگاه داده شرکت الزامی است.

۳- عدم جذب بازاریاب از بین افراد کمتر از هجده سال سن.

۴- ممنوعیت بکارگیری بازاریابان از بین کارکنان شرکت بازاریابی شبکه­ای و دستگاه­ها و نهادهای دارای مسئولیت نظارت بر شرکت­های بازاریابی شبکه‏ای.

۵- برگزاری کلیه جلسات بازاریابان در دفتر و یا شعب شرکت.

۶- برگزاری رایگان دوره آموزشی مشتمل بر آموزش فرآیند و مفاهیم بازاریابی شبکه‏ای و منشور اخلاقی شرکت با مشارکت بازاریابان سطوح بالاتر برای سایر بازاریابان و ارائه محتوای دوره های آموزشی به دبیرخانه کمیته نظارت برای تطبیق با مقررات.

۷- پرهیز از هرگونه اغواگری و تبلیغ خلاف واقع برای جذب بازاریاب و یا درباره محصولات شرکت.

۸- فروش مستقیم محصولات به بازاریاب و منع فروش از طریق بازاریاب به بازاریاب دیگر.

۹- عدم تشویق بازاریابان به خرید محصولات بیش از توان فروش و یا مصرف شخصی.

۱۰- انجام تمامی پرداخت­ها در قالب حق کمیسیون و پاداش به بازاریابان مطابق با طرح سوددهی.

۱۱- میزان فروش ماهیانه محصولات به بازاریابان برای واجد شرایط شدن دریافت حق کمیسیون و پاداش باید در صورت انبار شدن کالا نزد بازاریاب قابل تعدیل باشد.

۱۲- پرداخت حق کمیسیون بازاریابان صرفاً براساس فروش محصولات و در ازای مشارکت جمعی سطوح بالاتر در جذب و آموزش بازاریابان جدید، نه عضوگیری.

۱۳- انجام تمامی تراکنش­های مالی ( از قبیل خرید، فروش و پرداخت حق کمیسیون و پاداش) از طریق سیستم بانکی کشور به نام شرکت.

۱۴- ارائه کلیه اطلاعات مربوط به عملیات بازاریاب­ نظیر میزان فروش شخصی و میزان فروش گروهی به صورت ماهیانه به وی.

تبصره- شرکت موظف است کلیه اطلاعات مربوط به عملیات بازاریاب­ها و سوابق پرداخت­ها را برابر مقررات مستندسازی کند.

۱۵- ایجاد درگاهی برای رسیدگی به شکایات و نارضایتی­ها با قابلیت ثبت در پایگاه داده‌های شرکت و ارائه کد رهگیری و پاسخگویی به شکایات (حداکثر به مدت ده روز).

۱۶- باز پس گرفتن محصولات فروخته شده که قابل فروش مجدد است مطابق شرایط قرارداد فی‌مابین شرکت و بازاریاب.

ماده۱۱- شرکت می‌تواند اقدام به تاسیس شعبه نزد مرجع ثبت شرکت­ها نموده در اینصورت مکلف است برای تاسیس شعب، مدارک لازم شامل: سند مالكيت يا اجاره نامه و گواهی صلاحیت شخصی مسئول شعبه (فردی غیر بازاریاب) و انتظامی و ترافیکی شعبه را به دبیرخانه کمیته نظارت ارائه نماید.

ماده۱۲- شرکت­ بازاریابی شبکه‏ای مکلف است در صورت انحلال طبق قانون تجارت به نحوی عمل نماید که تعهدات خود را در قبال محصولات خریداری شده توسط بازاریابان و مصرف‏کنندگان انجام دهد و حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از اعلام انحلال پروانه کسب خود را جهت ابطال به اتحادیه تحویل نماید.

تبصره۱– در صورت ابطال پروانه کسب، شرکت موظف است با رعایت تشریفات قانونی حسب مورد نسبت به انحلال شرکت و یا تغییر موضوع فعالیت شرکت اقدام کند.

تبصره۲– در صورت اعلام توقف شرکت، پروانه کسب تعلیق و در صورت صدور حکم ورشکستگی، پروانه کسب ابطال می گردد.

ماده ۱۳- عناوین تخلفات و نحوه برخورد با مرتکبین آن:

مجازات‌های بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده درصورت ارتکاب هر یک از تخلفات ذیل آن، از سوی کمیته نظارت اتخاذ می گردد.

الف)- اخطار کتبی:

۱- عدم پرداخت حق کمیسیون به صورت ماهیانه.

۲- تشویق به خرید محصول بیش از توان فروش و یا مصرف شخصی.

۳- تعیین حجم خرید مشخصی از سبد کالا(استراتژی فروش).

۴- عدم برگزاری آموزش رایگان برای بازاریابان.

۵- جذب بازاریاب از بین افراد کمتر از هجده سال.

۶- عدم انعقاد قرارداد بین شرکت و بازاریابان.

۷- عدم صدور کارت شناسایی عکس‌دار برای بازاریابان.

۸- پرداخت حق کمیسیون و پاداش از محصولات شرکت.

۹- رعایت نکردن تعهدات موضوع قرارداد از جمله تاخیر در ارسال و بازپس‌گیری کالا.

۱۰- عدم درج مقررات مربوط به بازاریابی شبکه‌ای و طرح سوددهی در سامانه شرکت.

۱۱- تغییر مفاد اساسنامه بدون هماهنگی با دبیرخانه کمیته نظارت.

۱۲- عدم رعایت قانون و مقررات صنفی و تصمیمات کمیته نظارت.

۱۳- تشکیل جلسات در خارج از محل شعب.

۱۴- تبلیغ خلاف واقع درباره محصولات و طرح سوددهی.

۱۵- تاسیس شعب غیر مجاز.

تبصره۱- درصورت ارتکاب تخلفات فوق، علاوه بر اخطار، به تشخیص کمیته نظارت محدودیت‌هایی نظیر عدم راه‌اندازی شعب و عرضه محصولات جدید تا زمان اصلاح عملکرد شرکت و تطبیق آن با مقررات اعمال خواهد شد.

تبصره۲- پس از ابلاغ اخطار، شرکت موظف است ظرف مدت بیست روز نسبت به اصلاح عملکرد اقدام نماید. در غیر اینصورت نسبت به تعلیق و تغییر رنگ نماد به زرد اقدام خواهد شد.

ب)- تعلیق و تغییر رنگ نماد به زرد:

۱- اخذ هرگونه وجه یا ما به ازاء برای ورود به شرکت بازاریابی شبکه‌ای.

۲- انجام عملیات مالی و پرداخت‌های شرکت خارج از سیستم بانکی.

۳- تغییر طرح سوددهی بدون کسب مجوز.

۴- فروش محصولات خارج از فهرست دبیرخانه کمیته و یا عرضه محصولات فاقد مجوز لازم نظیر پروانه بهداشتی و استاندارد حسب مورد.

۵- تکرار و یا تعدد دفعات ارتکاب تخلفات مندرج در بند (الف)برای مرتبه سوم درطول یک سال مالی.

۶- ارتکاب تخلف در تبصره های بند (الف).

تبصره: مدت تعلیق سه ماه خواهد بود؛ درصورتی که بعد از گذشت یک ماه از دوره تعلیق، شرکت نسبت به اصلاح عملکرد و تطبیق آن با مقررات اقدام کرد، تعلیق خاتمه می‌یابد.

ج)- ابطال پروانه کسب و تغییر رنگ نماد به قرمز:

۱- عدم اصلاح عملکرد در دوره مدت تعلیق.

۲- تکرار یا تعدد دفعات ارتکاب تخلفات مندرج در بند (ب) در طول یک سال مالی.

۳- انحلال شرکت.

۴- عدم فعالیت شرکت به مدت حداقل شش ماه.

۵- عدم تمدید پروانه کسب پس از انقضای مدت اعتبار آن پس از اخطار یک ماهه اتحادیه.

ماده۱۴- فرد صنفی می­تواند اعتراض خود را به تعطیلی واحد صنفی ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ، به دبیرخانه هیات عالی نظارت تسلیم کند. دبیرخانه موظف است شکایت شاکی را ظرف مدت پانزده روز مطابق مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

بخش سوم: نحوه نظارت و رسیدگی به تخلفات

ماده ۱۵- به منظور نظارت برعملکرد شرکت­های بازاریابی شبکه­ای و کسب و کارهای مجازی از حیث رعایت قانون و مقررات نظام صنفی، حسب موردکمیته­ای مرکب از نمایندگان مرکز اصناف و بازرگان ایران (به عنوان رییس)، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیروی انتظامی، اتاق اصناف ایران و اتحادیه صنفی مربوط (هرکدام در حدود صلاحیت و وظایف خود) با وظایف زیر تشکیل می­شود. کمیته مذکور دارای دبیرخانه‌ای است که در مرکز اصناف و بازرگانان ایران مستقر است و مسئولیت هماهنگی و انجام امور اجرایی آن‌را برعهده دارد.

ماده ۱۶- وظایف و اختیارات کمیته نظارت به شرح ذیل است:

۱- تهیه فرم­های الگو (از جمله قرارداد بازاریابان و اساسنامه شرکت بازاریابی شبکه­ای).

۲- تعیین فهرست گروه محصولات مصرفی.

۳- اعلام نظر درخصوص طرح سوددهی شرکت­های بازاریابی شبکه­ای براساس ارجاع دبیرخانه کمیته نظارت.

۴- تعیین ضوابط رتبه‌بندی شرکت‌های بازاریابی شبکه­ای و اعمال آن.

۵- هدایت، هماهنگی و راهنمایی رده­های متناظر استانی کمیته جهت نظارت بر عملکرد کسب و کار­های مجازی و دفاتر و شعب شرکت­های بازاریابی شبکه‌ای.

۶- رسیدگی به تخلفات کسب و کارهای مجازی و شرکت­های بازاریابی شبکه­ای و حسب مورد اعلام تخلفات به مراجع ذی­ربط.

تبصره۱- رسیدگی مذکور مانع اعمال نظارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر کسب وکارهای مجازی مطابق مقررات مربوط نخواهد بود.

تبصره۲- شرکت بازاریابی شبکه­ای باید با اعلام دبیرخانه کمیته محدودیت لازم را برای بازاریاب متخلف اعمال نماید در هرصورت تخلف بازاریاب در عملکرد شرکت لحاظ می‌گردد.

تبصره۳- درصورت تخلف شرکت از مقررات این آیین‌نامه بنا به تشخیص کمیته نظارت، نیروی انتظامی نسبت به پلمب دفتر یا شعبه شرکت متخلف اقدام می‌نماید.

ماده ۱۷- مراحل رسیدگی به تخلفات:

الف- ابلاغ موارد تخلف به دارنده پروانه کسب براساس گزارش­ها و شکایات دریافتی.

ب- اخذ دفاعیه (دارنده پروانه کسب می‏تواند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ، دفاعیه مستند خود را ارائه نماید).

ج- تشکیل جلسه رسیدگی حداکثر پانزده روز پس از دریافت دفاعیه و تکمیل پرونده.

تبصره– حضور اشخاص ذینفع در جلسه رسیدگی در صورت درخواست آنها بلامانع می‌باشد.

ماده ۱۸– احکام این آیین‌نامه در ارتباط با کسب و کارهای مجازی، در حدودی که شرکت بازاریابی شبکه‌ای، به فروش کالا یا ارائه خدمات در فضای مجازی مبادرت می­ورزد، لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۹ درصورت بروز تخلفات گسترده، به منظور پيشگيري از عوارض احتمالي آن، کميته نظارت مي‌تواند ضمن تعلیق فعالیت واحد صنفی موضوع این آیین‌نامه(ظرف شش ماه) همزمان به موضوع رسيدگي نمايد.

بخش چهارم: سایر مقررات

ماده۲۰- کلیه دستگاه­هاي طرف استعلام موضوع این آیین­نامه موظفند، حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی و نهایی خود را اعلام دارند. اعلام نظر موافق بايد بدون ابهام و هرگونه قيد و شرط و نظر مخالف نيز با ذكر علت و مستند به دلايل قانوني باشد. در غير اين صورت و يا در صورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر، به منزله نظر مثبت تلقی می­گردد و پاسخ منفی دستگاه‏هایِ استعلام شونده خارج از موعد مقرر مانع از صدور پروانه‏کسب نخواهد شد.

ماده۲۱- رسيدگي به شكايات متقاضيان پروانه كسب:

۱- چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه كسب را رد كند يا با صدور پروانه كسب مخالفت نماید، بايد مراتب را حداکثر ظرف مدت پانزده روز با ذكر دلايل مستند به متقاضي و از طریق سامانه اینماد در مورد کسب و کار مجازی اعلام كند.

۲- درصورتي كه متقاضي نسبت به آن معترض باشد، مي­تواند ظرف بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ، اعتراض خود را به اتاق اصناف ایران تسليم دارد.

۳- اتاق اصناف ایران مکلف است راساً و یا از طریق اتاق اصناف شهرستان­ محل استقرار دفتر و یا اقامتگاه فرد صنفی، ظرف پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی کند.

۴- در صورتي كه  اتحادیه يا متقاضي به نظر اتاق اصناف ایران معترض باشند مي­توانند ظرف بيست روز از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به دبیرخانه هیات عالی نظارت منعكس كنند.دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است ظرف مدت پانزده روز برابر مقررات رسیدگی و نتیجه را اعلام نماید.

ماده۲۲- شرايط تمديد پروانه کسب و کار مجازی و شرکت بازاریابی شبکه­ای:

۱- گواهي اداره امور مالياتي ذي­ربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده (موضوع ماده(۱۸۶) قانون مالیات­های مستقیم).

۲- تصوير آگهي روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران در صورت ثبت هر نوع تغييرات در شركت (براي اشخاص حقوقي).

 1. گواهي گذراندن دوره‏هاي آموزشي احکام تجارت و کسب و کار(موضوع بند (ن) ماده(۳۰) قانون نظام صنفی).

ماده۲۳- در صورت لغو نماد اعتماد الکترونیکی یا ابطال پروانه کسب اعتبار هر دو ساقط می‌گردد.

ماده ۲۴- شرکت­های بازاریابی شبکه‌ای که براساس مقررات قبلی ایجاد شده‌اند موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین‌نامه، وضعیت خود را با مقررات آن منطبق نمایند.

ماده۲۵- اين آيين­نامه در اجراي مواد (۲)،(۱۲) و تبصره ماده(۸۷) قانون نظام صنفي مشتمل بر (۲۵) ماده و (۱۹) تبصره توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت، وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهيه و در یکصدو دوازدهمین و یکصدو سیزدهمین جلسه هیات عالی نظارت تایید و در تاریخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۶به تصویب وزير صنعت، معدن و تجارت رسید و جایگزین آیین‌نامه قبلی می‌گردد.

آیین نامه اجرائی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی در مناطق آزاد کشور ( موضوع ماده ۸۸ ق.ن.ص)

آیین­ نامه اجرایی حاکم بر تشکیل و فعالیت

تشکل­ های صنفی در مناطق آزاد کشور

(موضوع ماده ۸۸ قانون نظام صنفی)

 

تعاریف

ماده ۱ تعاریف:

الف – مناطق آزاد: مناطق آزاد تجاری- صنعتی.

ب- سازمان: سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی.

ج- قانون: قانون نظام صنفی.

د- نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق قانون تعیین می کند.

هـ- فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های‌ صنفی ‌اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری‌کند و به‌ عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران ‌محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات ‌خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه ‌دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود.

تبصره- صنوفي كه قانون خاص دارند، از شمول قانون نظام صنفی مستثني مي‌باشند. قانون خاص قانوني است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعاليت، تنظيم و تنسيق امور واحدهاي ذي‌ربط، نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات افراد و واحدهاي تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معين مي‌شود.

و- واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله‌ سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی ‌شناخته می‌شود. تعیین صنوف سیار مطابق آیین نامه اجرائی ماده (۳) قانون می باشد.

‌تبصره۱- فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای ‌همان محل، بلامانع است.

تبصره۲- اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحدصنفی باشند، می توانند به عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب مطابق آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۳) قانون از اتحادیه یا اتحادیه های ذی ربط، مورد استفاده قرار گیرند.

تبصره۳- دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار می دهند، واحد صنفی محسوب می شوند.

ز- صنف: عبارت است از گروهي از افراد كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد. صنوف مشمول اين قانون، با توجه به نوع فعاليت آنها به ‌دو گروه توليدي- خدمات فني و توزيعي- خدماتي تقسيم مي‌شوند.

ح- پروانه كسب: مجوزي است كه طبق مقررات اين قانون به ‌منظور شروع و ادامه كسب ‌وكار يا حرفه به صورت موقت يا دائم به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله كسب معين داده مي‌شود.

تبصره۱- پروانه كسب موقت تنها براي يك ‌بار صادر مي‌شود. مدت اعتبار پروانه كسب موقت يك ‌سال و پروانه كسب دائم پنج ‌سال است.

تبصره۲- اتحاديه صنفي مكلف است با انقضاي مدت اعتبار پروانه كسب‌، اخطاريه يك ماهه براي تبديل پروانه موقت به پروانه دائم يا تمديد پروانه دائم صادر نمايد و در صورت عدم تبديل يا تمديد پروانه، واحد صنفي در حكم واحد بدون پروانه تلقي مي‌شود.

ط- مجوز فعالیت یا پروانه: مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره برداری یا اشتغال که طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران صادر می گردد.

ی- پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه‌ای است که بر داشتن مهارت انجام دادن‌کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی‌صلاح صادر می‌شود.

ک- اتحادیه: شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای‌ فعالیت یکسان یا مشابه‌اند، برای انجام دادن وظایف و مسؤلیت‌های مقرر در قانون‌ تشکیل می‌گردد.

ل- اتاق اصناف: اتاقي متشكل از رؤساي اتحاديه‌هاي صنفي  براي انجام وظايف و مسئوليت‌هاي مقرر در قانون است.

م- کمیسیون نظارت: کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد ‌هماهنگی بین اتحادیه‌ها و اتاق اصناف با سازمان‌ها و ادارات مستقر در مناطق آزاد در راستای ‌وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه‌ها و اتاق اصناف ‌تشکیل می‌شود.

ن- هیأت عالی نظارت: ‌هیأتی است که به منظور تعیین برنامه‌ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر‌کلیه اتحادیه‌ها، اتاق های اصناف، اتاق اصناف ایران و کمیسیون‌های نظارت تشکیل ‌می‌گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.

س- دبیرخانه هیات عالی نظارت: بازوی اجرایی هیات عالی نظارت( موضوع ماده (۵۴) قانون).

ع-  سامانه اصناف: سامانه الکترونیکی دبیرخانه هیات عالی نظارت.

نحوه تشکیل و فعالیت اتحادیه

ماده ۲– اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت اطلاعات آن توسط سازمان در سامانه اصناف رسمیت می یابد.

ماده ۳– با توجه به محدوده جغرافیایی مناطق آزاد، اتحادیه های صنفی در مناطق مذکور به ترتیب زیر تشکیل می گردند:

الف– در مناطق آزاد که قلمرو آنها شامل تمامی محدوده جغرافیایی یک یا چند شهرستان باشد، اتحادیه­های صنفی مطابق نصاب های مقرر در تبصره (۲) ماده (۲۱) قانون تشکیل می گردند.

ب- در مناطق آزاد که قلمرو آنها قسمتی از محدوده یک یا چند شهرستان باشد، اتحادیه با حد نصاب حداقل پنجاه واحد صنفی تشکیل خواهد شد. تا زمان تشکیل اتحادیه های صنفی، کلیه امور مربوط به اداره واحدهای صنفی از جمله صدور پروانه کسب و بازرسی و نظارت بر آنها بر عهده سازمان می باشد.

ماده ۴- اتحادیه هایی که قبل از تصویب این آیین نامه در منطقه تشکیل شده اند، می بایست حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به تطبیق شرایط خود با این آیین نامه اقدام نمایند.

ماده ۵ – برگزاری انتخابات داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی مطابق آیین نامه اجرایی ماده (۲۲) قانون می باشد، به منظور برگزاری انتخابات مذکور هیات اجرایی زیر نظر رییس کمیسیون نظارت و با ترکیب نمایندگان دستگاه­های زیر تشکیل می گردد:

الف- سازمان (به عنوان رییس).

ب- اداره صنعت، معدن و تجارت (در صورت عدم وجود اداره یاد شده مدیر بازرگانی سازمان).

ج- یکی از اعضای هیات رییسه اتاق اصناف به انتخاب هیات رییسه، مشروط بر اینکه فرد مذکور داوطلب عضویت در هیات مدیره نباشد (در صورت عدم امکان، یک نفر معتمد صنفی دارای پروانه کسب به انتخاب کمیسیون نظارت).

ماده ۶ – در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب اکثریت نسبی آرای ماخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نائب رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار برای مدت چهار سال تعیین می شوند. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس( اصلی و علی البدل) برای همان دوره برگزار می شود. شرح وظایف بازرس از جمله نظارت بر عملکرد هیات مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش برای اتاق اصناف مطابق آیین نامه اجرایی ماده (۲۳) قانون می باشد.

تبصره۱- در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن نیاز به تعداد آرای کمتری دارد بلامانع است.

تبصره ۲- در صورت تساوی آرا بین دو یا چند نفر از اعضای هیات مدیره اتحادیه، سمت آنها به طریق قرعه توسط رییس کمیسیون نظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای هیات مدیره اتحادیه تعیین می شود.

تبصره ۳- در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آنها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رییس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می شود.

ماده ۷- رییس کمیسیون نظارت موظف است در چارچوب وظایف و اختیارات  قانونی خود نسبت به تشکیل کمیته موضوع تبصره (۱) ماده (۲۲) مکرر قانون، به منظور تعیین صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه‏های صنفی اقدام نماید.

ماده ۸ وظایف و اختیارات اتحادیه ها عبارت است از:

الف – ارائه پیشنهادات برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه های لازم برای مشاغل، به اتاق اصناف.

ب – اجرای مصوبات و بخشنامه های هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت که در چارچوب قانون به اتحادیه‏ها ابلاغ می گردد.

تبصره–اتاق اصناف موظف است مصوبات و بخشنامه های هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه ها ابلاغ کند. پس از انقضای این مهلت، دبیرخانه هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت می توانند بی واسطه مصوبات و بخشنامه های خود را به اتحادیه ها برای اجرا ابلاغ کنند.

ج- ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف.

د- صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ﻫـ- ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می شوند مطابق ماده (۲۷) قانون یا پروانه آنها به عللی باطل می گردد.

و- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف جهت رسیدگی و تصویب.

ز- تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خردادماه هر سال به اتاق اصناف برای رسیدگی و تصویب.

ح- ایجاد تسهیلات لازم برای آموزش های مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با کمک سازمان های دولتی یا غیردولتی.

ط- تشکیل کمیسیون های رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیون های دیگر مصوب هیات عالی نظارت مطابق آیین نامه اجرایی تبصره(۲) بند (ط) ماده (۳۰) قانون.

تبصره۱ اعضای کمیسیون های مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف ذی ربط تعیین می شوند.

تبصره۲– درصورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به اتاق اصناف جهت رسیدگی و صدور رای ارجاع می شود، طرف معترض نسبت به رای صادر شده می تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند.

ی– وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف سازمان.

ک- هماهنگی با سازمان به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده‏فروشی در میادین و مراکز معین متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد.

ل- ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات (درصورت نیاز) به اتاق اصناف جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت.

م- سایر مواردی که در قانون پیش بینی شده است.

ن- برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف قبل از صدور تمدید پروانه کسب اعضای صنف.

ماده ۹ منابع مالی هر اتحادیه عبارتنداز:

الف- حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.

ب- وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف.

ج- کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.

د- کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف سازمان منطقه.

ﻫـ – درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب.

اتحادیه های صنفی موظفند، وجوهی که بابت حق عضویت، صدور و تمدید پروانه کسب توسط کمیسیون نظارت در چارچوب آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون تعیین می گردد را رعایت نمایند.

 

نحوه تشکیل و فعالیت اتاق اصناف منطقه

ماده ۱۰ اتاق اصناف شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیرتجاری دارد و پس از ثبت اطلاعات آن توسط سازمان در سامانه اصناف رسمیت می یابد.

ماده ۱۱ هیات رئیسه اتاق اصناف دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائب رئیس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه دار و دو نفر عضو علی البدل می باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیات رئیسه از بین صنوف تولیدی- خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی- خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می‏شوند.

ماده ۱۲ ترتیب انتخاب هیات رییسه اتاق اصناف، وظایف هیات رییسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق ها و حق الزحمه خدمات آنها طبق آیین نامه اجرایی ماده (۳۶) قانون خواهد بود. به منظور برگزاری انتخابات، هیات اجرایی زیر نظر رییس کمیسیون نظارت و مطابق ماده (۵) این آیین نامه تشکیل و یک نفر از بین اعضای اتاق به انتخاب اجلاس مشروط بر اینکه فرد مذکور داوطلب انتخابات نباشد و در  مناطق فاقد اتاق یک نفر معتمد صنفی دارای پروانه کسب به انتخابات کمیسیون نظارت جایگزین بند (ج) ماده مذکور می گردد.

ماده ۱۳ وظایف و اختیارات اتاق اصناف به شرح زیر است:

الف- ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف.

ب- تنظیم و تصویب آئین نامه های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه ها و تغییرات آنها.

ج- اظهارنظر در مورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت.

د- نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه ها درخصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات قانون و آئین نامه های آن.

ﻫـ – تایید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه ها به اداره های امور مالیاتی، هیات های حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف صنوف به عمل می آید.

و- اجرای مصوبات هیات عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات قانون.

ز- نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذی ربط وضع می شود. همچنین همکاری با ماموران انتظامی در اجرای مقررات.

تبصره چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص تعیین و از طریق اتاق اصناف ابلاغ می گردد و نیز در اجرای مقررات بهداشتی، ایمنی یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می توانند با جلب موافقت اتاق اصناف و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند.

ح- رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه ها.

ط- انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیات رئیسه به کمیسیون نظارت برای نظارت بر
حسن اجرای انتخابات هیات مدیره اتحادیه ها.

ی- پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت .

ک- تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می توانند برای فروش، عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه کمیسیون به اتحادیه ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.

ل- تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت.

تبصره به منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیون های نظارت ، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی براساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و با همکاری نیروی انتظامی و دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.

م- همکاری و معاضدت با سایر اتاق های اصناف، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی و اتاق تعاون.

ن- تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه ها پس از رسیدگی به آنها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیه ها.

س– درجه بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقررات که توسط سازمان هر منطقه و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه های ذی ربط تهیه می شود و به تصویب کمیسیون نظارت می رسد.

ع- اجرای برنامه های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح آگاهی های هیات مدیره اتحادیه ها با همکاری دستگاه های اجرائی و بخش خصوصی ذی ربط و بسیج اصناف کشور در چارچوب مقررات.

ف- تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هرسال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب.

تبصره کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک ماه رسیدگی کند و نتیجه را به اتاق اصناف اعلام دارد. تایید ترازنامه به منزله مفاصا حساب دوره عملکرد اتاق اصناف خواهد بود.

ص- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن.

تبصره کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن ماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید.

ق- سایر مواردی که در قانون پیش بینی شده است.

ر- تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات مطابق دستورالعمل موضوع بندهای(ش) ماده (۳۷) و (۶) ماده (۴۵) قانون.

ش- عضویت روسای اتاق اصناف مناطق در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد.

تبصره۱ اداره امور اتاق اصناف و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس اتاق اصناف و نیز مسئولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف)، (د)، (ﻫـ)، (ز)،(ح)، (ط)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیات رئیسه اتاق اصناف و سایر وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای اتاق اصناف واگذار می گردد.

تبصره۲ اتاق اصناف با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارت های شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.

تبصره۳ اتاق اصناف مجازند برای تشکیل بانک اصناف، موسسه اعتباری، صندوق قرض الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر موسسات پولی، بانکی، مالی و اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری اقدام کنند.

ماده ۱۴ منابع مالی اتاق اصناف عبارتنداز:

۱- بیست درصد (۲۰%) دریافتی از درآمد اتحادیه ها.

۲- درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) قانون.

۳- وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی.

ماده ۱۵ سازمان موظف است پس از برگزاری انتخابات تشکل های صنفی، حداکثر ظرف یک هفته پس از صدور اعتبارنامه های اعضای هیات مدیره اتحادیه و یا هیات رییسه اتاق مطابق الگوی دبیرخانه هیات عالی نظارت، نسبت به ثبت اتحادیه و اتاق اصناف (برای اولین دوره انتخابات) و انجام تغییرات در انتخابات بعدی، از طریق سامانه اصناف اقدام نماید.

سایر مقررات

ماده ۱۶ پروانه کسب در مناطق آزاد، در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون توسط اتحادیه صنفی ذی ربط و تا زمان تشکیل اتحادیه، توسط سازمان صادر می گردد. سازمان مناطق آزاد در محدوده منطقه، مرجع صدور و تمدید پروانه کسب برای متقاضیان مشمول ماده(۷۹) قانون مطابق آیین نامه اجرایی آن می باشد.

ماده ۱۷ مدیر عامل سازمان موظف است در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود نسبت به تشکیل کمیسیون نظارت در مناطق آزاد اقدام نماید.

تبصره تشکیل کمیسیون نظارت و اتاق اصناف در محدوده هر یک از شهرستان های موضوع بند (الف) ماده (۳) این آیین نامه بلامانع است در این صورت کمیسیون نظارت و اتاق اصناف محل استقرار سازمان، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف مرکز منطقه محسوب می شود.

ماده ۱۸ وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است:

الف- تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید درصورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف.

تبصره وضعیت اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتحادیه ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می گردد به موجب آئین نامه اجرایی تبصره بند الف ماده (۴۹) قانون خواهد بود.

ب- نظارت بر انتخابات اتحادیه ها و اتاق اصناف.

ج- رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه ها و اتاق اصناف و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات.

د- رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورت های مالی اتاق اصناف و تصویب آنها.

ﻫـ- سایر مواردی که در قانون پیش بینی شده است.

تبصره  کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیات عالی نظارت در حدود وظایف و اختیارات قانونی است.

ماده ۱۹ سازمان های مناطق آزاد موظفند، آمار و اطلاعات واحدهای صنفی مستقر در محدوده خود را (راساً و یا از طریق اتحادیه های صنفی) در سامانه اصناف، ثبت نمایند.

ماده ۲۰ تعداد نمایندگان کلیه اتاق های اصناف مناطق آزاد در اتاق اصناف ایران یک نفر از صنوف تولیدی و خدمات فنی و یک نفر از صنوف توزیعی و خدماتی است که با نظارت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و با رای مخفی اعضای هیات رییسه اتاق های اصناف انتخاب و به دبیرخانه هیات عالی نظارت، معرفی می گردند. به منظور برگزاری انتخابات برای تعیین نمایندگان اتاق های اصناف در اتاق ایران، هیات اجرایی مطابق ماده (۵) این آیین نامه تشکیل و یک نفر از اعضای هیات رییسه اتاق های اصناف مشروط بر اینکه داوطلب انتخابات نباشد جایگزین بند (ج) ماده مذکور می گردد. نحوه برگزاری انتخابات مطابق دستورالعمل ماده (۴۲) قانون می باشد.

ماده۲۱ نظارت بر عملکرد کمیسیون های نظارت در چارچوب قانون و مقررات نظام صنفی بر عهده دبیرخانه هیات عالی نظارت می باشد.

ماده۲۲ مواردی که در این آیین نامه تعیین تکلیف نشده باشد، بر طبق قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آن عمل خواهد شد.

ماده ۲۳ این آیین نامه در اجرای ماده (۸۸) قانون نظام صنفی، مشتمل بر (۲۳) ماده و (۲۲) تبصره، توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی تهیه و در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۴ توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، تصویب گردید.

آیین نامه اجرائی نحوه صدور و تمدیدپروانه کسب برای دارندگان مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها یا شرکت ها دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ( موضوع ماده ۹۱ ق.ن.ص)

آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید

پروانه کسب برای دارندگان مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره‏ برداری یا اشتغال از وزارتخانه­ ها، موسسات، سازمان‏ ها یا
شرکت­های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی

( موضوع ماده ۹۱ قانون نظام صنفی)

 

تعاریف

ماده ۱- تعاریف:

مجوز فعالیت یا پروانه: مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه‏ها، موسسات، سازمان‏ها یا شرکت‏های دولتی و سایر دستگاه‏های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی که طبق قوانین جاری صادر می‏گردد.

موسسات و شرکت‏های دولتی: موسسات و شرکت‏های موضوع مواد (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومي كشور.

نهادهای عمومی غیر دولتی: موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده )۵( قانون ‌محاسبات عمومی کشور و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی.

اشخاص مشمول

ماده ۲- هر شخص حقیقی و یا حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که طبق قوانین جاری مجوز فعالیت یا پروانه از مراجع ذی صلاح دریافت داشته و خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران مبادرت به عرضه کالا یا خدمات به خرده فروشان یا مصرف کنندگان نماید مکلف است علاوه بر مجوز فعالیت یا پروانه، مطابق این آیین نامه پروانه کسب نيز دریافت کند. نظیر هتل، مسافرخانه، چاپخانه، لیتوگرافی و عرضه کنندگان محصولات فرهنگی.

تبصره۱-  واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره بار شهرداری، اماکن تاریخی (مانند موزه ها، کاروانسراها)، پایانه های ورودی، خروجی، فرودگاهی، ایستگاه های راه آهن و مترو، مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی، پارک ها، سینماها، مراکز تفریحی، ورزشی و اماکن مذهبی ( مانند مساجد و حسینه ها) در صورتی که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند موظفند از اتحادیه های ذی ربط پروانه کسب دریافت نمایند.

تبصره۲- شرکت های تعاونی در صورتی که علاوه بر اعضای خود نسبت به ارائه کالا و خدمات به خرده فروشان و عموم مصرف کنندگان نیز مبادرت ورزند موظف به اخذ پروانه کسب از مراجع صدور پروانه کسب خواهند بود.

شرايط صدور و تمدید پروانه کسب

ماده ۳- افراد مشمول این آیین نامه با ارائه مجوز فعالیت و یا پروانه و با رعایت مقررات آئین نامه اجرایی مواد (۱۲) یا (۷۹) قانون نظام صنفی (حسب مورد) موظف به دریافت پروانه کسب و تمدید آن از مراجع صدور پروانه کسب می باشند.

تبصره- برای مکان هائی که توسط هیات امنا اداره می شود ارائه معرفی نامه نماینده هیات امنا (یکی از اعضا هیات امنا) برای صدور پروانه کسب بنام وی بلامانع است.

ماده ۴- در صورتی که برای اخذ مجوز فعالیت یا پروانه، ضوابط و استاندارد های فنی نظیر حداقل مساحت مورد نیاز، تاسیسات و ابزار کار لحاظ شده باشد کمیسیون نظارت مجاز به تعیین ضوابط خاص داخلی نمی باشد.

ماده۵- مرجع صدور پروانه کسب موظف است، ضمن خودداری از استعلام فردی و مکانی مجدد با هماهنگی مرجع صدور مجوز فعالیت یا پروانه و مراجع استعلام شونده تصویر نسخه برابر با اصل پاسخ استعلام ها را اخذ و در پرونده متقاضی درج نماید.

سایر مقررات

ماده ۶- دریافت پروانه کسب مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از مراجع صدور مجوز فعالیت یا پروانه نخواهد بود. مراجع مذکور در خصوص حسن انجام کار و رسیدگی به فعالیت واحدهای فوق از حیث موضوعات مربوط مطابق مقررات خود اقدام خواهند نمود. علاوه برآن از نظر تکالیف مقرر برای واحدهای صنفی مطابق قانون نظام صنفی عمل خواهد شد.

تبصره۱- درصورتی که مرجع صدور مجوز فعالیت و یا پروانه نسبت به ابطال مجوز خود اقدام کند، مرجع صدور پروانه کسب موظف است نسبت به ابطال پروانه کسب با رعايت مقررات قانون نظام صنفي اقدام نمایند.

تبصره۲- درصورت ابطال پروانه کسب واحدهای صنفی موضوع این آیین نامه طبق مقررات قانون نظام صنفی، از ادامه فعالیت واحد صنفی مذکور مطابق ماده (۲۷) قانون جلوگیری می گردد.

ماده ۷- شرایط رسيدگي به شكايات متقاضيان پروانه كسب مطابق آیین نامه اجرایی مواد (۱۲) و (۷۹) قانون نظام صنفی می باشد.

ماده۸- دبیرخانه هیات عالی نظارت می تواند با همکاری مراجع صدور مجوز فعالیت و یا پروانه با رعایت مقررات در قالب تفاهم نامه یا شیوه نامه به نحوی عمل نماید که مجوز های موضوع این آیین نامه در حداقل زمان و مراحل ممکن در سقف زمانی مقرر برای متقاضی صادر گردد.

ماده۹- این آیین نامه به استناد ماده (۹۱) قانون نظام صنفی مشتمل بر (۹) ماده و (۵) تبصره توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و در یکصدوهفتمین جلسه هیات عالی نظارت تایید و درتاریخ ۱۴/۴/۱۳۹۴ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.

آیین نامه صدور پروانه کسب و کارهای مجازی

جهت دریافت فایل آیین نامه تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل کسب و کارهای مشمول قانون نظام صنفی اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل چک لیست الزامات فنی اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل اینفوگراف مراحل صدور پروانه کسب و اعطاء نماد اعتماد الکترونیکی اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل مبانی کسب و کارهای مشمول قانون نظام صنفی اینجا کلیک نمایید.

(آخرین اصلاحیه)آيين‏ نامه اجرايي نحوه برگزاري انتخابات هيات مديره و بازرسان اتحاديه هاي صنفي

تعاریف

ماده ۱- تعاريف:     

۱- قانون: قانون نظام صنفی.

۲- كميسيون: كميسيون نظارت شهرستان.

۳- اتاق: اتاق اصناف شهرستان.

۴- اتحاديه: اتحاديه صنفي.

۵- هيات مديره: هيات مديره اتحاديه‏.

۶- بازرس: بازرس اتحاديه.

۷- داوطلبان: داوطلبان عضويت در هيات مديره و بازرسان.

۸-انتخابات: انتخابات هيات مديره و بازرسان اتحاديه‏.

۹- هيات اجرايي: هيات اجرايي برگزاري انتخابات.

۱۰-سامانه: سامانه برگزاری انتخابات تشکل های صنفی به نشانی: election.iranianasnaf.ir

شرايط انتخاب ‏كنندگان

ماده ۲- داشتن پروانه کسب دائم يا موقت (با رعايت تبصره ۲ ماده ۵ قانون)

تبصره- هر فرد صنفي در انتخابات داراي يك حق رأي مي­باشد، حتي در صورت داشتن بيش از يك پروانه كسب در همان صنف.

شرايط انتخاب شوندگان

ماده ۳- شرايط داوطلبان عبارت است از:

۱- تابعيت جمهوري اسلامي ايران (برابر شناسنامه).

۲- اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران (استعلام از وزارت اطلاعات).

۳- نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر(استعلام از مراجع ذی صلاح قضایی).

۴- عدم ممنوعيت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشكستگي و افلاس (استعلام از مراجع ذیصلاح قضایی).

۵- عدم اعتياد به مواد مخدر (استعلام از نيروي انتظامي).

۶- عدم اشتهار به فساد (استعلام از نيروي انتظامي).

۷- داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيات مديره،

(برابر مدرك تحصيلي یا گواهی معتبر از اداره آموزش و پرورش)

۸- حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال (برابر شناسنامه).

۹- داشتن پروانه كسب معتبر دائم (استعلام از اتاق).

تبصره- پروانه كسب معتبر، مجوزي است كه تاريخ اعتبار آن منقضي نگرديده، صاحب آن تغيير شغل نداده و واحد صنفي خود را به غير واگذار نکرده باشد، واحد صنفي فعال و مكان آن تغيير نيافته باشد.

۱۰- داشتن وثاقت و امانت (اصل بر صلاحیت است مگر وجود مدرک مستندي مبنی بر فقدان وثاقت و امانت نظیر آراء قطعی مراجع قضایی و یا مصوبه کمیسیون نظارت مبنی بر تخلف مالی).

هيات اجرايي برگزاري انتخابات

ماده ۴- به ‏منظور برگزاری انتخابات، هيات اجرايي زير نظر رييس كميسيون و با تركيب نمایندگان دستگاه های زير تشكيل و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر مي‏ باشد:

۱- سازمان یا اداره صنعت، معدن و تجارت. (به‏عنوان رئيس).

۲- يكي از اعضاي هيات رئيسه اتاق به انتخاب هيات رييسه، مشروط بر اينكه فرد مذکور داوطلب عضویت در هيات مديره نباشد.

۳- استانداري در مركز استان و فرمانداري در ساير شهرستان‏ها.

ماده۵- محل استقرار هيات اجرايي در سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت و محل اخذ رأی توسط هيات اجرايي با همکاری اتحادیه مربوط تعیین می‏گردد. مراحل انتخابات بشرح این آیین نامه بصورت الکترونیکی صورت می پذیرد همچنین درصورت گستردگی و شرایط جغرافیایی شهرستان، هيات اجرايي می‏تواند نسبت به افزایش محل‏ اخذ رأی و تعیین اعضاي متناظر دستگاه‏هاي ذیربط اقدام نماید. ناظران فوق‏الذکر تحت مدیریت هيات اجرايي کلیه وظایف آن را در شعب فرعی برعهده خواهند داشت.

ماده۶- كميسيون موظف است شش ماه قبل از پايان عمر قانوني هر اتحاديه، دستور برگزاري انتخابات آن اتحاديه را به هيات اجرايي صادر نموده تا انتخابات در مهلت مذكور برگزار گردد. هيات اجرايي موظف است پس از صدور دستور انجام انتخابات، نسبت به فراخوان ثبت نام (حاوی زمان، نشانی سامانه و شرایط داوطلبان) اقدام و از داوطلبان دعوت نمايد تا جهت ثبت نام حداقل به مدت پانزده روز اقدام نمايند.

تبصره۱- فراخوان ثبت نام به یکی از دو روش ذیل مجاز است:

الف- انتشارآگهی در روزنامه محلی و ارسال پيامك براي كليه اعضاء.

ب- ابلاغ آگهی به كليه اعضاء اتحادیه و اخذ امضاء آنها.

تبصره۲- داوطلبان حائز شرايط مکلفند با مراجعه به نشانی سامانه نسبت به تكميل پرسشنامه و بارگذاری تصاویر شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی و عکس پرسنلی خود جهت ثبت نام اقدام نمايند. هیات اجرایی موظف است امکان ثبت نام داوطلبان در سامانه را در محل هیات اجرایی نیز فراهم نماید.

تبصره۳- از زمان لازم الاجرا شدن قانون(۸/۸/۱۳۹۲)، عضويت افراد در هيات مديره  بيش از دو دوره متوالي و يا چهار دوره متناوب ممنوع مي باشد.

تبصره۴- افراد زير نمي‏توانند در اولین دوره انتخابات بعدي هیات مدیره داوطلب شوند:

۱- اعضاي معزول هيات مديره.

۲- اعضاي هيات مديره يا داوطلباني كه استعفاء و یا انصراف آنان به تشخيص كميسيون موجب اخلال در برگزاري انتخابات شده است.

تبصره۵- افراد موضوع تبصره ۶ ماده ۲۲ قانون درصورتی می‏توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نمایند. ارايه مدارك رسمي پذيرش استعفاء آنان پيش از شروع به كار(صدور اعتبار نامه) در هيات مديره الزامي است.

ماده۷- چنانچه تعداد داوطلبان عضویت در هيات مديره براي اتحادیه‏ های داراي کمتر از هزار عضو کمتر از ده نفر و در اتحادیه‏ هاي بیش از هزار عضو کمتر از ۱۵ نفر و تعداد داوطلبان بازرس كمتر از سه نفر باشد، هيات اجرايي موظف است مهلت ثبت نام را حداكثر براي دو نوبت متوالي و هر نوبت به مدت ده روز تمديد نمايد. پس از پايان مهلت ثبت نام، هيات اجرايي موظف است فهرست داوطلبان را براي بررسي به کمیته موضوع ماده ۸ این آیین نامه ارسال نمايد.

 تبصره- چنانچه تعداد داوطلبان ثبت نام شده درنوبت آخر كمتر از نصاب مقرر در اين ماده باشد، كميسيون موظف است نسبت به ادغام اتحاديه اقدام نمايد.

كميته بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان

ماده۸- به ‏منظور بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان،كميته اي با تركيب نمایندگان دستگاه‏های زير تشكيل و تصميمات آن با اكثريت آراء صورت مي‏گیرد:

۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت (به عنوان رئیس).

۲- سازمان تعزيرات حكومتي.

۳- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.

۴- دو نفر از اعضای هیات رییسه اتاق (به انتخاب اجلاس عمومي اتاق، مشروط بر اينكه خود نامزد انتخابات نباشند).

تبصره۱- وظیفه این كميته تطبيق شرايط مندرج در ماده ۳ اين آيين نامه و حصول اطمینان از صحت موارد مذکور از طریق رویت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است. مسئوليت مكاتبات كميته و هماهنگي هاي لازم بر عهده رئيس آن است.

تبصره۲- مسووليت ايجاد وحدت رويه در بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان در سراسر كشور با هدف اجراي صحيح قانون و رعايت حقوق قانوني داوطلبان، بر عهده نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت است. روساي کمیسیون ها نیز موظفند در انجام این مهم با وي همکاری نمایند.

تبصره۳-انتصاب اعضاء هيات اجرايي در كميته بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان ممنوع است.

ماده۹- كميته بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان موظف است پس از دريافت فهرست داوطلبان، حداكثر ظرف يك ماه شرايط آنها را برابر بندهاي مقرر در ماده ۳ این آیین‏نامه از مراجع ذي ربط استعلام و اعلام نظر نمايد و مراجع مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دريافت استعلام، نظر قطعي و نهايي خود را اعلام نمایند.عدم اعلام نظر در مهلت های مذكور به منزله تایید است.

تبصره۱- انجام استعلام از مراجع مقرر در ماده ۳ این آیین نامه درحدود وظايف قانوني آنها و شرايط مرتبط بوده و كميته باید از ترتیب اثردادن به اظهار نظرهاي مبهم (از قبیل به مصلحت نمی‏باشد، موافقت موقت، مشروط، یکساله و جایز نیست) خودداری نماید. بدیهی است این گونه اظهار نظرها در رد صلاحيت داوطلبان تاثيري ندارد.

تبصره۲- كميته موظف است دليل یا دلایل مستند رد صلاحيت داوطلب را به اطلاع وی برساند.شخص مذکور می تواند ظرف مدت یک هفته اعتراض خود را به همراه مدارک
مثبته به کمیته تسلیم نماید.در صورت عدم تایید، رییس کمیته موظف است ظرف پانزده روز اعتراض وی را در کمیسیون مطرح نماید. نظر كميسيون در اين خصوص قطعي
و لازم‏الاجرا است.

ماده۱۰- چنانچه تعداد داوطلبان تایید شده برابر يا بيشتر از تعداد اعضاي اصلي و علي‏البدل هیات مدیره و بازرس اتحادیه باشند، هيات اجرايي مي­بايست نسبت به برگزاری انتخابات اقدام نماید، درغیراینصورت كميسيون مي بايست نسبت به ادغام اتحاديه اقدام ‏نمايد.

برگزاري انتخابات

ماده۱۱- هيات اجرايي پس از دریافت فهرست داوطلبان تاييد شده موظف است نسبت به صدور فراخوان برگزاري انتخابات (حاوی تاريخ، ساعت و محل اخذ رأی، تعداد اعضای اصلی و علی‏البدل هیأت مدیره و بازرس، اسامی داوطلبان حائز شرایط به ترتیب حروف الفبا) اقدام نماید. فراخوان نباید کمتر از دو هفته قبل از روز انتخابات باشد.

تبصره- فراخوان انتخابات به یکی از دو روش ذیل مجاز است:

الف- انتشارآگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی و ارسال پيامك براي كليه اعضاء.

ب- ابلاغ آگهی به كليه اعضاء اتحادیه و اخذ امضاء آنها.

ماده۱۲- ملاک فهرست رای دهندگان آخرین آمار سامانه الکترونیکی صدور پروانه
کسب به نشانی Iranianasnaf.ir است. اتحادیه موظف به بروز رسانی اطلاعات خود در سامانه مذکور می باشد.

تبصره- درصورت درخواست داوطلبان ، هيات اجرايي موظف است فهرست مذكور را جهت انجام تبلیغات انتخاباتی، در اختیار آنان قرار دهد.

ماده۱۳- هیات اجرایی حداکثر ظرف مدت سه روز پس از دریافت فهرست داوطلبان تاييد شده موظف است به منظور آشنایی بیشتر اعضای اتحادیه با داوطلبان، فهرست اسامی و میزان تحصیلات آنان را در سامانه منتشر نماید.

ماده۱۴- دارندگان پروانه کسب می توانند با مراجعه به محل انتخابات، و استقرار در محل اخذ رای، با مشاهده تصویر و نام و نام خانوادگی داوطلبان بر روی صفحه نمایشگر رایانه، افراد مورد نظر خود را انتخاب نمایند.

ماده۱۵- وظایف هيات اجرايي در روز برگزاری انتخابات:

۱- صدور مجوز ورود به محل اخذ رأی برای برگزارکندگان انتخابات.

۲- اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات رای گیری.

۳-جلوگيري از ورود افراد غير صنفي و كاركنان اتحاديه و اتاق به محل اخذ رأی. (موارد استثناء با  مجوز رئيس هيات اجرايي مي باشد)

۴-نصب راهنمای مراحل رای گیری الکترونیکی در محل اخذ رأی.

۵- نمایش صندوق های خالی ذخیره نسخه های چاپی تعرفه ها ، قبل از شروع رای گیری در حضور جمع و تهیه صورتجلسه با امضای اعضای هیات اجرایی در محل اخذ رای.

۶- تطبیق رای ­دهندگان با فهرست اسامی اعضا صنف و  اصل یا تصویر پروانه کسب و یا کارت شناسایی معتبر.(بدیهی است ضمن اخذ رای از دارندگان پروانه کسب که اسامی آنها در سامانه ثبت نشده مراتب جهت رسیدگی به تخلف عدم ثبت اطلاعات در سامانه به کمیسیون گزارش خواهد شد.)

۷- اختصاص کارت الکترونیکی رای گیری به هر رای دهنده جهت استقرار وی در محل اخذ رای.

۸- جلوگيري از هرگونه تبليغات انتخاباتي در ساختمان محل اخذ رأي و اخراج افراد متخلف از محل رأي‏ گيري.

تبصره-درصورتي كه به تشخيص هيات اجرايي به دليل تنش، عدم امنيت و يا بروز حوادث غير مترقبه برگزاري انتخابات غير ممكن باشد، مي بايست با تنظيم صورتجلسه اي انتخابات را متوقف نموده و حداكثر ظرف بيست روز نسبت به تجديد روز رأي­گيري اقدام گردد. تامين امنيت حوزه انتخابات با درخواست هيات اجرايي برعهده نيروي انتظامي خواهدبود.

۹- تمديد ساعت راي گيري براي همان روز درصورت تشخيص هيات اجرايي با تنظيم صورتجلسه.

۱۰- اعلام نتیجه شمارش آراء مأخوذه توسط رییس هیات اجرائی پس از پایان مهلت اخذ رأی و تنظیم صورتجلسه نهایی مشتمل بر تعداد آراء ماخوذه هر یک از داوطلبان (داوطلبان درصورت تمایل می توانند در جلسه حضور داشته باشند).

تبصره- ناظران مستقر در شعب فرعی موظفند پس از اعلام نتیجه شمارش آراء نسبت به تنظیم صورتجلسه در دو نسخه اقدام و به همراه کلیه اوراق و مدارک انتخاباتی به شعبه اصلی منتقل نمایند.

۱۱-ارسال صورتجلسه انتخابات برای کمیسیون، اتاق و اتحادیه حداکثر ظرف مدت سه روز پس از پایان شمارش آراء.

نحوه و کیفیت شمارش آراء

ماده۱۶- نحوه و کیفیت شمارش آراء:

۱-چنانچه تعداد آراء ماخوذه کمتر از تعداد رای دهندگان باشد نتیجه درصورتجلسه
منعکس می شود.

۲-آراء سفید، رای باطل محسوب و جزء آراء ماخوذه درصورتجلسه قید خواهد شد.

۳- درصورت تساوی آراء دو یا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نیاز از بين آنها با توافق ذينفعان در غير اينصورت از طريق قرعه‏کشی توسط هيات اجرايي درحضور آنان انجام مي شود.

ماده۱۷- انتخابات در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت می‏یابد. درصورت نرسیدن به حد نصاب، هيات اجرايي مکلف است مطابق مفاد ماده (۱۱) این آیین‏نامه، نسبت به فراخوان و برگزاری انتخابات نوبت دوم با نصاب يك چهارم حداكثر  ظرف مدت بیست روز اقدام نماید و در صورت عدم دستيابي به حد نصاب مذکور،رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم تکرار می گردد.در صورت عدم دستیابی به حد نصاب لازم كميسيون موظف است نسبت به ادغام اتحاديه اقدام نمايد.

ماده۱۸- درصورت عدم اعتراض داوطلبان به نحوه برگزاري انتخابات ظرف سه روز كاري پس از انتخابات، هيات اجرايي موظف است بلافاصله با دعوت كتبي از اعضاي هيات مديره و بازرس نسبت به تحویل اعتبار نامه‏هاي آنها (با امضاي رئيس كميسيون) اقدام نماید و درصورت درخواست منتخبین با رعايت ماده ۲۳ قانون و تبصره‏هاي ذيل آن تعیین سمت انجام خواهد شد. بديهي است در هيات مديره هاي هفت نفره سمت دو نفر آخر عضو هيات مديره است.

رسیدگی به شکایات

ماده ۱۹- رسيدگي به شكايات نسبت به نحوه برگزاري انتخابات:

۱- چنانچه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات معترض باشند، می‏توانند ظرف سه روز کاری پس از انتخابات شکایت خود را با ذکر دلیل به کمیسیون تسلیم نمایند.

۲- رئيس کمیسیون موظف است ضمن دستور توقف صدور اعتبار نامه منتخبین، موضوع را در اولین جلسه کمیسیون که از یکماه  تجاوز ننماید مورد رسيدگي قرارداده و نتيجه را به شاكي ابلاغ نمايد.

۳-درصورت اعتراض شاکي به رأی كميسيون (ظرف مدت ۳ روز پس از ابلاغ)، سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر مدت سه روزكاري شكايت شاكي را به همراه گردش كار پرونده و مستندات آن به دبيرخانه هیأت عالی نظارت منعكس نمايد.

۴- دبيرخانه هيات عالي نظارت موظف است شكايت شاكي را ظرف مدت پانزده روز مورد بررسي و كارشناسي قرار داده و درصورت تشخيص كفايت دلايل و مستندات موضوع را جهت تصميم‏گيري در هيات عالي نظارت مطرح نمايد. درغير اينصورت شاكي مي تواند اعتراض خود را از طريق مراجع صالحه قضايي پيگيري نمايد.

تبصره– درصورتي كه هيات عالي نظارت اختيارات مندرج در بندهاي (الف) ماده (۵۵) قانون را به كميسيون نظارت مركز استان ها واگذار کند، در اين صورت كميسيون مزبور در چارچوب اختيارات تفويضي اقدام مي نمايد.

اسقاط شرايط اعضاء هيات مديره

ماده۲۰- نحوه رسيدگي به اسقاط شرايط:

۱- چنانچه هر يك از اعضاء هيات مديره برابر اعلام کتبی هر يك از مراجع استعلام شونده در طول دوران تصدي، مواردی از شرایط مندرج در ماده ۳ این آیین‏نامه را از دست بدهد، مراتب به رئيس كميسيون اعلام مي گردد.

۲- رئيس کمیسیون مراتب را بطور مستند به فرد ذينفع ابلاغ مي نمايد.

۳- فرد معترض مي‏تواند مدارک مثبته خود را ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ، به کمیسیون ارائه نماید.

۴- کمیسیون مي‏بايست در اولين جلسه خود پس از ملاحظه اسناد و مدارک و استماع دفاعیه وي به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم نماید، رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجراء است. در صورت اسقاط شرايط فرد مورد نظر،کمیسیون نسبت به جايگزيني علي‏البدل اقدام مي نمايد.

تبصره- چنانچه هريك از اعضاء هيات مديره ‏حسب ضرورت بخواهند واحد صنفي خود را حداكثر به مدت شش ماه تعطيل كنند، مي‏بايست موافقت كميسيون را اخذ نمايند. در غير اين‏صورت با رعايت تشريفات مربوطه مشمول اسقاط شرايط خواهند شد.

ساير مقررات

ماده ۲۱-درصورت عدم حضور هر يك از اعضاء هيات اجرايي، عضو حاضر موظف است موضوع را به رئيس كميسيون اعلام نمايد تا نسبت به تعيين جايگزين اقدام گردد.

ماده ۲۲- پس از اتمام عمر قانونی هیات مدیره و بازرس، هيات اجرايي موظف است حداکثر ظرف سه روز با حضور اعضاء هیات مدیره و بازرس جدید و قدیم نسبت به تحویل اموال
اتحادیه اعم از منقول و غيرمنقول و كليه اسناد و مدارک طي صورتجلسه اي به هیات مدیره جدید اقدام نماید.

ماده۲۳- افراد صنفی به هیچ وجه نمی‏توانند توامان عضو هیات مدیره دو یا چند اتحادیه باشند.

ماده۲۴-كميسيون موظف است برای انتخاب افراد جایگزین (موضوع تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون) با حداقل يك و نيم برابر تعداد افراد مورد نیاز و با رعایت مقررات این آیین نامه نسبت به برگزاري انتخابات اقدام نمايد.

ماده۲۵-درصورت عدم تشكيل اتاق در شهرستان هاي جديدالتاسيس،كميسيون مي‏تواند موقتاً افرادي را از بين معتمدين صنفي به عنوان نماينده اتاق در هيات اجرايي و كميته تعيين نمايد.

ماده۲۶- در صورت احراز هرگونه قصور يا تقصير اعضاء هيات اجرايي در ايفاي وظايف محوله مخصوصاً عدم برگزاري به موقع انتخابات كه منجر به تضييع حقوق اشخاص گردد، برابر مقررات با افراد خاطي رفتار خواهد شد.

ماده۲۷- دبيرخانه هيات عالي نظارت باید نسبت به راه اندازی سامانه انتخابات و استاندارد سازی تجهیزات رای گیری بطور يكسان در سطح كشور و برخط نمودن کلیه استعلامات موضوع این آیین نامه با همکاری دستگاه های استعلام شونده اقدام نماید. تهیه و آماده نمودن تجهیزات رای گیری  بر عهده اتاق و  اتحادیه های صنفی است.

ماده۲۸- اين آيين نامه دراجرای تبصره ۳ ماده ۲۲ و۲۳ قانون نظام صنفی مصوب ۱۲/۶/۹۲ مشتمل بر ۲۸ ماده و ۱۸ تبصره  تهيه و دریکصد و چهاردهمین جلسه هیات عالی نظارت تاييد و در تاریخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تصویب قرار گرفت و از تاريخ تصويب، آئين­نامه قبلي لغو مي گردد.الف-۷/۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکمه بازگشت به بالا